رفع سیاهی و کبودی دور چشم با روش های کاربردی

سیاهی و کبودی دور چشم باعث می شود چهره شما افسرده و خسته به نظر برسد بیشتر افراد از سیاهی دور چشم خود همیشه گله می نمایند و دوست دارند هر چه سریعتر سیاهی دور چشم خود را رفع نمایند سیاهی دور چشم بیشتر در اثر کم خونی می باشد استرس هم موجب سیاهی دور چشم هست در ادامه جزئیات بیشتر رفع سیاهی و کبودی دور چشم با روش های کاربردی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: تـــمام مشــکـــلــات پوستــی یک طرف، سیاهی دور چشم هم یک طرف. چشــمـ‌ــهـــا همـیــشـــه اولیـــن پل ارتــبـــاطـی است و تیـــرگــی و کبودی اطــراف آن میـــ‌ـتواند اثرات منفی زیادی به همـــراه داشته باشــد. تیـــرگـــیـ‌هـای دور چشم نهــ‌تـــنــهـــا چهره را خسـتـه و سن و سال را بیشتر از آنــچه هست نشان میــ‌دهد که اعـتماد به نفـــس شمـا را نیز به مرور کم و کمــتر می‌ـکـنـــد، به‌ــهمیــن دلـــیـل خیلـــی‌ها سعـی می‌ــکـــننـد با راهـ‌ــهـــای مختــلــف خانــگـی و غیر‌ــخـــانگــی روشنی را به زیر چشـم‌هــای‌ــشان برگـردانـــنـد.

اما آیا تا به حال نسخــه‌ـــهای طب سنتی را امتـــحان کردهـــ‌ــایــد آیـــا می‌دانـــیــد با کدام روش‌ــهای طبـیـعی اما تاییـــد شده میـ‌ــتوان این مشـکــل را برطـــرف کرد؟ ‌در ایــن مطلــب دکـتر اکـــرم‌ــالسـادات اطــیابـی و دکـــتـر لیـلا شیــربیـگی متـــخـصـص طب سنـتـــی دربـــاره راهــکـارهای رفــع تیـــرگـی زیر چشـــم اطـلـــاعــاتی دراخــتـیار شمـا قرار میــ‌ــدهنـــد.

چرا زیــر چشم سیاه میـ‌شود؟

تیرگـی دور چشـــم یک بیمــاری خوش‌خـیم و شایــع اســـت که دلـــایـل مختلفـــی باعث به‌وجود آمـدن ایـن مشــکــل در چهـــره افــراد میـ‌شود. عواملـی مثل نازکی پوست، نبود چربی و وجود شبـــکــه عروقی باعث می‌شود پلــک نسبـت به سایـــر نقـاط بدن کمـــی تیرهــ‌تــر باشد.

این پلکــ‌هــای حســـاس

گاهی اوقات برخی بیمــاری‌ها باعــث تغـــیــیــراتـی در پوست میــ‌ـشوند که ایـــن تغــییرات در پلـــک زودتر و واضـحـــ‌ـتر نمــایان میـ‌ـــشوند. مثـــلـا برخـی بیـــماریــ‌ـــهای پوستی باعــث میـــ‌شوند پلـــک‌ها نســبـت به سایر نقــاط بدن زودتـر دچـــار کمــ‌ــرنــگی ‌یا پررنـــگی شوند. بیــمــاری‌ـهـایی مثـــل درمـاتومیوزیــت (التــهــاب بافـــت همـبند، همـــراه تغـــیـــیــرات تخـریبی در عضلات و پوست اســت) و آمیلوئیدوز (آمــیلوئیدوز نام گروهی از بیـــماریـــ‌ـهاســت که با رسوب پروتئینـــ‌های فیبـریـلی غیــرطبیعــی (آمـــیلوئید) در بافـتــ‌هـــا و اعـــضــای سراسر بدن مشــخـص میــ‌ـــشود)، باعث میـ‌شوند اطـراف چشمـ‌ـــها دچـار کبودی و تیرگـی آن هم به شکــل حلـــقــه سیــاه و به رنگ بنــفـــش شوند. همچنیـن بعــد از هپـــاتـیـت ویرال (هپـــاتـــیت B)، تیـــفوئید (حصبـــه) و آبــلـهـ‌ـــمـرغان ممکن اسـت ایـن عارضــه یعنی تیرگـی زیــر چشم به طور شایــع دیده ‌شود.

متـهم ردیـف اول!

با ایــن حال براســاس مقالـات متعدد و تحـقیقاتی که انــجام شده ارث و ژنـتـــیک از علـــل شایـع ایـن بیـــماری محسوب میـ‌ـــشوند. شایـــد خیلی از افـراد از خود بپــرسنـــد اگــر مسئله ژنتـیـــکـی اســت پس چرا در کودکی خبـری از ایـــن سیـــاهـــی نبوده است؟! امــا جواب این است؛ ممـــکـن اســـت در بدو تولد و کودکی این تیــرگی وجود نداشته باشـــد امــا معـــمولا بعد از سن بلوغ، جوانی و میانسـالـی خود را نشـــان می‌ـدهـد. ‌بــا این حال ایــن بیــمــاری در نژاد ما ایرانـیــ‌ـــهـــا و مردمان منــطقـه خاورمیانـــه (از طرف دریـــای مدیتـرانـه یا کشور لبـنــان تا کشورهـــای پاکـستــان و هنـد) شایعـ‏ــتـــر است.

سیـــاهـــی زیـر چشم هم در زنــان و هم در مردان دیــده میــ‌ـشود، ولی به‌دلیل مسـائل هورمونال در خانـــم‌ها بیـشتـــر بروز میـــ‏ــکـنـد. الـــبتـــه غیـر از عوامـل ژنـتــیکی میــ‌توان به ‌عوامل زمـیـــنـهـــ‌ای زیر هم اشاره کرد:

– كمـ‌خونی

– بیــماریـــ‌ــهــای تیــروئیدی

– برخــی بیمـــاریـ‌های هورمونی

– حسـاســـیـت‌های پوستی (اگزمـای سرشـــتـی یا اتوپی)

– اســتــرس

– بعد از ابــتـلـــا به بعضـی عفونتــ‌ـــهـــای الــتــهــابی

– رسوب ملـانیـــن در لایـه درم

– عادات غلط غذایی (مصرف همزمـان بعـضـــی مواد غذایـــی مانـــند ماسـت و ترشــی، کله‌پــاچــه با حلــیم، برنـج و ترشی و…)

– ورم اطراف چشــم (بعــد ازبـین رفـتـــن ورم و شل شدن)

– عروق وریـدی برجـسـته در اطراف چشــم

– شل شدن پوست پلـــک

ایـن عوامـل باعـــث به‌وجود آمــدن سیـاهی در اطراف چشـم میـــ‌ـشوند. عوامـــلی مثــل خستــگـــی، بیـ‌ـــخوابــی، قرار گرفــتـن در‌ـــمــعرض آفـــتاب و تغــییـــرات هورمونی ماهانه زنانــه هم نقـش چشـمـــگیـری در تشـــدید سیــاهـی دور چشم دارد.

سن و کمـ‌خوابـی را دست‌کم نگـیــرید

افزایش سن هم دلــیـــل دیــگـری برای بروز تیرگــی دور چشـــم اســـت. در مرحــلــه سالمنـدی تغـیـــیـــر رنـــگ در بیـــشتـــر نقــاط پوست رخ می‌ـــدهد كه میـــ‌توان به ‌تــغـییـر رنـگ پوست پلك و دور چشـم اشـاره کرد كه اکـــثـر ایــن تغــیــیــر رنـگـــ‌ـــها دائمی می‌ـــشوند. اسـتــرس، کمـ‌ـخوابی و بیـــ‌ـــخوابی از دلـایل شایـــع غیــر‌ــژنتـــیـکـی هستنـــد. الـبــتـه کمـبود خواب و استرس تا‌حـدودی با هم در ارتـــباط هستنــد. در اغـلــب بیـــماران، تیرگی از زیـر چشـم شروع و به پلــک، پیــشانـی و اطــراف بیـــنی و گونه‌ــهـا گستــرش پیـدا می‌کـنـد و به‌ــدلیـل ظاهــر ناخوشایـنـدی که ایـــجاد میــ‌ـــکـند باعث میـــ‌شود فرد بیمار خستــه، افـسرده و مسن‌تر از سنـش به‌ـنظر برسـد، ‌بــهــ‌ـــهمین دلـــیـــل درمان سیـاهـــی زیر چشم اهـمـیــت ویژهــ‌ــای دارد.

کبودی را چطور درمـان کنیــم؟

تیـــرگی دورچـــشـــم بهـ‌ــخصوص اگـــر از نوع آنــاتومیـکـــی و ژنتیـکــی باشند، درمان خاصی ندارند. الـــبـــتـه میـ‌توان تیرگیـ‌ـــهــایــی که بهــ‌ــدلیل ابــتــلــا به بیـــماری ایجاد شده‌انــد را با درمـــان بیــمـــاری برطـرف کرد. فردی هم که دچار کم‌ـــخوابی و استـــرس اســـت اگـــر ایـن دو مشـکل را حل کنـد، به‌ــتــدریــج مشــکـل تیرگـی دور چشـمـش برطـــرف خواهد شد. با این حال نســخـهـ‌هـــای طب مدرن و طب سنتـــی برای درمان ایــن مشـکــل را بخوانــیــد.

متــخصـصان طب مدرن چه توصیـــه‌ای دارنــد

کرم درمـانــی:

در طب مدرن سیاهـــی دور چشـم درمـان قطـــعی و صد‌ــدرصد ندارد؛ اما اســـتفــاده از كرمـــ‌ـــهای ضدســـیـاهــی دور چشــم در بعضـی افراد مشـکـــل را تاحـــدودی کاهــش میـــ‌ــدهد. این دسـته از كرمـ‌هـــای مذكور تغیـــیـراتـــی را در گردش خون عروق پوست پلــك بهــ‌وجود میـ‌آورنــد، بهــ‌‌هـــمیــن ‌دلـــیل تاحــدودی از تجمـــع خون وریـدی در پلـــك جلوگیری می‌ـــکـــنــنـد و باعث كاهــش سیــاهـــی دور چشـم می‌شوند، ولی آن را ازبـیــن نمیــ‌ـبرنـد و بهــ‌طور کامــل درمان نمیـ‌ـکنـــند. همـــچــنیـن کرمــ‌هـای مصـرفی باید مورد تایـــیــد پزشــکــان طب رایج باشد و نباید از برندهای متـــفــرقــه که فاقـــد اعــتبار هســتــند، استـــفـــاده شوند.

تکنــیک‌هـای جدید:

تكــنــیـــكــ‌ـهــایی مثل بعــضـی از انواع لیزر و لایهــ‌ـبـردار‌هــای شیــمیایی خفیـف هم میـ‌توانــد در كاهش سیــاهـــی دور چشم موثر باشند؛ ولی اثر ایـن تكـنـیــكـــ‌هــا در افراد، متـــفاوت و غیــرقـابل پیش‌ـــبیـنی اســـت. بهــ‌علـــاوه موردتوافـق همـه متخـــصصـــان نیـــسـت و میـ‌توان گفــت ایــن نوع درمان موقتـــی اسـت.

متخــصـصــان طب سنتی چه می‌ـگویند

مزاج‌ـــتان را بررسی کنـــیــد:

از دیدگـاه طب سنـتـــی بیــشـتر افرادی که مزاج گرم یا خشک دارنــد، ممکـــن است دچار مشکل تیرگــی پوست در اطـــراف چشــمــ‌شان باشـــند. ایـــن افـراد معمولا کسانی هستنـــد که در درون‌ـــشــان احـســـاس حرارت و گرمی می‌ــکـنـند، پوست‌شـان خشــک اســـت، معــمولا یبوست دارنـد و از نظر روحی و روانــی پرخـاشــگـرنـد و زود عصـبانـی میــ‌ـــشوند. خشــکـی مزاج که برتمـام بدن غالب ‌شود باعـــث چروکیدگـی پوست و تیـــرگــی دور چشـــم هم می‌ــشود که با اصــلاح مزاج برطرف خواهد شد.

به ایـن نکــات دقــت کنـــیـــد

افــرادی که مزاج گرم و خشــک دارند بایـــد از خوردن غذاهـایـی که طبع گرم مانـــند فلـــفــل، ادویه و غذاهـای تنـــد دارنــد، پرهـــیز کنـنـــد یا از شرایــطی که در آنـهــا ایجــاد خشکـــی میـــ‌ـکـــنـــد مانــنــد بیـــ‌خوابــی، عصـــبانــیــت‌هـای مکرر و کارهـــای پراســـترس دوری کنــند.

از طرفی مصــرف غذاهــایــی با طبـع سرد و غذاهـــا و میوه‌ــهــای ملـیـن ماننــد کاهو، آلو، لبــنیات و… در ازبیـن بردن ایـن حالــت و تیرگـــی دور چشم در ایـــن افراد موثر خواهد بود. الـبـتـه بعــد از اصـــلاح مزاج، اسـتـفـــاده از روغنـــ‌هــای موضعـــی مانند روغن بنـفـــشه، روغن کدو و روغن بادام شیــرین نیـز می‌توانـــد در بهبود ایــن حالـــت موثر باشـد. .

زدودن تیــرگـــیـــ‌هــای پوستـی با ایـــن نکـات!

انار؛ یک روز درمیـــان بخوریــد

برای رفع این حالـت یعـــنی افـــزایش سودا و رسوبش، بهتـریـــن روش اصـلـاح تغــذیه اســـت. با‌ــتوجه به فصل زمسـتـان و زمـان میوه انـــار، اولیــن پیـشــنــهــاد برای بهـتـر شدن رنگ رخــســار و رفـــع تیـــرگیـ‌ـــهای صورت بهـ‌ــخـــصوص سیـاهـــی زیـــر چشـــم و تولید خون صالــح، توصیه میــ‌شود روزانه میوه انار یا آب طبــیــعـی آن را (‌3 لیوان در هفتــه) میـل کنـــید یا بنوشید. آب اناری که ترش و شیـــریــن باشـد، بهــتریــن انتخـاب است و این میوه به تقویت کبـــد انـسـان کمـــک می‌کـنـــد.

صبحانــه مربای هویج بخوریـــد

دومیــن پیــشـنهاد برای بهتر شدن رنگ رخـســـار و از‌بـیـــن بردن ایـن خلط سرد و خشـک در بدن مصرف هویج اسـت. میــ‌توان از هویج در صبــحـــانه به شکل مربا و میــانـــ‌وعده بهــ‌صورت آب‌هویج و در وعده‌ــهای ناهــار و شام بهــ‌ـــصورت هویج پلو با گوشت‌ چرخ‌ـــکـرده و دارچــین یا خورش هویج اسـتــفاده کرد. علاوه بر ایـــن هویج هم مقوی کبد و طحــال اســت و به تقویت قوای جنسـی افراد (به‌ــخصوص مربای هویج که با عسل پختـــه شده باشـــد) کمک می‌ـکــند.

سبـــک زنــدگی‌ـــتان را عوض کنــید

بهــ‌طور کلـــی افراد بالـغ حداقل به 6‌سـاعـت خواب نیـاز دارند و بهتـــریــن زمـان آغــاز خواب از ساعــت 10شب است. بوییدن سیب و خوردن فالودهــ‌ای از سیـــب رنــده شده و کمی گلـــاب بهـــ‌همراه عســـل ‌در ساعـت 8شب می‌ــتوانــد با کمک ‌تقویت قلب به ایــجـاد خواب عمـیق در فرد کمـک کنــد. می‌ـتوانـید داخل بیـنــیــ‌ـتان را با روغن کدو از عصر تا شب حداقل سه بار چرب کنید. ایـــن عمل باعث ایـجـــاد خواب عمیـق در افـــراد میـ‌شود.

به چشم‌ها نگــاه کنـــیـــد!

دور چشـم بسیـــار حســـاس اســت و بدون تجویز پزشــک نمـــی‌توان از لایهــ‌ـبــردارهـای عمیق روی ایــن نواحی بهـ‌ــراحـتـی اسـتفــاده کرد. از دیـدگاه طب سنــتی ایــرانی چشم آینه دِــمــاغ (مغـــز) اســـت و اخـتـلالات عصـــبـی، اضطــراب، نگرانی، ترس و بیــ‌ـخوابـی همــگـــی در ایـــجاد تیــرگی و چروک دور چشـــم موثرنـد.

دور ایــن خوراکیـــ‌هــا خط بکــشید

مزاج افـــراد با‌ـــتوجه به شرایـطــی که دارنــد، در سنـین مختـــلـف، فصلـ‌ـهـــای سال، اقـلیــمـ‌هـا و… متغیـــر است، به‌ـهـــمـــیـــن دلیـــل و دلایل دیـگـــری مثل شرایط روحی و روانی، مســـافـرت به اقلــیـــم‌هـــای مختــلف و غذاهایی که فرد می‌ـخورد، ممکن اســـت تیرگــی دور چشم پررنـگ یا کمــرنـگ شود. بعضی تیـرگـی‌ـهـای دور چشـــم، ناشی از تجـــمع مواد زایـد در بدن مانند خلط سرد و خشـــک در داخل بدن یا داخـل دِمـــاغ اســت.

مهـم ترین عواملی که باعث افــزایـش ایــن خلــط می شوند عبـارتند از: مصرف بیــش از حد غذاهای آماده، فســتـــ‌ــفودها، سســ‌هـــا، گوشتـــ‌ـهـــای مانــده، بادمـجــان، کلـم، عدس و قهوه. با مصــرف زیاد ایــن مواد، سودا در خون افـــزایـــش پیــدا کرده و در جاهـایــی از بدن رسوب میـــ‌ـکـند که یکی از آنــها اطراف چشم است که باعث تیرگـــی دور چشم یا لکه‌هایـــی در پوست میـ‌ـــشود.

رفع سیاهی و کبودی دور چشم با روش های کاربردی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.