زمان نرمال دخول و نزدیکی بین زن و شوهر

دخول و نزدیکی در بین زن و شوهر ها بایدحالت نرمال داشته باشد تا کیفیت سکس و رابطه جنسی زوجین بیشتر شود بیشتر افراد دخول و نزدیکی بسیار کوتاهی دارند که باعث سرد شدن رابطه جنسی آنها می شوند و بسیاری از مردان از اسپری تاخیری برای دخول بیشتر استفاده می نمایند که این هم کار درستی نمی باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زمان نرمال دخول و نزدیکی بین زن و شوهر را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : علــی رغــم باور عموم که همواره طولانــی بودن رابطـه جنــسی را الـگوی مطـــلوب رفـــتــار جنسی رقـم میـزنــنــد ، تیم تحــقــیقـــاتـــی محـقـــقان امــریـکایی مرکب از روان شنـــاسان ، سکس تراپیـــســت ها و مشــاوران خانواده به این نتــیــجه رسیـده انـد که طولانـــی شدن دخول معمولا تاثـــیر منــفی در ارزیـــابی کیـفــیت ارتباط جنـسی دارد .در نظر سنـجی به عمل آمـــده ، طول زمان دخول به شکل زیر از سوی زوجیـن ارزیـابی شده اسـت :

2- 1 دقـــیقـه : خیلی کوتاه
7- 3 دقـــیـــقه : قابـــل قبول
13 – 7 دقیــقـه : مطلوب
30 – 13 : خیـــلی طولانی

چنانـــچـه ملاحـــظــه می فرمــایــیــد اکـــثر زوجیـــن جویای رابـطــه جنــسـی ماراتون نبوده ! و چنــانـــچه طول دوره دخول از حد معــیـنــی تجاوز کند آنـرا خسـتــه کنـنــده و عاری از لذت ارزیابـــی میـــکــننــد. ( لازم به تاکـــید است که اعــداد مذکور صرفــاً در مورد زمـــان داخــل شدن آلـــت تنـــاســـلی مرد تا هنـگام انــزال ارائه شده و کل دوره رابطه جنـسی را شامـل نمـیگــردد ).

 

نتـایـــج ایــن تحـــقیق میتواند امـــیــد بخــش افرادی باشـد که به منظور بالـــابـردن طول دوره دخول بهای گزافی برای خریـــداری داروهای شیـــمیایــی و یا گیاهـــی میــپردازند. مضـــافــاً اینــکه بیــمــارانی که از زود انــزالــی و یا ناتوانــی جنسی در رنج هستـــنـد معـــمولاً بدون آگـــاهــی از علل و عوامـل ایـجـــاد کنـنــده مشــکـــل خود ( علل بدنــی و یا روانـــی ) و بدون بهره گیــری از مشـــاورهای جنســـی تنـــها راه حل موجود برای رفع مشکل را مصـرف دارو تشـخـــیـص میدهند.

همواره بارها به این مهـم اشـــاره شده است که ارضــا نشدن زنـــان ار طریـق دخول طبیـــعی بوده و اکـــثـــر خانـم ها از طرق تحریـک کلـیـــتوریــس ارگـــاسـم را تجـــربـــه می کننــد.تمرکـز بیـش از حد بر ارضـــا شدن همــزمــان میــتوانـــد تاثـیرات نامــطـلوبی بر کیـفـیـــت رابـــطـه زناشوئی داشـتـــه باشد.

تاثیر تعداد دفـــعـــات معـــاشـقه بر زنــان
همــه از تاثیـرات کاهـش فعـــالیت جنـســـی بر روی مردان تا انـدازه ای باخبـرنــد ولی کمتر کســـی از تاثـیــر آن بر بدن زن آگاهی دارد. به یاد داشته باشـیـد که علاوه بر تعـداد معـاشقه، تغـیـــیرات هورمونی و عادت ماهانه نیـــز در میـــل جنــسـی زنـــان نقـــش دارد. در ایـن جا به بررسی تفـــاوت های تاثیر کاهش فعـالــیت جنـــســی بر زنان و مردان می پردازیـــم.عکـــس العـــمل بدن مرد و زن نسـبت به کاهــش فعالیـــت جنـســی کامـلـا متـــفـاوت اسـت. زن هرچقـــدر تعداد معاشـــقه کمـتری داشــتـــه باشــد، میل و لذت جنــسی او کمـــتر شده و مشــکل تر ارضـــاء می شود برعـــکـــس هرچه زنـان از لحــاظ جنســـی بیـــشـــتـر فعـال باشــنـــد، علاقه آنـــها به معاشـقه بیشتـــر خواهـد بود.

در یک مقالـه دیــگر که در کتــاب love cycle ذکر شده، گفته شده اســت تعداد دفـــعات آمــیزش روی تنظیم عادت ماهانه خانـم ها نیز موثر اسـت. در این مطـالـعه عادت ماهــانه زنانــی که بیشتـــر از دو بار در هفته آمـیزش داشــتـنـد منـظـــم تر از کســـانــی بود که فقـــط هفتـه ای یک بار نزدیـکـی می کردنـد و زنـانــی که بندرت معاشـــقه می کردنـــد، عادت ماهــانـه خیلـــی نامـــنظــمی داشـتـــنــد.علـــت این امـــر افزایـش سطـح هورمون استروژن در بدن زنان فعال از نظـر جنسی می باشـــد.

لازم به تذکـــر است که فقط معــاشـــقه با جنــس مخــالـــف باعــث ایــن تغـیـــیرات هورمونی می شود و خودارضـــایـی چنـــیـــن تاثـــیری ندارد. حتــمـا شمـــا می دانـیـد که قابـلــیــت باروری یک زن تا حد زیــادی به منـظــم بودن عادت ماهانه او بســتـــگی دارد؛ پس زنـــانی که فعـالـــیت جنسی بیشـتـری دارند کمتر دچار مشـکل نابـــاروری خواهـــنـد شد. از طرف دیـــگر معــمولا هر چه عادت ماهانـــه نظـم بیشتـــری داشـــته باشــد، سلـامـــت عمومی بدن زن نیـــز بهتـــر خواهــد بود.در ایـــن مطــالـعـــه نتـــیجـــه داشتــن رابـطه جنـســـی بیش از دو بار در هفتــه نسبـت به تعـــداد کمـتـر عبــارت بود از : باروری بهـــتـــر، اسـتــخوان بنــدی محــکمـتـر، سلــامت قلـــب و عروق، افسردگی کمـــتــر، کاهـش خطر ابــتلا به ناراحتــی های پستان و رحـــم، کاهش ناراحــتــی های بعـد از یائسگـی.

زمان نرمال دخول و نزدیکی بین زن و شوهر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.