روش های درمان خانگی میخچه پا

میخچه پا بسیار دردناک می باشد و فرد را در حین راه رفتن دچار مشکل می نماید بسیاری از افرادی که میخچه پا دارند در سر کار بسیار ناراحت می باشند و درد میخچه آنها را اذیت می نماید ولی اگر شما کفش مناسب و جوراب تنگ نپوشید پاهای سالمی خواهید داشت در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر روش های درمان خانگی میخچه پا را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : زندگی کردن با میخچـــه یکـــی از سخـت‌ــتـــرین و دشوارترین مشكــلــات روی زمیــن اســـت. بیـ‌ـــشک کسی دوست ندارد با یک میخـــچــه دردنـــاک در خیابـان قدم بزنــد یا برای انجام کارهای روزانـه خود از ایـــن سر شهر به آن سر شهـــر برود. میخـچـــه یکــی از مشــکـلات رایـجی است که بیشتـر انـــسان‌هـــا دسـت کم یک‌بار آن را در طول زندگـــی تجربه میـ‌کنند. میخـــچــه در نقـاط مخـــتـلف پا به ویژه در ناحــیه انگــشـتان و مفـاصل آن دیـده میـ‌ـشود.

درحقــیقت میخـچـــه واکنــشی اســـت که پوست بدن در برابــر فشـارهــایــی قرارمـیــ‌گیـــرد که به صورت مستــمرو به دلــایل مخـــتلــف مثـل تنـــگــی کفش یا اضـافـــه وزن به سطح پوست وارد میـــ‌ـشود و به صورت برآمده و ضخیم شدن پوست به انـدازه یک دانه عدس یا ذرت پیـش میـــ‌ـرود.

بیـــ‌ــتوجهــی به درمـــان میــخـچه گاهی افراد را وادار به انـــجــام جراحـی و خارج کردن آن از بدن میـ‌ـکــنــد، درحــالی که درمان میـخــچـــه یکـی از ساده‌ـــترین و کم‌ـــهزینـه‌تــریــن روش‌ـهاست به شرط آنکـه درمان آن در زمـان مناسب انجام شود. برای درمـان این عارضه راهــ‌هـای مختـلفـــی در شیوه‌های درمـــانــی طبــیــعــی و خانگـی در سراســر جهـــان وجود دارد که برخـی از موثرتریـن آنـهـــا را با هم مرور میـــ‌کـــنیم.

چگونه میخــچـــه را شنـــاســـایی کنـیـد

اگرچه میخـــچه و پینه هردو ظاهـر کامـــلا متـــفاوتی دارنـد امـا گاهـی توسط بســیاری از مردم با یکـدیگـر اشـــتباه گرفتـه می‌ـــشوند. پیـنـهـــ‌ معمولا سطــح وسیع‌ـــتـــری از پوست را به خود درگـــیـــر میــ‌ـــکـنــد و معــمولا در قسمـــتــ‌ــهایـــی از کف پا که تمـاس مستقــیم و مداوم با زمین دارد و تحتـ‌فشار زیـــاد قرار میـــ‌گیـــرد، مثل پاشنـــه یا سیــنـه‌ پا دیـده می‌ـــشود، در حالـی که میـــخچـــه محدوده بسیار کوچکی را درگـیــر میـــ‌ـــکنــد و معـمولا برجـستــه است، در یک نقطه رشد میــ‌کـــنـد، ضخـــامـت بیـــشتـــری دارد و احتــمــال نفوذ آن تا اعماق پوست بسـیـار زیـاد است. در حالی که پینـه تنـها در سطـح پوست دیده میـــ‌شود و امـــکان نفوذ به لایــهـ‌های زیریـن پوست را ندارد.

راه‌ـــهای پیشــگیری را بشــناسـیـــد

دلـــایــل مخـتلـــفـــی برای ابــتــلـــا به میخــچه وجود دارد که بسـیـــاری از آنــها به دلیـل بیــ‌احتیاطی و بیـ‌ـــتوجهــي خودمـــان به وجود میـ‌ــآید. پوشیـدن کفــشـــ‌ یا جوراب تنــگ، تماس بیش از انـــدازه انــگـشتـــان با رویه کفـشــ‌، پوشیـــدن کفش یا صندل بدون جوراب و پیـاده‌ـــروی طولانی و مسـتمــر، اســـتـــفـــاده از کفش‌هـــای پاشـــنــه بلند و تنگ، عدم درمان قوس کف پا و افـزایش فشــار بر انـــگشــتان و سیــنـهـــ‌ پا و در نهــایـت تقـــسیـــم نامـــتــعادل وزن روی پاهـــا از جمـــلـــه عوامـلــی اســت که موجب میـ‌ـشود پا و انــگشـــتان آن در معـــرض فشــار قرار بگـــیـرنـــد و احتــمــال ابتلـا به میـــخـــچه در آنـــهـا تقویت شود، بنــابـرایـــن اگـر نسبت به این موارد بی‌ــتفـــاوت باشــید به مرور شاهــد درد مفــصــل انـــگـشـتــان، الــتـهاب، برآمدگی و سفـتی پوست و دردهای نقـطهــ‌ای در موضع میخـچـــه خواهـیــد بود.

نســـخـــه: پاکــسازی میخچـــه با سرکـه

طول درمـان: 2 هفتـــه، روزی دو بار

استفــاده از سرکـــه برای درمـــان میخــچــه یکـــی از سادهـــ‌تریـــن شیوه‌ــهـا برای خشـکـــ‌کردن و ازبیــن‌بــردن آنــ‌ اســـت. برای این کار به سرکه سفیـد و یک پنــبــهـ‌ نیاز داریـــد. پنـبه را به سرکه آغــشته کنــید و آن را روی موضعـی که میـــخـــچـه در آن بهــ‌وجود آمـــده، بگذارید. پنـــبه‌ سرکهــ‌ـــای را با نوارچـســب پارچه‌ـــای پانـــسـمان روی موضع ببــنــدید، به گونهــ‌ـــای که پنـــبـه سرکــهـــ‌ای به طور کامل سطح میـخــچـــه را مرطوب کند. بعــد از 3 تا 4 ساعـت پنبــه سرکـهــ‌ــای را از روی میخــچـــه برداریــد و اجــازه دهیـد، میــخچــه به مدت 30 دقــیــقه هوا بخورد. پس از این مدت پنـــبـــهــ‌ دیـــگری را به سرکه آغـــشـته کنــیــد و به مدت 3 تا 4 ساعت به همـان شیوه روی موضع میخـچـه ببـــندید. این شیوه را به مدت 2 هفــته، روزی دوبار تکـرار کنید تا در پایـــان هفــتـه دوم شاهد خشـــک شدن و جدا شدن میخـــچـــه از موضع باشـــیـد.

افرادی که بهــ‌ـجـای استـفــاده از شیوه‌ـــهـــای طبــیـعی با قیچـــی، ناخن‌گیر و اجسام برنده به جان میخـــچــهـ‌ـــهـــا می‌افــتنـد آسیبـ‌های جدی به پوست خود وارد میـ‌ــکنند.

نسخــه: پوست موز و اسانس چای

طول درمــان: 2 هفـــتـه روزی 2 ساعت

یکی دیگر از روش‌هــای خانگـــی درمان میخــچه تهـــیــه مرهـــمی اســت که با کمــک پوست موز و عصــاره برگ درخـت چای به دست می‌ــآیــد. برای این کار باید یک عدد موز رسیـده و کامل را به مدت 3 تا 4 ساعـــت درون یخچـال بگذاریـــد. پس از ایـن مدت پوست موز را بکـنید و سفیـــدیـــ‌ـهای درون پوست آن را جدا کنید. برای تهـــیه این مرهــم نیـــاز به يك قاشق غذاخوری از ایـن کرکـــ‌ـهـــای سفـــیــد دارید. به کرک‌های سفـیـد، 4 تا 5 قطـره اســـانــس روغن چای اضـافه کنـــیـد و آن را به آرامی ورز دهــید. ایــن مرهــم را به مدت 2هفــتـه، هر روز 2 ساعت روی میــخـچه بگذاریــد و آن را پانســمــان کنـید. این مرهـم به شما کمـک می‌کنـــد تا بعــد از 2 هفته احــســاس بهـتری نســبت به میــخـچـه داشتـــه باشیــد و دیگــر هنـگام پوشیدن کفـشــ‌ و راه‌رفتــن احساس درد نکنـیـد.

نسخــه: مرهـم روغن چای سبـز

طول درمــان: يك هفـتــه پیش از خواب

اگر مدت زمـان زیــادی اسـت که به میـخـچــه مبتلـــا هستــید و دیگــر به آن به عنوان بخــشی از بدنــ‌ــتــان عادت کرده‌اید، قطــعـــا با یکی از انواع سرسخـت آن روبه‌ـرو هستید که دارای پوستی ضخـــیم و محــکم اسـت. مردم چیـن برای درمان این نوع از میـــخچه از عصاره، اسـانـس یا روغن برگ درخت چای سبز اسـتفاده میـ‌ـکننـد. برای ایـــن کار کافـــی است 5 قطـــره از روغن چای سبـز را روی پنــبـــهـــ‌ بریزیــد و آن را روی میخـــچـــه قرار دهـيد. البتـه پیــش از ایــن کار بایـد پای خود را به خوبی با آب ولرم و صابون بشویید و آن را با حوله خشـــک کنید. در صورتــی که به مدت يك هفـــته هر شب پیــش از خواب ایـــن روغن را روی میخـــچــه قرار دهــید، خواهیــد دیـــد که بعــد از ایـن مدت با نرم شدن و کاهش میزان سخـتـــی و ضخامـــت میخــچه رو‌بهــ‌ــرو خواهید شد و درد کمـتـری را تجـربه خواهـــید کرد.

نســخه: آبــلــیموي ترش و میـخک

طول درمــان: 10 روز، هر چه بیشتـــر بهــتـر

استـفـاده از این نســـخه یکـــی از موثر‌ترین روش‌ـهـــا برای درمـان میخـچـه است. برای تهیه این نســـخـه خانگــی کافـی است 2 عدد گل میـخک خشک شده را درون نصف استکان آبلـــیـــموی ترش تازه بگذاریــد و اجـــازه دهیــد این مخلوط به مدت يك ساعت در این شرایط بمـــانـــد تا خواص مفـیــد گلــ‌ـمــیـــخـــک وارد آبــلـــیـمو شود، سپـس آبــلـیمو را از صافی عبور دهـــیـد تا گلبـــرگ‌ـــهـای گل میـــخک از آن جدا شود. پنــبـهـ‌ــای را به این ترکـیــب آغـشــتـه کنـــیـــد و آن را روی میـخــچـه خود بگذاریـد. پیش از استفـاده از ایـــن ترکیـب نیـــازی به شست‌وشوی پا با صابون نیســـت.

تنها پایتـان را با آب نیـمهـــ‌ولرم بشویید و آن را کامــلـا خشک کنید. می‌ـــتوانـــید از این ترکیـب در طول روز هرچـنــد بار که توانـــستـیـــد، اســـتفــاده کنــید، اما برای افـــرادی که مشـغله کاری زیــادی دارند، میـ‌ـــتواننـــد روزی سه تا چهــار بار از این شیوه اســتــفـــاده کنـند، پس از 10 روز خواهیـد دید که میخـچــه کمــ‌ــکـــم خشک شده و از بین میـــ‌ــرود.

میخچـه را جراحـی نکنیـــد

کارشـناسـان و متــخصصان پوست میــ‌ـتوانــنـــد نمونه‌هــای مخــتـــلـفـــی از افراد مبــتـــلـا به میـخـــچـه را مثــال بزننـد که با خوددرمـانـیـــ‌هـــای بیــ‌ــمورد و خطــرناک مشکلات زیـادی برای خود بهـ‌وجود آوردهـ‌ـاند. افرادی که به جای اســتـفاده از شیوه‌هـای طبـیــعــی با قیچــی، ناخنــ‌ـگیر و اجســـام برنـده به جان میخـچه‌ها می‌افتــنـــد، آســیـــب‌ــهـــای جدی به پوست خود وارد میـــ‌ــکــنـــند، زیرا با ایــن کار موجب بروز عفونت و آلودگــی در موضع میـخــچـــه می‌شوند و مشـــکـلی به مشکــلــات قبــلـــی خود اضــافه میـ‌ـکـــننـد.

روش های درمان خانگی میخچه پا

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.