روش های ایده آل برای داشتن وزن مناسب

وزن مناسب برای همه افراد بسیار مهم می باشد افرادی که دارای اضافه وزن می باشند دوست دارند با گرفتن رژیم های مناسب به وزن ایده آل خود برسند برخی از افراد به باشگاه و رژیم های سخت روی می آورند در ادامه جزئیات بیشتر روش های ایده آل برای داشتن وزن مناسب را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن :در مورد کاهــش وزن و تنــاســـب انـــدام، حجم بسیار زیـادی از اطــلـاعـات در ایــنـــتــرنت وجود دارد. اگــر به دنــبـــال بهـــتــریــن و کاربردیــ‌تـــرین نکــات در مورد کاهش وزن و حفـظ وزن ایـــدهـــ‌ـــآل بوده باشـید حتما با این اطلاعات پایان ناپذیر و گیج کننــده روبرو شده‌ــایـد. از رژیمـــ‌ـــهــایی که شمـــا را به خام خوری تشویق می‌ـــکنـنــد گرفـــته تا رژیمـــ‌ـهای مد روزی که روش‌ـــهای عجـــیب و غریب و دست و پاگـــیــر ارائه میـ‌دهـــند.

مشــکـــل ایـــنجـــاست که رژیـمـ‌ـــهـــای بسیــار محدود کننـده و سخت می‌توانـند نتـیــجــهـ‌ـهــای فوری داشتـــه باشــند، امـا بیـشــتر افـــراد نمــیـــ‌ــتوانـنـــد به آنهــا پایـــبــنــد بمـــاننـــد و در عرض دو یا سه هفـــته کنار میـــ‌ــکشـــنـــد. به فرض رســـیدن به وزن مطلوب نیز، احتمال اینکه در عرض مدت کوتاهی به وزن قبـلـی و یا حتــی بیشـــتـر برگـــردند نیـز زیاد اســت.

هر چند هفــتــهــ‌ـای چهــار و نیم کیــلوگرم وزن کم کردن تحــت رژیم‌ــهـــای امـروزی وسوسه کننـــده است، اما واقعـیت این است که ایـن نوع کاهـــش وزن، اغــلـب ناسـالــم و تداوم ناپذیـر اســت. کلـیـد اصــلـی کاهش وزن موفق و سالم، سازگاری با سبـــک زندگــی سالـــم اســت که با نیازهـــای فردی خود شمـا جور باشد و بتوانــیــد با آن زنــدگی کنـــیــد. نکـات زیـر، سالــم و بی‌ـــضــرر بوده و راههـــای واقـع گرایـــانـهــ‌ــای برای کاهـــش وزن مانـــدگــار و حفـــظ سلامـــتـــیــ‌انـــد.

1. فیــبــر زیاد بخوریـد

فیبــر در غذاهــای سالمــی چون میوه‌ــهــا و سبزیـ‌ـــها و غلـــات کامل و حبوبات و بنــشن یافت میــ‌ـــشود. بعضــی مطالعات نشـان دادهــ‌ـانـــد که مصرف غذاهـــای فیــبــردار میــ‌تواند به کاهش وزن و حفظ آن کمــک کنـــد. افــزایـــش مصرف فیــبـر ساده است؛ کافـــیست مثـلا به سالـادتان لوبیا اضــافـــه کنید، برای صبـــحـانـه جو دوسر بخورید یا برای اسـنـــکـ‌ـتان، مغــزهـــا و دانهـ‌ــهـا را انـتــخـاب کنیـــد.

2. قند اضـــافی را حذف کنید

قنــد اضافی مخـصوصا قند موجود در نوشابه‌ــهای شیــرین، دلیــل اصلی افــزایـش وزن و بروز مشــکـــلــاتی چون دیـــابـــت و بیـماریــ‌ــهای قلـبـــی است. ضمنا خوراکـی‌هــایـــی چون آبـنــبــات، نوشابـه و کلوچه حاوی مقــادیر زیـادی قنــد اضـافـی هستــند امـــا مواد مغـــذی بســیـار کمــی دارنــد. حذف خوراکی‌ـــهایـی که قند زیـــادی دارنـــد، یک راه عالـی برای خلاص شدن از اضافه وزن اسـت. بایــد یادتــان باشد که حتـــی غذاهــایی که آنــهــا را سالـم یا ارگانـیـــک میـــ‌ـــدانید هم ممکــن است قنــد فراوانی داشــتـــه باشــنـــد. بنابـرایـن حتــمـــا برچـسب غذایـــی را چک کنـــید.

3. چربـیــ‌ـــهای سالـــم را فراموش نکــنــیــد

چربـــی معمولا اولین چیزی اســت که افراد برای کاهـش وزن، آن را کنار میـ‌ـگذارند، اما چربــیــ‌هــای سالـم به شما کمـــک می‌کـنند به هدفـــ‌ــتـــان برای کاهش وزن دســـت پیـدا کنید. پیـــروی از رژیـــم غذایی پُـــر چرب که شامـل غذاهـــایی چون روغن زیـتون، آوکادو و مغزها میــ‌‌شود، می‌ـــتوانـــد کاهــش وزن را به حداکثـر برساند. ضمــنـا، چربیـــ‌هـــا به شمـــا کمک می‌ــکـــنـنـــد برای مدت طولانیــ‌ـتـری سیر بمانیـد، اشـتــهـــایــ‌تـــان کمـتـر شود و در نتیجه به رژیمـ‌ـــتان وفادار بمـانـیـد.

4. حواس پرتــ‌ــکـــنـــ‌ــها را موقع غذا از خود دور کنیـــد

شایــد به نظـر برسـد غذا خوردن جلوی تلویزیون یا کامـــپیوتر ربطی به کاهـش وزن ندارد امـــا واقعیــت ایــن است که غذا خوردن در حضور حواس پرت‌کـن‌ـــهـــا میـــ‌تواند باعـث شود کالـری بیـــشتــری بخورید و وزن اضـافه کنـــید. پشـت میـــز غذاخوری، غذا خوردن و اجــتـنــاب از حواس پرت‌ـکنـــ‌ــها نه تنهــا راه خوبی برای کاهش وزن است، بلــکـه به شمـــا اجــازه میـــ‌ـــدهد با اعضای خانواده یا دوستـــانـــ‌ـــتــان ارتـبـــاط بهتـــری برقــرار کنـــیـد. هنـگـــام غذا خوردن، گوشیـ‌ـتـان را کنار بگـــذارید.

5. پیــاده روی کنیـــد

خیـــلی‌ـــهـا عقیده دارنــد حتــمــا باید ورزشـ‌های سنـگـــین انـــجــام بدهند تا وزن کم کنـــنـــد. هر چند انواع گوناگون فعالـــیتــ‌ـهــا در تلاش برای تنــاســـب انــدام، اهـمـــیــت خاص خود را دارنــد اما پیاده روی نیــز که یک ورزش بسیار ساده اســت، راهـــی اســت بســـیـــار عالی برای کالری سوزی. فقــط 30 دقـیقـه پیـاده روی روزانـه میـ‌تواند کمک بزرگـــی به کاهــش وزن‌تان بکـند. ضمــنـــا، پیاده روی یک فعالـیــت مفرح اســت که در هر زمانی از روز میـــ‌توانـــیــد انجـامــش دهید.

6. آشـپـــز خودتان باشـیــد

اگر خودتــان در خانه آشپـــزی کنیـد، کمک بزرگی به کاهـش وزن و تغذیـه‌ی سالمـ‌تان کردهـــ‌ـاید. الـبته غذا خوردن در رســتوران لذت بخــش است و میــ‌تواند تحت شرایــطی بخشی از یک برنـامـــه‌ی غذایـــی سالـم باشـــد، امـا اگـــر بیــشـتـــر غذاهــای‌ـتان را خودتان در خانـه درسـت کنید، بهتــر می‌ـتوانـــیـــد وزنـــ‌ـتـان را کنـــترل کنید. ضمنـــا آشـپزی کردن در خانه به شمـــا ایــن امکــان را میـ‌ــدهد که تجربیـــات جدیــدی کسب کنـیـد، از مواد سالــم‌تـری استـفـــاده کنـــید و پول‌ـــتـــان را هم پس انــداز کنـیـــد.

7. صبــحانـه سرشار از پروتئین بخورید

خوردن غذاهای پروتئینـــی ماننــد تخم مرغ برای صبحــانـــه به نفــع کاهـــش وزن اســت. می‌ـــتوانیـــد همـراه تخـم مرغ، سبــزیـــجات متـــنوعی نیـــز مصـرف کنـید. افــزایش مصـرف پروتئین در وعدهـ‌ی صبـــحانــه میـــ‌تواند کمک‌تـــان کنـد از خوردن اسنک‌هــای ناسالم پرهــیز کنـــید و اشـــتهـایــ‌تـــان را در طول روز بهـتـر کنتــرل کنید.

8. کالــری نوشیدنـــیـ‌ــها را فراموش نکـنید

هر چنــد بیشـــتــر افـراد میـــ‌داننـد که باید از نوشیـــدن نوشابـه‌ـهـــای گازدار و … پرهیـز کننـد امـا هنوز خیـلـیـ‌ـــها نمــیـــ‌دانــنـد که حتی نوشابهـــ‌ـــهـایـی که در تبـــلیــغــات گفته میـ‌شود عمـلــکـــرد ورزشـی را بهــتر میـــ‌ـکـــنـــند هم ممـــکن اسـت حاوی عناصــر ناسالمی باشند. نوشیدنیــ‌های ورزشی، کافئین‌دار و آبـــ‌ــهای طعـم‌ــدار شده، معمولا کالـــری زیــادی دارنـد، دارای رنگ مصنوعی هسـتند و قنــد اضافی دارنـــد. حتـــی آبـمــیوه که اغلـب سالـــم تلقـــی میـــ‌ــشود می‌توانـد در صورت زیاده روی منـــجـر به افـزایش وزن شود. سعـی کنـــیـــد بیـــشـتــر آب بنوشیـد تا از تعــداد کالری‌ـهای نوشیدنـی‌تـان در طول روز کم شود.

9. هوشمــندانه خرید کنـــید

داشـــتـــن لیست خریــد و پایــبـنــد مانــدن به آن، یک راه عالی برای جلوگیری از خریدن غذاهای ناســـالــم و وسوسه برانگـــیــز اســـت. ضمـنـا معلوم شده که تهــیه‌ــی لیســت خریــد باعث میـ‌ـشود تغــذیـــهــ‌ـــی بهـتـــری داشتــه باشـید و بهــتــر وزن کم کنـــید. یک راه دیـــگــر برای محـدود کردن خرید خوراکـیـ‌ـهای ناسـالــم ایــن اســت که قبـل از رفتـن به فروشگاه یک وعده یا اســـنــک سالـم بخورید. مطالــعات نشـــان داده افرادی که در حالــت گرسنگی به فروشگـــاه میـــ‌ــروند، بیــشتــر مایـــلنـــد خوراکـــی‌ــهـــای پُـــرکـــالری و ناسـالــم خریداری کننـــد.

10. هیدراته باشــیـد

نوشیـدن آب کافی در طول روز هم برای سلـامـــت عمومی‌ــتـــان خوب اســـت و هم به حفظ وزن سالم کمـک میـــ‌کــند. مطالـــعـهـ‌ای که روی 9500 نفـر انــجام شد نشـــان داد آنـهـــایـی که بدن‌ـــشـــام به مقـــدار کافی هیــدراته نبود، شاخـص تودهـــ‌ـــی بدنی بالــاتری داشتـنـد و نسـبـت به آنهـایـی که هیـدارته بودنـــد، بیــشتر استعداد چاقی داشـــتند. ضمـــنا نوشیـــدن آب قبل از غذا منـــجـــر به مصــرف کالــری کمتـــری می‌ـــشود.

11. آگـاهـانـه و آهســـته غذا بخوریـد

با عجله غذا خوردن میـــ‌تواند باعث پُـــرخوری شود. بهـتــر اسـت روی غذایـــی که می‌ـخوریــد تمـــرکـــز کنــیـد و هر لقـــمـــه را خوب مزه مزه کنید و بجوید. با ایـن کار نســـبت به زمان سیر شدن خود آگاهـ‌ـتر خواهـیـد بود و احتـمـال پُـرخوری‌ بسیـــار کم می‌ـــشود. آهــستــهـــ‌تر غذا بخوریـد و از غذایـــ‌ـــتــان لذت ببـــریـد، حتی اگـــر زمان محـدودی دارید باز هم آگـــاهـانه غذا خوردن بهتریـــن راه برای پیــشگــیری از پُرخوری است.

12. مصرف کربوهیدرات‌های تصـــفـــیـــه شده را به حداقــل برسانیــد

کربوهیـــدراتـ‌هـــای تصـفیـه شده شامـل قندها و غلـات تصـفـیـــه شده، فیـــبر و مواد مغـذی خود را از دســـت داده‌ـاند، مانـنـــد آرد سفیــد، پاســتـــا و نان. ایـــن نوع خوراکـیــ‌هـــا چون فیبر کمی دارنـــد، سریـع هضم میــ‌ـشوند و فقــط برای مدت کوتاهی شمــا را سیر نگه می‌دارنـــد. در عوض، منـابع کربوهیدراتـــ‌ــهــای پیـــچـیدهـ‌ـــای چون جو دوسر، کیـنوآ و جو پرک یا سبــزیـــجـــاتـــی چون هویج و سیــب زمـینـــی را انـــتـــخاب کنــید. ایــن مواد غذایـی شمـــا را برای مدت طولانــی‌تری سیــر نگه می‌دارنــد و نسبت به منـــابــع تصفـیه شده‌ـــی کربوهیدرات، مواد مغذی بیــشتـــری دارند.

13. وزنـه‌ـهای سنـــگیــنـــ‌ـــتـر بزنــیـــد

هر چنـد ورزشـ‌ـــهـای هوازی مانند پیاده روی تند، دویدن و دوچرخــه سواری برای کاهــش وزن عالی هســتــند، اما بســیــاری از افــراد به اشـــتــباه فقط روی تمریـنات هوازی تمـرکـــز میـــ‌ــکـننـد و در روتین ورزشی‌ـشان، تمـرینـات قدرتـی جایــی ندارد. افــزودن تمریـنات بدنـسازی به روتیــن ورزشـــی میــ‌ــتواند به شمــا کمـک کنـــد عضــلات بیشـتــری بسـازیـــد و بدنـــ‌تـــان را قوی کنید. ضمـنــا مطالعات نشـان داده وزنــه زدن باعث افـزایــش متـابولیـــسـم می‌شود و به کالــری سوزی بیـشـــتر در طول روز کمک میــ‌ـکــنـد، حتــی وقتـــی در حال استـــراحــت هستید.

14. برای خود هدفـ‌ـــهــای معـنادار تعــییـــن کنـــیـد

بیـــشـــتـــر افـرادی که قصـــد کاهــش وزن دارنـد، هدفــ‌شان داشــتن انـــدامی زیـــباتـــر است. شنـاســایی علــت واقعی تمایـــل‌تـان به کاهش وزن تاثـــیــر چشـــمگـــیــری بر زنـــدگـــیــ‌تـان می‌ــگــذارد. هدف‌ـهای معــقول و مشخصی در ذهــن داشـــته باشید و به آنـــهـا وفادار بمــانـید.

15. رژیـم‌ـــهـای مد روز را رها کنیـــد

رژیــمـ‌هـــای مد روز بیـشـــتر به این دلــیل رایــج شدهـــ‌ـاند که قول کاهــش وزن سریـــع به افـــراد میـ‌دهنــد. امـــا ایـن رژیم‌هـا بســـیار محـدود کنـنـده بوده و نگه داشـــتن آنــها کار راحتی نیســت. مثلــا با رژیــم یو یو ممـــکن اســـت کاهش وزن فوری داشــته باشـــیـــد اما وزن از دســـت رفته زود برمـی‌ـگـــردد. ایـــن چرخـــه‌ـی معیوب برای آنهایی که سعـی میـ‌ـکــنند فورا وزن کم کنـنــد آشنـاسـت. ضمـنا مطالـــعــات نشـان داده ایـــنـــگونه رژیـــمـ‌ــهـا میـــ‌ـــتوانـــنــد ریسـک دیابـــت، بیماری قلبــی، فشار خون بالـا و سنـدرم متابولیک را افــزایـــش بدهـنــد. این رژیم‌ــهـــا ممکن اســت وسوسه کنــنده باشند، اما پیـــدا کردن برنـــامـه‌ی غذایی سالــم و تداوم پذیـر که بدن‌تـــان را به خوبی تغذیه کنـــد، نه ایـــنکـــه باعـث دردسـر و گرسـنـگـی شود، انــتــخاب بســـیــار بهتــری است.

16. غذاهای طبـیـــعی بخورید

خوردن غذاهای طبــیعـی که افزودنـــی نداشته باشنــد ایــن اطــمـــیـــنان را به شمــا می‌دهند که بدنـــ‌ــتان را خوب تغـــذیـــه میـــ‌کنیــد. اگر محـصول غذایــی دارای افــزودنــیــ‌ــها و عنـاصر غیــر طبـیعی زیادی باشد که با آنها آشــنا نیــسـتیــد احــتـــمالا غذای سالمی نیــست.

17. یک همـــراه خوب داشــته باشید

اگـــر پایبنـــد مانـــدن به برنـــامـه‌ـــی غذایـــی سالـم یا برنـامهـــ‌ی ورزشی برای‌ـتــان سخـــت اســـت، از یک دوست خوب بخواهـید همــراهـــیـــ‌ــتــان کنـــد تا با کمــک او روندتان را پیش ببریـد. مطـالـــعات نشان داده افرادی که با همـــراهــی یک دوست وزن کم میــ‌کننــد، احــتمال ایــنکه پایبنـد کاهش وزن و ورزش بمــاننــد بسـیـار بیـشتـر اســـت. همـچـــنیــن آنهــا نسبـت به افرادی که تنـــهــا هستند، وزن بیـــشــتری کم میـــ‌کــنـــنـــد. بودن در کنـــار کســی که هدفــ‌ــهـای مشترکــی برای سلامــتــی داریــد می‌ـــتواند کمــک‌تـــان کنـد با انـــگـیـزه بمانــیـد و لذت هم ببریــد.

18. خودتان را عذاب ندهـــیـد

اینـکه به خودتــان بگوییـــد دیگـر هرگــز غذاهـــای مورد علـــاقــهـــ‌تـان را نخواهید خورد، نه تنهــا واقـع گرایانه نیـســـت بلکه میـ‌توانـــد شما را در معـــرض شکـسـت قرار بدهد. محـرومیت دادن به خود باعث میـــ‌ــشود تمـــایـــلــ‌تان به غذای ممنوعه بیشـتر شود و نهـــایـتا وقتی سراغــش رفـتــید، زیــاده روی هم بکــنـید. برای غذاهــایــی که دوست داریـد، فضـــایـــی باقــی بگــذارید تا هم خود کنـتـــرلـی را تمرین کنـــیـــد و هم نسـبت به سبـک زنـــدگی جدیدتان خشـــمـگـیــن و ناراضی نباشـــیـــد. ایـنکه بتوانید گاهـی از خوردن کمــی دســـر خوشمزهــ‌ـــی خانگی لذت ببرید، بخــشــی از رابـــطهــ‌ی سالم شمــا با غذاست و نباید بابت آن احساس بدی داشتــه باشیـــد.

19. واقع بیـن باشـــید

مقایسه کردن خودتان با مدلــ‌ـــهـای روی جلـــد مجـــلــهــ‌ها یا سلـــبریـتیــ‌هــا نه تنـهـا واقع گرایـــانه نیـسـت، بلـکــه کار نادرستی اسـت. الـــبــتـه داشتن یک الگوی درســـت می‌توانـــد روشی بســـیار خوب برای حفظ انگیـزه باشــد امـا اگـر بخواهیـــد نســبت به خودتــان خیـــلـــی سخت گیری کنیــد و مدام خود را به باد انتـقاد و سرزنـش بگیرید، باعث بروز رفــتارهـــای ناســالـم در شما خواهــد شد. سعی کنیــد روی احساس خودتـان تمرکــز کنیـــد. انـگـــیـــزهـ‌های اصـلی شمـا بایـد شادتر بودن، متـــناســب‌تــر بودن و سالمــ‌تر بودن باشنـــد.

20. سبـزیـجــات بیشتـری بخورید

سبـزیجــات سرشار از فیبــر و مواد مغـذی است. ضمـنـــا مصــرف بیـشتر سبـزیجـات به کاهـش وزن کمـــک می‌کند. مطالعات نشـان داده خوردن سالاد قبل از وعده‌ــی غذا به سیــر شدنــ‌تـــان کمک می‌ــکـــنــد و باعث میـــ‌شود کمـــتر غذا بخورید. مصـرف سبزیجـــات در طول روز برای حفـــظ وزن ایـــده آل مفیـــد بوده و ریــسک ابتلا به بیمــاری‌هـــای مزمنی چون بیــمـــاری قلبـــی و دیابـــت را کاهـــش میــ‌دهد.

21. میـان وعده‌هـا را هوشمــندانــه انــتخاب کنـــیـــد

میــان وعدهـ‌ـهای ناســـالم هم میـــ‌توانـــنـد موجب افـــزایـش وزن بشوند. یک راه ساده برای خلـاص شدن از وزن اضـافــی یا حفـظ وزن سالــم، در دسـتــرس گذاشتــن اســـنکــ‌ـــ‌ـهـای سالــم در خانه، اتومبــیل و محــل کارتان است. مثـــلا مخــلوطی از مغزهـــا در داشبورد اتومبـــیـــلـ‌تان داشــته باشید.

22. اوقات بیـــکـاری‌ــتان را با تفـریــح و سرگـرمـی پر کنیـــد

بیکــار و کســل بودن می‌تواند شمــا را به سمـــت غذاهای ناسالـم بکـشاند. مطـــالعات نشان داده بیــ‌ــحوصلـگـی و کسالـت منـجـر به افزایش دریـــافـت کالــری میــ‌شود زیـــرا روی انتخــاب غذاهای سالــم یا ناسالـــم تاثیــر دارد. پیدا کردن فعـــالیـتـ‌ــها یا سرگـــرمیـ‌هـــای جدیـد که برای‌تان لذت بخش باشـــد، یک راه بســیـار خوب برای جلوگیری از پُرخوری ناشـــی از بیـــ‌ـحوصلــگــی و کســل بودن اســـت. حتی پیــاده روی ساده هم می‌تواند فرح بخش باشد و به شمـــا کمک کنــد برای با انگـــیزه مانــدن، نگرش بهــتری پیـــدا کنــیـد و به هدفـــ‌ـهای‌تان وفادار بمـــانــید.

23. برای خودتــان وقت بگــذاریـــد

ایـجــاد سبـک زنــدگی سالـــمــ‌ــتـــر یعنـــی پیدا کردن زمـانـی برای الویت دادن به خودتان، حتی اگـر فکــر میـــ‌کـنــیــد شدنـی نیست! زنـدگـی معــمولا جوری پیــش میـ‌ــرود که موانــعی برای کاهـــش وزن‌ــمان میــ‌تراشـــد، بنـــابراین باید برنامهــ‌ـــای بریــزیـــد که شامل زمــان با کیـــفـــیتـی برای خودتان باشد. مسئولیتـــ‌ـهـــایـی چون کار و فرزنـدان، همـــگی در زنــدگـــی اهمــیـــت دارنـد اما سلامت شمــا باید یکـی از الویتــ‌ـــهــایـــ‌تان باشــد. میـ‌ـتوانید ناهــار‌تــان را خودتان درســـت کنـــیـد و به محل کارتــان ببـریـــد، بدوید یا در کلــاس‌هـــای فیـتــنس شرکت کنیــد، یا زمانـی برای ریلـکـسیـشن و آرام سازی خودتان در نظـر بگـــیرید.

24. ورزش و تمـــرینـــی را انــتخاب کنید که از آن لذت میـ‌ــبرید

نکتهـ‌ــی مهـمی که در انـــتخـاب روتین ورزشــی وجود دارد این اسـت که شما گزیـــنه‌هــای بســیــار زیـــادی پیــش رو داریـد و می‌ـتوانــید نوعی را انتخــاب کنید که از آن بیـــشـــتــر لذت می‌ـــبــرید. شما مجـــبور نیــسـتیـد به توصیـــهـ‌ــی اطرافـــیان برخـلاف میـلـ‌ـتـان در کلـــاسـ‌هــای اسپـــیــن شرکت کنــیـــد، شاید دوچرخــه سواری در پارک، آن چیزی باشـــد که شما را راضــی و شاد می‌ــکـنـــد. یک سری از فعـالیت‌هــا کالــری سوزی بیـشتری نسبت به بقـــیــه دارند اما نبـــاید انـــتخاب شمـا تنــهـــا بر اسـاس نتــیـجــه‌ـای باشد که از آن می‌ـــگیــریــد. پیدا کردن فعالیتی که شما را به جلو پیش ببـرد و برای‌ـتان مفـــرح باشـــد اهـــمیــت زیادی دارد چون احتمــال ایـنکه آن را ادامـــه بدهـــیـد خیــلی بیشـــتـر اسـت.

25. حامی داشـتن، تضمین موفقــیـــت شمـاسـت

داشـــتـــن دوستـان یا خانواده‌ـای که برای رســـیـدن به هدفــی که دارید از شمــا حمــایت کننــد، ضامن موفقــیـت شماســـت. دور و برتـــان را با افراد مثبـــت پُر کنیــد، کسـانی که شادتان می‌ـکـــننـــد و باعـــث میـ‌ـشوند نسـبـــت به سبـــک زندگـــی سالمـی که در پیــش گرفــتـــهـــ‌ـــایـــد احسـاس خوبی داشـته باشید و با انگــیـــزه بمــانـید. تحــقــیقـــات نشـــان داده داشتن گروه پشتیبـان و برخوردار بودن از شبکهـــ‌ــی قدرتمنـــدی از حامیان به افـراد کمک می‌کـند وزن کم کنـنــد و آن را حفـــظ کنــنـــد. هدف‌ــهـای خود را با افـــراد قابل اعـــتـمـــاد شریک شوید تا فعالـیــت آنــها نیـــز شمـا را تشویق کنــد و حس مسئولیت شمـــا نســب به هدف‌تان را زنده و پویا نگـه دارد.

روش های ایده آل برای داشتن وزن مناسب

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.