رفتارهایی که نشان میدهد همسرتان دوستتان ندارد

همسر شما هم گاهی ممکن است در رابطه با شما دچار سردی شود و دیگر شما را نخواهد این علامت ها را به خاطر بسپارید و بدانید که اگر این رفتارها را در او دیدید مطمئن باشید او شما را دوست ندارد و دیگر نمی خواهد با شما باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر رفتارهایی که نشان میدهد همسرتان دوستتان ندارد را در مله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : زمـــانـــی که شما در یک رابطه عاطـفی به سر می بریـــد، حتی لحــظـــه ای هم به تمـــام شدن آن نمـی انـدیشید همانـطوری که هیچـــکس در روز عروسی به طلاق فکر نمـی کنــد. امـا گاهــی رابطـــه ها به دلـــایـــل مختلـف تمـام می شوند و ما مجــبوریم که با سخـــتی های آن کنار آیـــیـــم.

رابـطه ها معـــمولا به یک باره تمـام نمی شوند، بلـکه اگــر شما دقت کنیــد از مدت ها قبل می توانید نشــانـه هایــی را که ثابـت می کند شریک زنـــدگی تان دیــگر به شما تمــایــلـی ندارد، بیابـــید.

اگر نشانـه هایـــی که در ادامـه مطـــلـــب بدان اشــاره کردیـم را در رفـــتار شریـــک زنـــدگــی تان مشـاهـــده کردیـد، بدانـــید که رابـطــه شما در حال پایان اسـت.

شما را از برنامه های زندگــی اش حذف می کنــد

اگر شمـــا در ابــتـــدای رابـطـه در تمام برنامــه های شریک زنـــدگـی تان شرکت داشـــتیــد امـا حال او ترجــیـح می دهــد که تنـهایـــی به برنــامـه هایش برســـد، وقت آن است که با او به طور جدی گفتگو کنـــیـد. اگـر فردی شمـا را نخواهــد، نه تنـهــا از لحاظ احـــساسی، بلـکه فیزیــکی هم از شمــا دوری می کنـــد. بنـابـــراین ایــن یک پرچم قرمز اسـت تا شمـــا بدانــیـــد که احـــتمـــالـــا رابـطــه تان به زودی پایـــان خواهـــد یافت.

به سادگـی از شمـا دلـــگیر می شود

کارهایـــی که شما قبـــلـــا انـجام می دادیـد و برای شریــک زندگـی تان آزار دهنـده نبود، حال او را به شدت عصـــبــانـی می کنــد و ایـــن برای شما عجیب اســت. در ایــن شرایـــط احسـاس می کنـیـد که او منـتـظر یک اتفــاق کوچک است تا با شمــا بجــنـگـد.

جنـــگ و دعوا در هر رابطه ای طبــیعـی اســـت اما اگر مدام و به دلـایل کوچک و غیـر منـطقی تکرار شوند، نشــانــدهنــده آن اسـت که رابطـه شما به سمــت خوبی پیـش نمــی رود. احتـــمـالـا شریــک زنــدگـــی شما به دنــبـــال بهــانه ای ست تا شمــا را مقصر دانـســـتــه و رابطه را به اتـمام برسـاند.

به شمـا دروغ می گوید

اعـــتـــمـاد پایــه هر رابـطه ای اسـت که اگـــر از بین رود، از رابـطـه هیــچ نمـی ماند. مهم نیسـت که چه دروغی شنیـده اید، هیـچ دروغی در یک رابــطــه عاطــفــی قابـــل قبول نیـــســـت.

دروغ گفــتـــن به شریـــک زندگی بدیـــن معـــنی اســـت که او به شما احتـرام نمـــی گذارد و به شمــا ایــن حق را نمی دهـــد که حقــیــقـــت را بدانـــید. بنــابراین اگـر چندین بار از او دروغی شنـــیدیـــد، وقت تان را در آن رابطــه هدر ندهید زیـــرا که او باز هم به شمــا دروغ خواهـد گفــت.

شمــا اولویت زندگـی او نیـــستـیـــد

در اولویت بودن بدیــن معـــنـی نیســت که شمــا کل روزتــان را در اخـتــیـار شریک زنـدگی تان باشـــید، بلکه باید ایـن احـســـاس را به طرف مقــابـــل تان منــتـــقـــل کنــیـــد که مهمـــتریـــن دارایــی زنــدگــی او هســـتــیـد. امـــا اگـــر این احساس را کردیـد که در زنــدگی او جایگــاه اول را ندارید، باید نگـــران شوید. به عنوان مثال اگـــر او برادر، مادر، دوست یا حتـی کارش را همـــیشه به شمـــا ترجیح می دهد و طوری رفتـار می کند که حس ناامــنـــی کنید، بایــد درباره آیــنده این رابطــه نگـران باشـــید.

شما را نادیده می گیرد

هیچــکس دوست ندارد که نادیده گرفتـه شود، بنــابرایـــن اگـــر فردی با شما ایــنگونه برخورد کرد، بدانــیـد که به دنـــبـــال بهانه ای برای بهم زدن رابطه با شماســـت. به عنوان مثـال اگر شریــک زنـــدگی تان خیـلی راحـت برنــامه هایـی که با شما چیده بود را کنسل کرد یا که به خواسته های شمـــا توجهـــی نشان نداد یا حتــی زنگ و پیـــغـام هایتـــان را دید و به روی خودش نیــاورد.. بدانـیــد که او دیگـــر تمــایلی به برقــراری رابــطه با شمــا ندارد. اگر او شمــا را دوست داشــت، مطمئنا برای قلـب و احــساس تان ارزش قائل بود و به سادگی از شما نمـــی گذشـت.

بهـــانه های الـــکی می تراشــد

اگـــر شریـــک زنـدگـی تان مدام برای هر چیــزی بهانه می تراشـد تا از شما دور شود، بدانــیـــد که یک جای کار می لنـگــد. احتــمالـــا او دارد چیـزی را از شمـــا پنـهـان می کنـــد. به عنوان مثال او می گوید که پول ندارد اما بعدا می فهـمـــیــد که او یکــی از قرض های خود را پس گرفـته یا ایــن که به خاطر کارش با شمـــا به میــهـــمــانـی نمی آیــد… اما تمام ایـــنـهـا بهـــانه ای است که به شما نشـان دهـد دیــگـــر از بودن با شمـا لذت نمــی برد. پس به جای تلــف کردن وقت تان بهتــر اسـت که به آن رابطه خاتمه دهـــیــد.

تلــفــن همراه خود را از شمـا پنهـــان می کنـــد

اگـــر شریـک زنـدگی تان تلفـــن همـراه خود را از شما پنهـــان می کنــد، یا تا گوشی اش را به دســـت می گیریــد به سمت تان می آیــد، بدانـیــد کاسـه ای زیـــر نیم کاسه است. اگر چه هر کســی حریـــم شخـــصـــی خود را دارد و این امری طبـــیــعـی است، اما اگـــر پنــهـــان کردن گوشی یا پاک کردن پیغام های دیــگــران کار همــیـــشگی اوست، باید نگـــران رابطه تان باشـــید.

امروزه تکـنولوژی یکی از مهمتــریــن راههـــای برقراری ارتـباط ما انسان هاست. بنــابـــرایـن اگـر او نسبت به تلفـــن همراه خود حســاســیت به خرج می دهـد، احــتـمــال ایــن که با فرد دیـــگـری در ارتبــاط باشـــد، زیاد اسـت. پس قبــل از آنکـه خیلـــی دیـر شود با او حرف بزنـــیــد.

شما را تحـسیــن نمــی کند

احتـمـــالـا در ابــتــدای رابطـه این جمـــلات که «تو واقـعـــا زیبایــی»، «من به داشتن تو افـتـخـــار می کنــم»… را زیــاد از زبان شریک زنـدگـی تان شنـیده باشـید اما رفـــتـه رفتـه او از این کار سر باز می زنـــد و همـین موضوع شما را ناراحت کرده است. یک رابـطـــه عاطــفــی مانـــند یک تیم اســت، بدین معنـی که ما باید به پیـشرفـت هم کمـک کنــیـم، باید به یکدیگـر اعـــتماد به نفس و انــگــیزه بدهــیم یا اگــر او یک پلـه به عقـــب رفـت، نگـــران حالـــش باشــیم.

اما اگـــر مدت طولانی ست که از زبـان شریـک زندگـــی تان تعـریــف و تمــجــیــدی نشنیــده ایـد، نشـانـه این اسـت که شمـا برای او دیـگـــر اهـــمــیتی ندارید. تصور نکنـیــد که شما تغیــیـــر کرده ایــد و مانــنــد قبل زیبـا و تحـسیـن برانگـــیــز نیســـتـید، خیـر! ایــن مشکل از شریــک زنـــدگی تان است که این کلـمـات را از شمـا دریـغ می کنـد.

به شمــا نمی گوید: «دوستـــت دارم»

هیــچ کدام از ما از شنـیدن ایــن 3 کلمــه خسته نمــی شویم. اگــر شریـــک زنـدگی تان در گذشـــتــه این جملــه را بارها و بارهـا در روز تکرار می کرد امــا خیلـی وقت است که آن را از زبـانش نشنـــیـده اید، مطـمئن باشـیـــد که در آیـنده ای نزدیــک او را از دست خواهـــید داد.

از زبــان فردی که می خواهـــد به رابـطـــه خود پایـان دهد، «دوستت دارم» نمی شنوید زیرا واقـعیت امر این اســت که او شمـا را دوست ندارد. بنابـرایـن خودتــان را آمـــاده هر اتفاق ناخوشایــنـــدی بکـنید.

در آیــنـــده او نقـــشـی ندارید

صحبـت کردن در مورد آینــده در یک رابـــطه عاطـــفـی سالــم، امری طبــیعی است. به عنوان مثـال زمـانی که شما یک مکــان زیبـــا را می بیـــنـیـــد، خودتان را به همراه فرد مورد علاقه تان در آن سفر تصور می کنـیــد و امـــید دارید که یک روز به همــراه او به ایـن سفــر بروید، تصور آیـنده ای مشــتـــرک بایـد در ذهن شریک زنـــدگی تان هم باشــد در غیـــر ایـن صورت نشــانــدهنده آن اســت که شما در زندگـی او جایـــگــاهی ندارید.

اگر زمــانـی که شما در مور آیـنده تان با او صحـبــت می کنـــید، او ناآرام می شود و از صحبــت کردن با شمـا در آن مورد سر باز می زنـد، بدانــیــد که او آینــده خود را بدون شما تصور می کند. بنـابراین اگـر شمـا آیــنـده و برنــامـــه هایتان را با او هماهنـگ کرده اید، بهتر اسـت که بار دیگـر در تصــمــیم تان تجــدیـــد نظر کنیـــد.

فضـــایـی برای تنــهـــایــی می خواهـــد

پس از مشاهده موارد بالـا، احتـمــال این که طرف مقابل تان به شما بگوید به تنــهــایی احــتیــاج دارد، زیـــاد اســت. ممکـن اسـت حتــی ایـــن جمــلـــه را از دهان او بشـــنوید: «مشــکل از تو نیسـت، مشکـــل از من». درســت است که همـــه ما گاهــی به تنــهـــایـــی احتـــیاج دارید امـــا این که شریک زندگـــی تان از شمــا بخواهد برای یک مدت او را تنهــا بگذارید، آن هم زمـانــی نامحدود، بهـــانه ای بیـــش نیـــست.

زمــانی که هر دوی شمـا خودتــان را گم کرده اید و احــتـیاج به تنهایـی و فکـــر کردن دارید، زمان دادن ایده خوبی است امــا ایـن تصـمیـــم باید دو طرفــه باشــد. امـا اگـر او بدون مشـــخص کردن زمانی، شمـا را ترک کند، احـــتـــمال بازگـــشت اش بسـیـار کم است.

رفتارهایی که نشان میدهد همسرتان دوستتان ندارد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.