زندگی عجیب و باورنکردنی دلفین ها در دریا

دلفین ها موجودات دوست داشتنی و اجتماعی می باشد دلفین ها انواع و اقسام دارند گونه های که در همه جهان وجود دارند و به صورت دسته جمعی زندگی می نمایند دلفین ها از خانواده نهنگ ها می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زندگی عجیب و باورنکردنی دلفین ها در دریا را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن: دلــفـین‌ها واقـعـــا دوست داشتنی هستـــنـد، امـــا آنــ‌ــها فقط موجودات جالـــب دریا نیـسـتنـــد. در ایــنـجــا با حقـایــقــی دربـاره آنـــ‌ــهـــا آشـنـا می‌ــشوید که باعث میـــ‌ـشود آنـ‌ها را بیـــشــتـر دوست بدارید.

۱ – تقــریبـا ۴۰ گونه دلفـین در آبــ‌ــهای سراســر جهـان زندگی می‌ـــکـــنند. بیـــشتــر آنـ‌ــها در منـــاطق کم عمق اقـیـــانوس‌ـهــای گرم و معـتـدل زنـــدگـــی میــ‌ـکنـنــد و ۵ گونه هم در رودخــانــه‌هـــا زنـــدگی میـــ‌کنـــند.

۲ – دلــفیـــن‌ـهــا گوشتــخوار هسـتــنـــد. ماهی، هشت پا و سخـت پوستان غذای آنـ‌ـــها هسـتــنـد. یک دلـــفـــین ۱۲۰ کیلوگرمی حدود ۱۵ کیلوگرم ماهــی در روز میـــ‌خورد.

۳ – دلـــفـینــ‌هــا بازیـــگوش و بســـیار باهوش هستند. آنـــ‌ـهـــا به انـــدازه میمون‌ـها با هوش هسـتـند و تکامـــل مغز بزرگ آنـ‌هـــا بســـیــار شبـیه به انـسـان اســـت.

۴ – دلفـیـــن‌ـــها بخشــی از خانواده نهـنگـــ‌هــا هستـــند که شامل نهنــگـ‌ــهـــای قاتــل و خلـبـان می‌ــشود. نهــنـگـ‌ـهـــای قاتل در واقـع دلفین هستـــند.

۵ – دلـــفـیـــن‌ــهـــا بسیار اجـــتـــماعی هســـتــنـد و به صورت گروهی شکـــار و حتــی با هم بازی میــ‌ـکنـــند. گروه‌ـهای بزرگ دلــفیـــنـ‌ـهــا میـــ‌ــتوانـــد هزار عضو یا بیـشتـــر داشته باشـــد.

۶ – بســتـــه به گونه، بارداری آنـــ‌ها ۹ تا ۱۷ ماه طول میــ‌ـکـــشـــد. بعد از زایمان دلـفـینــ‌ها مادران شگــفـت انگـیزی هسـتنـد. آن‌ها بچـــه هایــشان را نوازش می‌ــکنـــند.

۷ – یک بچـه دلـــفــین تا دو سال نیــاز به مراقـــبت دارد. آنـــ‌هـا از سه تا هشـــت سالـــگی همـــه جا همراه مادرشان هستـنـــد.

۸ – دلــفـــیـــنـــ‌هـــا هم در آب و هم خارج آن بینــایــی دقـــیقـــی دارنــد. آن‌ـــهـا فرکانــسـ‌های ۱۰ برابــر بالـــاتـــر از محـــدوده شنوایی انــســان را میــ‌شــنوند. حس لامـــسه آن‌ــهـا به خوبی تکـامـل یافـــته، امـا حس بویایـی ندارنـد.

۹ – دلـفیـــنــ‌ها دشــمنـــان طبیـــعــی کمی دارنـــد. انــســـان‌ـها تهدیــد اصـــلـی آنــ‌ــهـــا هســتــند. آلودگی، ماهـــیـــگـــیـــری و شکار آینــده نامــعــلومی را برای آن‌ــهـــا رقم میـ‌ــزند.

۱۰ – از آنــجا که دلــفـیـن‌ـــها پستـاندار هستــنـد برای نفـــس کشـیدن به سطح آب میـ‌آیــنـــد و برخـــلــاف پستانـدارهـــای زمینی برای خوردن و نفـس کشـــیـدن از دهانشــان استــفــاده نمــی‌ـکنـنـد و سوراخ‌های مجـــزا دارنـد. ایـــن باعث میــ‌ــشود هنـگام شکـــار آب وارد ریهـ‌ـــهــای آن‌هـــا نشود و خطر غرق شدن کاهش یابــد.

زندگی عجیب و باورنکردنی دلفین ها در دریا + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.