زیره نوعی اکسیر لاغری و کاهش وزن

زیره نوعی گیاه می باشد که در کرمانشاه بیشتر رشد می نماید گیاهی می باشد که نیاز به آب ندارد و خود به خود رشد نموده و زیاد می شود در اروپا از زیره به عنوان ادویه در غذاها استفاده می نمایند نگهدارنده پنیز نیز می باشد این گیاه تاثیر بسیاری در لاغری دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زیره نوعی اکسیر لاغری و کاهش وزن  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: زیــره سوغاتــی کرمـــان اسـت و در کتـــب قدیــم به آن «کمون» گفـــتـه می‌ــشـد. زادگـــاه اولیـــه آن کرمــان اسـت که نوع سیاه آن در آنـجــا پرورش پیـدا کرده اســت. بیــشـــتـــر در سواحـــل رودخـــانه‌ـــها میـ‌ــروید و زراعت آن به آب زیادی احتـــیـــاج ندارد. دارای رنگـــ‌ـــهـــای مختـــلفـــی از جمـلــه سیـاه، سفــیـــد، سبـز، صورتـی، زرد، قهوه‌ـای و خاکستـــری است. بذر آن به دو شکل بیـضی و دراز است.

به طور کلی انواع زیــره دارای یک اسانـس روغنـــی فرار است که ترکیبـــی از چنــد ماده دارویی و موثر مثل تانن، رزیـــن. صمع، نوعی الــکــل و کمی ترکـیــبــات نیـتروژن اســـت. اروپایــیــان از آن به عنوان ادویه غذا استـفـاده میــ‌کنند. اگر به پنـیـر اضــافه شود باعـــث افزایـش قدرت نگـهـــداری پنـیـر و خوشبو شدن پنـیر میـــ‌شود. یک نوع از زیره نیــز به آن اضـافـه میـــ‌ـشود که می‌ــتوانــد خاصــیـت لاغــری داشـــتـــه باشـد. زیره با برخــی از مواد غذایی ترکیب میـ‌ـــشود و خواص جادویی از خود به جای می‌ــگـذارد.

خواص زیره

زیره بادشــکـن و ضد نفخ اســـت. رطوبت را برطــرف می‌ـکنـــد و تقویت‌کـننده معـده و کبـد اســت. اشـــتــهــا را تحــریک می‌ــکند و باعــث لاغـری میــ‌ــشود. با تاثـــیر بر روی عصــب معده جلوی سکســـکه را میــ‌ـگــیـرد. ورم طحــال را از بیـن می‌بــرد و اسهال را معالـــجه میـــ‌ــکند. از طرفـی درمـان یبوست نیـز هست. شیردهـی را افـــزایش میــ‌دهد و چون دارای هورمون‌ــهـــای جنـــسی اســـت، میـــل جنـــســـی را افـــزایش میـ‌دهـد. روی میـــزان خونریزی و قطــع خونریزی دوران قاعـدگی تاثــیـــر می‌گــذارد. عرق را زیاد می‌کـنـــد و بوی بد آن را برطرف می‌کند و خاصـــیـت ضدعــفونی کننده و میکروب‌کشـی دارد.

حشـــرات را دور میــ‌کــند

حشــرات از بوی زیـــره سبـــز خوششـان نمــیــ‌آیـد، بنابرایـــن حشـــرات را دور می‌ـــکـند. اگر حشراتـی مثــل سوسک، کنــه و پشـــه در اتـاقـــی وجود داشته باشد، کافــی اســت مقــداری زیره سبـز را در ظرفـــی بریــزیــد و گوشه اتــاق بگـــذاریــد، حشــرات از آنجـــا دور خواهـــند شد. اگر زیره را در ظرفی خیــس کنیـد و آب آن را به چوب بمـالـیـــد، هرگـز موریـانـه سمت آن چوب نمـــیـ‌آید. اگــر این آب را به بدنتــان بمــالــید، هیچــ‌ـگاه شپش در لبـــاستان نخواهـــد بود. قدیـــمیــ‌ـها معـــتقــدنـد اگر بدن نوزاد هنـــگـــام تولد با آب زیــره شستــه شود، در تمام طول عمـر، شپـش در بدن نوزاد دیـــده نخواهــد شد.

در مصـرف آن زیـاده روی نکـــنـــیــد

زیــره تاثیر بســـزایی روی ترشـــحـــات هورمون تیـــروئید دارد و باعـث افزایش میزان ترشحــات میــ‌شود. بنابــرایــن برای افرادی که از بیمـــاری کمــ‌کـــاری تیـروئید رنج می‌ـبرند بسیار مفیـــد اســـت. اما افرادی که لاغــر هستـنــد و تیـــروئید دارنـــد نباید در مصـــرف آن زیــاده‌روی کننــد، زیرا دچـــار پرکــاری تیــروئید می‌ـشوند. به طور کل زیره به هضـــم غذا کمک میـــ‌ـــکـــند و تشـــنـــج و لرزش‌هــا را از بیــن میـ‌ـــبرد، امـا باید به مقــدار منــاســـب مصـرف شود.

آب زیـره هم جادو میـ‌ــکنـــد

اگر زیــره را در ظرفی خیس کنیـــد و با آب آن صورت خود را بشویید، رنــگ صورتــتان باز میـ‌ــشود. پودر زیــره را با آب جوش مخـلوط کنید و روی صورت خود بگذاریـد و نرمی و لطــافـت را به صورت خود هدیــه بدهید. آب جوشانده آن خون بیـنــی را بند می‌ــآورد، فقط کافـی اســت کمـی از آب را داخـــل سوراخــ‌هـــای بینــی بریـزد و پره‌ـها را چنـــد دقـیـقــه نگه داریـــد و نگذاریـد بیرون بریـــزیـــند. اگر آب جوشیـده آن را داخل چشـــم بچـکــانـیـد، قرمـزی چشـم را برطرف می‌ــکنـد و مانـــع خونریزی رگ‌هـــای داخل چشـــم میـ‌شود. ضدعـفونت و ورم ملــتهمه چشـم اســت و از چســبـندگــی پلــکــ‌ـها جلوگیـــری می‌کنـــد. قرقره کردن آب جوشانــده آن در دهــان، دنـدان درد را تسـکـــیـن میـ‌ــدهــد.

مخــلوط زیره با مواد دیگر

– اگر زیره را در سرکـــه خیــس کنیــد و سرکـــه را بنوشیـد، تنگی نفــس و احــساس خفگی از بین میـــ‌رود.

– اگـر با آرد باقلا پودر و خمــیــر شود و روی ورمـ‌ـها گذاشـــته شود، الـــتـــهـابــ‌هـا ورم‌ـهـــا را از بین میـــ‌برد.

– مخــلوط زیره با عسل باعــث افـــزایـــش شهوت و انـــرژی میـ‌ـــشود.

– اگر با غذای گوشتـی پخــته شود، مضرات گوشت را کم می‌ـکـنـد و غذا را خوشمـزهـــ‌تر میـ‌ـــکند.

– مخـلوط کردن آن با برنج و غذاهــای دیگـــر باعـث لاغری می‌شود، چون بسیــار گرم است، هر نوع ورم و چاقی را از بیــن میـ‌بـرد.

خواص متضـادی دارد

زیـره خواص متـــضادی دارد، هم یبوست را درمان میـــ‌کنــد، هم اسـهـــال را. هم عادت ماهــیانه را قطـــع می‌ـــکــند و هم آن را زیاد میــ‌کـــنــد. میـ‌توانـــد میل جنـــسی را کم یا زیــاد کند، اما برای ایـنکـــه خاصیت دوتایـی داشـتـه باشـــد بایـد با ماده دیگری ترکیب شود که آن خاصـــیت را تقویت کند.

زیره نوعی اکسیر لاغری و کاهش وزن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.