عکس زهره فکورصبور،سحر دولت شاهی و بازیگران در اینستاگرام

مجموعه ای از عکس زهره فکورصبور،سحر دولت شاهی و بازیگران در اینستاگرام را در سایت دانستن قرار داده ایم این تصاویر جدید می باشد و از پیج شخصی بازیگران در فضای مجازی می باشد بازیگران معروف از این عکس ها در اینستاگرام برای هوادارنشان ثبت نموده و به اشتراک قرار می دهند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس زهره فکورصبور،سحر دولت شاهی و بازیگران در اینستاگرام را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

آنــاهیتــا درگـــاهی :

گاو…اثر آنـاهیــتا درگـاهـىـــ…ـــتکـــنـــیـــک رنـــگ روغن روى بوم

بارانـــا بهادری :

من تو رو دوست دارمـت

بهاره افشاری :

سالـهــا پیــش در ایــنـجـــا دخــتــرهـــا و پسرهایـی رو که باهم قدم میزدند به بدترین شکـــل ممکـــن شمـــاتـت میکردنـــد و عشق را ممنوع و آن را به داخـل خانه ها کشیــدند امروز از جوانـــان این کشور براى آن سالهـا ازدواج هاى سفید و عشــق هاى چنـد هفـــتـه ایـی بى سرانـــجـام ساختــیــد …امـــروز دخــتـر نوجوانى که تمــام دلــخوشیش در ایــن کشور پر اســـتـــرس بى امــید و بى انگیـــزه، در بهـتریــن و خوشبـــیــنانـــه ترین حالــت بعد از اتــمـــام تکالیـــفـش پیــاده رویی و خوش وبش با دوستــانش و اهــمیـــت معـقولش به زیـــبــایــى اش در خیــابـــان هاى شهرش است یک مجـــرم میــســازید…

به ایـن کشور نگـــاه کنید پر میـــشود از زنانى که فقــط به عمــل هاى زیـــبــایــی اغراق شده و رابــطه هاى عجیب فکـــر خواهـند کرد چون شما هر روز به آنهـا یادآورى میکــنیــد ما به شما به چشم کالـــاى جذاب نگـــاه میــکنــیم اگــر از کنار دختــرکـــانــمان بگـذریـم و فکـر کنیم کارهایـی که آنـــها انــجـام میــدهنــد طبـــیـــعى تریـن کار سن آنهــاســـت اگـــر به آنـهـــا بگوییـم ازدواج زیبــاســت اما قبل از ایـــنـــکه تو زن مستقل و کاملـــى براى جامعه ات باشى چیز اجـبارى نیست قطـعا کشور سالم ترى براى نسـل بعـدیـمان خواهیـم ساخـتـ…

ایــنـکـه ما هر روز با کارهــاى مسئولانــمــان تیتــر اول اخـبــار دنیـا هستــیـم مصــداق بارز بى نامى بهـــتر از بد نامــى اسـت را برایــمـــان تداعــى میـکنــد …بــایـد رنـگ جدیـــد به مدادرنــگـــى بچه هایمان اضافـه کنیم رنــگـى بعــد از سیــاهـــى …بهــاره افـشـــارى


بهرنـــگ علوی :

ـدوشیـزه هپـــبورن…ـــحـــق با تو بود…ـــچه خوش حجاب…چه بد حجـابـــ…ـکوچه روزگار ما بن بسـت بود

بهـنوش بخـتیــاری :

با دکـترشـــیـرین ولی پور عزیز….بازیگـــر….پشت صحنــه فیلم برمودا به تهــیه کننـــدگـی دکـــتـــر محــمدرضا مصــباح عزیـــز….کیــف کردم باهاش کارکــردمــ….از سواد…ـــسواد..و اخـــلـــاق.چه دخــترو پسرای جوون مسـتــعد و با اخلــاق وکارکرده ای داریمــ…ــحیــفــ…ـارزوی موفیـــقت برای شیـرین عزیز@shirin_valipourگریـــم از پرشـــنـگ بهـرامــی خوبمـــکارگـــردان:رهـبـــر قنـبریمـدیر تولیـد:محـــمــدحیدرقلی

بهنوش طباطـبـــایـی :

کارمـــا.به افـکار خوب بیـــنــدیــشـ…ـــچــیــزهـای خوب بگو…ـهـمـه چیـــز به سوی تو باز می گردد.

بهاره کیـان افشــار :

بیـا بریــم…یه جای دور….

ترلــان پروانــه :

براى چیزایى که دوست دارى…ــتـــلـاش کن ،صبـر کردن سختـه…ولى حســـرت خوردن بدتـــره ،سخــتى هاشو رد کن ،بدون ارزش داره …

جواد کاظـمیــان :

۲ سال گذشــت ولى هنوز سنــگ قبـــر ندارى…ــشـــرم بر ادمـــهـایــى که …….روحت شادرفـیـــق♥

حســـین کنعــانی :

مهرداد جان داداشـــه گلـم دوست خوبم روحت شاد.هنوز باورم نمـــیـــشـهـــــ


حنـــیف عمــران زاده :

Zod rafti dadash cheghad sakhte vasam ke begam khoda rahmatet koneــــ

زهره فکورصـــبور :

بعـــضـــى وقتا فقط میــشه با یه قرص ارامبخـش زنــدگى رو تحـــمل کرد وگر نه بایـد برید و گذشــتـــ

سارا محــمدی :

افـتـتاحـیه کلـیــنـیک دنــدانـــپزشـکــی دکـتـر چلبـیـانـلو ، با آرزوی موفقـــیـــت روز افزون برای شمــا

سام درخـــشـــانی :

فیـــلـم سیـــنـــمـــایــی تخـــت گاز تمام شد…ـــامــیــدوارم که کار خوبی از اب دربیـاد…ما که تمام تلــاش خودمون رو کردیمـــ

ستـاره اســـکنـدری :

کدام قله؟کدام اوج؟…..#نه_به_خشونت #نه_به_خشونت_علـیه_زنان

سحـــر دولت شاهــی :

متـأـسفم و خشمـــگـین و غمــگـیـن . مجرمــان واقـــعى فرارى انـــد. براى زنــان و دخـــتـران سرزمـیـنــم روزهـاى بهـــتـــرى آرزو میکنـم. روزهــاى شاد. روزهـاى امـن.
عکــس های جدیـد چهــره ها در شبـــکـــه های اجـــتماعـی ۵۳۷

سمـانـــه پاکدل :

امشب تولد بهتــریـن خواهـر دنـیــاسـت ـــــعزیزه دلم خوش اومدى به ایـن دنــیـا،خوشحـالـــم که خواهـرى مثل تو دارم، که همـــیشه بهتــریــن رفـــیق منـىـ، امـیــدوارم به همــه ى آرزوهات برســـىاردیـبــهــشتــى که با تو شروع بشه یعنـى خیلى اتفـاقاى با حال در پیشـــه…….ـــمـــاچ زیاد عشق تریــنـــ

سمـیرا حســـن پور :

افـــتــتاح کلـیـنــیــک درجه یک و بســـیــار مجـهز دوست خوبمــان #دکـــتر#امـین_چلـبییـــانــلو،مبارک باشهـ،اصولا دنـدانپزشــکـــی و ماجــراهای دنـدان جزو کارهـایی که اصـلـــا خوشم نمیــاد،ولی بی تعارف با وجود امــیـــن عزیــز این امر برام راحـتــر شده و ازش استــقــبال میـکـــنــمــبــه امید موفقـیـیــت برای دکتــر چلــبــیانـلو عزیـزـ@dr.aminreza.chalabianluزعفـــرانـــیـــه،مقـدس اردبـــیلــی،بین خیـابـــان الـف و ب،کلــینیـــک دندانپــزشـکـی دکـــتر چلبیـــانـلو.

سوسن حســـنــی دخت :

همه دستور بررســی دادند . چقدر حرفها و دســـتورهــای #محــافــظــه کارانه ، تکراری، بی رمق و توهین آمـــیـز شده

سیــنـا سرلک :

اُـــمـیـــدوارم فَـرزَــندانـــِ سَرزمیـنـِ ما در آرامش و امـــنـیّـــت باشـنــد

شهرام حقــیـقـت دوست :

من و رفیـــق قدیـمـی در راه برگـــشت از یزد همیــن چن وقت پیـشـا…یـه جوری داریـم میایم انــگـار داریـــم میـریــم

گلاره عباســی :

من و عکسم و اقای جوانی عکـــاس جوان و عزیـز در نمـــایـــشگــاه امـــروز ـــفــروش عکــس ها به نفـع خیـــریه محـک


لیــلــا بلوکات :

افــتتاحیه مرکـز دنـــدانــپـزشکـی دکتـر امیــن چلـــبــیانــلو واقع در زعـــفرانـیهـدکـتـر نه فقـط یک دکـــتـر کاردرســته یه ادمــه بســـیار مهـربان و هم یه رفـــیق با معـــرفـــت و هم یک انسان نیـــکوکاره،ــدکـتـــر جان بســیـــار بهـــتون تبـریـک میگم و آرزوی موفقیــت میــکــنم برای شمـــا

لینـــدا کیانی :

شبـــى با مهـــیـــار علـیـــزاده عزیــز و هنــرمند در کنــسرت میـــلاد عمـرانـلو عزیز…

مرجـــانـــه گلچــیـــن :

«در قیـــد غمـم، خاطر آزاد کجایــی؟تنـگ اســـت دلـم، قوّت فریــاد کجایی؟»

مهـدی طارمــی :

داداش تولدت مبارک باشه انـــشاالــلـــه که همـیشـه شاد و سالم در کنار خانوادت باشـىــ

مهــراب قاسـمـــخــانی :

یعنى چهــار تا تپـــه هم که قبـــلــیا تو سرعـــت بالـــا “نـــدیدهـــ” بودن و رد کرده بودن، این عزیزان با یه هیــجانــى دارن روش “فــتـــح” میــکنــن که آدم دهـنش باز میمونهــ… آخه قربونت برم اصـــلــاً درکـى از دلـیل وجودى زبـان دوم و فلسـفـه آموزشیــش دارى که ایـن پیـــشنهـــاد رو دادى؟ زبـــان دوم زبانـــیـه که بر اسـاس میـزان کاربـرد و گســترش جهانــى انخــاب میــشــه، براى ایجــاد ارتـباط کلامى بیشتر. یعــنــى ربـطـــى به رابــطـــه سیــاسـى شما با آمـریـــکا و انـــگلـــیس نداره. در نتـیجه شما اگــه زبـان انگـلیــســى رو آموزش ندیـــن به آمـــریـکــا و انــگـلــیـس ضربــه نمــیزنــیـــد. فقـــط باعـــث میشد ما و فرزنـدانــمون مثـــل سیــاسـت خارجیـتون هر روز منـزوى تر بشـــیم. باعث میشـــید نتونیم ارتـــباط عاطـــفـــى و دوستـــانه و علمى و اقتـصـــادى با بقیــه مردم دنـیــا برقـرار کنـــیـم.

به جان خودم فهم چیـزى به ایـــن سادگى نیاز به سیکل نداره، چه برســه به “وزیر آموزش و پرورشــ” بودنـــ… آخــه زبان روسى؟؟ بچــه من زبان روسى یاد بگــیره که بره کجاى دنیــا باهــاش چیکـار کنــه؟؟ مگـــه میشه ایــن حد از تبـــاهـــى؟؟؟پ.ن: میـبینــم اون روزى رو که روسا طبـــق روال تاریــخـــى فروختنـــمون و شمــا موندیــن بدون هیـــچ “پاچهـ” اى واسه خاروندن و به جاش یه “زبـــان” دوم بو گرفـتـه جلوتون روى میـزه و داریــد حســـرت یکـــم “مغز” میـخورید

مهـراوه شریـفـــی نیــا :

کتاب،ـــیار مهربـــان است و دانا و خوش بیـــان استامـابـرای بهــتـریـــن دوست بودن،ـباید روح داشتـــه باشـــی و قلـــب و عاطـــفه؛ـبایـد یک آغوش گرم داشــته باشی؛ـــبایـــد دستــ‌ــهـــات بتونن توی دستی قفل بشن؛ــباید از دانــایـــی و خوش‌ـبــیانـــی فراتر بری؛ـبایــد انسان باشی،ـــیک انـــسان با روح و قلـــب و ‌عــاطفــه و آغوشی گرم.‘پیـ‌ـنوشت:•درسـتــه که من هی شما رو به کتــاب‌خوندن دعوت میــ‌کنـم ولی به قول آقــای مرکبـــیان:«اما بهتـــرین دوستــِ انســـان کتاب نیـست، انســـانــه.»

نرگـــس محـــمـدی :

کلـیـــنیـک دندانپـــزشکى دوست و برادر عزیـزم امیـــن چلـبـیانــلو…بـــرات ارزوى موفقـیت روزافــزون دارم تو لیـاقت بهــترینــهـــا رو دارى

عکس زهره فکورصبور،سحر دولت شاهی و بازیگران در اینستاگرام

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.