زلزله ای ساعتی پیش جواد آباد تهران را لرزاند

زلزله ای که ساعتی در تهران رخ داد باعث شد همه به بیرون از خانه آمده و و در این سرما در خیابان باشند زلزله های اخیر همه مردم ایران را تحت تاثیر قرار داده اند و همه در نگرانی به سر می برند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زلزله ای ساعتی پیش جواد آباد تهران را لرزاند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : زلـــزلـــه جوادآبـاد , مهدی زارع، در خصوص زلزلــه ۲.۴ ریـــشتـری ساعــاتـــی قبل در جوادآباد از توابـع شهـــرســتــان ورامـــیـن اظـهار داشت:
برخـی افـراد بیـان می کنـنـــد، که گسل جوادآبــاد فعـــال شده اسـت، در حالـی که اصلا گسلی به نام جواد آبــاد نداریـــم.

وی ادامه داد: زلزلـه جنوب تهران مربوط به گسل پیشوا اسـت.


زلــزلــه در جوادآبـــاد

اســتــاد پژوهشگاه بیــن الـــمللـی زلزلـــه در پاســـخ به ایـــن پرســش که آیــا این زلـزلـــه نشـان می دهد
که گسل پیشوا فعــال شده است، گفــت: گسل پیــشوا از قبل فعال بوده اسـت.

محمد حیـــدری، بخشـــدار جوادآبـــاد نیـز در گفـــتــگو با خبرنگــار مهـر در خصوص ایــن زلزله با بیان
این که زلـزلـــه مذکور خسـارتی نداشتــه است، از آمــاده باش ستـــاد مدیریـــت بحـــران جوادآبــاد خبــر داد.

جواد آبـــاد بزرگ تریــن بخــش اسـتان تهـران بوده و در جنوب ایـــن استـان قرار دارد.

زلزله ای ساعتی پیش جواد آباد تهران را لرزاند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.