زمان مناسب برای ورزش کردن | ساعت مناسب ورزش

زمان مناسب ورزش برای همه افراد یکسان نیست برخی از افراد طی ساعات مختلف روز ورزش می نمایند که این برایشان خوب است و بعد از ورزش نمودن حتما استحمام نمایید تا بد خواب نشوید ورزش مناسب بدن خود را انتخاب نمایید تا بهتر بتوانید چربی های بدن خود را بسوزانید دز ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زمان مناسب برای ورزش کردن | ساعت مناسب ورزش را درسایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بـــدن انـــسان در ساعـــت‌هــای پایـــانـــی روز به خواب و اسـتــراحــت نیـاز دارد و بهـانـه مشغـــله کاری زیاد و انـــجـام ورزش در برخی ساعتـ‌ها می‌توانـــد عارضـهــ‌ـهــای مختــلــفی برای افــراد ایـجــاد کنــد.

بسیاری از افـــراد در طول روز عادتـ‌ــهـــای اشتـبـــاهی دارند که ناخواسته سبـب ابتلای آنـــ‌هــا به انواع بیـــمــاریـ‌ـهـای جسـمی و حتـی روحی میــ‌ـشود، با اصــلاح این عادتـــ‌هـــای اشتباه کیفیت سلـــامـــت افـزایش پیدا می‌کنـــد.

یکی از مشـــکـــلــ‌ـــهـایـــی که افـــراد در مناطــق مخــتلــف دنـیا با آن مواجـــه هســتـــنــد کم و بدخوابـــی اســـت، ایــن مشـــکــل به دلـایـل مختلـفـی به وجود می‌ـآیـد که با برطــرف کردن آن فرد خواب آرام و عمـیقـــی در طول شب خواهـد داشــت.

با وجود مفید بودن ورزش در طول روز، ساعــت پرداخــتـن به تمریــنـــ‌ـهـای ورزشی هم اهــمــیـــت دارد، کارشــنــاسان توصیه می‌ـــکـــنـــنـد افــراد صبـح اول وقت یا حداکـــثـــر تا بعد از ظهـر زمــانی برای انجام ورزش در نظـــر بگیـــرنــد، زیــرا انـــجام ورزش در ساعتـــ‌ـــهای پایانی شب می‌تواند سبـــب افزایــش فشــارخون، بی خوابـی و نیز احسـاس خسـتـگــی فراوان در افـــراد شود.

بســـیـــاری از افــراد که در طول ساعت‌ــهای روز در محل کار هســـتــنـــد در ساعـت‌های پایانی شب به کلـــاسـ‌هـای ورزش میــ‌روند، امــا دانشــمـندان اعـــتـقـــاد دارند انـجام ورزش در ایـــن ساعـــت از شبـانه روز میــ‌توانـــد عارضـه‌هـای منـفــی در بدن ایــجاد کند، با انجـام برنــامه ریزی میــ‌ــتوان طی ساعــت‌ـهـای روز به ورزش و تمــریــن‌های کشــشـــی پرداخت و در روز‌هـای پایـانـی هفـته نیز به شکـــل حرفـــه‌ــای تمرین‌هـــای ورزشی را دنـبـال کرد.

با وجود مفــید بودن ورزش در طول روز، ساعـت پرداختن به تمریــن‌ــهـای ورزشــی هم اهمـیــت دارد

ساعت بیولوژیـــک بدن انســـان ریـــتــم‌ـهــای مخـتـــلفی در طول ماهــ‌ــهـــای مخـتـــلف سال دارد، ولی افــراد بایـــد با برنـــامه ریــزی در شبـــانـه روز حداقـــل هشـــت ساعــت اسـتراحـت کنند، این حالـت به ویژه در ماه‌ـهای گرم سال اهــمیـت بیـــشتــری دارد، زیــرا به دلـیـــل بلـند بودن روز‌ـهـــا هوا دیــر تاریـک میـــ‌ـــشود و افـراد بیـــش از سایر زمان‌ـهـا دچار بی خوابی و بدخوابی میـــ‌شوند.

استـفــاده بیش از انــدازه از تلفـــن همـــراه و سایــر وسایـــل الـــکــتــرونیک دارای صفــحـه نمایـشگر با نور آبـی می‌ـــتوانــد سبـب اخـــتـلال در خواب و برهـــم خوردن میزان ترشـح هورمون ملاتونیــن خون شود.

انجام ورزش با افــزایــش میزان هورمون‌های کورتیزول و آدرنـالیــن سبب بی خوابی و بدخوابی فرد در ساعـــتـــ‌هـای پایـانی شب میــ‌ــشود.

انجــام ورزش سبـــب افـــزایش فشارخون و بالا رفـــتـن دمـــای بدن می‌شود و توصیه می‌ـــشود افـــراد حتماً پس از اتمام ورزش اسـتـحمــام کنـــنــد تا دمــای بدن و فشــارخون آن‌هـا تنظیـم شود.

کارشـنـــاســان بهــتـــرین زمـان برای انجام ورزش و لاغر شدن را حدود سه الـی شش ساعـت پیش از خواب می‌ـداننــد که حتی می‌ــتوانـــد به بهــبود کیفـیــت خواب نیــز کمـک کنـــد.

مواد غذایی هم که فرد در طول روز به ویژه ساعـــت‌های پایانی شب مصـرف می‌ـــکنـــد بر کیـفیـت خواب او اثــرگــذار اســت، کارشـــنــاسان توصیــه میـــ‌کـنـنـد افـراد در ساعــت‌ــهـــای پایــانی شب و پیــش از خواب از مواد غذایی سنگـــین و پرحـــجم اســتـفــاده نکـننــد، زیــرا پس از صرف وعده غذایـــی زیــاد بدن انرژی کافی به دســـت آورده و به همیـن دلیل به خواب رفـــتن مشـــکـل میـ‌ــشود.

همچـــنـــین خوردن مواد غذایی کم فیـبر، چربــیـ‌ـهـای اشبـاع و خوراکـــیـ‌هـای شیـــریــن سبـــب بی خوابی، بد خوابی و حتــی بیدارشدن فرد در میانـــه خواب میـــ‌ـــشود.

بی خوابی و بدخوابـــی افـراد را در معـرض ابتلـا به انواع بیـــمـاریـ‌ـها از جملـه سرطــان، دیـــابت، پیری پوست، ریـزش مو، افـــت توان حافــظــه، فراموش کاری، کاهـش تمرکـز و ضعیف شدن سیستم ایـمنــی بدن قرار میـــ‌ــدهـد.

کارشناســان به افرادی که با رعـایــت تمـام موارد هنوز دچار بد خوابـی یا بی خوابی هسـتـــند توصیــه میـ‌ـــکنــنــد به پزشـک متخــصــص مراجــعه کنند تا علت اصلی مشــکـل آنـ‌هــا شنــاسایی شود.

زمان مناسب برای ورزش کردن | ساعت مناسب ورزش

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.