راننده مست دختر خوشگل دانشجو را زیر ماشینش له کرد

رننده ای مست که میخواست دختر دانشجو را سوار ماشین خود نماید دختر هم دوست نداشت به ماشین وی سوار شود راننده از اعصبانیت ماشین را به وی کوبیده و دختر بدبخت را له نمود این دختر دانشجو به علت له شدن مغزش همه بدنش را به بیماران اهدا نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر  راننده مست دختر خوشگل دانشجو را زیر ماشینش له کرد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: راننده مســت با یک دخـتـــر دانــشـــجو تصادف کرد و وقتـی که می خواست دختــر جوان را به اجــبار سوار ماشین کنـد و دختر دانشجو ممانــعت کرد دوباره با سرعــت به او کوبید و او را زیر ماشین له کرد.

کیـــت والی نوجوان 18 سالـــه اهل یورکـــشــایـر، در حالـــی که از مدرسه بعــد از آخـــریــن امـــتحــان نهایــی اش بازمـی گشـــت با خودرویی که رانـنـــده اش مسـت بود تصـادف کرد و دچـــار مرگ مغزی شد.

کران مگ گوان (رانـــنـــده خودرو) در اعـــتـرافـاتـــش به پلـــیس گفت:در حالـت مستـی بوده و بعد از اســـتـفاده از مواد مخـــدر با ماشین در خیــابان ها ویراژ می داده که با کیت برخورد می کنـد و وقتـــی سعـی می کرد او را به اجبـــار سوار ماشـــیــن خود کنـــد با ممانعت و جیـغ او رو به رو شد. و چون در حالت عادی خودش نبوده تصــمـیــم می گیــرد او را با ماشـــیــن له کند.

وی ادامـه داد :اصـلا از ایــن بابـــت که کیت به او بی محـلـی کرده راضی نبوده و هرجوری که بود باید انتــقــام می گرفـــت و در یک تصـــمـــیـــم غیـــرمنتـــظره به دنبال او می رود و فقـط 400 متـر مانــده به خانــه کیـــت با سرعـــت به او برخورد و زیـر چرخ های ماشینـــش له می کند.

وقتی همسایه ها و مردم ماجـــرا را از نزدیک دیــدند سریع به طرف رانــنده حمـــلـه ور شده و قبل از ایـن که او فرار کنـــد دســـتــگـیـــرش کردند.

کیـت بعـد از امــدادرســـانی و انــتــقــال به بیــمــارستان دچار مرگ مغزی شد و پدرش در حالــی که گریـــه می کرد در بیمــارسـتان گفت:ما داشــتیـــم او را کم کم آماده می کردیم که به دانشگاه برود اما الـــان فقط می توانم اجـازه دهـــم جوانــان دیگـــری که منـــتظـــر ادامـــه زنــدگی هستـــند با اعضـــای بدن دخـــتـرم بتوانــنـد دوباره زنـدگـی کنـنـــد.

پزشکـان پس از عمـل های مخـتـــلف 9 عضو از بدن کیـــت را به بیماران اهدا کردنـد. دادگاه رانــنـده خاطــی چنـد روز دیـــگـــر برگــزار و اعــلــام رای خواهـد کرد.

راننده مست دختر خوشگل دانشجو را زیر ماشینش له کرد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.