راز جنایت زن خوشگل که شوهرش را با همکارش به قتل رساند

زن جوان و خوشگلی که همسرش را با نقشه همکارش به قتل رساند تا با همکارش سکس داشته باشد رازش برملا شده و پلیس به نیت شوم این زن هرزه پی برد همکار مرد زن چون ا و را خیلی دوسا داشت تصمیم به قتل شوهر این زن خوشگل کرد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر راز جنایت زن خوشگل که شوهرش را با همکارش به قتل رساند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن: زن جوان کارمند که با همدستی همکارش، نقشه قتل شوهرش را طراحی و اجرا کرده بود پس از جنایت با پلیس تماس گرفت و خبر گم شدن شوهرش را داد اما او نمی دانست خیلی زود راز جنایت شان فاش خواهد شد.قتل شوهر

عصر روز بیست و سوم دی ماه سال گذشته زن 34 ساله ای به نام لیلا با حضور در کلانتری 148 انقلاب به مأموران گفت:«من و شوهر 40 ساله ام مهدی ساکن محدوده خیابان جمالزاده شمالی هستیم. صبح امروز شوهرم با خودروی شخصی اش برای رفتن به محل کارش در جاده مخصوص کرج از خانه خارج شد اما ساعت هاست که پاسخگوی تماس های تلفنی من نیست.

حالاهـــم بشــدت نگـرانـش هســتم و درخواســـت کمـــک دارم.»پس از تشـکیل پرونده، به دستور بازپـرس شعبه چهارم دادسرای ناحـــیـه 27 تهـران، تیــمـــی از کارآگاهـــان اداره یازدهـــم پلـیـس آگـــاهی تهــران بزرگ مسئول تحقیــق دراین باره شدنـــد.تا اینکــه کارآگــاهـان در تحـقـیـــقــات تخصصــی از رابــطـــه پنـــهـــانـــی لیـــلــا که کارمند یک شرکت خصوصی بود با خبــرشدند.شواهـــد نشان می داد او با یکـی از همـکـــارانش به نام «خلـــیل»- 37 ساله- پنـــهانـــی طرح دوستــی ریخــتــه اند.

از سوی دیگــر، کارآگــاهـان پس از تجســس های نامحـــسوس اطـلـــاع پیـــدا کردنـد خلـــیـل همـزمان با طرح شکــایت لیـــلـا، در حوالی محـــل زندگـی این زن و شوهر دیـده شده اســت.از سوی دیـــگر پس از چنــد روز جست و جو، خودروی مرد گمـشـده در یک پارکـــینگ عمومی واقــع در شهـــرستـان کیـانـــشــهـــر شنــاســـایی شد.همزمـان با کشف خودروی مهـدی، کارآگـــاهــان پی بردند جســـد سوخته مردی نیــز در بیابـــان های نطــنز-حوالی شهـرستان بادرود- پیدا شده اسـت.با اعــزام کارآگاهان به بادرود و بررســی های تخـصصی، جســـد مهـدی شنــاسایــی شد.بدین ترتــیــب خلیل (همــکـار لیـلـا)بلـــافـاصـــله دســـتگیـــر شد.

درحالــی که او منکر هرگونه اطـــلـــاع از جنایت و همــچـــنـین ارتــباط با لیــلا شده بود، سرانجـام وقتــی با مدارک و مســـتنـدات کارآگــاهـان روبه روشد به رابـطه پنــهـانی با همــســـر مقـــتول و مشــارکت در قتل شوهر لیـلا اعتـراف کرد.جســد را آتش زدیـمـــخـــلــیل در بازجویی ها به کارآگاهان گفـــت:«لیلــا از من خواســتــه بود برای چنـد ماه شوهرش را در محل ناشــناسـی حبـــس کنــم.طبـــق نقـشـه روز 22 دی به در منزلـــشـــان در خیابان جمـالزاده شمالی رفـــتــم و طبق هماهــنـــگی قبـلی، لیلا در خانـــه را به رویم باز کرد و من وارد شدم. لیلا قبل از آمــدن من، همـــســـرش را با داروی خواب آور بیـــهوش کرده بود. زمــانــی که بالـای سر شوهرش رسیدم، به نظـــرم او فوت کرده بود. جســـد را بســته بنـدی کردم و داخل ماشــیـن گذاشـتــم.

داخـــل ماشـیــن بود که اطمـــینان پیــدا کردم او مرده. بعـــد هم جسـد را به بیـــابان های اطراف نطنـز بردم و آن را در یک گودال آتش زدم.با اعـــتــراف صریـح خلـیل به مشارکـت در جنایــت، لیــلـا هم دستــگـیر و به اداره آگاهــی منـــتقل شد. زن خیانتکــار در اعترافـــاتش گفت:«قتـــل به هیچ عنوان توسط من انـــجام نشده. زمانی که خلــیل وارد خانــه شد، مرا به داخـل اتاقــی انداخت و پس از آن به همراه یکــی از دوستانـــش، شوهرم را از خانـــه بردنـــد.»

با توجه به اظهـــارات لیلـا، تحقـیقـات تخصــصی از «خلــیل» در دسـتور کار قرار گرفت که او به ناچــار با همـراهـی یکی از دوستانـــش به نام «سهــیــل» در انـتـــقــال جســـد مقتول به خارج از خانـه و سپـــس به محل کشـــف جسـد اعتراف کرد.با شنــاسایی «سهـیـــل» به عنوان سومین متهم در جنــایــت، این مرد جوان هم روز گذشته در کرج شنــاسـایـــی و دستـگــیــر شد.سهـیل ضمن اعتـراف به همراهی در انتقال جســـد، در اظــهــاراتی متــفـاوت به کارآگـاهــان گفت:قرار شد در ازای مبــلـغــی منـــاسب، همراه خلیـــل باشــم. طبق نقشه او ابــتدا وارد آپـــارتــمـان شد و پس از مدت کوتاهــی من هم به دنــبالش وارد شدم.

پس از ورود متوجه شدم مرد جوان نیـــمه بیهوش روی زمــیـــن افتـاده اما هنوز زنـده بود. پس از بسـتن دست و پایش، دو نفـــری جسد را به داخــل ماشیــن شخـــصـــی اش منـــتـــقــل کردیم و پس از آن به راه افتـــادیــم. در طول مسیــر، هر نیــم ساعت خلـیــل سرنـــگــی را به بدن آن مرد تزریــق می کرد که انــگـــار داروی بیهوشی بود.

سهـــیل در اعــتـــرافاتش با معـــرفی یکی از دوستانش به نام فرشاد نیز گفت:من ماشین ندارم. بنابرایـن به همــراه یکـی از دوستــانـم به نام فرشـــاد که پژو 206 داشــت به تهــران آمدم. پس از آن، در زمــان قصـد انـتقـال مقـــتول به خارج از تهـران، فرشـــاد از ما جدا شد و من به همــراه خلیـــل راه افـتــادم. با توجه به حضور فرشـــاد در ایــن پرونده، او نیـــز دســتـــگـیـر شد و جهت انـجـام تحــقـــیقـــات در اختـــیار اداره دهم ویژه قتــل پلــیــس آگاهــی تهران بزرگ قرار گرفت.

سرهــنــگ کارآگاه حمـــیــد مکـرم- معــاون مبارزه با جرایـم جنــایی پلیس تهران بزرگ- دربـــاره این جنایت گفت:تحقـــیـــقـات در این پرونده در مراحـــل مقدمـاتــی است و متهــمـان با قرار بازداشـت موقت برای بررسی اظـــهاراتشـان تحت بازجویی هســتند تا زوایــای دیگـر پرونده روشن شود.

راز جنایت زن خوشگل که شوهرش را با همکارش به قتل رساند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.