زمان آغاز سری جدید برنامه خندوانه در سال 97

برنامه خندوانه در ماه شعبان مصادف با اواخر فروردین آغاز می شود مهمان های برنامه خندوانه همیشه افراد مشهور و بازیگران معروفی هستند این بار جناب خان هم در خندوانه حضور خواهد داشت که برنامه خندوانه را جذاب تر خواهد کرد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زمان آغاز سری جدید برنامه خندوانه در سال 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: فــصـــل پنــجم برنـامـه تلویزیونی «خندوانه» به کارگردانـی و اجـرای رامـــبد جوانــاز اوایـــل ماه شعبـــان و با اعـــیاد این ماه به آنتن شبکـه نسیـم باز می‌گـــردد.

در حال حاضـر لوکیشن این برنـامــه انـــتــخــاب شده و عوامل «خنـدوانـه» در حال طراحی و اجرای دکور جدیــد ایـــن برنــامه هسـتند.

نکـــتـه قابل توجه فصل پنـجــم «خندوانـــه» حضور عروسک محبوب «جناب خان» در این فصل از این برنامه است.


رامبد جوان

بیشتر بدانـــیــد:سوال عجـیب رامبد جوان از مهـمــان خندوانهـــبـرنامــه خنـدوانـه با میزبــانـــی از بهنــام بانی خواننده پاپ روی آنتن رفـــت.کاهش وزن ۱۷ کیلویی آقـــای خوانـــنده در مدت دو ماه/ سوال عجیـــب رامــبــد جوان ازبرنامه تلویزیونی خندوانه میــزبان بهـــنــام بانـی خواننده پاپ بود و در همـــانــابتدای گفـــتــگو به درخواســـت رامـــبد جوان قطـــعه «من یک دیوانــهـ‌ـــام» را اجرا کردچـراکه ایــن آهــنـگ توانســتـــه بود بهـــنام بانــی را به شهــرت برســـانـد.


رامبـد جوان

در ادامه جوان پیرامون شروع فعالــیت خوانندگــی بانـی سوال کرد و او گفـــت: به دلیل ایـــنکــهـپـــدرم نوازنــده بود و از هشــت سالـگــی به خوانــنـدگـی علــاقـــه داشـــتــم وارد این عرصه شدم.الـــبتـه من آهنـــگــ‌ـــهـــای آقــای محـــمــد اصفهانــی را در ۱۵ سالگی میـ‌ـخواندم و یکـی از مشوق‌ـهـای من برای خواننـــدگی بودند.

وی ادامه داد: موزیک پاپ ما با عزیـزانـی همــچون آقــای اصــفهانـــی، خشــایار اعتمـــادی، قاســـمــافشــار، امیــر تاجـیک و… شروع شد و با جوانــان امروز ادامـه پیـدا کرده اســـت.


بازگشـــت رامـــبـــد جوان به خنـــدوانه

اولین آهـنگ شنــاخـــته شده بهنام بانی

جوان از اولین آهـــنــگ شنـــاخته شده بانی سوال کرد و او گفــت: سال گذشته کار «علاقــه خاص»منــتـــشــر شد احــساس کردم مخاطبان از ایـــن سبـک بیشتر اســـتـقبـال کردهـــ‌ــانـــد.

بانـی در خصوص انتشـــار آلبوم جدیــد خود عنوان کرد: به زودی آلبوم «عاشــقم کرده» منـتشـر میـ‌شودو ۱۴ قطـــعـــه با آهـــنگـســـازی و تنــظیــم حامــد برادران و ترانـه عاطــفـه حبیبــی ساخته شده است. سعی کردیمـــبــیشــتـــر آهنگ‌ها شاد باشــند. هدف من از خوانندگـی شاد کردن مردم و خاطره ‌با آهــنــگـــ‌هایـــم اســت.


بهـــنـام بانـی

جوان پیـرامون اولویتـ‌ـهای زنــدگی بانی سوال کرد و او در پاســـخ گفـت: در حال حاضــر به هدفـ‌هـــایـم فکرمــی‌کـنم و در حرفــه موسیـــقی به مانـدگاری توجه خاصــی دارم و تلاش می‌ــکــنم مردم فراموشم نکننـد و این دوست داشتن متقـــابـــل باشد.

وی افـــزود: سلــامــتــی اولویت دیگر زنـــدگیـــ‌ــام است. من یک مدتی به خاطـــر پرخوری اضــافـه وزن پیــدا کردمـامـــا در مدت دو ماه و نیم ۱۷ کیــلو وزن کم کردم و خانواده، دیـــگـر اولویت مهـــم زندگی‌ــام است.

جوان از بانی پرســید؛ حاضری به خاطــر ماندگـــاری در موسیقی، خانواده و سلـامتــی را کنار بگـذاری؟که بانی پاســخ داد: مگر میـ‌ــشود که سلامتـــی و خانواده نبــاشد و مانـــدگـــار شوی. جوان عنوان کرد: تخیـــل عجـــیـــب غریبی بود، نتوانــســتـــم تاثیـر بگذارم (خنـــده)

بهنام بانــی قول داد که کنسرتی برای بچهــ‌ــهای کار مدرسـه رویش برگـــزار کنـد.

جوان هم در پایان گفـت: آن قدر برای بچــهــ‌ــهای کار اتـفاق‌ـــهــای خوبی افتـاده اســت که حسودی‌ام می‌ــشود و دوست دارم کودک کار شوم.

زمان آغاز سری جدید برنامه خندوانه در سال 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.