روش های عذر خواهی و آشتی نمودن با دوست و همسر

عذر خواهی نمودن بعد از دعوا یکی از مهم ترین کارها در زندگی می باشد شما هم اگر دوست دارید زندگی زناشویی خوبی داشته باشید از عذرخواهی نترسید و  و راحت از همسر و دوستتان عذر خواهی نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر روش های عذر خواهی و آشتی نمودن با دوست و همسر را در مجله خبری دانستن خواهیددید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : فـــرمول مجذوب کردن دوباره او به سادگی الــفــبا می باشـد.ایــن مـراحــــل روش های مفــیـــد برای آشـــتـی کردن آسـان را طـی نموده و هر قدم اشتـباهـــی کــه برداشتــه شده را به حالت قبـــل برگـردانیـد.

۱- قبول کنـید که اشــتـــبــاه کرده ایــد زمانــیکـه به طور شفــاف مشـــخــص گردیـد که مرتــکب اشتـــباه شده ایـد
و مـطـلقا راه گریــزی از پیــامــدهای حاصلــه از خطـاکـاری و جرمـــتـان وجود نداشـت،
شما نیـز باید گناه خود را بپــذیـــریـــد. برای جبـــران خرابکـاری و رسـیـــدگـــی کردن
به موقـــیعـــت ایــــجــــاد شده پیــش بروید. اگـــر در ایـــن مــرحلـه در بیــان جزئیات متوسل به دروغ شوید،
احـــتــمال ایــنکه او احساس کنـد که به طـور کــامـل بــا وی صــادق نـیستـــید زیــاد می شود
و یا ممکن اســـت داســتــان شمـا را به صـورت متــفـــاوتی از شخـــصـی دیـــگر بشـنود.آشـتی کردن

بنـابرایـن مثــلا اگر او شایعــه ای را مبنــی برایـنـــکــه شمـا را درحال خوش و بش کردن صمـــیـمـی با یکــی از همکـارانـتــان دیده اند،
شنــیـد، و اگر میـدانــیـد ایـن داستـــان تا حدی حقیقـت دارد، بیـــدرنـگ شـروع به انکـــار و حاشـــا نکنیـد.
برای سرپوش گذاشـــتن بر خطـا خیــلـــی دیـــر اســــت. رو راست باشید. قبول کنــید
که آن قضـــیـــه ممکن است ایـــنـــگونه بـــنظــر دیـگران رســـیـده باشـد
که شمــا در حال صحــبـــتـــهای عاشــقانه با هــمــــکارتـــان بـوده اید،
اما احسـاسات بچه گانـه و زود گــــذر خـود را مـقصـــر دانـــستـــه و بگویید:
” فقـط هـــمیـن یــــک بــار بـود و پـشــــیـمـانـم. ابــدا علــاقـــه ای به او ندارم” و یا چیــزی مشابـــه ایـن.


ترفنـــدهای آشتی کردن

رو راست و مستـــقــیم باشید، امـــا کار غیر عاقلانـــه انجام ندهـید. تا میــتوانیـد اشـــتباه خود را بی اهـــمیـــت جلوه دهید.هـمسر شـــما شــدیدا مـــی خواهد باور کنـد که شمـا قصـد اذیــت و آزار او را نداشـتــه ایـــدبنــابراین تمام تلاش خود را برای پاک کردن ذهـــن او بکار ببــنــدیـد.
حتـــی اگـر یک عذر و بهــانه به نظــر شمــا ناکار آمـــد برسد، اگـــر بـه صورت متـــقــاعد کنـنـده ای آنـــرا بیـان کنـــیـد باز وی خریـــدارش خواهــد بود.
روش های آشتـی کردن

در چنـــین شرایطــی صداقــت بیش از حد، ممــکــن است صدمـه بزنــد.برای مثال در حالـــی کــه قطعا بایـــد بپـذیریـــد که از حد و حدود خود هنــگاه صحـبــت کردن با همــکارتــان تجاوز کرده ایـد،
لزومی ندارد به او بگوییـد که همیشـه از دیــدن او خوشحال میــشدیــدو یا به چشم شمـا فرد جذابی بنظــر می رسـیــده اســت. کنترل خسارت یعــنـــی به حداقل رسانـــدن اشـــتبــاه و نه بزرگـــنــمایــی کـــردن آن بـوسیله دادن اطلـاعـــاتی او واقعا نیازی به دانـســتـــنـشان ندارد.

۲- بی ریـا و صادق باشیـد هنــگــام تــلاش برای برگــردانــدن یک رابـطـــه به حالـت قبـــل،
می تـوانـیــد هـمـه چـیز را به دلــیل عذرخواهی کردن سرد و بی تـفاوت خراب کنید.
خــالـص بـاشـــیــد. از طـریـــق لـحن صـدا و صحبـتـهــای خود به او نشان دهـیـد که حــــقیقتـا از اشتــبــاهـــتان متـاسف هســـتیــد
و اینکـــه دیـــگر هرگز درآیـــنده تکـــرارش نخواهـــیـد کرد. برای او روشن کنیــد که از گنــاه خود پشیمـانید
“حتی اگـر فکر نمی کنـیــد که آنـــقـــدر ها هم مهم بوده باشـــند.”آشــتــی کردن

حقیـــقـت امر این است که یک زن وقتــی یک مرد دلشـکسـتـــه و پــشیمــان بنظــر برسد
بســیـار راحـت او را مورد پذیــرش و عفو قرار میـدهــد. در واقـع ایـــن بــخــشـی از غـرایـز طبـیــــعی زنان محـــسوب می گردد.
بـنابرایـن اگــر روز تولد همــسرتان را فراموش کرده ایــــد و او به دلیل ایــن اشتــبـــاه احــساس سرشکســتـگی می کنـــد،
اشـــتـباه خـود را با شـانه بالـا انـداختن و گفتـن عبــاراتی مانـــنــد ” خوب متـاسفم،
حالـــا که اتـفاقی نیفتادهــ” از ســـر باز نکـــنید. کمی جدی تر و بــــا احـــساس تـر عـمـل کنـــیـــد.
اگـــر در ایـــن مرحـله حالـــتـی بــی تفـــاوت و بی اعـتـــنا به خود بگـــیـریـــد، احتــمـــال طولانی تر شدن حل مشــکل بیـشـــتـــر خواهـد شد.
آداب آشـــتــی کردن

۳- اشــتـبـــاه خود را جبــران کنید با ایــن کـه ممکـن است انــدکــی شـفاف به نـظر بـرسـد
کــه می توان رفــتــارهـای اشتـــبـــاه را با هــــدایــا و نیـــکـــی های بخصوص جبــران کرد،
امـا اگر ایـن عمل با دقــت و با سلیـقه انــجــام گیرد، بهتریــن روش برای ابـــقـــا و تجدید یک رابـــطـــه خواهـد بود.
در ایــنـــجا نــــیـز کلــیــد موفقـیت همـــاننـد همـــیـشه ابراز و بیـــان احــساســات می باشـــد.
به او نشان دهـــیـد که تا چه حد انـدیشـمـنــد و با مـلاحـــظـه هستـید.
گردنــبـندی را که هـمسرتــان هــمــیشـه چـشــمش بــه دنــــبـال آن بــود خریداری نموده
و به او هدیــه دهید. یک شـــب به دل او بــاشید و کـــاری را بـــکـنـیــد کـه وقف مرادش باشـد.
گذرانـدن یک شب در یک سیـنــمـا یا تئاتر موزیــکـــال چیزی را از شما کم نکرده
و در حقیقت یک فداکـــاری کوچک برای نگــهـداری یک رابطـه بزرگ بشـمـــار می رود.

لازم نیست برای اینــکـــه دل او را دوباره به دسـت آوریـد، حسـاب بانکی خود را خالی کـنیــد.
زنهـا دیوانــه هدیه ای هستند که بداننـد شــــما برای خشــنود ساختن آنـــها با وقت گذاشـــتن و سعـی و تلــاش خود تهیه نموده اید.
یک نـــسخه از کـتـــاب مـورد عــلاقه دوران کـودکــی او می تواند هدیه ای رومانــتیک و شیـریـن برایـش باشد.
از طرف دیگـــر خریدن یک پخش کنـــنـده DVD ، با ایـنـکه مفـــید است،
اما ایده خوبی نبـوده و نشانـــگــر ایـــن خواهد بود که شما برای از سر باز کردن آن مشـــکــل،
پـول خرج کرده اید. هـــدایـای جبـرانـی خـود را عاقـلـانه انتـــخــاب کنــید.

۴- اشتباه خود را تکرار نکــنیـد حتـــی اگر مراحــل ۱ و۲ و۳ را بـا مـوفـقیـــت طی کنیـــد،
با تکرار اشتـبـاه خود می توانــید دوباره همـه چیـــز را بر هم بزنـــیــد.
با سعـــی و تلاش برای انـجام ندادن مجـــدد اشـتبـاه خود در آینـده، ثابت کنیــــد کــه “درستـــان را خوب یاد گرفـته اید”.
آشــتی کردن و روش های آن

برای مثـال اگر انجام دادن کارهــا باعـــث حواس پرتـی و فراموشی قرار ملـــاقـات با همسرتـان می شود،ساعــت یا موبایــل خود را تنــظیـم کنید تا سر زمان مقـــرر شــــما را با خــــبــر کــنـد –
هر آنـــچــه که باعث تغــییر رفتــارهای منفـــی در شمـــا می شود را انجــام دهــیـــد.

همچنـیــن رهـایی وبیـرون جسـتــن ازموقیعـتـــی که بدلــیــل تکـــرار یک اشـتـــبـاه ایجادشــده،
بســـیـــار دشوار تر خواهـــد بود. اگـــر اشتـبــاه خود را مرتبا تکـــرار کـنـــید، هــــمسـر شـما باور نخواهـــد کردکه واقـــعـا از کرده خود متاسف و پشـــیمان هسـتـــیـد. اعـتبــار شما از دسـت مـی رودو بـــعد از آن، چـیـــز دومــــی که از دســـت خواهـــد رفت رابــطه تان خواهــد بود.
هدف ایــن است که بــه او نشـان دهیـد اشتـــبـاه شمـا فقط یـک بی عقــلـی یـک بــــاره بـوده، نـه یــــک جریــان شــخــصــیتی مداوم و پایدار.

و در پایان …

علـاوه بر نـــکاتـی کـه در بالـــا ذکر شد، به خاطــر داشته باشیـــد که وقت طلـــا اســـت.
بعـــد از یک انـفـجـــار مــجـبـوریـد بــــرای کـاهـش دادن خســـارات سریـــع عــمل نمـــایـید.
به او وقت عـمـــیــق انـدیشـیـدن در مـورد خـطای خـود را نــداده و نــــگذارید عصــبانـــیـتش افزایـش یابـد.وقفه زیاد پیش از آغـاز مراحل بازیـافـــت رابـــطـه، همـچـــنیـــن احتمال مشورت او بـا دوســــتانش را افــزایش می دهدکه هرگز چیز خوبی نیسـت “مــعــمولا آنـــهــا طرف او را گرفـــته و تشویقش میــکـــنـنــــد که کوتاه نیایـد”بـــنابــرایـــن فورا اشـــتــبـاه خود را پــذیـرفــته و با خلوص کامــل از او عــذر خـواهـی نـمـوده و دیــگر خطای خود را تکرار نکــنیـــد.

روش های عذر خواهی و آشتی نمودن با دوست و همسر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.