رامبد جوان و جناب خان در 26 اردیبهشت 97 در برنامه خندوانه

خندوانه برنامه طنز در 26 اردیبهشت با جناب خان و رامبد جوان روی آنتن خواهد رفت خندوانه بعد از برنامه دورهمی دومین برنامه پر مخاطب در تلویزیون می باشد و بینده های این مجموعه طنز بی صبرانه منتظر آغاز این مجموعه ظنز با جناب خان می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر رامبد جوان و جناب خان در 26 اردیبهشت 97 در برنامه خندوانه را در سایت دانستن خواهید دید با ما  همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: دردســـر های جنـــاب خان برای خندوانـــه و تلویزیون کم نبوده اســت تا جایـــی که حتـی ممـکـــن بود ایــن سری خندوانـه آخریـن سری باشـــد . امـا حالــا با قرارداد جدید تلویزیون صاحـب جدیـد جناب خان شد.
صاحـب جدید جناب خان

بالـاخــره بعد از فراز و نشـیـــب های فراوان و حواشی زیـادی که در خصوص حضور عروسک جنـــاب خانــدر خندوانه رخ داد ، صاحب امتــیـازی جنــاب خان به تلویزیون رســیـد.

عروسک محــبوب جنــاب خان که خندوانـــه با آن به محــبوبیت بیشتری رسـیــد و زمــانـــی که ایـــن عروسک ازبرنامـــه خندوانه حذف شد بسیــاری از مخــاطـــبـــان خندوانـــه از این وضعـــیت ناراضـی بودنـــد و حتی عده ایــدیگر خندوانـه را تمـاشـــا نمـــیـکـردند و به دنــبال بازگــشت جنـاب خان به خندوانـــه بودنـد.

کش و قوس های میان سعـــیـد سالـــارزهی صاحب امتیـاز عروسک جناب خان و سازنــدگــان برنــامه خندوانــهـــبـاعث شد تا در فصـــل چهارم ایـن برنـــامـــه جای خالـــی جنــاب خان بیشـتـــر به چشم آید و این عروسک سر از تبلیـغات اتوبوس های شهری دربــیـاورد.


تلویزیون صاحـب جدیــد جنــاب خان شد

صاحب جدیــد جنــاب خان صدا و سیــمـــا شد

در نهایت و درحالـی که حدود ۲۰ روز به آغـــاز پخش سری پنــجـم خندوانـه باقی مانـــده، سرانـــجام مذاکرات رسمـیـمیـان سعـــیـد سالارزهی و نمایــنـدگان سازمــان صداوسیما به پایان رسـید و از ایــن پســصـــاحــب امتیاز ایــن عروسک سازمـان صداوسیما خواهد بود.

پیش از این نیـز سازندگان مجــموعه کلـــاه قرمـزی به خاطـر اخـــتــلــاف با تلویزیون بر سر بودجـهــســاخـت ایــن اثـــر، قصـد داشتنــد آن را در شبکه نمایــش خانــگــی پخش کنـنــد که به دلـیل ایـنــکهحـــق امــتـیـاز عروسک ها متعلق به سازمـــان صدواســیـمـــا بود، این امر میســر نشد.


رامــبد جوان و جنـاب خان

زمان پخـش «خنــدوانـه» مشـخص شد

مجــری و کارگــردان برنامه «خنــدوانـه» اعلام کرد: از ۲۶ اردیبـهـشـــت خندوانه روی آنــتـــن تلویزیون میــ‌ـــرود.در حاشـیـه سی و ششــمـــین جشنواره جهــانی فیلـم فجر، رامــبد جوان در گفتـــگویی اعـلــام کرد: برنــامـــه تلویزیونی «خنـدوانه» از ۲۶ اردیــبــهشت، روی آنتــن شبکه نســیـــم میــ‌ــرود.او همچنـین گفـت: ایــن برای اولین بار اســت که تاریـخ دقیــقی از خنـــدوانه ارائه می‌ـــشود.گفتنـی اســـت؛ پیـش از ایـــن بار‌هـــا در خصوص زمـان پخش فصـــل پنـــجم خنـدوانـه حرف و حدیث‌ــهـایی مطـــرح شده بود.


رامـــبد جوان

برنامـه «عبـدی شو» چه زمـانـــی پخــش خواهد شد؟

مدیـــر روابـط عمومی شبکــه نســیم گفــت: برنــامه «عبــدی شو» با حضور اکبــر عبدیدر حال ضبـط است و این که چه زمــانـی روی آنتن برود هنوز مشخص نیست.امیر عبــاس اشرف مدبر روابـــط عمومی شبــکه نســیم درباره برنامه های این شبــکه گفت:طبـــق برنامه ریـــزی قبلی برنــامه “خنـــدوانـــهــ” با اجــرای رامـبــد جوان و با بازگشت جناب خان در ابــتـــدای ماه مبارک رمضـان روی آنـــتــن خواهد رفــت.

وی در همیــن راستــا افزود: برنـــامــه خندوانـــه تغیـیر زیـادی نخواهد کرد و تقـــریـــبـــا مثـل فصل های گذشته و تنها با تغیـیرات جزئی در دکور در این فصل مهــمان مخاطبان خواهد بود.

مدیر روابـــط عمومی شبــکــه نسیم دربـــاره دیگــر برنـــامه های این شبـــکه اظـــهـــار کرد:برنـــامــه “عبــدی شو” با حضور اکبــر عبـــدی در حال ضبط است و ایــن که چه زمــانــی روی آنـتن برودهنوز مشـــخـــص نیـــست. چنانـــچــه ایـن زمــان مشـخــص شود از طریق شبکه نسیم اطــلـاع رسـانـــی خواهد شد.


زمـان پخـــش عبدی شو

اشـرف به برنامـــه های دیگــر شبـــکه نسیـم نیـــز اشـاره کرد و افزود:برنامــه “کودک شو” همچنـــان برای مخاطـــبـــان پخـش خواهــد شد و تا پایان فصل دوم روی آنتن است.پخش کودک شو در ماه رمضان نیـــز ادامه خواهـد داشت اما بسـتـگی به شرایط دارد.

مدیـــر روابـــط عمومی شبکـــه نسیم ادامه داد: با توجه به این که برنامـــه “خــندوانهـــ” احتمـــالا سه شب در هفـته پخـش خواهــد شد قرار است برنـــامه کودک شو برای روزهای باقـــی ماندهـ ـدر نظر گرفـــتـــه شود که در حال بررســـی است.

وی ادامـه داد: برنامه “سرحـــال” از هفـــتــه گذشته روی آنـتـــن شبـکـــه نسیم رفــته اســـت و پخش آن ادامـه دارد، همــچنیـــن برنـامه “چهل تیــکــهـ” نیـز که از پخــش آن مدتـی است می گذرد همــچنان مهمـان خانه های مردم خواهـــد بود.مدیر روابـــط عمومی شبــکه نسیـــم درباره برنامــه های ماه رمــضان خاطــرنـــشان کرد: برای ایـن ماه پربرکـــت برنامـــه هایی در نظر گرفــتـه شده اســـت که هنوز کنداکــتور آن نهایـــی نشـــده و در این هفتــه اعلــام خواهـد شد.

رامبد جوان و جناب خان در 26 اردیبهشت 97 در برنامه خندوانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.