روش بسیار ساده برای لاغر شدن و کاهش وزن

لاغر شدن و کاهش وزن برای بسیاری از مردم تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی شده است ولی شما با روش های بسیار ساده ای می توانید وزنتان را کم نمایید تا اندام زیبا و نرمالی داشته باشید کاهش وزن با چند روش ساده که در این مقاله ذکر خواهیم نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر روش بسیار ساده برای لاغر شدن و کاهش وزن را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

کـــارشنـــاس علوم و صنــایـع غذایــی ایـن هفتــه بار برداشتن یک قدم دیگــر به خط پایان می رسیـم. اینـــجــا آخـر خط نیســـت اما خط پایـــان هفــت هفتـــه تلاش و ممـارست برای کاهــش و کنـــتـــرل وزن اســـت. منــظورم ایـن اســـت که اگــر تا الـــان آن طور که بایـــد، از وزنــتـان کم نشده، می توانـیـد بعــد از گذر از این خط پایــان، یک بار دیگـــر برنامه را از ابـــتـدا آغـــاز کنیــد.

امـــا قبـل از آن، با این آخـــریــن برنامــه همراه باشــید. مثـــل شب امتحان الـان فرصـــت مرور نهایی روی برنـامــه غذایی و ورزش و جمع بندی کلی این هفت هفـتـــه اسـت. فقط یک نکـــتـه را فراموش نکنـــیـد و آن ایــنـــکــه، مهــم ترین نکـــته برای کاهش وزن، ممــارست در ورزش و رعایــت مداوم برنـــامه غذایی است.

اول صبحــانــه

اگر یادتـــان باشد، چنـد هفته پیش، یکی از برنـامـــه ها، به طور خاص روی میـــزان و ضرورت خوردن صبحـــانه متــمـــرکز شده بود. اگــر هم باز یادتـان باشد، دلیـل ایـــن اصـرار، تامـیــن قنـد خون بدن و از طرفـــی جلوگیری از گرســنگی غیرعادی از فاصلـه صبــحانــه تا ناهـار و جلوگیری از پرخوری بود. در آخریــن برنامه، مروری به چنــد نوع صبحــانه سالــم داریم:

*نوع معـــمولی: ایـن برنــامـــه، صبـــحـانه اغــلـــب ما ایرانی هاســت. همـان نان و پنـیـــر، گوجه فرنـــگــی یا گردو همراه با چای اســـت. نکتـه مهـــم در این صبحانه «نخوردن چای شیرین»، مصـــرف حداقل میزان «نان» و مصــرف کنــتـــرل شده پنیر، حداکـــثر به انـدازه یک قوطی کبریت است.

*نوع ویژه: این صبحانه شامل تخم مرغ آبز یا نیمـرو، همـــراه با شیر گرم یا آبمـیوه طبیـعی اسـت. این صبـــحـانه معمولا زمــانـــی تدارک دیده می شود که یا ما خیــلی گرسنـــه ایــم و یا روز تعــطیــلــی اســـت! امــا این نوع صبحانـــه بهـترین نوع صبحــانه برای دریــافـــت ویتــامــین ها و مواد معدنـــی لازم و الـــبــته سیری کامل تا زمـــان ناهار است. در ایـــن صبحــانـــه نکــتـــه قابـل توجه «نخوردن شیـــر همراه با شکـــر» و یا «نخوردن آبـــمـیوه صنعــتــی» اسـت.

*نوع میوه ای: بعــضـی ترجــیح می دهـــند از میوه طبیــعـی به عنوان صبحـانه اسـتفـــاده کننـد. این نوع صبحانـــه هرچـنــد خوب است اما بایـــد در انتـخــاب نوع میوه مصـرفـی دقــت کرد. مصرف همزمان موز و سیـــب و دیــگـر میوه های پرکـالـــری، باعـث افزایـــش وزن می شود. بنابـراین بهـــتر اسـت در انتـخـــاب میوه دقت کرده و مثـلا موز را همـــراه نارنگی و یا پرتـــقـال نوش جان کنیــد.

*نخوردن صبـــحـــانـه: یکـــی از عوامــل افزایش وزن، نخوردن یا کم خوردن صبحـــانـــه اســـت. با نخوردن یا کم خوردن صبـــحانه، زودتر از زمان طبیــعـــی مصرف میـان وعده (مثلا ساعـت 10 صبـح) دچار گرسـنـگـی کاذب می شویم. ایــن مسالــه باعـث هرزه خوراکــی شده و همـــیـن، زمیـــنه ساز بروز افزایش وزن می شود.

دوم ناهـــار

ناهار هم حکایـــت خودش را دارد؛ به ویژه اینـکـــه اصلی تریــن وعده بیــن وعده های غذایـــی اســت. دربـاره ناهار به ایــن نکتــه ها دقـت کنیـــم:

*برنـج: مصرف برنج را به حداقل برســـانیم. برای تهـیـــه برنــج هم از کمـتریـــن مقـدار روغن و نمـــک ممـکن اسـتفاده کنـیم. برنـج را آبــکـــش نکنــیم چون با آبــکش کردن برنـج ویتـــاماین های آن از بیــن می رود.

بنابـرایــن بهتـر است به جای آبـکــش کردن و به خیال خودمان از بیـــن رفتـــن نشاسته برنــج که باعـث چاقی می شود، میــزان مصرف را کمـــتر کنیـــم. علـــاوه بر ایـنـــکــه با آبــکش کردن برنج، بیـشتـر ویتامـیـــن های آن از بین می رود تا نشاستـه.

*نان: مصـــرف نان بر برنج ارجح است. ترجیح بر این است که از انواع سبوس دار به جای آنـــهــایـــی که سبوس نداشــته و یا سبوس کمـتـری دارند، اسـتــافده کنیم. نان سنـگـک بالــاتـــرین میزان سبوس را در بیـــن نان های سنتی دارد. اما بایـــد میـــزان مصـرف آن را کنترل کنیم. بسته به وزن، از یک تا سه کف دست نان کافی است.

*انواع نوشیـــدنــی های صنعـتـــی: دربـاره این یکـــی زیـــاد توضیـــح نمی دهــم؛ به ایـن دلیـل که ناگــفـتــه پیداســت نوشیدن این نوع خوراکـی ها با عث دریـافــت قنـــد اضافـی، انواع افزودنــی های نامـنــاسب و… می شود. بنابـراین به جای این نوع نوشیـــدنی ها از آب و دوغ می توان اسـتـــفـاده کرد.

*شورهــا و ترشی ها: خوردن این نوع چاشـــنی ها، هم باعـث ورود نمــک اضــافـــی به بدن می شود و هم اشـتـها و خوردن بیش از اندازه را افزایش می دهـد. علـــاوه بر ایــنـــکـه مصـرف انواع صنــعــتـــی این خوراکی ها، افـــزودنی های نامناسب غذایـی وارد بدن می کند.

ایـــن افـــزودنــی ها زمینـه ساز ابتـلا به انواع بیـــمــاری ها از مشکلــات گوارزشــی تا انواع سرطـان ها می شود. بنـابـراین بهــتر اسـت از مخلـــفـــت سالم مانـند سبزی خوردن، ماسـت، سالـاد و… استفـاده کنــیم.

سوم شام

بعضی معــتــقدند نخوردن شام، باعث کاهش وزن و لاغـــری می شود. ایـــن تفکر، درست نیـست. حذف وعده شام توصیه نمــی شود. بلکه به جای آن مصرف شام سبــک توصیـه می شود. ایـــن شام می توانـد انواع غذاهای سبک ماننـد سوپ، آش (به غیــر از آش رشـــته)، انواع سالـــاد همراه با یک تکـه مرغ بخــارپــز، میوه و… را شامل شود. بهـــتر اسـت شام حدود ساعـت هفت تا هشت شب میـــل شود. بیــن زمــان خوردن شام تا خواب حداقـــل باید سه تا چهار ساعت فاصـــله باشد تا کالـــری اضافــی در بدن باقــی نمـانــد.

چهارم میان وعده

ایــن میان وعده شامـــل دو بخش اسـت؛ میان وعده صبـــح و عصر. زمان منـاســـب مصرف ایـــن میان وعده صبح ها بین ساعت 9 تا 10 صبــح و بعـــد از ظهر بین ساعت پنـــج تا شش عصـر است. بهتـرین میـان وعده، مصـــرف انواع میوه، بیـــســکویت سبوس دار همراه شیـــر، انواع آجیل خام، توت و کشـــمـش و… است.

دویدن و دویدن

مثــل شش هفــتــه گذشتـه، این هفتــه نیـز ورزش ثابـت روزانه پیـاده روی است.

امــا پنـــج دقیـــقه به زمان آن اضافه می شود. به همین دلـــیل زمــان از 35 دقــیقه صبح و بعدازظـــهر، به 40 دقـــیقه صبــح و بعدازظهــر تبــدیـــل می شود. برای ورزش های مکـــمـل هم ایـن ورزش ها پیشــنهـــاد می شود:

*شنا: ورزشی که هم باعــث ایجـاد آرامش و هم باعـث کاهــش وزن می شود. کنترل وزن با ورزش، باعـــث کاهـش تدریــجـــی وزن، بدون آسیب به پوست و شل شدن آن می شود. از طرفـی شنا ورزشی هوازی بوده و به خوبی وزن را پایــین می آورد.

*ایـــروبیـک: این ورزش نیز، ورزشــی هوازی اســـت این ورزش می توانـــد به خوبی چربی های اضـافی تجمع یافتـه در نقــاط مخــتــلف بدن را از بین ببرد. الـــبته این ورزش بیـشـتر برای افرادی پیـــشـــنهـاد می شود که به لحاظ جسمانـی توان انـجــام ایــن ورزش ها را دارنـد.

*دوچرخـه سواری ثابت و متحرک: هوازی بودن این ورزش نیــز یکـی از ویژگی های مهـــم آن است. امــا این ورزش نیز به افــرادی پیشـنهـاد می شود که از نظر زانو مشـــکـــلی نداشــتــه و بتوانـــند با دوچرخه معــمولی یا دوچرخـــه ثابت، ورزش کنــنــد.

روش بسیار ساده برای لاغر شدن و کاهش وزن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.