راننده به قصد انتقام از زنان و دختران به شش نفر تجاوز و اموالشان را ربود

راننده قلابی که به یک زن معلم تجاوز نموده و اموالش را ربود بود با هوشیاری زن معلم تعقیب و دستگیر شد او اعتراف نمود که به 6 دختر و زن به قصد انتقام تجاوز نموده ام این مرد راننده در حال ربودن یک دختر و آخرین قربانیش بود که پلیس با شیلیک گلوله او را متوقف نموده و اجازه اینکار را به وی نداد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر راننده به قصد انتقام از زنان و دختران به شش نفر تجاوز و اموالشان را ربود را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

آزار معلم زن توسط رانـــنـــده

ایـن مرد شیــشـــه‌ای ۳۰ سالـه به نام امیــد که دارای سابـــقه کیفـــری در زمـــینـه سرقـــت خودرو است ، از اوایـل دی سال گذشـــته تا آخـریـــن روزهای اردیـــبهشت امـــسـال با خودروهای پرایـد، پژو و سمــنــد دزدی، زنـان و دخــتران را در قلـهــک و دیـــگــر محـــلهـ‌ـــهای تهران به عنوان مســافـر سوار کرده و بعد از آزار و اذیت، پول، طلا و گوشی تلـــفـــن همــراه آنـهـا را سرقـت میـــ‌ـــکــرد. او حتــی دختری را تا مقــابـل خانـه‌ـاش در شمـال تهـران تعـــقـــیــب کرد و او را در مقــابـل چشـمــان خواهــرش از پارکـینگ خانهــ‌شان ربود و در دام شیطـــانــیــ‌اش گرفـتـار کرد . متهـــم در جریــان آخریــن نقـشه آدمــربــایــیــ‌اش ناکـــام ماند و هنـــگـــام فرار هدف شلــیـک پلیس قرار گرفـــت و زخمـی شد. متــهــم درباره انگـــیزهـ‌ــاش از این جرایـم گفـتـــه بود چون زمـــانی که در زنــدان بوده دخـــتر مورد علاقــه‌اش با فردی دوست شده و به او خیانـت کرده به قصد انــتقـــام از زنان به این جرایم دســت زده اســت.


رانـنده قلــابــی

پرونده آزار معلــم زن توسط رانـــنده

با دســتور قاضی رضوانـی، بازپرس شعــبه هشــتــم دادسرای جنــایی تهـــران متـــهم برای ادامه تحقـیــقات در اخـتیار ماموران اداره ۱۶ پلـــیـس آگـاهـــی تهـران قرار گرفت. این در حالــی بود که خانم معلمـــی که در دام او گرفـتار شده بود با حضوردر پلیـــس آگـــاهـی متــهم را شنــاســایی کرد.

وی به افسر تحـــقیق گفت: روز حادثـه از اسـنـــپ درخواســت خودرو کردمــ‌. دقـایـــقی نگذشتــه بود که خودروی پرایــدی مقـابـلــم توقف کرد و به راننــده گفــتم از اســنــپ هستی که تاییـد کرد و من سوار شدم. بعد از طی مسافتـی رانــنــده تغــییـــر مسـیـر داد که به او اعـتراض کردم. چاقویی را سمتــم گرفت و مرا به محلــهــ‌ـای خلوت کشانــده و مورد آزار و اذیـــت قرارداد و با سرقت پول و اموالــم مرا رها کرد. از آن روز کابوس می‌ـبینم و از رفتن به خیــابـــان و سوار شدن به خودرو وحشت دارم.

متـــهــم زمـانــی که در مواجــهـه حضوری با شاکــی جدیــد قرار گرفت، گفتهـ‌هـــای او را تائید کرد‌. تحـقیــقـــات برای رازگشـایی از دیــگـــر جرایم متـهم در پلیــس آگـــاهــی ادامــه دارد.

راننده به قصد انتقام از زنان و دختران به شش نفر تجاوز و اموالشان را ربود

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.