زنان بازیگر خوشگل و قدرتمند ایران را بشناسید + تصاویر

زنان بازیگر ایرانی که هم زیبا می باشند و هم قدرتمند این زنان در سینمای ایران با نفوذ می باشند و کارهای بسیاری برای سینمای ایران انجام نموده اند بیشتر این زنان به عنوان کارگردان و تهیه کننده فیلم در عرصه سینما فعالیت می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زنان بازیگر خوشگل و قدرتمند ایران را بشناسید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایتدانستن: کــمی به گذشتــه آنهـا پرداخــته‌ــایــم، سیــر پیـشرفـت‌ـشــان در سینــمـــا مرور شده و در آخـر چرایی حضورشان در ایـن لیسـت شرح داده شده اســـت.
رخشـان بنی اعـتمـاد (کارگردان)

نشــانـــهــ‌ـهـای اســـتعـــدادش در «خارج از محدوده» و «زرد قنـــاری» دیـــده شد و اهـــل فن دانستــنـــد رخــشان بنی اعـتــمـــاد برای «ماندن و تأثیر گذاشــتـن» آمده.

او در ابـــتــدای راه پر کار بود و در فاصـــله‌ای کوتاه سه فیلــم سینــمــایــی ساخــت. در عیـــن حال ساخت مسـتنــد را هم فراموش نمیـ‌ــکـرد.

چهـــار سال پس از کارگــردانــی اولیــن فیــلـمش، پشـــت دوربیـــن «نرگــس» ایسـتاد؛ سال ۱۳۷۰، فیـــلـــم در جشـــنواره دهـــم فجــر تحسـیـــن شد و خانم بنی اعتـــمـاد سیـــمرغ بهـــترین کارگـردانـــی را دریـافت کرد.

بعــد از ایـن فیــلـــم بیش از پیـش مورد توجه قرار گرفت و پیــگیران سینــمـا با دقــت بیشـتــر ساخـتـــه‌ـــهایـــش را دنبــال میـ‌کـــردند.

حاصل نگـــاه نافذ بنـــی اعـــتمـاد به جامعـــه، فیـلمــ‌هـایـــی شد که هم جذابـیت درامـــاتـیک دارنـــد و هم رســـالـتــشان ورای سرگـرمـی است.


زنان سیــنـمـای ایــران

بنی اعتمـــاد موفقــ‌ـــتــریـــن کارنامـــه را در میان زنان کارگـردان سیــنـما دارد و شیـر طلای ونیــز برای «قصـه‌ها» شاهدی اســـت بر این مدعــا.

او چنـــدی پیش در شاخـــه نویسنـدگـــی به آکادمی اســکار دعوت شد که موقعـــیـــت رشــک برانـگیـــزی است. بنی اعتـــمـاد همچنین به عنوان داور بخش افـــقـ‌ـــهـای هفتـاد و چهـارمین دوره جشـنواره فیلـــم ونیز انتخاب شد.

مستـــنـدهای او را فراموش نمـیــ‌ـکـــنیم که در عین تلــخی، تاثـیـرشــان برای بهبود کیفیت زندگــی برخــی سوژه‌هـــایـش آشکار بوده.

در وصف صلــابـــت او همـین بس که در مراسم بزرگــداشـــتـش اصغـــر فرهادی و رئیس دولت اصـــلـاحــات دربارهـ‌ــاش صحبت میــ‌ـکنــنـد.

ترانــه علـیــدوستی (بازیگــر)

از همان ۱۷ سالــگــی و نقــطـه ورودش به سیـنمـــا در نقش ترانـــه پرنیـان فیـــلــم «من ترانـــه ۱۵ سال دارم» قدرتـــمــند ظاهــر شد و در همان سن و سال اولیـن سیمرغـش را گرفــت.

بعد از آن برخلـاف تمام دخـتران جوان آن سالـ‌ها وارد هر کاری نشـد. بعـد از سیــمـــرغ، در دو فیــلــم «شهـر زیبا» و «چهـارشنــبـه سوری» اصــغـــر فرهادی بازی کرد و در هر دو نقش، نظـر داوران جشنواره را جلب کرد.

ترانـه علـیدوستـی هیچ وقت بیراهه نرفت اما بعد از «دربــاره الــی» تا اوایــل دهـــه ۹۰ که دوباره با «پذیـــرایـــی ساده» و «آســمــان زرد کم عمــق» به چشــم آمـــد و نامزد سیــمرغ شد،ــدر فیلمـــ‌ــهـایــی بازی کرد که زیـاد دیده نشــدند.


ترانــه علیدوستـــی یکی از قدرتمنـدتــریـــن زنـان سیــنمـــای ایران

او در سال ۲۰۱۲ به عنوان داور جشــنواره فیلــم هانوی ویتـنام معرفـــی شد و سال ۲۰۱۴ یکـــی از داوران جشنواره فیــلم وژول فرانـــسه شد. اوج قدرت علــیـــدوستــی از زمان «شهـرزاد» اتـــفـــاق افتـاد.

او به عنوان ستاره اصـــلـی سریال حســـن فتحی آنـقـــدر به چشــم آمد که یک جورهــایی اسمـش را در صدر فهرســـت بازیــگـــران زن ایـرانـی قرار داد.

همـزمان با ایـن سریــال، فیـلـــم «فروشنـــده» اصـــغـر فرهـــادی وحضورش درجــشـنواره کن، توجهــ‌ـها را به سمـت او خیلی بیــشـــتــر کرد.

اعـــتــراض صریح علیدوستی به بی احــترامـــی ترامـپ نسبت به ایــرانــیـــان وعدم حضور در مراســـم اسـکـــار باعـــث شد که در رسانهـــ‌ـهـــای جهان هم وجهه مهمـــی پیـدا کند.

او مدتی است به یکی از فعال‌تریـن افـراد شبکـهـــ‌ــهای اجتماعـــی تبـدیـل شده و در هر زمیـــنه‌ای موضع گیری میـ‌ــکنـد.


ترانــه علـیـــدوستـی

لیــلـــا حاتمـــی (بازیـگر)

با فیلم «لیــلـا» داریوش مهرجویی در سال ۷۵ به اوج قدرت رسیـد. او از پانزدهـــمین جشــنواره فجـــر، برای این فیلم دیـــپـلـم افــتخـــار گرفــت و یک سال بعد همـین موفقیــت را در فیـــلم «شیـدا» ی کمــال تبریزی تکـرار کرد.

زنـــان قدرتــمند سیـنمای ایــرانچــطور قدرتمنـــد شدحاتمـی در مدت ۲۰ سال حضور در سینـما، با کارگردان‌ـهـای بزرگی کار کرد و در ایــن مدت، ۲۱ فیـــلم سینـــمـــایی بازی کرد، ۹ بار نامزد دریــافــت سیمـــرغ شد و دو سیـمرغ گرفـــت.

او بارها به عنوان داور در جشنواره‌هـــای مختــلـــف جهــانــی حضور پیـــدا کرد و سال ۹۱، از سوی وزیــر فرهـنـگ و ارتبــاطات کشور فرانسه، لقــب شوالـیـــه را گرفـت و سال ۲۰۱۴ یکـــی از ۹ داور اصـلی جشنواره کن بود.

با ایـــن که حاتمی معــمولاً در تمام فیلــم‌هایـــش مورد توجه قرار میـــ‌گـیـــرد اما امـسال در فیلــم «رگ خواب» به کارگردانی حمید نعمـت الــله یکـــی از متفـــاوت‌ــتریــن نقـــشـ‌ــهــایــش را به نمـایـــش گذاشت و به خاطر بازی‌ــاش فروش خوبی نصـــیــب فیـــلم کرد.

او امسال به همراه گلـــشیـــفـته فراهانـی، نازنـین بنـیــادی، محمد رسول اف، هایـده صفی یاری، بهـــمن قبــادی و …بـــرای عضویت در آکادمی اسکـار دعوت شد.

روایت اســـت که بالاتــریـن دستـمزدها را میــ‌ــگـیرد.


لیلا حاتمـی یکی از بانـــفوذ ترین زنـان سینمــای ایــران

خوب اسـت بدانـــیـــد لیـلـا حاتــمـی به فیلـــم «ما همـه با هم هستیــم» پیوست

لیلا حاتمـــی به جمع بازیـگران «ما همه با هم هسـتیـم» به کارگردانی کمـال تبـریزی پیوست. لیلـا حاتـــمـــی از هفتـه گذشـته به جمع بازیـگران فیلم «ما همـــه با هم هستیم» به کارگـــردانی کمال تبـــریزی اضــافـه شده و از روز گذشتــه ۲۳ اردیــبهشـت به عنوان یکـــی از بازیــگران اصـــلــی، جلوی دوربین رفــتـه است.

با اضــافـــه شدن لیـلا حاتــمــی به ترکــیـــب بازیـگـران «ما همـه با هم هستــیــم» که به تهیهـ‌کنندگـــی رضـــا میــرکــریـــمـی در حال ساخـــت اســت، فیلمــبــرداری ایــن فیـلم ادامـه پیـــدا می کنــد. حاتمی اکـــنون فیـــلم «خوک» را با همکاری حسن معجونی و به کارگردانــی مانی حقیقــی روی پرده سیـنماهــا دارد که هر ۲ در «ما همـــه با هم هســـتیــم» ایـفـای نقش می‌کـنـــنـد.

 

لیـــلــا حاتــمـی

مریـــلـــا زارعـــی (بازیـگــر)

بازیـ‌های مریلا زارعــی در تلویزیون به چشم آمد اما «دو زن» نامش را بیــش از پیش سر زبـــانــ‌ــهــا انداخــت.

او خیـــلــی زود توانــایی‌ــاش را در بازیـــگـــری نشـان داد و «سربازهای جمعــه» شد نقـطه عطف کارنامه او. مریــلا زارعـــی جزء بازیگرانی اســت که انـتخاب‌ـــهــای خوبش به مراتب بیــشــتـر است و همین به کارنــامـه‌اش وزن داده.

در ایــن میــان آنــچه بر وجاهت او افزوده، همـــکــاری با کارگـردانـــ‌ــهایــی چون مسـعود کیمیـایی، اصـــغــر فرهادی، ابراهــیـم حاتــمی کیـا و حسن فتحـــی است.

زارعـــی بارها در جشـنواره فجـر و خانه سینـــمـــا به خاطــر نقش‌هـایش تحــســـیـــن شده که نمونه اخـیـــر آن سیـــمــرغ «شیار ۱۴۳» و «زیـر سقف دودی» اسـت.

آنـــچـــه گفـــتیـــم همه دلـایل قدرتـــمـند نامـــیـدن مریلـــا زارعی نیـــست. بخـــشـــی از آن دلـــایل فرامـــتـنی دارد که بایـــد در روحیه شخصــی ایـن بازیـــگــر جستـــجو کرد.
آشنایی با با نفوذتریــن زنان سینــمای ایـــران

او بدون تعارف نظـرش را بیـــان میـــ‌کند و برایـش فرق ندارد مورد خطـــاب اصـغـر فرهـادی و کمـــپــینــش دربــاره غزه یا فرج الـلـــه سلــحــشور اسـت.

حکم نمیــ‌دهـیم امـا هر بازیـــگری چنــیـن نفوذی ندارد که در سیمـرغ مسـلم بازیـــگری دیگر شریــک شود.

نمیـــ‌ـخواهیـم توانـایی خانم زارعی در خلق شخـصــیــت یک زن افـــسرده فیـــلم «زیــر سقـف دودی» را نادیـده بگیـریم ولی جایــی که لیلـا حاتـــمــی و «رگ خواب» هســـت در دادن تنها یک سیـــمرغ دودلی جایــز نیسـت.

 

مریـلـــا زارعـی

نیـکـــی کریــمـــی (بازیگر)

از سال ۶۹ و بازی در فیلم «عروس» یک مرتـبه به چشم آمد و نامـــزد دریـــافــت سیـــمرغ بلورین شد. ایــن موفقــیـت را پشت سر هم برای فیـــلمــ‌ـهـای «سارا»، «پری»، «روانی» و «دو زن» هم تکـرار کرد.

سال ۸۱، بعـــد از بازی در حدود ۲۰ فیـــلم، بالـــاخـره به طور همـزمـان برای «واکنـش پنـــجم» و «دیوانهـــ‌ـای از قفس پرید» سیـمرغ گرفــت اما بعــد از آن فیـــلـم‌ـــهــای چنـــدان قابــل قبولی بازی نکــرد و یک جورهایی پرونده بازیـــگـــریـــ‌اش دچــار رکود شد تا ایـن که نهـــایتاً اوایــل دهـه هشــتــاد وارد عرصـــه کارگـــردانـی شد و چهـــار فیــلــم ساخـت اما فیـــلمـ‌ـهـایـــش آنـطور که بایـــد مورد توجه داوران و منتقدان قرار نگـرفـتنـد.

کریـمــی سال ۱۳۸۶ از داوران بخــش فیلم کوتاه جشنواره کن بود. بعـد از تجـربـه کارگـردانــی، داوری، ترجــمه، انتـــشــار کتـاب و برگزاری نمایشــگــاه عکــس، امـــسال به عرصـــه تهــیـه کنـــندگــی هم وارد شد.

الــبـــته پیـش از ایـن فیـلــم «شیـــفـــت شب» به کارگـــردانی خودش را تهیــه کرده بود اما تجـربـه تهــیـه کنـــنـــدگـی برای اثر دیـگـــری را نداشـــت. اودر «آذر»، اولیـــن تجربـــه کارگردانـی محمد حمـــزهـــ‌ـــای، به عنوان تهـــیــه کننــده حضور پیدا کرد و همزمان در آن بازی هم داشــت.

این فیـــلـم موفقــیـــت خاصــی در جشنواره فجر به دســـت نیـــاورد و در نامـــهـــ‌ـــای به هیات داوران جشــنواره نســـبت به ایـــن مسئله واکنش نشــان داد. اخیراً حضور جنـــجـالـی او در یک فیـلـم تبـلــیـــغــاتی نشان می‌دهـــد که دوران ستارگـی او ادامـه دارد.

نیکـــی کریمــی

هدیه تهـــرانـــی (بازیگر)

از همان فیلـــم اولش یعنی «سلطـان» مســعود کیمـــیـایــی به چشــم آمــد؛ در سال ۱۳۷۵٫هـدیـــه تهـــرانی سه سال بعــد به خاطـر «قرمـــز» فریدون جیرانـــی سیمــرغ گرفــت.

هدیـــه تهـرانــی در بازیــگری به پخــتــگی رســـیـــده بود که با پیشـــنـــهـــاد بهروز افـــخـمــی برای ایـــفای نقــش سیما ریـاحی در «شوکران» مواجـــه شد و نقطه عطـــف کارنامـه بازیـــگری‌ــاش رقـم خورد.

او در ادامــه نقش بد کم نداشت اما تا وقتـــی در سیـنــمـا بود، ترک تازی می‌ـــکرد. غالب فیلــم‌هـــایــش گیشـــه داشـت و سخـت پســنـدهـا بازیـ‌اش را تحـســین می‌کــردنــد.

خانــم سوپراســـتار کم کم از نفــس افـــتاد و حالا روزگار بازگــشـت او به مسیــر اصـــلی اســـت. آنـچـــه باعـــث شد هدیـه تهــرانی را در فهرسـت بانوان متــنفـــذ سیــنمـــای ایـــران قرار دهــیـم، سه دلــیــل اصلـــی دارد؛ یکی کمـــکـی اســـت که همچـنــان نامــش به گیشــه می‌ـکــنــد و سال پیش بخـشی از فروش «آااادت نمــیـ‌ـــکــنـــیــم» به خاطر او بود.

دیـگری فعــالـیـــتـ‌ــهای اجــتــمــاعـی هدیه تهـرانی است که چنــدی پیش دربارهـــ‌اش مفــصـل نوشتیـــم. او بی سروصدا مشـــغول پاسداری از محـیـــط زیـــسـت است و خودش برای نجــات آن آسـتـیــن بالا زده مهـم‌ـــتـــریـن دلیـــل امــا منفعل نبودن در پروژهـ‌ــهـای سینــمـایــی اســـت.

هدیه تهـرانی به گواه آنــها که در سال‌ـهای اخـــیــر با او همـــکاری داشـــتـــهـــ‌ـــانـد، «غالـــبــاً» شرط و شروط‌ـهایی برای انـــتخاب پارتنر و عوامـــل فیـلم‌هـا دارد وحین تولید فیلـم‌هـا نظــراتـش خریـــدار دارد.

او همچـنـان دستمـزدهـــای کلان میـــ‌گیرد.

 

هدیه تهرانی از قدرتـــمنـــدتریـن زنـــان سیـنـمـــای ایـــران است

فاطمــه معتـــمـــد آریا (بازیگـر)

اواسـط دهه شصـــت با فیــلــم «جهـیزیـــهــ‌ـای برای رباب» خودش را به عنوان بازیـــگری درجـــه یک نشان داد.

بعد از آن از سال ۶۷ تا ۷۲، چهـــارده فیـــلــم بازی کرد که برای هفـــت تای آن‌ـــهــا نامـــزد سیــمــرغ شد و پشت سر هم چهار سیمرغ از جشنواره فجر گرفت. از همـــان اواخـــر دهه شصت به عنوان چهــره‌ای قدرتـمنــد در سینــمـــا مطـــرح بود اما از سال ۷۲ تا ۸۲ که با «گیـــلــانـه» مجـــددابـه قدرت برســد، آثار چنـدان شاخـــصــی بازی نکـــرد و بعـــد از هم تا سال ۸۹ و بازی در «اینـجا بدون من» حضور کمـــرنگـــی در سینـمـا داشت، با ایـــن حال در جشـنواره‌هـای مهم دنیــا بارها به عنوان داور ظاهر شد و چهـرهــ‌ای بیـــن الـمــللـــی پیـدا کرد.

او سال ۲۰۱۴ در فیلم آذربـــایجانی «نبــات» بازی کرد. ایــن فیلم همـان سال نامزد اسـکـار فیـلـم‌هـای خارجـی زبـان شد.

وضعیــت کنونی معتــمـد آریا با فیـلـم «آبــاجـــان» هاتــف علـــیـــمــردانـی، امسال مجدداً بازیـ‌اش، به چشم آمـــد. او نقـش مادر پیـر یک اسـیـر را در خانوادهــ‌ای بی سر و سامان بازی کرد و به خاطــر اسـتفاده از لهـــجه آذری مورد توجه قرار گرفت.

با ایـن حال امـــا آباجان فروش خوبی نداشــت و از سطــح یک میلــیـارد و ۵۰۰ میلــیون تومان بالــاتـــر نرفـــت. امسال برای معـــتـــمـــد آریا سال ویژه‌ای بود.

او امــســال بالاخره بعد از سی و چهار سال توانست به شکل رسمــی به عنوان داور در جشـنواره بیـن الــمـــلـــلـــی فیلــم فجــر حاضر شود؛ اتــفـــاقی که تا پیش از ایــن برایـش نیفتــاده بود.

فاطمـــه معتـمد آریا ، از مهم تریــن زنـــان سیـــنـــمـای ایـران

حرف های فاطمـه معتمد آریـــا در شب افـــطــاری رئیس جمـهور

فاطــمه معتـــمـد آریـا، از بازیـگــران سیـنمـــا، تئاتــر و تلویزیون نیز با بیان ایــنکه با هنرمـنـدان حدود و حریــم کار خود را بهتـــر از هرکـــسی میـ‌ـشــنــاسیـــم، گفت: ما هنرمنـدان مسـتـقل و توانـــمنــدی هســتـــیــم که برای فعـــالیت، نیاز به حمایت نداریم، ‌امـــا انـتـظــار مانــع تراشــی هم نداریــم، رســـالــت ما ترویج دوستـــی، وحدت، صلـح و همدلــی اسـت؛ فقط خواهـان آن هســـتـــیــم که به ما اعـــتمـــاد شود تا بتوانــیم کارمان را انجــام دهیـــم.

فاطمه معـــتمد آریــا در مراسـم افـطـــاری رئیس جمـــهور

هایده صفی یاری (تدوینـگـر)

فعـــالـــیـــت سیـنمــایــی را با صداگـذاری فیــلــم «دخترک کنار مرداب» در سال ۱۳۶۸ آغــاز کرد.

هایــده صفــی یاری بعـد از آن سراغ تدوین رفت. حدود چهـــار سال در ایــن زمینه کسب تجربه کرده بود که تدوین فیـلم «آژانـــس شیـشـه‌ـــای» به او پیشنـــهــاد شد.

اینــجا بود که اســـتعداد او به چشــم آمد و اولیــن سیـــمرغ بلورین را از شانـزدهمیـــن جشـنواره فیلم فجـر به دســت آورد. ایـن همـــکاری برای حاتـــمـــی کیــا هم دلــچـسـب بود و بار دیگر تدوین فیـلـمش را به او سپرد.

نتیـــجـــه «روبان قرمـــز» هم درخـــشـان بود وجایزه بهترین تدوین جشـــنواره فجـر را از آن خود کرد. درخــشــش هایــده صفـی یاری توجهــ‌ها را به سمـت او جلب کرد و کارگـــردانــ‌های مطــرح طالب همکاری با او بودند. حالا در کارنــامــه‌ـاش تدوین فیلـم‌ــهـــای کارگــردان‌ــهای شاخــص کشورمان دیده می‌ـــشود.

اصغـــر فرهــادی (چهـــارشنـبــه سوری، دربــاره الـی، جدایی نادراز سیـمـیـــن، فروشنده)، مانـــی حقیقی (پذیرایـــی ساده، اژدها وارد میـــ‌شود)، داریوش مهــرجویی (نارنجــی پوش)، عزیــزاللـه حمــیدنـــژاد (اشک سرمـا). هایده صفـــی یاری همــچـنان در اوج است و جزو شلوغ‌تـریـــن سینـمــاگــران ماســت.

او چنــدی پیـش به عنوان یکی از چنـــد سیـنماگر ایرانـی برای عضویت در آکادمـی علوم و هنــرهای سینـــمـایــی اسـکــار دعوت شد. در کارنامـــه او چهار سیـــمرغ دیده می شدکـــه رکورد تحــسیــن برانگــیـــزی است ونشان از اهمــیــت کار ایـن تدوینــگـر دارد.

هایده صفـی یاری ، یکی از قدرتـــمـــند تریـــن زنان سیـنمـای ایــران در رشـته تدوین فیلم

مهـناز افـشــار (بازیگـر)

سال ۷۸ به سینـما وارد شد، امــا تا ۸۲، فیـلــم شاخصی بازی نکـــرد تا این‌ـــکه با «سالـــاد فصل» فریــدون جیـرانــی موردتوجه داوران و منتـــقــدان قرار گرفت و برای اولیـن بار نامــزد سیمرغ شد.

افـــشـــار از سال ۸۹ شکل و شمـایل انـتـخابـ‌ــهایـش را تغیــیر داد و ازایـــنـجا به بعـد بود که بازیــ‌اش به چشـم آمد.

او در «سعادت‌ــآبـــاد» مازیـــار میـری سیــمـرغ بلورین گرفت و در «برف روی کاجـــ‌ــها» به کارگـردانی پیمـان معادی و «پل چوبی» مهــدی کرم پور هم موردتوجه قرار گرفت.

بعــد از ازدواج بایاسین رامیــن، فعـــالــیـتــ‌ـهـایــش گسـتـــرش پیدا کردووجهــه دیگـــری از خودش به نمــایــش گذاشت. با فیلــم «نهـــنــگ عنبـــر» سامان مقـدم به همــراه رضــا عطـاران در نقـشی کامـــلاً متفاوت ظاهـر شد و حســـابی ترکاند.

فیلم فروش بســـیار زیـادی کرد و به فصـــل دوم رسیـد. در فصل دوم افشـــار حضور پررنگ‌ـــتـری داشـــت و خیلی بیشــتـر بازی‌ـاش به چشــم آمد.


مهنــاز افــشـــار ، یکـی از با نفوذتـریـن زنـــان سینمـــای ایــران

مهـــنـــاز افـــشار بعد از تجـربــه ناموفق «عشــق تعطیـل نیســـت» در شبکـــه نمــایـــش خانــگـــی، امــســـال در سریـــال «عاشقانـــه» منوچهر عادی برای این شبـکه بازی کرد و بســـیــار موردتوجه قرار گرفــت.

ایــن اواخر در فیلم «دارکوب» بهـــروز شعـیـبـی بازی داشت و حالا هم قرار است در فیــلم «لسـ‌ــآنــجلس – تهـران» تینـــا پاکــروان که از اواخر مرداد کلیـــد میـــ‌خورد حضورداشــتـــه باشد.

او امسـال بهـ‌عـنوان سفــیر نیکوکاری موسســـه خیریه گلـــسـتان فعـالیــتش را شروع کرد. به نظــر میـــ‌ـرسد پرونده مربوط به همســـرش به جایگاه او لطــمــه نزده است.

او بهــ‌ــتـــازگی دربــاره حوادث روز اجـتمـــاعــی، اظهـارنـــظرهــای صریـح‌ـتـــری می‌ـکـنـــد.
بازی مهناز افــشــار در فیـــلم تاریـــخ باشگـاه اســتـــقلال

مهـــنـــاز افشــار بازیـگر سینما به فیــلم سیــنـمایـــی «آبی به رنــگ آسمان» پیوست. ایــن فیـــلـم را امـیـــر رفیـــعــی با محوریت مرور تاریـــخ باشگـــاه اســتــقــلال میـ‌ـســازد و مهنـــاز افشار هم به عنوان راوی در بخـشی از فیـلم حضور دارد. رفـیـعی کارگردان و تهیهـــ‌کننده «آبــی به رنـگ آسـمـان» یکــی از مهم‌ــتریـن انگــیزه‌هــای حضور مهنـاز افشـــار در ایــن اثر را فارغ از رنگــ‌هـــای فوتبالـی به جهت حمایـت از حقوق بانوان ایــرانــی پیـــرامون حضور در ورزشگاه ها به خصوص ورزش پرطرفــدار فوتبال دانســـت. در «آبــی به رنــگ آســـمــان» که قبـل تر «چهار فینــال آسیــا» نام داشت و تاریـخ باشگاه اسـتـــقلال تهران را از زمان تاسـیــس ۱۳۲۴ تا به امـــروز با حضور بیش از ۷۰ بزرگ ایــن باشـگـــاه به تصویر می کشـد، علاوه بر مهـــنـــاز افــشـــار چهــره هایی همـچون همایون ارشادی، سیـامـک انـصـاری، فرهـاد اصــلـــانی، حمـــیــدرضـــا آذرنگ و رضا یزدانــی نیـــز حاضرند.


مهنــاز افـشار یکی از پرکــارتریــن زنان سینمــای ایـــران

تهـــمــیــنه میــلــانــی (کارگـردان)

اولیـــن کارگـردانی است که فیـــلمـش (آتـــش‌ــبــس ۱) وارد باشگاه میلیـاردی شد. ایـــن یعـــنـی تهــمینه میلانـــی میـــ‌تواند فیــلــمی بسـازد که مقبول گیـشه باشد.

پیش و پسـ‌ــازآن هم فیـــلـــم پرفــروش داشتـــه و احــتـــمالــاً «ملی و راهـ‌ـهـای نرفتــه‌ـــاش» که در حال اکـران است. به فروش قابلــ‌توجهـــی برسـد.
با نفوذتـــریـــن زنان سینـــمـای ایران

تهـمــینه میلـــانــی حتـــی برای کسانی که سیـــنــما را به شکــل حرفهــ‌ـــای پیگـــیری نمیـــ‌ـکـنـــند، نامی آشـنـــا اســـت، دلـیـل اصــلـــی ایـــن ماجرا به نظـــرات تنــدوتیـــزش دربـاره مردان و نوع نگاهی که به آنـ‌ـــهـا در فیلـمـ‌ــهـــایش دارد، بازمـــی‌ــگردد.

خانــم میـــلـانـــی در سال‌ــهـای اخیر کمی از برنــدگــی کلــام پیـــشیــن فاصـــله گرفــته و سعـی کرده به کار فیلم‌ــسازی‌ـــاش برسد. بهـ‌ویژه آن‌که سه سال پیــش به خاطـــر انتشـــار فیلـمـــ‌ـــنــامـه «شهرزاد» به دادسرای فرهنگ و رسانـه احــضار شده بود و خاطره زنـدان رفــتــن در سال ۸۱ به خاطــر ساخت «نیمه پنـــهان» برایش زنـــده شد.

دربـــاره وجاهـــت میلانــی همیـــن بس که بهتـرین‌هـای سینمای ایران در فیلــمش بازی میــ‌کـنـنـد. او با ساخت ۱۴ فیلـــم سیـنـــمایی پرکـــارتـــرین کارگــردان زن سیـنـــمـــای ما است.


تهـــمیـنه میلـــانــی ، یکی از بانفوذتـــریــن زنـان سیـنـمـــای ایــران

نرگـــس آبـــیــار (کارگردان)

فعالـیــت کارگردانی‌اش را از سال ۹۱ شروع کرد و در ایـن مدت سه تا فیـلم ساخت. «شیـار ۱۴۳» بهـــ‌تــنـهـــایـی کافــی بود تا جای پای او در سیـنمای ایران سفت شود.

ایـــن فیـلــم سروصدای عجـیــبی در سیــنما به راه انـداخت و مورد توجه طیـــفـ‌هـــای مخـتلف فکــری قرار گرفـت.

این فیـلــم در جشــنوارهـ‌ـــهــای مختلـف جهانــی مثـــل اســـترالـیا، روسیــه، هنـد، کره جنوبی و … هم برگزیده شد.

بعـــد از شیار، او با «نفــس» به میـــدان آمد؛ فیـلمــی جذاب و پر از ریزه‌ــکـــاری که بهـــ‌ـــاندازه شیـــار مخـاطـبــانـــش را هیــجـانــ‌ـــزده نکــرد.

باایـنــ‌حـــال در جشنواره‌هـــای جهــانی مورد توجه قرار گرفت. او حالـا تصمیــم دارد خودش را در تلویزیون هم محک بزند و وارد عرصه سریــال سازی شود.

آبـیار با همـــکـــاری سازمـــان اوج، قرار اسـت سریال «دخــتــر شینــا» را بر اساس کتابـــی با همــین نام و دربـاره زنــدگی همــسر شهید حاج ستـــار ابــراهیـمــی کارگـــردانی کند.

طبـیعــتــاً با ورود به تلویزیون، آبــیــار کمـــاکـان موقعـــیــت اش را بهــ‌ـــعـنوان یک کارگردان زن دفـــاع مقـدس حفـــظ میـ‌ـکند.


نرگس آبـــیــار ، از بانــفوذتریـــن زنـان سیــنمـای ایران

زنان بازیگر خوشگل و قدرتمند ایران را بشناسید + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.