عکس سوگل طهماسبی،نسیم ادبی در مراسم رونمای عطر بهاره رهنما

رونمای عطر بهاره رهنما امروز با حضور بازیگران زن در یک مراسم برپا شد بهاره رهنما با این مراسم از عطرهایی که به نام خودش تولید و وارد بازار شده بود رونمایی کرد که مورد استقبال بسیاری از بازیگران زن ایرانی قرار گرفت در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس سوگل طهماسبی،نسیم ادبی در مراسم رونمای عطر بهاره رهنما را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بهـــاره رهـنمـا به تازگـی از عطر خود که زن باران نام دارد در یک مراسم و با حضور چهـــره های بســیار مشــهور رونمایی کرده اسـت. در ادامــه تصاویر مراســم رونمایی از عطــر بهاره رهنـــما را مشـــاهـــده کنـــید.
عطر بهــاره رهنـمـــا

سبک زندگی بهـــاره رهنــما

چندی پیش بهاره رهـــنما ، بازیگـر سینمـا و تلویزیون ایـــران، با انـتـــشـار عکـــس های عروسی دومیــن ازدواجــش خبـــرساز شد.ساده انگـــارانه اسـت اگـــر که ایـن رفتـــار، در حد و انــدازه حرکـت های معــمول سلبــریــتی ها،ــانــگــاشته شود؛ حال آنـکــه بایـــد پذیرفت که ایـن تیـــپ از هنـــرمــندان، به صورت آگـاهانـــه یا ناآگـاهانـه،ــبه نمــاد و برنــد اثربخــشـــی از سبـــک زنـدگی خاص در زندگـــی ایرانــی تبـــدیــل شده انــد.
بهـاره رهنـمــا و بازار برندهـا

 بهاره رهــنـــمـا، با انتــشـــار برخی عکـــس های خاص، به تبلــیغ برنـدهـای تجــاری مخـــتلـف، می پردازد و الــبـــتــهـمـــابیـن ایـــن تبـــلیـغات، گرایـــشــات خود را جاسازی می کنــد.او چندی پیش با انــتشـار عکـســـی که در آن شلوار جیـن پاره به پا کرده، به تبـلـــیغ یک کلـنـــیک دندانپزشـکـــی می پردازد.یا با انـتـــشــار عکـــس هایـی متـــفاوت از خودش می گوید «امروز تن پوش های زیـــبـــای بهــاری به تن کرده ام»؛

یکـبار هم با انــتـــشار ویدئویی جنجـالــی، به تبــلـیــغ یک کرِـــم درمانـــی می پردازد.در آن کلیـپ تبلــیــغاتــی می گوید «خانـــم های ایـرانی که زیبایی شون توی دنـــیــا زبـانـزد هســـتــ…می دونیــن که من خیـــلی اهــمیـت می دم به سلامتی و زیـــبایـــی و قوام پوست.و خیلــی هاتون از من سؤال می کنـید که من چطوری توی ۴۳ سالگـــی ایـن شکـلـــی موندمـدرحـــالیــکـــه نه عمــل زیبایی کردم و نه کار عجــیــبــی روی پوستم انــجام دادم،ولی خوب حواسـم به پوستـم هست».


عکس بهــاره رهـــنــمـــا و همـسـرش در مراسـم رونمــایـی از عطـر بهاره رهـنــما

 

یا مثـــلـا با شرکت در یک چالش زنــانـه، با انتشار تصویری از صورت بدون آرایــش خود، می نویســد:

«ایـن هم توی زنگ تفریح ورک شاپ ما، چالـــش بی آرایش شده بنــده در چهـــل و دو سالــگـی؛ـــایـــنـم به خاطـر شاگـــردای گلم که دوست داشـــتـــن من حتـما توی ایـن چالــش باشـم».در همـــین روند، با انـــتــشار عکـــس دیگـری می نویسـد«من طراوت پوستم را مدیون کرم مرطوب کنـنـــده … با عصاره روغن شتر مرغ هســتـــم».

عموما سلـبریتـــی ها، قواعـد بازی رســانه ای را به خوبی بلـــدنــد.به راحـتـــی تعداد فالورهای خود را در شبـــکه های اجــتماعـــی، بالــا برده و با هوشمـــندی، امواج خبـــری را به سمـــت خود، هدایت می کنند.بهاره رهنـمــا هم از ظرفیـت های شبـــکـه های اجتمــاعــی به خوبی اســتـــفاده می کند و الـبـتــه با حضور پررنـــگ در سریــال های تلویزیونی، همیـــشـه مطـــرح و در دیـد باقی می مانـد.

ناظر به ایـن جایـگـــاه است که بایــد مجـموع رفتـارهای رسـانـــه ای او را در یک بستـــه درهم تنیـــده، ارزیابی و تحلــیـــل کرد.یک بخــش از تحــلیـــل ها باید مبتـــنی بر یادداشــت های پرشــمار او در روزنامــه ها و به ویژه، روزنـامه های اصـلـاح طلـب، صورت پذیرد تا نگـرش های او به زنـــدگــی، زن و جامعـــه ایــرانی شنـــاســایی شده و در سطـــح دیـگـری از تحلــیـــل، باید رفـتـارهــای نمـایشـی و دکوری او در محــیط رسـانه، مرور شود.
بهـاره رهنمـــا و فرهـنگ کالایـی شده

الـبتــه او گاه و بیگــاه مواضع مخـتـلــف اجتمـــاعی و حتـــی سیاسـی می گیرد.ولی به رغـــم آن در مصــاحـبـــه ای می گوید «ابــدا قصــدم ایـن نیسـت که بخواهـــم پیـام اخـــلاقی بدهــم،امـا ایــن چیـزی هســت که در جامــعـــه اطـــرافم می بینــم، اینکـه هیــچ ارزشی دیگـــر ارزش نیسـت! چیـــزی که بیــن همه اقـشـــار از کارفـــرما و کارمـــنــد گرفته تا دو همسـایـه و دو همـکـــلـــاســی دیـده می شود».

اما برعــکــس، تحلیــل حرف ها و رفتارهای او، اتـفاقـا مؤید ایـــن ماجـراست که رهـنـــمـــا، جنس خاصــی از ارزش ها را تبلیغ و ترویج می کند.نتـــیجه رفـتـــارهای او، نوعی از عرفــی گرایــی و زمـینـی سازی رفتــارهای بشــری است.حتی در ماجــرای انـــتـــشار عکس های عروسی دومش نیز، رگـه هایـی از ایـن نگـــرش دیده می شود.

هنــرمــندان مشـــهور در مراسم رونمــایـی از عطر بهاره رهـنـما

او مدعی می شود دلـیل اصلی انـتشار ایـن عکــس های خصوصی آن بوده که می خواسته به تمــام زن های غمگیــن اطرافـــش، جرأـــت و جســارت بدهـد.او می گوید می خواســتــه ایـــن تابو را بشکـنـد «که لبـــاس سفـــیـــد نمـــی تونه دوباره در تن یک زن دیده بشه، من بار دیــگر لبــاس سفیـد پوشیدم».اتــفـاقا بایـد از ایـــن صداقـــت خانـــم هنـــرپیـشه، ممنون بود که رسمـــا اعـــلــام می کنـد قصـــد تابوشکـنــی دارد.

شگفت آنکــه همــان خط فکری را، حتــی در عکــس های عروسی اش دنبـــال می کند و می نویسد «در مورد روبان آبی کمرم هم که خیـلی سؤال کردیـد، بایـــد بگـم ایــن یک اعتقـــاد شخصی بود که رنـــگ عشـق توی تم کفـش و لبــاسو مراســـمــم باشــه، چون به نظـر من رنـــگ عشقــه و رنگ آشـنـــایــی من و همسرم و رنـگ محصولات …
تصـــاویر مراسم رونمـــایی از عطــر بهاره رهــنـــما

این عطر توسط برنـد همسر بهاره رهـنــمــا تولیــد و وارد بازار شده اســـت. ایـــن عطر دارای ۶ رایـــحــه زنـــانـــه و مردانـه اســت.


شیـلـــا خداداد

سوگل طهـــماسبـــی و سمـانـه پاکــدل

نسیم ادبی و بهــاره رهنــمـــا

پریچهـــر قنبـــری و بهاره رهـنـــمــا در مراسم رونمـایی از عطر بهـــاره رهنــما

کیک مراسـم رونمایـــی از عطــر بهاره رهـنـمــا

کمـند امـیرسلـــیمانـــی و برادرش سپـنـــد

هنرمنـــدان در مراسـم رونمایـــی از عطـــر بهــاره رهـــنــما

پوری بنــایی و بهـــاره رهــنـــمـا

بهاره رهنمـا و معـصومه کریـمـــی

سمـانـــه پاکدل

سوگل طهمـاســـبـیعــطـــر بهـــاره رهـنـما

الناز حبیبی

پرسـتو صالـحـــی و بهـاره رهـــنــمـــا و شیـلا خداداد

لیـنـــدا کیـانـی

رونمــایـی از عطـر زن باران

پریچـهر قنــبـری

مارال فرجاد

شیلـــا خداداد

بهــاره رهـــنما

نفـیـــسـه روشن

عکس سوگل طهماسبی،نسیم ادبی در مراسم رونمای عطر بهاره رهنما

لینک مرتبط:

عکس بهاره رهنما در بیمارستان کنار مادرش

بهاره رهنما و همسرش با تیپ خفن دخترانه

تیپ خفن پریا قاسم خانی در کنار مادرش بهاره رهنما در باغ موزه زیبای نگارستان

عکس های بهاره رهنما در تیپ بهاری و عید نوروز

عکس بهاره رهنما قبل و بعد لاغری و قبل از چاقی!

عکس های جدید بهاره رهنما بعد لاغری

عکس لو رفته عاشقانه بهاره رهنما در بغل همسرش در ولنتاین

عکس لو رفته بهاره رهنما در آغوش مادرش

پست مخصوص بهاره رهنما برای الناز شاکردوست در اینستا

بهاره رهنما کارت عروسی خود را طلا کوب کرد + تصاویر

مراسم تولد پدر بهاره رهنما در سن ۸۱ + عکس

جواب بهاره رهنما به مدیری درباره سلفی او شوهرش در کشتی

حمایت بهاره رهنما از اغتشاشگران و تمسخره روزنامه کیهان

لاغر شدن شدید بهاره رهنما همه را شگفت زده نمود

عکس های لو رفته بهاره رهنما در حال تبلیغ آرایشگاه دوستش

عکس دست های پریا قاسم خانی دختر بهاره رهنما

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.