روش های درمان زخم های آلت تناسلی

آلت تناسلی یکی از حساس ترین بخش بدن می باشد و ممکن است زخم هایی در این ناحیه در اثر بیماری های مقاربتی به وجود بیاید که شما با توجه به این زخم ها باید روش های درمان را شروع نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر روش های درمان زخم های آلت تناسلی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : بیـــمــاری های پوستـی از جمـلــه بیــماری هایــی هستـــند که افراد بسـیاری از آنـهـا رنــج می برند؛ از انواع جوش های صورت گرفــتـه تا تبـــخــال و زگــیل. اما بعــضـــی از بیــمـــاری های پوستـــی نهفته انـــد و برای همـــیـن کمـــتر کسـی به فکر درمــان آنــهـــا می افـتـد؛ ماننـد بیـماری های پوستی ناحیـــه تناســـلی. بســـیاری از خانـم ها و آقـــایانـــی که زنــدگــی زناشویی دارنـــد، چنـدان با ایـــن نوع بیمــاری ها و درمان آنها آشنا نیستنـد و به همــیـــن دلــیـل ممکــن اسـت در درازمـدت به مشــکـــلاتــی برخورد کنند. در این مطـلــب با دکـــتـــر مجتـــبی امـــیـــری، متـــخصـص بیماری های پوست در ایـــن مورد گفــت و گو کرده ایم.

دلیــل بروز برخـــی بیــماری های پوستـــی در ناحـــیــه تناســلـی چیــسـت؟

بیمـــاری های پوستــی در ناحیه تناسلـــی به دلـیـــل ویژگــی های آناتومیک بدن به وجود می آینـــد و معـمولا هم به دلیـــل رابــطه زنـــاشویی در زن ها و مردهــا ایــجـــاد می شوند. بیـــشتـر آنـــهـا هم قابــل انـتـــقـــال و عفونی هســتـــنـــد.

مثلــا کدام بیــمـــاری؟

مثــلا زگیل تناسلـــی که منــشاء آن یک ویروس است که از طریـــق رابـــطـه زناشویی منتــقــل می شود و به صورت برجـــســتـگـــی ناحیـــه تنــاســلی خود را نشـان می دهد. ممـکــن اســت در ابـــتـدا این زگـیـــل ها کوچک باشــند و برای همــین هم فرد در پی درمـــان آنها نباشـــد اما به مرور زمــان بزرگ تر خواهـنـدشـد.

درمان آن به چه صورت است؟

این نوع زگـــیــل ها معـمولا درمــان دارویی ندارنـد اما می توان آنها را تخـــریــب کرد یا با ترکیــب های موضعـی آنـهــا را از بیـــن برد. الـــبتــه واکــســـن هایــی نیز وارد بازار شده است که می توان برای پیـشـگــیــری از این بیــمـاری از آنــهـا اســـتـــفـــاده کرد.

ایــن بیـــمـاری برای خانــم ها خطــرناک تر اسـت یا آقـــایان؟

معــمولا خطـرش برای خانـم ها بیشـــتـر اسـت چون ممکن اســـت باعث ابتلا به سرطــان دهانـه رحــم شود اما هر دو جنــس به هر حال بایـد از رفــتارهای پرخــطر جنـســی و حفـــاظت نشـــده خودداری کننـــد.

آیـا تبخال تنــاســلـی هم جزو بیماری های تنـــاســـلــی در خانم ها و آقایان اســـت؟

بله، تبـخال تنـاسلی هم یک عفونت ویروسی است و خیلی راحـت منــتـــقـل می شود. ایـــن بیماری معـــمولا به صورت زخـم اولیــه موضعی با تمـــایـــل به بهبود و عود مجـدد موضعـی تظاهــر می کنـــد. در خانم ها محل ابتدایی ظاهرشدن ضایعـــات، واژن و دهـانـــه رحم اســـت و پس از عود، زخــم ها در واژن، پوست اطـــراف مقعد، پاهـــا و باسـن ایـــجـــاد می شود.

در مردان آلــت تنـــاسلــی یا ناحـیه شرمگاهــی محـل برزو زخـم های تبخال تناسـلـی اســـت. تبـــخال تنـــاســلی ممــکـن اسـت در سایر نقـاط دستـگـاه تناسلــی، اطــراف مقــعــد و دهـان زن و مرد، با توجه به رفتـار جنسـی آنها ایـجـاد شود.

از بیــمـــاری های غیرآمیـزشی تنـاســـلی چه نوع بیماری های دیگری را می توانید مثال بزنیـــد؟

انواع بیـمـــاری های قارچــی. معولا بیــماری های قارچی در نواحــی ای از بدن که رطوبت بالـایـــی دارنـد رشـــد می کننـــد؛ مثـــلا در افرادی که خیلــی چاق هسـتــنــد، این بیــمـــاری شیوع بسیار بالایــی دارد و خانم هایی که در سن باروری هستـــند، بیشتر در معـرض ابـتــلــا به این بیماری پوستـی قرار دارنــد.

برای درمان این بیـــمـاری ها چه باید کرد؟

بایـــد حتـما بهداشـــت رعـــایت و از لباس زیــرهای تمـــیز و نخــی اســتـــفــاده شود. اگــر مطـــمئن شدیــد که در ناحیـــه تنـاسلـی و اطــراف آن مشـــکـــلی وجود دارد، حتـــمـا باید به پزشـک مراجعـه کنید تا تحت درمـان قرار بگـیـریـد.

معــمولا چه نوع بیمـاری های قارچی ای آقایـــان را تهـــدید می کنـــد؟

تیــنـــه آکـروریــس، یکی از شایــع ترین عفونت های قارچی پوست اسـت و به صورت عفونت سطحی و خارش ناحـیـــه کشــالـه ران و پوست خود را نشـــان می دهـد. این بیــمـاری بیشتر از طریــق اســتـفاده از حوله های آلوده و مشـــتــرک و ملـــحفــه ها ای از سایر منـــاطـــق آلوده بدن مانـند ناخن دســت و پا به کشاله ران منـتـقـل می شود. چاقی و پوشیــدن لباس های زیر تنگ یا خیـس از عوامـل مستـعـــدکـــننــده ایـــن نوع عفونت هســتند و معمولا هم شیوع این بیـــماری در آقـایـان 3 برابر خانـم هاســـت.

آیـــا این بیـــمـــاری پوستـی علـامت خاصــی دارد؟

معمولا عفونت قارچـی کشـالــه ران به صورت ضایعات قرمز و متـقـارن، درد و طرف کشاله ران و الـتهـاب در این قسمت از بدن خودنـــمایی می کند. ایـــن درد می تواند به سمــت پایین شکم و بخـش داخـلــی ران گستـــرش پیــدا کنـد. در موارد حاد ایــن ضایعـــات خیـس و همراه با ترشــح هســـتنــد و در موارد مزمن خشک و تیره تر و با پوستــه های کمـــتــرند.

این نوع بیماری ها با تغـــذیـه و روش های غذایی مناسب تا چه حد قابـــل درمـــان هستنــد؟

متاســفانه خیـلــی با روش های غذایــی نمـــی توان ایــن نوع بیـــمـاری ها را درمـــان کرد. درسـت است که کارکـرد سیسـتــم ایــمــنی بدن با تغــذیـه خوب ارتباط دارد اما تغـذیــه در بهبود بعـــضــی از بیمـــاری های پوستـی خیــلی موثر نیست. فقـــط می توانـــم پیشنــهاد کنم که برای پیـشـگـیـــری و حتی درمـان ایـن نوع بیمــاری های پوستی، تا جایی که می توانیـــد از رفتـــارهای پرخـــطـر جنســی خودداری کنید.

آیـا سرطـان بیضه را نیــز می توان جزو ایـــن بیماری ها طبـــقــه بندی کرد؟

نه، سرطــان بیـــضه منشا عفونی ندارد و شیوع زیـــادی هم ندارد ولی بیـــماری مهمی است که یک راه تشخـــیـص ساده دارد. همان گونه که برای تشـخــیـــص زودرس سرطـــان پســـتان به خانم ها توصیـــه می کنـند که پستـــان ها را خودشان مرتب معـــایــنه کنـنــد، به آقــایـان هم توصیـه می شود اگــر هر تغــیـیــر و نامنـظـــمـــی در بیضـــه شان دیدنـــد، فورا به پزشــک مراجـــعه کنـنـد تا اگر مشکـــلـی بود، سریع تحــت درمـان قرار بگــیرند.

برای اینکـه آقــایــان کمتـر دچـار بیماری های پوستـی در ناحـیـه تناسـلـی شوند، چه راهــکاری را پیشــنـــهاد می کنـــید؟

بایـد نکات بهداشتی را رعایت و حتـــما از کانــدوم اســتفــاده کنـــند. سعی کنــنـــد از نظـر جســـمی فعال باشـــنـــد چون فعـالیـت جسـمــی منــاسب مانــنــد ورزش تا حد زیادی خطر ابــتـــلـا به اخــتلــالات نعوظ را کاهــش می دهـــد و از کشـــیدن و مصـرف سیـــگـــار و الــکل خودداری کنـــنـــد و مواظـــب سلامت روان خود نیـــز باشند.

 

دکتـــر محمدرضا صفـری نژاد*: معـــمولا زخم و التهـــاب پوست در ناحـیـــه تنــاســلــی جزو بیــمـاری های مقاربـــتـی اسـت و بیـــن زن ها و مردهـــا مشــترک است. بیماری های مقــاربــتی که می توانــند علـائم التهاب و زخـم در پوست ناحـــیه تنـاسلـی دهــنـد، متـــعــدد هسـتنـد ولی بیـماری های سوزاک و تبخال ناحیه تنـاسـلی و سیـفـیلـــیس شایع ترند. سیـفـــیـــلیــس از یک زخـــم در ناحیـه تنــاسلــی شروع می شود که به صورت برجســـته روی سطح پوست خودنمـــایــی می کنـد و قابل لمـــس اسـت. اگر این زخــم درمـان نشـد، سیستـم عصـــبـــی را دربر می گیرد. ایــن بیــمــاری بین زن و مرد مشـــترک اســت و اگر درمـــان نشـد به همــســـر هم منـــتـــقل می شود.

از دیگــر بیمـاری های پوستی تنــاسلـی می توان به تبــخـال های تنــاســـلـــی اشاره کرد که به صورت اول ایجـــاد و منـتشر می شوند و بســـیـار هم دردنـــاک هستند. عامــل آن، ویروس است. این بیـمـــاری معــمولا زود به زود عود می کنــد و بســیاری از افراد ممـــکــن است دچار آن باشنـد. به همـــین دلـیـل توصیــه می شود خانم هایــی که در 3 ماه آخر بارداری به سر می برنـــد، اگــر همــســرشـان دچـــار ایــن بیــماری است، از برقراری رابطـــه زنــاشویی با او خودداری کنـنـــد چون ممکـن اسـت این بیــمــاری به جنـــیـن نیـز منتقـــل شود.

برای درمان تبخال تنـاسـلـی داروهای خاصی وجود دارد امـا چون یک بیماری ویروسی اســـت، درمـــان قطــعی ای ندارد. بهتــرین راه برای پیـــشــگیـــری از ایـن نوع بیمـاری ها استـــفاده از کانـدوم اسـت که آن هم پیشـــگـــیـری قطـــعـــی محسوب نمـی شود.

روش های درمان زخم های آلت تناسلی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.