زنان فوق العاده زشت با صورت لک دار که بعد از آرایش زیبا شدند

زنانی که بسیار زشت می باشند با آزایش زیباتر شده اند این زنان زشت لک هتای بسیار زیادی روی صورتشان دارند که بیشتر این زنان با گریم و آرایش های غلیظ بسیار زیبا می شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زنان فوق العاده زشت با صورت لک دار که بعد از آرایش زیبا شدند + عکس را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : آرایشـگر حرفـــه ای و مشــهور در ایـنـستــاگــرام که پیش از ایـــن بارهـا با تغـــیـیـرات باورنکـردنی روی چهــره مشــتـــریان خود طرفدارانش را شوکه کرده بود ایــن بار به سراغ زنانـــی رفـت که به دلایــل مخـــتـلــف و بیمـاری های دردنـــاک مشکــلاتـی در چهــره شان پدیــدار شده اســـت ، نشــانــه های شیــمی درمانـــی و ضایــعـــات پوستی مادرزای که هر یک با توانـــایــی جالب توجه این آرایـــشـگــر کاملـا محو شدنــد .حوادث

در مورد یک آرایــشـگر روسی متولد شده در ارمـنـــسـتـــان صحـــبت می کنـیم “گوئر آواتیسیان”، Avetisyan به طور منظم برای زنان مبـــتـــلا به سرطان یا شرایـط پوستـــی شدید پوست را تغـییر می دهـد و کارش نه تنــهـــا به طور چشمگیـری ظاهـر خود را تغـیـیر می دهــد، بلکــه باعــث اعتـمـــاد به نفس آنها نیز می شود. با نگاه در تصـــاویر قبـل و بعـــد ایـــن زنان توانایـی آرایـــشـگـر مرد مشهور را درک خواهیـد کرد. ، آرایـشــگـــری که تنــها با انتشار عکـس های قبـل و بعد مشتـریانــش 4.6 میـــلـیون فالوور جذب کرده اســت.
معجــزه آرایـش روی صورت زنان با مقــایــســـه تصویر قبـــل از بعــد از میکـاپ در آنهــا

در ادامـه ایـن بخـــش از نمـــنـــاک 10 تصویر دیـدنی از تفــاوت چهره زنـــان قبـل و بعد از آرایـش مشاهــده می کنـــید که هر کدام داســتانی دارنـد.

1- ایــن خانـــم مادر دو فرزند اســـت و به گفــتـه ی خود هرگــز حتـــی در روز عروسی اش هم آرایـــش نداشـتــه ، امـا با دیــدن چهرهی خود بعــد از آرایـش متوجه شد که هر زنی با آرایـش می توانــد یک چهــره ی زیبای هالیوودی داشته باشــد.

2- جمـیلیــا اهــل داغـــســـتـان زمانـی که تنـها 2 و نیـم سال سن داشت به دلیـــل سوختــگـی شدیـــد زیــبـــایـــی چهــره و پوستــش را از دست داد ، او با هنــرمـــنـــدی آرایشگــر مشــهور تغـییر شگـفت انگـــیـــز چهـــره و اعـــتــمـاد به نفـــسـش را درک کرد.

3- جولیـا مبــتـــلـا به سرطـان اســـت و باید سریع برای شیمـی درمـــانی به بیمـــارسـتـــان برود پس نیاز به افـزایش اعـــتـــماد به نفـــس دارد و ایــن آرایش و زیبا شدن او را به اعـتـــمـاد به نفـــس لازم می رساند.

4- لیـــلــی 2 بار برای رفـع ضایعه پوستـی مادرزادی اش زیر تیـغ جراحـــی رفته است اما همچـــنان اثـــرات آن باقی مانـــده ، اثــری که “گوئر” توانــســـت با آرایش آن را بپوشانـــد.

5-کیـتی پوست بسـیـار حســاسی دارد و رگ و دانه های قرمـــز رنــگ روی پوستــش به هیـچ وجه قابل پوشاندن نیــســت امـــا این آرایــشگـر ماهر چنــیـن که می بیـنـــید آنـهـا را محو کرده اسـت.

6- ولادا تا به امروز 15 جراحی روی چشم هایـــش داشـــته و دوست دارد روزی چهره اش به ایـــن زیـــبایـــی که بعـد از آرایش داشتـــه شود.

7- ایـن خانـــم یکــی از گزینــه هایی اسـت که “گوئر” کامــلـا اتـفاقی او را ملاقــات کرد و از او درخواست کرد تا با آرایــش چهره اش را به این شکل تغیــیــر دهد.

8- آن دچـــار آلوپسی است و با آرایــش ماهـــرانــه آرایشـــگـــر مشـــهور چهــره اش تغیـیـــر کرد.

9- “گوئر” برای آنکه ثابـت کنـد همه ی زنـــان می توانند با آرایـــش یک چهره ی زیـبـای هالـــیوودی داشته باشنـــد ایـــن مشــتری خود را آرایـــش کرده اســـت.

10- جکترینا مبتلــا به سرطـان نوع 4 اســـت امـا به گفـــتــه ی خودش برنـامـه ای برای تسلـیـــم ندارد و دوست دارد روزی چهــره ای به این زیـبـایــی و شادابی داشـته باشد.

باقـــی تصـاویری که از معجزه آرایـــش و تغــیـــیرات چهره قبــل و بعـــد از میکاپ مشاهـــده می کنید از کلـــاینــت های دیگـر ایــن آرایـــشـگر ماهـــر اســت.

زنان فوق العاده زشت با صورت لک دار که بعد از آرایش زیبا شدند

زنان فوق العاده زشت با صورت لک دار که بعد از آرایش زیبا شدند

زنان فوق العاده زشت با صورت لک دار که بعد از آرایش زیبا شدند

زنان فوق العاده زشت با صورت لک دار که بعد از آرایش زیبا شدند

زنان فوق العاده زشت با صورت لک دار که بعد از آرایش زیبا شدند

زنان فوق العاده زشت با صورت لک دار که بعد از آرایش زیبا شدند

زنان فوق العاده زشت با صورت لک دار که بعد از آرایش زیبا شدند

زنان فوق العاده زشت با صورت لک دار که بعد از آرایش زیبا شدند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.