راه های جلوگیری از هک اکانت های شبکه های اجتماعی

هک اکانت اینستاگرام و فیس بوک برای بسیاری آسان می باشد فقط کافی است پسورد شما را یک هکر پیدا نماید از پسوردهای ساده استفاده ننمایید تاریخ تولد و اسم خودتان را پسورد ننماییداطلاعات شخصی شما هویت شما در فضای مجازی می باشد به آسانی آن را در اختیار هر کسی قرار ندهید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر راه های جلوگیری از هک اکانت های شبکه های اجتماعی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

حـــفاظت از حریــم خصوصی یکی از مهـم تریـن نکـــاتی اســت که کاربران به هنـگــام استـــفاده از ایـــنتــرنت ,بایــد به آن توجه داشتـه باشـــند؛ همـه ما بایـد بدانیــم که چه اطـــلاعـاتـی را بر روی ایـنـترنـت به اشـــتـــراک می گذاریـم،در ایـن مطلب به معــرفی تکـنــیک هایـــی برای ارتـقاء سطــح امـــنـــیــت مجـازی شمـا خواهـــیــم پرداخـــت.

یکــی از ساده تریــن روش های هکــر ها برای جمـــع آوری اطــلاعات دربــاره افـــراد مربوط به رهـگیری سوابـــق نحوه استفاده شما,ار موتور های جســت و جو و نیـــز تبلـــیــغـــات ایــنتـرنتی ای هســتنـــد که شمـا بیـــشتـــر بر روی آنــهـا کلیک کرده اید.

خوشبـخـتـانـــه راه های زیادی وجود دارنـــد که می توانـنــد دست دیگران را از رصد فعالـــیــت های شما ,بر روی شبکـــه ایـــنترنت کوتاه کنـــنـــد؛ ما بهـــتــریـــن روش های موجود، از روش هایی ساده و کوتاه گرفتـــه تا تکــنیک های پیــشرفته ,و حرفه ای را به شمـــا معـــرفی خواهیـم کرد.

در پی حمـــلـــه سایبـری انـــجام شده علیـــه شبـکه اجـــتـــماعـی Twitter در ماه ژوئن سال ۲۰۱۶، اطلــاعــات حســاب کاربری ,
مربوط به ۳۲ میلیون کاربــر دزدیـــده و برای فروش بر روی شبکه Dark Web قرار گرفـت؛
الـبتــه مقـــامـات رسمــی شرکـــت Twitter از اذعـان به ایــن حملــه سایـبـری سر باز زدند و گفـــتــنــدکه هیـــچ نشـــانـــه ای از نفوذ را در سرور های خود ندیده انــد.

حمـــلـــه هکـــر ها به سرور های Twitter تنـها یکی از هزاران حملــه سایبـــری ای اســـت که ماهـانـــه اتـفاق می اقـــتد؛

یک ماه قبـل از رسـانـه ای شدن مسئله حمـــله هکر ها به سرور های این شبــکه اجتـماعی ,
خبـری مبـــنــی بر افـــشـــاء اطلـاعـات حسـاب های کاربـران شبـــکـه LinkedIn منــتشــر شده
تکـــنـیک هایـــی برای در امـان ماندن از شر هکــرهـا

و کمی پیــش از آن نیز سرور های سرویس حافــظه ابری Dropbox مورد حملــه قرار گرفتــه بودنــد.

۱- محـــافـظـت از کلـــمه عبور

یکی از اولین کار هایـی که به منـــظور حفاظـت از حریــم خصوصی خود ملـــزم به انجام آن هستـــیــد,
مربوط به انتــخـــاب کلـمه عبور هایـــی پیـچیده و غیــر قابل حدس زدن است؛
پیشــنهـــاد می کنیم که برای حســـاب های کاربــری مختـلــف خود بر روی شبکه های اجــتـمـــاعی، وبســـایت ها و…
از کلـمات عبور مجزایـی اســتـــفـــاده کنیــد.


انـــتخـاب کلــمـــه عبور پیچــیده

شایـــد بگویید که انتخاب کلــمات عبور مجـزا و متعــدد، مدیریت آنهــا را دشوار می کنـــد و ممـــکن اســت ,در آیـنده برخی از این کلمات عبور خود را فراموش کنـید؛ حق با شمـاســـت امــا راه هایی برای حل این مشــکل وجود دارد,که یکی از موثر تریــن آنـها استـــفـاده از نرم افزار های مدیریــت رمـز عبور است.

ایـن نرم افـــزار ها نام کاربری و رمز های عبور حســـاب های کاربـــری متـنوع و متــعدد شمــا را به صورت متــمــرکز ,در محـــیـــط کاربــری خود نگـــه می دارنـد؛ یکی دیگــر از ویژگــی های این نرم افـــزار های جالــب و کاربـــردی ,مربوط به تولید رمز های عبوری پیـچــیده و غیـــز قابــل پیش بینی برای حســـاب کاربــری شمـاست.

۲- از تکنیک احــراز هویت دو مرحله ای اســتــفـاده کنـــیـــد.

تا حد ممکن باید از ایـــن تکـنـیک استــفــاده کنیــد، با فعـــال سازی ایـــن تکـــنـــیـک در ساز و کار ورود به حساب های کاربری خود،می توانـــید احتمال نفوذ به آنـــان را تا حد زیـــادی کاهـش دهیــد. ایـــن تکـنـــیک، خود متـد های زیـادی دارد ,امـــا در یکی از محـبوب ترین آنــهــا سایت و یا نرم افزار پس از عبور از مرحلــه اول (ورود کردن اطـلاعات حســاب کاربــری)
به تلفــن همـراه شما پیامی متـــنــی حاوی رمـز عبوری دیــگر را خواهـــد فرستــاد
روش های در امـان مانـدن از شر هکرهـا

که در مرحـــله بعــدی بایـــد از آن اســـتــفـاده کنـیـد.

۳- از موتورهــای جست و جوی غیـــر تبلـــیغـاتی استــفاده کنیـــد

در حالی که اکــثـــر کاربران شبـکه ایـنتـــرنـت از جاسوسی دولت ها در مورد اطلـــاعــات مردم ترس و واهـــمــه دارنـــد،
باید بدانـــید که اولیـــن سازمان هایی که به صورت کامـل به اطـــلـاعات کاربـران دســتــرسی پیـــدا می کننـــد،
موتور های جســـت و جو هستند. برای مثــال موتور جست و جوی گوگل,
همـیــشه سوابـــق جســت و جو های شما و نتایــجـــی که بیـشــتر بر روی آنـــها کلـــیک می کنــید را زیر نظـــر داشـتــه


اســتفــاده از موتور جســتجوی غیــر تبـــلیغــاتـی

و از آن برای شخـصی سازی هر چه بیشـــتر جسـت و جو برای کاربـران خود استفاده می کند.
برای جلوگیـــری از این موضوع پیـشـنهاد می کنــیم از موتور های جست و جوی دیـگری استفاده کنید؛اما شایـــد بسیاری از کاربران نتوانند عادت خود به اســـتـفـاده از موتور جست و جوی گوگل را ترک کننـد.

۴- Cache و Cookie های مرورگـــر خود را به طور منـظـم پاک کنــید

یکــی از ساده تریـن راه ها برای ارتـقــاء امنـــیـت کاربـــر در فضـــای مجازی، پاک کردن منـظم و متــنـاوب Cache و Cookiesدر قســـمــت تنـظیمـات مرورگـر است؛ همچنـــین می توانـــیـــد از نرم افزار های جانـــبی ای مانــنــد CCleaner به این منـــظور اســتـــفاده کنیـد؛بدیـــن ترتـیب، شمــا سوابــق نحوه استــفـاده از ایـــنتــرنت و رد پا های خود در فضـای مجــازی را از بیـن خواهــیـد برد.

۵- اسـتــفـاده از افزونه های امــنیـتی و حالـت های خصوصی در مرورگـــر

اکـثر مرورگر ها به کاربـر اجـــازه می دهــنــد تا با فعــال کردن حالت خصوصی از حریم شخصی خود به هنگام وبگــردی ,محافــظت بیـشتـری داشـتـــه باشـــنـد؛
در امــان ماندن از شر هکـرها در فضـــای مجـازی

ویژگــی InPrivate مرورگر شرکـــت مایکـروسافت، ویژگی Private Browsing Mode مرورگر Firefox و Incognito در مرورگر Google Chrome همگی, به هنـگام وبگـــردی به طور ویژه ای از اطـــلاعـــات شما محافـــظـــت می کنــنـــد.

اکــثـــر کاربـران نمـــی داننـــد که بسـیاری از سایـــت ها به طور خودکار به اطـــلاعات سیـستــمی آنهـــا دستــرسـی دارند ,و تنـها ورود شمـا به ایـن سایت ها و یا یک کلـــیـــک شمـــا بر روی منویی خاص می توانـد ,به آنـهـا مجوز لازم برای بهره برداری از اطــلـاعــات شخصی شما را صادر کند؛

پیـشنـهـاد می کنـیم افـــزونه هایــی ماننـد NoScript و یا ScriptSafe را برای مرورگـــر خود دانلود و نصب کنـید.افـزونه های مذکور به وبســایت ها اجـــازه دسـترسی به اطـلـاعـات شما را نخواهند دادو هنــگــامـی که سرور یک سایـــت نیاز به دســتـــرسی به اطـلـــاعات خاصــی از کامــپــیوتر شما را داشـته باشـد، ایــن افـزونه ها اجازه ایــن دســـتــرســی را از کاربـر خواهــند گرفــت.

۶- جاسوسان را شناسایی کنــید

با ایـــنکه دســتــرسـی وبسایـت ها به برخی از اطلاعـــات سیـسـتـــم شما امـری معــمول و عادی است،اما نحوه انــجـــام آن هر کاربـــری را به شک می انـدازد، چرا ایــن دستـــرسی بایـــد بدون آگـــاهی شما انـــجــام گیـــرد؟

افـزونه هایـی برای مرورگـــر ها وجود دارنـــد که با نصــب آنــهــا می توانــیـــد در هر لحـــظه لیســتی از وبسایــت ها ,و سرور هایی که قصــد دســتــرسی به اطـلـاعــات شما را دارند را مشـــاهـده کنیـــد؛بدین منـظور می توانــیــد افزونه هایی مانــنـــد Ghostery و Disconnect را دانــلود و بر روی مرورگـر خود نصــب کنـــید.

۷- Cache و Cookie های مرورگر خود را به طور منظــم پاک کنــیــد

یکـی از ساده ترین راه ها برای ارتقاء امــنـــیـــت کاربـــر در فضای مجـــازی، پاک کردن منــظم و متـــنـاوب Cache و Cookiesدر قسـمـت تنـــظیمات مرورگر اســـت؛ همـچـــنین می توانــیــد از نرم افـزار های جانـبی ای مانــنـد CCleaner به ایــن منـــظور اســتفـــاده کنید؛
چگونگی در امــان مانـدن از شر هکرها

بدین ترتــیـب، شما سوابق نحوه اســـتـــفــاده از ایـنترنت و رد پا های خود در فضای مجــازی را از بیـــن خواهیــد برد.

۸- استـفاده از افزونه های امــنـیـــتـــی و حالــت های خصوصی در مرورگر

اکثـر مرورگـر ها به کاربر اجــازه می دهنـــد تا با فعال کردن حالــت خصوصی از حریـــم شخصــی خود به هنگــام وبگـردی,محافظت بیـشـتــری داشـتــه باشـند؛ ویژگی InPrivate مرورگـــر شرکت مایـکــروسافت،ویژگـی Private Browsing Mode مرورگـر Firefox و Incognito در مرورگـر Google Chrome همـگــی,به هنــگام وبگـــردی به طور ویژه ای از اطـلــاعات شمـا محـــافظت می کنـند.

اکـــثـــر کاربـران نمــی دانـند که بســیـاری از سایت ها به طور خودکـار به اطــلــاعات سیـستــمـــی آنهـا دســـترســی دارنــد,و تنهــا ورود شمـا به ایـــن سایــت ها و یا یک کلیــک شمــا بر روی منویی خاص می توانــد,به آنها مجوز لازم برای بهره برداری از اطلــاعات شخــصی شما را صادر کنـــد؛

پیشــنــهـــاد می کنیم افزونه هایی مانــند NoScript و یا ScriptSafe را برای مرورگــر خود دانلود و نصـب کنیـــد.افزونه های مذکور به وبسایت ها اجازه دسـترســـی به اطـــلــاعــات شما را نخواهـند دادو هنگامی که سرور یک سایت نیاز به دســتـــرســـی به اطلـــاعــات خاصــی از کامپـیوتر شمـا را داشــتـه باشد،این افزونه ها اجــازه ایــن دســـتـــرسی را از کاربــر خواهنــد گرفـت.

۹- جاسوسان را شنــاسـایــی کنــید

با ایـــنکـه دســتـــرسـی وبسایــت ها به برخـــی از اطلاعات سیـستم شما امری معــمول و عادی اســت،اما نحوه انــجــام آن هر کاربـری را به شک می انــدازد، چرا ایـن دستـرسی بایــد بدون آگاهـی شمــا انـجام گیرد؟

افزونه هایی برای مرورگــر ها وجود دارنـد که با نصب آنهــا می توانید در هر لحظه لیستی از وبسایـــت ها ,و سرور هایـی که قصــد دسترسـی به اطـلاعــات شما را دارنـد را مشـــاهــده کنـیـــد؛بدین منــظور می توانیــد افزونه هایــی مانــنـد Ghostery و Disconnect را دانــلود و بر روی مرورگـر خود نصـب کنیــد.

راه های جلوگیری از هک اکانت های شبکه های اجتماعی

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.