روستای زشک،آبشار روستای آبگرم و مکان های دیدنی در خراسان

خراسان یکی از بزرگترین استان های ایران می باشد مکان های زیبا با جاذبه های گردشگری فراوانی در این استان وجود دارد آبشار و مکان های  دیدنی در خراسان وجود دارد و شما می توانید با شناخت این مکان برای مسافرت به استان خراسان سفر نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر روستای زشک،آبشار روستای آبگرم و مکان های دیدنی در خراسان را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

مـــشــهــد، شهری که درکـــنــار نام مبارک امام رضــا(ع) معنا پیدا می‌ــکـند؛ـــمقصد طلــایی ایرانــیان برای جلای روح و خلوت با یگـــانه خالـــق هستی. در سالـ‌های دور مســـافـران مشهد تنـهـــا به‌ــقــصد زیارت بارگـــاه ملـــکوتی امــام هشتـــم(ع) به این شهر سفــر می‌ـکردنــد اما این روزها سفـر به مشـهد بیشتــر رنگ و بوی زیارتی و سیاحتـــی گرفتـــه اســـت. اگـــر فرصــت رویایی سفــر به دیار ضامــن آهو برای شما بهــ‌وجود آمد، پیشنـهـــاد می‌ـــکــنــیم علـاوه‌ــبر جاذبـهــ‌های شهر مشــهـــد، بازدیدی از روستـــاهـای خوش آب و هوا و بی‌نظـیر اطـــراف آن نیز داشته باشید.

روستـاگـــردی در کنــار شهـد شیرین زیارت

زشــک، بهشت گمشده رشــتــه‌ کوه بیـنـالود در سرچــشمــه دره شاندیـز، دل هر گردشـگـــری را می‌ربـــاید. زشـک در لغـت برگـــرفــتـه از زو اشک به معــنـای چشـمــه‌هــای جوشان اســت. وجود چشــمــه سارهـای متعـــدد و منــحصر به فرد، ایــن روستـــا را به یکی از دیـــدنـی‌ـتـریـن مکــانــ‌ـــها در خراسان تبدیل کرده اســـت. اگر در مسیــر رودخـانـه پیـش بروید، خواهـــید دید در مکانـــی رودخانهـــ‌بــه‌طورکامـــلــ‌خــشک است؛ در حالی که چنـد ۱۰۰ متــر پایــین تر آب فراوانـــی از دل زمـیـــن به‌ــبیـــرون میـ‌ـجوشد و بهــ‌دلــیل ایـن ویژگی، زشک به چشـــمــه های جوشان معــروف شده است.منـطقه توریـــســـتـــی و تفریحی ییــلـــاق زشک، یکی از روستـاهای گردشگـری ایران است.

گیــلاس، سیب، گلابــی، زردآلو، گردو، آلو قرمـــز و هلو از جمـلـــه محـــصولات باغ های روستای زشک است. نان های محلی نیــز گردشــگران زیادی را به این روستا می کشـانـد. برای رفـــاه حال مسافران، گردشـــگران و کوهنوردان بخـــش های خدمـات رسانی بسـیاری مثـل رستوران، چایخــانهـــ‌هــای سنـتی و امـاکــن تفریحی ایجـاد شده است.از مزیـــت‌هــای این روستا مســـیرهـــای خاص کوهنوردی است که کوهنوردان با بهـرهــ‌گـــیری از اقـلــیــم مطبوع به راحـــتی از مسیـرهــای ایجاد شده میـــ‌‌توانـنـد به بالای کوه‌ـهای زشـــک صعود کنــنـد؛ از همــیـن رو مناسب برای تفـــریح ورزشـی اســت. قلـــه چمن ، یکـــی از ارتفـــاعـــات بیـنـالود با ۳۰۲۰ متر ارتفاعـ‌ونزدیـــک‌تریـــن قله مرتـــفـع ‌بـرای صعود کوهنوردان، در فصول مخــتـلـف سال بسیـــار پرتـــردد اســت.

روستای زشــک به لحـاظ چشمــ‌اندازهای زیـــبـــا و صفـای محیط و اعـــتدال آب و هوا و باغـ‌ـهــای سرســبـــز میوه، یکـــی از بهـــتریـــن منـاطق ییلـــاقـی اطراف مشـهــد به شمار می‌آید. چشمــهـــ‌ـــسارهای متــعـددی ایــن منــطـــقه را سیــراب میـ‌ــکــنــد و به دلــیل وجود آب کافـی دارای انواع محصولات باغـــی اســت.ظرفیت های گردشگری روستــای زشـک عبارتـند از:کوه‌هــا و دره‌هـــا، رودهای پر آب و دایمـی، چشــمــه های متـنوع، چشـــم انــداز طبیـعی، محصولات باغــی، عسـل و ماهـــی، بازار محــلی، مســـافـــت کم با شهـر مشــهـــد، امـاکن مسکونی سنتــی و باغــ‌ـــهـای وسیع و خوش منظـره.

ایــن روستا در امتـــداد جنوب شرقـی رشـته کوه بینـالود و در سرچـشمه دره شانــدیـز و ۳۰ کیـلومتـــری جنوب غربی مشـهد واقـــع شده اســـت.

کار و پیشـــه مردم آن باغــداری، پرورش دام و طیور و شیلات و صنایـــع دســتـی است. بهـترین محـــصول باغـــ‌هـــای ایــن منــطقه، گیلـاس و آلبــالو اسـت و محصولاتـــی چون سیـــب، گلابـی، زردآلو، هلو و گردو نیـــز در آن تولیـــد میـ‌ـشود. درخـــتچهـــ‌هـــای کوتاهــ‌ـــکوهی،ــسماق،ــشاهـــدانه،ـــکلــپوره، اکلیــل کوهی و تمشک، پوشش زیبـای گیاهـــی ایـــن منــطقـــه را تشکــیـــل می دهنــد.

آبــشار روستای آبــگـرم

آبـــشاری با قدمت بیش از ۷۰۰ سال که از دل کوه‌ــهـای هزار مســجـــد سرچـــشمـــه می‌ــگیرد، چشــم هر گردشگری را به خود خیرهـ‌ می‌ــکـــند. اینجـــا آبشــار آبـــ‌گـرم در شهـــرستـــان کلـات، خراســـان رضوی است. مکــانی که کافـــی اسـت یک بار به آن سفر کنــید، آن زمان دیگر آبشار آبـگـرم کلـــات به یکـــی از مقاصـد همیشگـــی شما تبـــدیل می‌ـشود. با عبور از روستای آبــگـــرم واقع در شهرســتان کلـــات و گذر از راهی که نیم ساعت طول خواهـــد کشید، به منـطـــقه ای خوش آب و هوا با داشـــتـــن چشـــمــهـ‌ های آبـــگـرم و زیـبـاتـــرین چشــمـــ‌انداز یعــنـــی آبشـار آبگـرم در کلــات خواهــیــد رسـید.کلــات نادری و آبـشـــارها و دره‌ها و غارهایش افـــســـانـــه نیـــست بلـــکـه ایــن شهر و عمارت خورشیـــدش آنـچنان زیبا و دیدنـــی است که نادر شاه پادشـــاه کشور گشـــای ایـران، ایـن دیار را به عنوان سکونتــگاه خویش برگـــزیـــد و امروزه نیـز کلات نادر، پذیــرای گردشـگــران داخـــلی و خارجــی است.

آبــشار آبگـرم کلــات در موقعـیـــت جغـــرافیایـی E600348 N363009 در اسـتـان خراسان رضوی قرار دارد. این آبشار در مجاورت روستــای آبــگـــرم در ۷۵ کیلومتری شهـرســـتان کلـات اسـت. برای رسیدن به آبـشــار، پس از عبور از روستـــای آبگـرم، در مســـیری که امـــکــان تردد وسایل نقـلیه سبــک وجود ندارد، پس از طی کردن راهی حدود نیم ساعت به آبشـــار زیـــبای آبگرم خواهید رسیـد. نام این آبشـــار از روستـــای آبــگـرم که دارای چشـمهـــ‌های آبگرم زیــاد هست، گرفتــه شده ‌اسـت.

آب ایـــن آبـــشـار از سرچـشمـــه که چند کیـلومتــر بالاتــر از خود آبـشـار قرار گرفـــتـه، به شکل قابــل توجهـی، گرم اســـت. البتـــه آنـــ‌قــدر گرم نیســت که در زمـــره چشـــمـــه‌های آبـــگـرم محـسوب شود امــا حوالـی ۳۰ تا ۳۵ درجــه گرمـــا دارد. آبشار آبـــگــرم و حوضچه آن بسیار برای آبتــنی منـــاسب اســت ؛از کیـلومتر۶۰ جاده کلـــات که مسیر فرعی روستـای آبـــگـرم شروع میـ‌ــشود تا خود روستــا حدود ۲۰ کیــلومتر راه است که مســـیــری آســـفالـتـه امــا پیچ در پیچ اســـت. از ابـتدای روستــا جاده خاکـی شروع می شود و به سمـت بنـــد که فضـــایی سیمانـــی برای ذخیره و کانال کشـــی آب است، ادامـــه می‌ـــیابـــد.

از جاده خاکی با ماشیــن می‌ـشود تا پای بند رفت. الـبـــته یکــی دوبار نیز باید از رودخـانه رد شد. از پای بنـد به بعــد را بایـد پیاده رفت. از پای سد تا آبشـــار با سرعــت منـــاسب، یک ساعــت راه اسـت. مســیر، از دشـــتی باز و بســـیار سرسبــز میـ‌ـگـذرد که البـــتـــه از چشـم گروه‌ــهای دوچرخه سواری دور نمانـده اســت. پیش از رســیـــدن به آبشـــار، درســـت در پیچ مسیــر، بنـایــی تاریــخـی قرار دارد که به اعـــتقاد مردم روستـا شکـارگـــاه نادر بوده اســـت؛ـــآبشار و حوضچـــه آن بوی حمـــام های قدیمی میــ‌دهد و این بهــ‌ـدلیل همان گرمـای آب اسـت. درخــت های انجــیر فراوانی در مسیـر قرار دارد.

روستـــای پاژ؛ زادگاه فردوسی

روستای پاژ، نام روستـایــی اســـت که در ۱۵کیلومتـــری شمال شرقـی مشــهـد و در تقـاطــع جاده کلـات و کارده قرار دارد . این روستــا یک خیابـان اصـــلی با نام «فردوسی» دارد که از جاده کلـــات منـــشعــب می شود و خیـــابــان‌ـهـای فرعی آن نیز براسـاس همین خیابــان اصــلــی شمـاره‌گـذاری شدهـ‌ـــاند. ایـــن روستا محل تولد بزرگـــانی همـــچون ابوالــقـــاسم فردوسی شاعـر حمــاسه سرای ایـرانی بوده‌اســـت. زادگــاه فردوسی، روستایی سرســـبز و پوشیده از باغـــ‌ــهای انـــگور ‌است. حدود ۵۰۰ متـــری شمــال پاز که بر بلــنــدای تپهــ‌ای در جلگــه قدیـــم خراســـان قرار گرفتــه، تپــه ای با قدمــت نامــعــلومی قرار دارد که خرده سفـال و کاشیـ‌ـــهـای رنـگارنـگ اطراف و روی آن پراکنـــدهــ‌ــانـــد و تاریــخ کهــن آن را نشـــان میـــ‌دهـــند.

میـ‌ــگویند ایــن آثـــار یادگـار سدهـ‌ـــهـــای اولیـــه قرون اسلـــامــی تا حدود قرن دهـم قمــری است. پاز یا پاژ در لغت به معــنای هدیـــه است که فرد دارای رتبه و مقـام به فرد دیــگر هم‌تـــراز خود میـــ‌ـدهـــد. زادگـــاه فردوسی بزرگ، روستـــای پاژ اسـت که در تقــاطع جاده کارده به کلــات نادری و ۱۵ کیلومتـــری شهـر مشهد قرار دارد . در میـــانــه روستا و ۷۰۰ متـــری شمال آن دو تپــه باسـتــانـی دیده میــ‌شود که مربوط به پاژ قدیـــم و نشانـ‌ــدهـنده تاریـخ این منـــطقه پس از اسـلام تا قرن نهم و دهـــم هجـری اســت . روستـــای تاریـــخی پاژ که بهــ‌ــعنوان زادگاه شاعــر صاحـــب نام ایرانــی حکـیـم ابوالـــقـــاسـم فردوسی شنـاخـــته میــ‌شود، امـروزه بهــ‌ــعــنوان یکــی از منــاطــق گردشـگری مشـهد محـسوب شده و توسط گردشـگران تورهای مشهد مورد بازدیــد قرار میـ‌گـــیرد.

این روستـــا در ۱۵ کیـــلومتـــری شمال شهر مشــهـــد واقـع شده و به دو بخــش باسـتانی و مسکونی تقسـیم می‌شود. در بخش باستانی روستـا می توان بقـــایـای روستای پاژ در دوران باسـتــان را مشاهده کرد؛ ایـــن بقـایـا بنــابر بررســـی‌هــای صورت گرفـته به قرون نهـم و دهـــم هجـــری مربوط میــ‌ـــشوند؛ـدرحالـی که بخــش مسکونی روستا در حال حاضـر با کمـــی فاصــلــه درقســمــت دیگــری از روستـا قرار گرفتـه اســت. اکـنون این روستـــای باســـتانی مورد بازدید بسیاری تاریخ دوستان قرار گرفـتـه و هر روزه در قالــب تورهــای یک روزه از آن بازدید می شود.

طبـق کاوش‌ــهـای باستان شنــاســـی که در سال ۸۹ در ایـن روستا صورت گرفت، باستان شناسان موفق به شنـــاســایـــی قلــعـــه‌ای به وسعـت ۴۵ در ۶۵ متـــر شدند.ایـن قلعـه در مرکز روستــای پاژ قرار گرفــتــه است .این روستــا با بافــت سنتی و محــلــی خود، در حال حاضر یکی از سایـــت‌های باسـتان شنـاسی محبوب مشــهد به شمار میـــ‌ــآیـد.

روستای گلــســـتان مشـــهـــد

روستـــای گلـســـتان واقع در پنـج کیـــلومتــری مشـــهـــد، دارای منـــاظـر کوهستـانـی و باغات میوه با دره های سرســـبز بوده کهــ‌ـــبـــاوجود ایـــن مواهـب طبیـــعـی از جمــلــه بنــد گلسـتـــان، وجود آســـتان مقـــدس امام زادگـان یاســـر و ناصـــر به اهمیت گردشگری آن افـــزوده اســـت.

روستـای حصار گلــســـتان یکـی از روستـــاهای خوش آب و هوا در جنوب غرب مشـــهـــد و در حوالـــی شهـــر طرقبه واقـــع شده اسـت. وجه تسمـــیـه گلستان ‌نیز به‌واسطــه قرارگــرفتن در دل کوه‌ـهاســت که از اطراف توسط آن‌ــهـا احــاطه شده اسـت. جمعـیـــت ایـــن روستا حدود۳۰۰۰ نفــر و جمـــعـیـت غالــب آن را جوانــان تشکیل میـــ‌ـــدهـــنـد. ایــن روستــا به سبب داشـتن آب و هوای دلــنشـیــن، رودخـــانــه های خروشان و نزدیکــی با شهــر مشـهـــد، روزهای تعطـیـــل پذیرای جمـــعـــیــت‌ـــبسیاری برای گذرانـــدن اوقاتـــی خوش در دامن طبــیعت ‌اســـت.

 

ابرده، ماسوله مشــهـــد

ابــرده یک روستـای پلــکانی و خوش آب و هوا در مســیر رودخـــانـه زشــک و چهــار کیـــلومتـر پس از شهـــر شانــدیـز اســـت. ایـــن روستا دارای باغـات فراوان است و چون درخـتان بسـیاری دارد، هنر نجاری و منبـــت کاری در آن بســیار رایج اسـت. متــاسفــانه چهره روستـــا به سرعـــت در حال تغـییـر است. بیشتـــرین مراکـــز پذیـــرایـی در مسـیر این روستــا ساخته شده اما هنوز خانــه های بکـــر با سقف چوبی، ایوان و تنور در آن وجود دارد و تعــداد آن‌ها نیـز کم نیـــست.

روستای زشک،آبشار روستای آبگرم و مکان های دیدنی در خراسان + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.