رابطه نامشروع مریم با صاحبکار شوهرش و عاقتبی شوم شهوت پرستی

رابطه نامشروع مریم با صاحبکار شوهرش

رابطه نامشروع مریم با صاحبکار شوهرش و عاقتبی شوم برای شهوت پرستی

به گزارش مجله دانستن : زنـی جوان به نام مریــم سال گذشـته نزد کارآگاهـــان پلــیس آگـــاهـی اسـتان فارس رفـت و از مفـــقودشــدن شوهرش خبـــر داد. او گفــت: «همــســـرم علی طبــق معـــمول هر روز برای رفتن به محــل کارش از خانــه خارج شد و بعــد از آن هیــچ خبری از او نشـــد.

حتی به تلفن همـــراهش نیـــز جواب نمی‌داد تا اینـــکـه گوشیـــ‌ـاش خاموش شد و حالا من نگران او هستـم».کارآگاهـان بعــد از شنیدن اظـهـارات ایــن زن تجـســســـ‌های خود را برای یافتـن علـــی آغاز کردنـــد و مشـخصـات او به مأموران ابلـاغ شد، اما ردی از این مرد به‌ــدسـت نیــامــد تا ایـنــکـه فردی در تمـــاس با مرکز فوریـــت‌ـــهـــای پلیسی ١١ـــ٠ اعلـــام کرد جنازه‌ای را در جادهـ‌ـای خارج از شهـــر مشاهــده کرده اسـت.

وقتی مأـموران به محـل اعــلـامـ‌ـشده رفتند جسـد مردی جوان را یافــتــنـد که هدف چند گلوله قرار گرفــته بود.

هیــچ مدرک شناسایی همــراه مقـــتول نبود.جنـازه به پزشکی قانونی منـــتـــقــل شد و کارآگاهـــان در بررسـی‌هـــای خود دریافـــتنـد این مرد بســیــار شبـــیه علی است به همیــن دلیـل همسـر او را احــضــار کردند. مریـم بعــد از رؤیـت جنازه تأییــد کرد مقتول همــســـرش اســت. او گفـــت از علـــت کشـــتـه شدن علــی بی‌ـــاطلـــاع اســت.

کارآگــاهان در جریـان تحقــیــقـات تخصـصی خود به دو نکــته محـرز رسیدنــد؛ نخـسـت آنــکـه مقتول قاتـــل یا قاتــلـان را می‌شــنـاخــتـه و همـــراه آنهــا به خارج از شهــر رفتـه امـا ناگـــهــان غافــلگیر شده و فرصت فرار یا دفـــاع از خود را بهــ‌دســـت نیاورده بود.

دوم آنـکه قتل بهـ‌دلــیـل اختـــلافات شخـــصی رخ داده و انــگیـزهـــ‌ـــهـایی مانـــنـد سرقـت در میـان نیــســت. همــیــن مسئله سبب شد مریـم تحـت نظـــر قرار بگـیــرد و مأـموران بعـد از مدتـــی به رفتــارهای ایـن زن ظنین شدنـــد. به این ترتیـــب همـسـر مقـتول تحت بازجوییــ‌هــای تخــصـصـــی قرار گرفت و در برابــر پرســـشـــ‌ـــهای پلیس پاســـخــ‌ـهای متناقــض داد.

همین امر سبــب شد شکــ‌هــا نســبـت به او تقویت شود تا اینـــکه درنـهـایــت مریم به طراحی نقشه قتــل شوهرش اعـــتـراف کرد و گفـت قاتـل مردی به نام کریــم است که با او رابطــه پنهانی دارد.

کریم وقتی بازداشـــت شد و فهـمـــیـــد زن موردعلـاقـه‌ـاش تمــام واقــعیــت را برملـا کرده به کشتن علی اعـــتراف کرد. او گفت: «من مزرعــه دارم و علـی برایم کار می‌ـــکرد.

از ایـن طریق با همـــســر او آشنـا شدم. مریم با شوهرش بهــ‌ـشـدت اخــتــلاف داشت و دلـــیـل اصــلــی این اختــلــافـات نیز اعتـــیــاد علـی بود. بعـد از مدتــی با ایــن زن رابـــطـه برقرار کردم و به هم علاقــه‌مــنـد شدیــم به همین دلـیل تصمـــیـــم گرفـتــیــم علـی را به قتـــل برسانیـــم و او را از سر راه برداریـــم.

برای این کار نقشـهــ‌ای طراحــی و سلاح تهیــه کردم. روز حادثه دنــبال علـــی رفتم و به بهــانه ایـــنکـــه در مزرعـه کار داریـم او را با خودم به خارج از شهر بردم.

وقتی به محلی خلوت رسیدیــم از پشت یک گلوله به او شلـــیـک کردم. علی برگشـت و از من پرســید چرا چنیـن کاری کردم. قبـــل از اینـکـــه بتواند واکــنش دیـگـــری نشــان دهــد و از خودش دفــاع کنـد چنـد گلوله دیـــگر نیــز به او شلــیـک کردم.

سپـــس تلـفـن همـــراه او را برداشـتـم و به همســرش دادم».این پرونده بعد از تکـــمیــل تحــقــیـقـات مقـدماتـی در اخــتیار دادگـــاه کیفـــری اســـتـان فارس قرار گرفت.

نمایــنده دادستان در جلــسه دادگـــاه جرم متهـمان را محرز دانسـت و اولیـــای دم مقــتول نیـــز خواستـار قصـــاص قاتل شدند. در ادامه کریــم حرفـ‌ــهـــایــی را که در بازجویی زده بود، تکـــرار کرد.

مریـــم نیز گفـــت: «شوهرم اعتـــیاد داشت و همـین مسئله باعــث اختـلاف ما شده بود تا اینــکـــه با کریـــم رابطه برقرار کردم و نقــشه قتل علی را طراحـــی کردیــم.

کریـم بعــد از کشـــتن شوهرم موبایل او را به من داد و آن را در چاه دســـتـــ‌شویی انداختـــم تا هیـچ سرنــخی باقــی نمـــانـد. بعـــد از آن شکـایتــی را مطـــرح کردم و گفـــتــم شوهرم مفقود شده است».هیئت قضات بعــد از بررسـی پرونده، کریم را به قصـــاص و زن جوان را به اتـهـام معـاونت در قتــل به زنـــدان محکوم کردنـد.

داستان خیانت به شوهر,خاطره خیانت به شوهر,داستان خیانت زن شوهردار,خاطره خیانت زن شوهردار,داستان خیانت زن متاهل,خاطره رابطه با زن متاهل,داستان جنسی سیکسی با زن شوهردار,داستان سکسی با زن کارگر,داستان سکسی با زن متاهل شوهردار داستان کیر کس کون کس کون تنگ دختر خانم متاهل کونی شوهردار سکسی هات حشری شهوتی هوسی داغ کیرکلفت ساک لیس پستون باسن ساپورت تنگ مانتو شال تاپ روسری دامن شورت سوتین جق پسر جیغ چوچول دختر فراری مکان جنده حشری کس کون تلنبه گایید گاییدم گاییدش جر دوکیره ضربدری گروهی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.