روش های پیشگیری از ریزش مژه و پرپشت شدن مژه ها

مژه ها می توانند چهره شما را زیباتر نمایند و بسیاری از خانم ها دوست دارند مژه های زیبا و پر پشتی داشته باشند این افراد باید نحوه مراقبت از مژه های خود را بدانند تا مژه های پر پشتی داشته باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر روش های پیشگیری از ریزش مژه و پرپشت شدن مژه ها را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن :مــژه های پرپشت و زیبا یکی از عوامل زیـبایی چهـره است و باعث جلوه بیـشــتـــر چشم ها می شود. هر چقـــدر مژه هایــتــان بلنـدتــر و پرپشت تر باشـــد، چشمـان تان زیــباتـر به نظــر می آید، اما به نظـــر می رسد این روزها داشـــتـن چنـــیـن مژه هایــی کار بسیار دشواری اســت.

اکــثــر افراد دربــاره ریــزش مژه هایـــشـــان صحــبت می کنـند اما علـت آن را نمی دانــنـد. اگـــر شمــا هم دوست داریـد با اشتــباهاتی که منـــجر به آسیب و ریــزش مژه ها می شوند، آشنـا شوید، در ادامه مطلــب با ما همــراه شوید.

خوابـــیــدن با ریمل

شاید شســـتن صورت تان پس از یک روز سخـت کاری، برایتـــان دشوار باشـد و ترجــیح دهید که هر چه سریــع تر به رختـــخواب تان رفته و اسـتـراحــت کنـــیـــد اما آیــا می دانـــید که خوابـــیدن با ریمــل، نه تنــها موجب شکسـتگـــی مژه هایتان می شود، بلکـــه به سلـــامت آنها نیــز آســیــب می رســانـد؟ یکـی از خصوصیـات ریمــل، سفت و ثابـت نگـهداشـــتـــن مژه هاســت، بنــابــراین در این زمـان ها احتـــمـــال شکستــگـی آنــها نیز بیــشــتر است. به همین دلـیــل، بهــتـــر است که حتـما قبـل از خواب، مژه هایـــتـان را کامـــلــا بشویید. در واقـع شما باید به همــان انــدازه که برای آرایش چشم هایـتان وقت می گذاریـــد، برای پاک کردن آن نیز زمــان صرف کنــید.

فر کردن مژه ها بعد از ریــمل

چه کسـی از مژه های فر بدش می آیـد؟ شمـــا به کمـک فر مژه می توانـــید طول مژه هایتـان را چنـد برابر کنید اما بایـــد زمان درسـت اســتفاده از آن را بدانید، در غیر ایـــن صورت به مژه هایتـــان آسـیـــب می رســانـــید. در واقع شمــا بایــد قبـــل از زدن ریـمل، از فر مژه استـــفاده کنـــید زیــرا ریـمـل مژه ها را سفــت و ثابت کرده و در ایـــن شرایـــط، اسـتفـاده از فر مژه می تواند موجب شکـستـــگی آنها شود.

اکستـنشن مژه

اگـــر چه اکـستنــشن مژه چشم های شما را زیـــبـــاتـــر نشـان خواهــد داد امــا اســتـفاده بیـش از حد آن می توانـــد به مژه هایـتـان آسیـــب برســانـــد. علـــاوه بر آن، از گذاشـــتن اکـستـــنشــن های مژه سنــگـین و خیــلــی بلنـد نیز خودداری کنـیــد زیرا چشـــم های شمــا را مصنوعی نشان داده و از زیبـــایــی طبـیــعی تان می کاهد. در واقـع اسـتفاده نادرســـت و مکرر اکستنشـــن مژه، فولیـکول مژه را نابود کرده و به تدریـج موجب ریـزش آنــها می شود. توصیه ما این است که اگـــر می خواهـیـــد از اکســتـــنشـــن های دائمی اســـتـــفاده کنـــیـد، برای تقویت مژه هایتان از لاتــیــس مصـــرف کنـیــد تا مژه هایـتـــان را بادوام تر و پرپــشت تر کند.

مالـــیدن چشـــم ها

مالــیدن چشـــم ها عادت افـــراد زیــادی است امـــا این عادت در دراز مدت به کل چشم آسیــب می رســـانـد که مژه نیـز جزویی از آن اســت. بنـابرایـن ایـــن عادت را هر چه سریـع تر کنار بگذارید و با چشــم هایـــتـان مهــربـان تر باشید، به خصوص زمـانـی که می خواهید آرایـــش تان را پاک و صورت تان را خشـک کنـــیـد.

اسـتفـاده از لوازم آرایــش تاریــخ مصــرف گذشته

لوازم آرایش تاریـخ مصرف گذشته، حاوی باکتـری هسـتند که می توانــنــد به صورت شمـــا آسیب برســـانند یا حتـــی موجب عفونت شوند. به همیـــن دلـــیل تنها برای صرفــه جویی و هزیـنــه کمــتــر، از لوازم آرایـــش قدیمـــی تان اســـتفاده نکنــیـــد. از آنجــا که چشم ها نیــز بسیار حسـاس انــد، باید نســبـت به تاریخ مصرف شان محتاط تر باشــیـــد. در واقع هر 3 ماه یک بار باید آنـــها را با مدل های جدیــد تعویض کنـــید و مصرف مواردی را که متوجه تغــیــیـر رنگ و بوی آن شدیـد، متوقف کنـیـــد.

به عنوان مثال یکی از نشانــه های خراب بودن لوازم آرایـــش ایــن است که پس از اســـتفـاده، موجب خارش یا آلــرژی می شود. بنـــابــرایـن اگـر می خواهید که دچار چنـــیـن مشـکـلـاتــی نشوید، از لوازم آرایــش تاریخ مصرف گذشـــته به هیــچ وجه اســـتـــفـــاده نکنـــیـــد، زیـــرا نه تنهــا شمـــا را زیـبـــا نمی کند، بلکه به تدریـــج از زیبایـی و سلامــتــی تان نیــز می کاهد.

گرمـا

گرما هیچگـــاه دوست بدن تان(به خصوص زمــانـــی که بحث زیبایـی در میان اســت) نبوده است زیرا نه تنـها پوست و مویتان را خشـک می کنـــد، بلـکـه به مژه هایتـــان نیــز آسیب می رسـانــد. بنابـرایــن اگر از فر کننده های گرمـــایــی مژه اســـتفــاده می کنید، همـیـــن حالـــا دســـت نگـــه داریـــد. گرمـای شدیــد مژه هایتــان را پس از مدتـی ضعیـف کرده و به آن آسیب می رساند.

کنــدن نادرسـت اکــستـــنـــشـن مژه

شایـد زمـــانی که خســـته به خانه می آیـید، حوصله وقت گذاشــتن برای پاک کردن آرایـــش تان را نداشـتـــه باشــید، یا حتــی اکستنــشـن مژه هایـــتـــان را بدون دقــت بکنیـــد اما آیا می دانــیـــد که با ایــن کار به زیبایی طبیــعـی تان آسـیـب رسانده اید؟ کندن اکســـتنـشن مژه بایــد با احــتـیــاط زیـادی انجـام شود زیـــرا ممــکن اسـت که به همراه آن مژه هایتان را هم بکـنـید. بهتــرین راه این است که از پاک کنـنده های آرایـش حاوی روغن اســـتـفــاده کنید تا از حالـت چسبندگـــی آن بکـاهـد. سپـس اکـستنـشـــن را از وسط چشـــم هایـــتـــان به سمت بیرون بکشیـــد تا آســـیبــی به مژه هایــتـان وارد نکـند.

رنگ کردن مژه ها

رنــگ کردن مژهــا برای برخـی از افراد بســـیار لذت بخـــش است اما اگر در این کار افراط شود، آســیـب جدی به مژه ها وارد می آیـد، به ایــن دلیـل که رنـگ ها حاوی مواد شیـــمـــیـایی از جمـله فنیـــلـــنـــدیامین، فرمالدئید و اسانـس ها هستنـــد و در دراز مدت موجی ریزش تمـام مژه هایــتـــان می شوند یا حتــی اگر بخواهیـــم شرایــط بدتــر را در نظـــر بگـــیــریم، به کوری نیــز می انجـامد. به همـیـــن دلیـل اگــر می خواهید که مژه هایـتـــان را رنگ کنـید، تنهـــا برای موقعیـت های خاص این کار را انجـام دهـیـد.

اسـتـفاده زیاد از ریـمل های ضد آب

ریمل های ضد آب از آن جهت که به مژه ها می چسـبند و به سخـــتی پاک می شوند، می توانـند در دراز مدت به مژه ها آسیب برســانـــند. در واقـع، ریــمـل های ضد آب، به دلــیل مواد شیـمــایـــی موجود در خود، مژه ها را در دراز مدت ضعــیف و شکننده می سازنـــد. بنابرایــن از مصــرف روزانــه آنـهـا خودداری کنیـد.

استــفاده از ریــمـل دیــگران

به طور کل، استـفاده از لوازم آرایـش دیـگران، بهداشتــی نیست. استـــفــاده مشتــرک از لوازم آرایــش منــجـــر به بیــمــاری هایی چون عفونت، جوش و آکنــه، تبـخـــال، قارچ و… می شود، به خصوص برای چشــم که بخـش حساســـی از بدن اسـت. بنابـرایـن به هیـــچ وجه از ریمـــل دیــگــران اسـتـــفـــاده نکــنید زیرا محـــلـی برای جمـــع شدن باکتری هاســـت که می تواند به راحتــی و به سرعـــت از فردی به فرد دیگر منتقل شود.

روش های پیشگیری از ریزش مژه و پرپشت شدن مژه ها

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.