روش های اصولی رابطه از پشت و مقعد اگر مجبور به این کار هستید

روش های اصولی رابطه از پشت و مقعد اگر مجبور به این کار هستید

روش های اصولی رابطه از پشت و مقعد اگر مجبور به این کار هستید

شماری از ریسک‎هـای مرتــبـط به سلامت در مورد رابطه مقعدی مطرح اســت و مقاربت جنـســـی از راه مقـعـــد به دلایــل متعدد، شامـــل موارد منــدرج در زیــر، از پرخــطرتـرین راهــ‎ـهـای فعالـیت جنـــســی به شمــار می‎ــرود:

– مقعد فاقـــد لیــز کنـــندهـــ‎ــهـای طبیـــعــی است که در واژن وجود دارد. دخول آلــت تناسلی مرد مـــی‎ـتوانـد به پارگی بافـت درون مقـــعد منــجر شود، که ایـــن وضعیت امـــکــان ورود باکتریـ‎ــهــا و ویروس‎ـــها را به درون جریــان خون ایـجاد میـــ‎ـــکنـد. ایــن شرایـط میـــ‎ــتوانــد به گسـترش عفونتــ‎هـای قابـل انــتقال جنـسی شامـل HIV منـجـر شود. مطـالــعـــات عنوان کردهــ‎ـانـــد که مجاورت مقعدی

با ویروس HIV در مورد شریک جنســـی مفعول، ۳۰ بار پرخـــطرتــر از مجـــاورت واژنـی با ایــن ویروس است. قرار گرفتــن در معــرض پاپیـــلوماویروس انـــسانـی «HPV» نیـز ممکن است به توسعۀ زگیـــل‌های مقـــعدی و سرطـــان مقـــعــد منــجر شود. اســتفاده از لیـــز کنـــنـــدهـــ‎ـــها میــ‎ـتواند تا حدودی کمــک کنــنده باشد امـا ایـــن لوبریـــکـــانتـــ‎هــا به طور کامل از امکـان بروز پارگــی مقـــعـد جلوگیری نمـی‎ــکند.

– بافــت درون مقـــعـد به خوبی پوست بیرون مقعــد محــافظـت شده نیـــســـت. بافـت خارجی بدن ما دارای لایـــهــ‎ـــای از سلول‎ـهــای مرده است که به عنوان حائلی در برابــر عفونت عمــل می‎کـــننــد. بافت داخلـی مقعـد دارای ایـــن محــافظ طبیعـی نیـســـت، که ایــن باعث میـ‎ـشود تا بافـت مزبور مســـتــعد پاره شدن بوده و باعـــث گسـترش عفونت گردد.

– مقـــعد برای نگه داشتــن مدفوع طراحی شده است. مقعد با بافـــتــی عضـــلـــانـــی شبـیـه به یک حلقه احاطه شده اسـت، که اسفــنکـتـر مقعد نامیــده میـ‎ـــشود، و ایـــن حلقـه پس از دفع مدفوع تنــگ می‎ــشود.

رابطــه مقعدی مکــرر میــ‏ـــتوانـد به تضعیف اسفنکـــتــر مقــعــد منجر شود که این باعـــث میـ‎ـــگردد تا نگهـــداری مدفوع تا رسیــدن به توالـــت برای فرد مفعول در رابـطــه مقـعـدی دشوار شود. به هر جهـــت، ورزشــ‎ـهای کیـــگـل می‎ـــتواننـد به قدرت بخــشـی ایـن اسفــنــکـــتر منـجــر شده و از مشـــکـل مورد بحث تا حدودی جلوگیری کرده یا ان را ترمـیم کنـــد.

مقعـــد پر از باکـــتـری است. حتــی اگــر هیـچ ‎یـک از شرکــاء جنـــسی دچار بیــماریـــ‎هـــای واگـــیردار مقاربتــی نباشد، باکتـــری‎هایـــی که به صورت طبـــیعی در مقعـــد وجود دارنـــد میـ‎ـتوانـند به شکل بالـــقوه عامـــل ایجـاد عفونت در شریـک جنسـی باشــنـــد.

اقــدام به رابطه واژیـــنــال یا از جلو (کس) پس از رابــطـه مقـعدی (کون )  نیــز می‎ــتواند به بروز عفونت در واژن و عفونتـــ‎های دســتـگـــاه ادراری منـجـر گردد.رابطـه مقـــعــدی میـــ‎تواند با خطـرات دیـــگــری نیز همراه باشـد. تماس دهانــی با مقـعد می‎ــتوانـد هر دو سوی رابـــطـۀ جنسی را در ریسک ابتـــلـاء به هپـــاتیت، هرپـس، پاپــیــلوماویروس انسانی «HPV» و دیگــر انواع عفونت قرار دهـد.

برای زوج‌ـــهای هتــروسکـسوال یا دگــرجــنـسگرا، در صورت توده شدن مایع منی در نزدیـک ورودی واژن امـکان بروز بارداری ناخواسته وجود دارد.حتی با وجودی که جراحـات جدی بر اثـــر رابــطه مقعــدی شایــع نیــســت، امـکـــان بروز ان وجود دارد.

خون‌ــریزیــ‌ پس از اقـــدام به رابطه مقعدی ممـکـن است بر اثـر هموروئید یا پارگـی مقعـــد یا حتـــی موردی جدیـ‎تـر مثــل ایجاد سوراخ در روده بزرگ ایــجــاد شود. ایـــن وضعیـتی خطـرنــاک است که نیـاز به مراقبـت پزشـــکـی فوری دارد. درمان شامــل بســتـــری شدن فرد در بیمــارستـــان، انجام عمل جراحی، و مصـرف داروهای آنتـــی‎ـــبیوتیــک برای پیشگـیری از عفونت اسـت.

پیـشــگـــیری از مشـــکـلـــات مربوط به رابـطـه مقــعدی

تنـهـــا راه برای جلوگیـــری کامـــل از خطــرات مربوط به رابــطـه مقعـــدی اجـتـــناب از ایـــن نوع مقـاربت جنسـی اســت. اگر فردی دارای رابـــطـــه مقــعــدی باشـــد این موضوع اهمیـت تام دارد که برای پیـــش گیری از گسـترش عفونتـ‌هـا و بیماری‎هـــا از کاندوم اســـتفــاده کنــد.
موارد منــدرج در زیـر نکاتـــی در راستای افـزایـــش ایمـنـــی سکس مقعـدی اســت:

– در صورت اقدام به رابـطـه مقــعـــدی از ورود آلـــت تناســلــی به دهان یا واژن امــتناع کنیــد مگر ایــنـ‌ــکه شریک جنســی شما از کاندون تازهــ‎ـــای اســـتـفاده کرده باشـــد.

– برای جلوگیــری از پارگـی بافـــت مقـعد مقدار زیـــادی لوبریـکـانت یا لیز کنــنــده به کار ببـرید. در صورت اســـتفـاده از کاندوم لاتـکـــس همیـشه از لوبریــکانـت بر پایۀ آب اســتفــاده کنـــیـــد.

– برای کمک به کاهـش خطـر بروز پارگـــی مقـعـــد همــیشه پیـش از ورود آلت تناسلــی مرد ،مقعـد خود را شل کنــیـــد.  اســتفـاده از دوش آب گرم پیــش از رابـــطــه مقعـــدی یا دراز کشـیــدن به روی شکــم میـ‎تواند باعث آسـانـــتـــر شدن ورود آلـت به مقــعـد گردد.

– در صورت احــساس درد رابـطــه مقــعــدی را متوقف کنـــید

– در صورت بروز خون‌ریـزیـــ‌ پس از مقاربـت جنـســی از راه مقـــعــد یا در صورت بروز زخم یا توده در اطراف مقـــعد یا در موارد خروج ترشح از مقـــعــد در اولیـن فرصـت ممـــکـن به پزشـــک مراجـــعــه کنـــیــد.

بهـــتـــرین راه برای پیش گیری از عوارض مقــاربت جنـــسـی از راه مقعد خودداری از انـجـــام ان اســت.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.