زمان زنده ماندن اسپرم و نحوه بارور نمودن تخمک (لقاح)

اسپرم در حین ارگاسم و رابطه جنسی از آلت جنسی مردانه خارج می شود و وارد رحم زن می شود دخول مرد و نزدیکی باعث خروج اسپرم از دستگاه تناسلی می شود اسپرم اگر در رحم زن قرار بگیرد مدت زیادی زنده می ماند ولی اگر بیرون رحم باشد خیلی زود از بین می رود در ادامه جزئیات بیشتر زمان زنده ماندن اسپرم و نحوه بارور نمودن تخمک (لقاح) را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

اسپرم تا چنــد روز زنـده است؟
به گزارش مجله خبری دانستن : شایــد برای شما هم ایــن پرسـشـــ‌ـــها دربـــاره اســـپــرم مطرح شده باشــد، اگـــر در نهایـت فقط یک اسـپرم و یک تخـــمک جنیـــن را تشـکـــیل می‌ــدهند، چرا بدن مردان ایــن همـــه اسـپــرم تولید میـ‌کـند؟ تعـــداد طبیعـــی اسـپــرم‌ـها چقدر اسـت؟ اسـپـــرم چه مدت زنده می‌مانــد؟ آیا اسپــرمـــ‌هـا بیرون از بدن هم میـــ‌توانـــند زنـده بمانـنـد؟

ایـــن مطــلب، شمــا را با پاسـخ پرســشــ‌هــایــی از ایـــن دست آشــنــا می‌ـکـــنــد…

1.اســپـــرم تا چه مدتــی زنـــده می‌ــمـــاند؟
ایــن موضوع به عوامل متعددی بستـگی دارد و مهـــم‌ــتـریـن آنــهــا محل قرار‌گیری اسـپـــرم است. هنـــگــامی که منی خشـــک می‌ــشود، اسپـرم روی یک سطـــح خشک، ماننــد لبـــاس یا تخــتـخواب می‌مـــیرد ولی در آب مثلـــا در آب گرم وان، احــتــمالـا برای مدت طولانیـ‌ـتـری زنده خواهــد مانـد، زیرا در محـیـطـ‌ـــهـــای مرطوب و گرم بیــشـــتر زنده میـــ‌مانــد ولی احــتـــمـال اینــکـه اسپرم موجود در آب وان به دســتگــاه تنـــاسلـی زنانه راه یابد و او را باردار کنـد، بسـیـار اندک اسـت.

اسپــرم در بدن زن با توجه به شرایــط، تا حداکـــثـر 5 روز زنـــده میـ‌ـمانــد، بنـــابــرایــن روابـط زنــاشویی بدون حفاظ، حتــی چند روز پیـش از تخمـــکـ‌ـــگــذاری زن ممــکـن است به بارداری زن بیــنـــجــامــد.

2.چه تعـــداد اسـپـرم برای باردارشدن زن لازم اســت؟
فقـط یک اســپرم برای لقــاح تخـــمـــک کافـــی اســت اما به ازای یک اســپرمــی که به تخمـــکـ‌ میـ‌ـرسـد و باعـــث لقاح آن میــ‌ـشود، چنــد میلـــیون اسپـرم از دســت می‌رود. مایــع منی مرد، تقـــریـبا 100 میـــلــیون اسپــرم دارد.

مردانی که شمار اسپـرمــ‌ــهـایشان در هر میـــلــیـــ‌لـیتــر منـیـــ‌ـشـان کمتر از 20 میــلیون اسپـــرم باشــد، با اشکــال در باروری مواجـه می‌ـــشوند.

چرا ایــن همـــه اسپـــرم برای تشكـیل یك جنیــن لازم است؟ زیــرا در سفـر اسپــرم‌ــها از واژن به لوله‌هـــای رحــمی (لولهــ‌ـــهای فالوپ) برای رســیدن به تخــمـــک‌ فقــط تعداد محــدودی زنــده می‌ـــمانـــند. برای اسپـرمـــ‌ـهـــایی هم که ایـن سفــر را به پایان میـــ‌ــرسانـــند، نفوذ به درون تخــمـک به ایـــن سادگی‌هـا نیست. تخـمک با لایـه ضخیــمـی پوشیده شده اســت که لقـــاح را مشــکـل میـــ‌کـند. کارشناســان معتــقدنــد ایــن فرآیـــند، شیوه طبیـــعـــت برای رســیـــدن سالم‌تــریـــن اســـپرم به تخــمک اســت تا در نهایــت نوزادی سالـــم متولد شود.

3.آیـــا می‌ــتوان کاری کرد كیفیــت اســپـــرم بهــبود پیدا کند؟
بســـیـــاری از مواردی که به سلامت کلی بدن کمــک میــ‌کـننـــد، باعث سلـــامت اســـپـــرمـ‌ـهــا هم میـ‌شوند؛ مانند: اجــتنـــاب از سیــگار و داروهای غیـــرمـــجـاز، به خصوص داروهای استــروییــدی آنابولیـــکـــی، پرهیز از قرار گرفـتـن در معرض سمومی مانـند آفــت‌ـکـشـــ‌هـا و فلــزات سنگـــیـــن، پرهــیــز از الــکل، داشتن رژیـــم غذایـــی سالم و حفــظ وزن طبـــیــعـی بدن، خنكـــ‌ــبودن دمــای اسکـــروتوم (کیســـه بیضـــه) زیرا گرمــا، تولیـــد اسپــرم را کنـد میــ‌کـــند، پرهیــز از حمام‌ـــهـای داغ و وان آب داغ، پوشیـدن لبــاس‌ــزیـر پادار و گشـاد به جای لباس زیـــر تنـگ و نپوشیـــدن شلوارهــای تنـــگ.

زمان زنده ماندن اسپرم و نحوه بارور نمودن تخمک (لقاح)

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.