ریفلاکس معده،درد شانه ها و بسیاری از عوارض بی خوابی را بشناسید

بی خوابی عوارض بسیاری برای بدن افراد دارد شما اگر در وقت خود نخوابید مطمئنا بیماری های که مربوط به بی خوابی می باشد را تجربه خواهید کرد پس سعی نمایید به مقدار لازم خوابید تا از این بیماری ها های مزمن در امان باشید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ریفلاکس معده،درد شانه ها و بسیاری از عوارض بی خوابی را بشناسید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : ساعــــت از نیــمـــه شب که هیــچ، از اذان صبــح هم گذشـــتــه و بعــــد از شمــردن گلـــه های بیــشــماری گوسفـــنـــد، بز و… هنوز هم نخوابــــیده ایم. گیـج خوابــیـــم و سردرد داریـــم اما خواب مان نمـــی برد. گاهـــی هم جســـم و روان هر دو بیدارنـــد و انـــگـــار ساعت ده صبـح اســت! دلـــیـل همــه این حالـت ها، بیــدار بودن ذهـن به دلـایـل مخـــتلف به ویژه درگـــیــری ذهـــنی اســـت.

ما تصور می کنـــیــم به مسـایـــل پیـــش آمــده یا مســـایل پیـــشــــرو فکـر نمــی کنـــیـــم. امـــا در حقــیقت ذهــن به شکــل ناخودآگـــاه، درگــیـــر است. به همــیـــن دلـیـــل هم اجـــازه نمـــی دهــد بخوابـیـــم. صبــح فردا شرایـــط را ایــنــــطور توصیـــف می کنــیم که: «تا صبـــح خواب و بیـــدار بودم» بی خوابـــی نمـــی توانـد و نبـایـد بیـــش از چنـــد ساعــت طول بکــشــد. به این دلـــیل که باعـث مخـــتل شدن عملـــکرد مغـــز و در نتــیـجـــه جســم می شود. مطلــبی که در پی می خوانـــید دربـــاره همــیـــن موضوع اســـت؛ خواب و همـه مخـــلـــفات آن.

گردن درد

یکــی از اثـــرات بدخوابــی، خم شدن گردن به سمــت داخـــل اســت. در زمـــان بدخوابـــی، اصطـلاحا جمــع شدن بدن به سمــت داخـــل از سر اتـفــاق می افــتد. علـــاوه بر ایــن که ممـــکــن اســـت برای تغــیــیـــر شرایــــط و تلـاش برای خواب به شکم روی تشـــک دراز بکـشـیـد. ایـن حالت هم به گردن آسـیــب می رســانــــد. بنـــابـــراین در شرایـــط بی خوابی حواس تان به گردن تان باشـــد. سر را طوری روی بالش قرار دهــیـــد که کامـلا در راســتـــای ستون فقــرات قرار گرفـــتـه و گودی گردن با حجــم بالـــش پر شود.

دســـت را زیــــر سر بگذاریــــد

وقتی فکــر و خیال به سرمان می زند، یا طاق باز می خوابـیــم و به فکـــر فرو می رویم یا ایــــن که به پهــلو خوابـــیـــده و در خودمـــان جمـع می شویم، پریدن آب در گلو، تنــفـــس کشــیــدن ناگـهــانــی و ایــسـت ناگــهانـــی تنفــــس ممکــن اســت در ایـــن شرایـــط اتـفــاق بیـفتد. بنــــابـــرایــن بهـتر اسـت دسـت را به شکـــل یک توپ تنـــیــس کوچک زیر سر قرار دهـــیـــم تا به ایـــن ترتــیـــب عمـــلـکــرد راه های هوایـی در زمــانی که به پهـــلو خوابیـــده ایـــم، شکل بهـتـری پیـــدا کنـــد.

ریـــفــلــاکــس معــده

وقتـــی به پهــلو خوابـــیــده و به دلیــل اضــطـراب و بی خوابــی در خودتـــان جمـــع می شوید، پاهـا به معــده فشــار آورده و باعــــث ایــجاد اختــلــال در عمــلکرد معــــده می شوند. اگـــر پیـش از خواب هم پرخوری کرده باشـــیـــد که ایـــن تاثـــیر چنـــد برابــر اسـت. بنـــابـــرایــن به شکــل صحـــیح بخوابـیــــد. به پشت دراز بکـشیـد و سعـی کنــیـــد به معـده و دیــگــر اجـزای دســـتــگاه گوارش فشــار وارد نکنـید.

فشــار به پا

در حالـــت بی خوابـــی و اضـــطـراب معمولا ماهیچـــه های کل بدن منـقــبض می شوند. امــا بعـــضــی قسمــت ها ماننـــد مچ و کف پا، گردن، مچ دست ها و کف آنـهـا بیشـــتـــر در معـــرض انــقـــبــاض و آســیــب قرار دارنـد. الـتهـــاب و تورم مچ و کف پا، گرفــــتگـی تانـدون ها، ناتوانـــی در راه رفـتن بعـــد از بلــــنـــدشــدن از تخــتخواب و… همـــگــی ناشـــی از بی خوابــی، اضـــطـراب و انــقـــبــاض عضـــلات اســـت. بنــابـــرایـن سعـی کنیــد در این حالـــت هم، کف پاهـــا را به شکل منــاســــب قرار دهـــیــد. پاشنــه باید با تشـــک زاویه نود درجـــه بســـازد.

درد شانـــه ها

در حالــت جمــع شدن در خود، شانـــه ها نیـز بیـــش از حد منـــاســب به سمــت داخــل بدن کشــیده شده و همـــیـن مسئله باعـث درد و آسـیـب به شانــه ها می شود. در صورت تکـــرار ایـــن مسئله، شکـل طبیـــعی شانـه ها دچـــار آســـیــب می شود. بنـــابرایــن سعــی کنیـــد بالـش یا متـکایـــی را بغــل کنــیـــد تا شانــه ها در هیـــچ شرایـــطی بیش از اندازه به سمت داخـل کشـــیـــده نشـــده و دچــار آســـیب نشوند.

پشـــت درد

طبـیـــعــی اســـت وقتــی مثـل بیـــد مجــنون! به سمـــت داخـــل تاب بر می داریــد، دچــار کمـــر و پشـــت درد شوید. شکل درست خوابـــیـــدن، به شکــل طاق باز اســــت. هر فکــر و خیـــالـــی هم که داریــد، به همـیـــن شکـــل به آن بپــــردازیــد! اگــر دچـار کمـردرد مزمـن هســـتــیـد، بالـــش کوچکـی را در گودی کمـــر قرار دهـید تا با پر شدن آن به کمر آسـیـــب نرسـد. اگــــر نمـی توانـــید طاق باز بخوابـــیـــد، وقتی به پهـــلو می خوابـیـــد حتــمــا بالـــشی را بیــن زانوها قرار دهـــید. علـــاوه بر ایـن که دســــت یا متــکـــایی را برای تکـــیه کردن قســـمت بالــای بدن، حایـل کنــید. به این ترتیــــب به عضــله ها فشــار کمـــتــری وارد می شود.

اگــر عادت به خوابیـــدن به شکـــم داریــد، اولا سر را از قســمـت گونه روی بالــش قرار دهـــید. قرار دادن چانــه، همـان طور که اشـاره شد، باعث اسـیب به گردن می شود. علــاوه بر ایــن که دسـت ها را کنار بالــش به سمــت بالـا قرار دهــیـــد. زیر شکم، فاصلـــه بیـن پاهـا تا ناف، بالش قرار دهیـد. درواقــع 57 درصــد افــــراد در مرحـلـه ابــتــدایــی خواب، به پهــلو می خوابــنــد، 17 درصد آنـــها به پشـــت دراز کشـیـــده و 11 درصـــد عادت دارنـــد به شکم بخوابـــنـد. طبـــیــعـــی اســت که بعــد از گذر از فاز اصـــلــی خواب، در طول شب، نحوه خوابـــیـــدن آنـهــا تغـــیـــیـــر می کنـد.

چنـــد نکتـــه

خواب پنج مرحـــله دارد

مرحـله اول خواب آلودگــی یا چرت زدن

5 تا 10 دقـــیقـــه نخــست هر خواب، مغـــز دچـار خواب آلودگــی یا چرت زدن می شود. در ایـن مرحـلــه مغــز بین حالت خواب و بیـــداری دســـت و پنـجه نرم می کنـــد! و بالـــاخـــره زمــانــی به چشـــم های تان غلبـه می کنـد که امواج «تتـا» در مغـــز تولیــد شود.

مرحــله دوم؛ خواب سبـــک

20 دقــیـــقه پس از مرحــــلــه نخــست، آهنــگ خواب مغـز شکــل منــظــم به خود می گیـــرد. امواج مغــزی به سمــت خواب تنـــظــیـــم شده و حرکــت می کنــنــد. دمــای بدن به آهـستـــگی کاهش یافــته و ضربـــان قلــب آهــــســته می شود.

مرحـــلــه سوم؛ خواب میانـــی

در ایـــن مرحــله مغـــز وارد مرحــله خواب عمــیــق و آرام شده و امواج مغـــزی آرامـی به نام «دلتا» در مغــز ایــجـــاد می شوند. کاری را انـــجــام دهــیـد که دوست داریــد.

مرحــله چهـــارم؛ خواب عمــیــق

مرحـــلــه آخـر که به مدت 30 دقـــیـــقه آخــــر ایــن پنـــج مرحـــلـــه اتفـــاق می افــتـــد، مرحلــه خواب عمـــیـــق اســت. در افــراد مبـــتــلـــا به خوابــگردی، بیـــمار در ایـــن فاز از خواب شروع به خوابـــگردی می کنـــد. به همـــیـــن دلـیل هم هیــچ کدام از افـــراد خوابــگرد از ایـن کار خود اطــلـــاع ندارنــد.

مرحــلـه پنــجم؛ حرکــت تند چشـــم ها

در ایــــن مرحلـــه با ایــن که مغـز نسبـت به مراحــل قبــــل هوشیارتــر اســت اما عضلــه های بدن در حالـت کامــلـا آرام قرار دارنـد. خواب دیدن در همیـن مرحــلـــه اتـفـــاق می افتد. فعـــالــیت مغـز با وجود قرار گرفــتن در فاز خواب عمــــیق، بیــشـتــر اسـت. ماهــیــچه ها حالتـی شبیــه فلج شدن، دارنـــد.

سه نکـــتــه کلیـــدی برای خواب آرام

برای ایـــن که بتوانـــیــد خواب آرام، رویایــی و عمـــیق داشتـــه باشید، علــاوه بر ایـــن که بایــد مســـیـــر فکــر و خیـال مغــز را ببـــنـدیــد! بایـــد بسـتـر جســم و روان را برای خوابـــی آرام فراهـــم کنـــید. برای رســیــدن به شرایـــط خوب ایــــده آل بایــد ایــن سه نکــتـــه را رعـــایـت کنــید.

فتیـــلــه را پاییــن بکـــشــید

دمــای اتـــاق، راحت بودن سرویس خواب و نور منـــاســــب از دیــگـــر شاخــص ها برای خواب و اســتراحـــت هستـــنــد. بنـــابـــرایــن پیش از خواب بایــد دمای اتــاق کمی سرد باشـــد تا با اســتفـــاده از پتو یا لحــاف گرم شوید. اتـــاق بایــد کامــلا تاریــک بوده و سرویس خواب اعـم از تشک، پتو و بالـــش کامـــلـا نرم و راحت بوده و در آن احساس امـنـیــت و آرامـش کنید.

غذا و خواب

یکــی از دلـایــــل بی خوابـــی پرخوری یا بدخوری باشـــد. به ایـــن معــنــی که اگــــر معـــده و دستـــگاه گوارش در شرایـــط مناسب نبــاشـــنـــد، خطــر بی خوابــی در کمــیــن اسـت. بنـــابــرایـــن سعی کنیــد از ساعت هفــت عصــر به بعـــد خوراکـــی های سبـــک و کم حجــم بخورید. به هیـــچ وجه بعـــد از ساعــــت هشــت شام نخوریــد. به ایـــن دلـــیل که هضم غذا در ساعــت های پایانــی شب، باعـــث بی خوابـــی می شود.

فضـــای منـفی

اگــر معـــتــاد به تلــفـــن همراه و از همه مهم تر فضـــای مجـــازی هســـتــیـد، شک نکـنــیــد که بی خوابی در کمـــین اسـت. به این دلیل که خوانــدن یا دیـدن اخـــبـار به ویژه اگـر هیجـان آور یا ناراحـت کنــنــده باشــنــد، زمـــیـــنـــه ساز ابــتلا به بی خوابــی هســـتـند. برای خواب آرام بایـد حداقــل یک تا دو ساعـــت پیــــش از خواب ارتــبـــاط تان را با تلـــفــن همــراه به ویژه فضـــای مجـــازی قطـــع کرده و سعـی کنــیـــد ذهــن را در حالـــت آرامـش قرار دهــیــــد.

ریفلاکس معده،درد شانه ها و بسیاری از عوارض بی خوابی را بشناسید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.