عکس های جنجالی کاوه مدنی در امریکا | رقص کاوه مدنی با زنان لخت

کاوه مدنی به تازگی در حال رقص با زنان لخت در امریکا بود که افرادی که در این پارتی بودند عکس های او را ثبت نموده و در فضای مجازی منتشر نموده اند کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست در ایران بود که استعفا داده و از ایران خارج شده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس های جنجالی کاوه مدنی در امریکا | رقص کاوه مدنی با زنان لخت را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

فرار کاوه مدنی از ایــران

انـصاف نیوز نوشت: «کاوه مدنــی» معـاون سازمان محـیـــط زیـست که در زمان انتشــار عکسـ‌ــهای جنجالی او از سوی اصولگرایان، در سفر خارج از ایــران بود، به کشور برنگــشـــت.
مدنـی پس از انتشـار تصـــاویر و حمــله‌هـــای رســـانه‌ـــهـــای تنـــدرو به او، در حالی که در سفر کاری در خارج کشور بود، از همـــانجـــا اســتعــفــا داد و اســـتـعــفای او پذیـــرفتــه شد.
محـمود صادقـی، نماینده‌ی تهــران نیز در ایـن باره در توییتـر نوشت: «‏امــروز از یک منبع موثق شنـــیدم ‎کاوه مدنی معـــاون سازمــان حفــاظــت محیـــط زیــســـت، ایران را ترک کرده است. همـــســر او نیز که ممـــنوع الـــخـــروج شده بود با رفع ممنوع الخـــروجی کشور را ترک کرد. درس عبرتـی برای نخــبگــان ایـرانی مقیــم خارج از کشور!»

واکـنـــش کاوه مدنـــی به حاشــیه ها

«کاوه مدنـــی» معـاون سازمـان محیط زیـــســـت که طراح ایـده «بی زبـالــه» بود، در واکـــنــش به حاشـیه‌ـ‌ـــســازیـــ‌ـهـــای روزهای اخــیر، در توئیتـــر نوشت:
«‏فاجـــعه بسـیار بزرگــتر از آن چیزی است که ما می بینـیــم.
همچـــنان به ‎#بی_زبالـه شدن ‎#امــید داریـــم در حالیکه عده ای به ‎#زباله پراکـــنـــی اصرار دارنــد.
‎#بی_زباله بودن را ‎#از_خودمان_شروع_کنــیم»
عکـس کاوه مدنــی

کاوه مدنـی بخـــاطــر عکـــس زیر که او را در یک مهمانی مخــتلط نشان می دهد، تحـت فشــار قرار گرفـــت و هنگام حضور در خارج از کشور، از معــاونت سازمـان محیــط زیســت اسـتــعـــفـا داد.

بازداشــت کاوه مدنـــی

تسنـیـــم دربـــاره ماجـرای بازداشــت کاوه مدنی نوشت: عصر روز بیـست و دوم بهـــمــن ماه محمود صادقی؛ نماینده مجـلـــس از بازداشـــت کاوه مدنـی، معاون آموزش و پژوهش سازمـــان حفاظـت محیط زیسـت خبر داد.
وی در حساب کاربـــری توییتــری خود نوشت: «امـروز صبح با رئیس سازمـــان حفاظت محــیــط زیســت، برای اطــلاع از علـــت بازداشـــت فعــالان محیط زیــســـت و اقـــدامات دولت تمـــاس داشـتم، ایــشـان گفتنـــد کاوه مدنی را نیـز دیــروز بازداشـــت کرده‌اند.»
اما چنـــد ساعت پس از ایـــن ادعاهـای نمـــایـــنــده مردم تهـــران در مجلس، عکـــسی از کاوه مدنـی در کنــار عیسی کلـــانتری منــتشـــر شد که نشـــان می‌ــداد ایـــن فرد در بازداشــت به سر نمـــیــ‌برد.

تمامــی حدس و گمـــانــ‌ــها در روزهــای اخـــیـــر ادامــه یافــت و سرانـــجـام کاوه مدنـی؛ معاون آموزش و پژوهش سازمان حفـــاظت محیط زیست در توییـــتی به بازداشت برخـــی فعــالـــان زیــست محیــطی واکنـش نشان داد اما سخـــنـی از بازداشــت و بازجویی خود به میـان نیــاورد.
شایعـات در ایـن باره ادامه یافت تا ایـــنکــه عیـــسـی کلـانـتری؛ رئیس سازمان محیـط زیـــست امـــروز در حاشـــیـــه هیئت دولت در جمـــع خبرنگــاران دربـاره آخـریـن پیگـیـــریـــ‌ــهای بازداشت فعــالـــان محیــط‌ زیســت و کاوه مدنـی اظـــهـــار کرد: وزارت اطلاعــات پیـگـیر ایــن موضوع اســت الــبــتــه آقای مدنـــی بازداشــت نشــده و از پرونده مرحوم کاووس سید امـــامــی نیز اطاعـاتــی ندارم؛ این موضوع از طریـــق مراجـــع ذی‌ــصـلــاح در حال پیـــگــیــری است.
وی دربــاره اینکه آیا کاوه مدنــی مورد بازجویی قرار گرفــتـه اســت نیـــز تاکـــیـــد کرد که او تاکـــنون بازجویی نشـده اســـت.
امـا معاون آموزش و پژوهش سازمــان محــیط زیست در گفـتــ‌وگو با خبرنـــگـــار اجتـماعــی باشگاه خبـــرنگاران پویا دربــاره برخـــی شایعـات مطـرح شده دربــاره نقـــش وی در پرونده دستگــیــری جاسوسان محـــیط زیستـی گفـــت: آقـای کلانــتـری در این مورد توضیــحـات لازم را ارائه داده اسـت.
مدنـــی دربـــاره صحبــت‌ــهـــای اخـیـــر صادقـی نیــز اظـــهـــار کرد: بهـتـر اســـت از خود وی دربـــاره ایــن مطــالب پرسیده شود.

کاوه مدنـی کیســت؟

کاوه مدنـــی فارغ الــتــحــصـیل کارشنـاســـی رشــته مهـــندســـی عمـــران از دانــشـــگاه تبـــریز است که برای ادامه تحـصـــیـل در مقــطـــع کارشنـاسـی ارشد به کشور سوئد رفـت و در سال 1384 در رشتــه منابــع آب از دانشــگــاه لوند فارغ‌التـحصـــیل شد.
وی در سال 1388 مدرک دکـــتـــری تخصـــصی خود را در رشـتــه مهــنـــدسی عمــران و محیــط زیست از دانشــگـاه کالـیـــفــرنیـــا، دیویس دریافـــت کرد و پس از آن دوره پسا دکـــتــری خود را در رشتـــه اقتـصاد و سیــاســت محیـطـ‌ـــزیـست در دانـشـــگاه کالیفـــرنـــیـا، ریورســـاید گذرانده اسـت.
دکتر کاوه مدنی، اســتاد مدیــریــت محیـــط زیسـت امپـــریال کالج لنــدن مدت کوتاهـی معاون سازمـــان محیط زیــســـت بود و از او به عنوان متــخــصـصــی برجــســـته و شنـاخـــتـه شده در ایـن حوزه نام می‌برنـــد.

عکس های جنجالی کاوه مدنی در امریکا | رقص کاوه مدنی با زنان لخت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.