ساحل مای خه،کوه های ماربل و جاذبه های گردشگری کشور ویتنام

ویتنام در جنوب شرق آسیا قرار دارد پایتخت ایمن کشور هانوی می باشد ویتنام یکی از کشورهای زیبا و با منظره های بسیارجذاب می باشد بیشتر توریست ها برای گردشگری و تفریح به این منطقه سفر می نمایند تا جاذبه های گردشگری این کشور را از نزدیک تماشا نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ساحل مای خه،کوه های ماربل و جاذبه های گردشگری کشور ویتنام را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : بیشـــتر گردشگــرانی که از ویتنــام بازدیـــد می کننـــد عاشــق زیبایـــی طبیعـی و فوق الـــعاده این کشور می شوند: از مزارع سرسـبز برنـج در شمال گرفتــه تا شلوغی و تکـــاپوی دلــتـای رود مکونگ در جنوب. ولی ویتــنام همـــچــنـــیــن کشوری با تاریــخــی طولانــی و سنت هایـی باسـتـانی اســـت. ایـــن کشور جاذبـــه های تاریـــخی و معبدهـــای قدیمــی بسیاری دارد.

در ایـن مطلب زیـباترین جاذبه های گردشگــری در ویتنــام را معرفی می کنـیم.

 آرامـگاه خای دین (Khai Dinh Tomb)

معمـاری آرامـــگـاه خای دین در نزدیـــکی شهر هوئه عنــاصـر طراحــی ویتنامی و اروپایی را با هم ترکـیــب می کند به طوری که همـان قدر که ظاهر بودایـــی دارد، ظاهر گوتیـــک رومی نیـز دارد. این آرامگاه در دهــه 1920 ساخـتـــه شد و فرمـــان ساخت آن به وسیـلـــه امـپـــراتور ویتـنـام به عنوان مقـبره اش در آینده صادر شد. ورودی ایــن مجــموعه ابتدا به حیـــاط Honour Courtyard، و سپـــس به ساخـتـمــان اصلــی با نام Thien Dinh منتهی می شود. مقبره خای دین به وضوح به وسیـــلـه مجسـمـه ای برنزی و نقـاشـی های دیواری مشخـص است.

 جزایر کُن دائو (Con Dao Islands)

در زمان حکومت فرانسوی ها، جزایر کُن دائو به عنوان جزیره شیـطــان در هنـدوچین شناخــتــه می شد، جایی که هزاران اســـیـر جنـــگــی نگهداری می شدنــد. امروز، ایـن گروه از 16 جزیـره در کنـار ساحل جنوب شرقــی ویتنـام هدفـــی کاملـاً متفاوت دارد. بازدیــدکنــندگـــان به خاطـــر سواحــل زیبــا و فراوانــی نقاط غواصــی سطـحی و اســکوبا به آنجـــا می آیـــند. با ایــن حال، تاریخ کُــن دائو را هنوز هم می توان در برخی از ساخـتـــمــان زندان ها که هنوز وجود دارنـد، کشف کرد.

 کوه های ماربـــل (Marble Mountains)

کوه های ماربـــل در جنوب شهر دا نانــگ در ویتـنــام قرار دارند. این پنــج کوه بر اساس پنـج عنـــصـر زمین، آب، باد، آتـــش و چوب نامــگـذاری شده اند. ایـــن کوه ها به خودی خود زیـبایـی بسیاری دارند، ولی همـچنـــین محــل قرارگیری غارهای بی شماری هسـتـنــد که در برخی از آن ها پناهـگـــاه های بودایی فوق الــعـاده ای قرار دارد. بعـضـــی از ایـن غارها شامــل زیارتــگـاه های کنفوسیوسی یا بودایـــی هستـنــد، و بعـــضـی دیــگــر به عنوان پناهـگـاه و بیـــمــارستــان در زمـان جنگ ویتنـام مورد اســـتفاده قرار می گرفتــند.

 کلـیــســای نوتردام سایگون (Saigon Notre Dame Cathedral)

در شهـــر هو شی مین، یا سایـــگون، کلیسـای خیـره کننده نوتردام قرار گرفتـــه اسـت. ایـــن کلــیســـای جامـــع که در اواخر قرن نوزدهــم ساخـتــه شد، دارای معمـــاری آجری و نئورومانســک اســـت که به طور واضــح از معماری اروپایی همــان دوره الـهام گرفـتــه شده است. در حقـــیـــقت، بســـیــاری از مواد اســـتـفـاده شده در ساخـــت این کلـــیــســـا مستـــقیــمـاً از فرانـسه وارد شدنــد. با اینــکــه نمـــای بیـرونی کلـیسا شگــفت انگـــیـز است، ولی داخــل آن نیــز ارزش مشاهده دارد. پانل های شیشـــه رنگـی باقیـــمانـــده و همــچـنیـــن کاشی های حکــاکــی شده و مجــســمـه مریم باکـــره از دیدنی های داخل کلــیـــسـا است.

 تم کوک (Tam Coc)

تم کوک نزدیک اســـتان نین بیـــن در شمـال ویتنام قرار دارد، که در فارســـی به معــنای «سه غار» است. این سه غار در منـــظــره ای باشکوه از صخـره های سنگ آهگ و شالیـــزارها واقــع شده انـد، و رودخانه ای از ایـــن ناحیـه عبور می کنـــد. ایـــن غار ها هانــگ کا، هانـــگ های و هانـــگ با نام دارند، و اصــلی ترین جاذبـه این منــطـــقــه هسـتنــد. تورهـــای قایق راهنـــما شما را در امتداد رود نگو دونگ به غارهـــا می برند.

 ساحل مای خه (My Khe Beach)

خوش منظـره تریــن نقطه در شهـــر دا نانگ بدون شک ساحـل مای خه اســـت که با نام ساحــل چیـــن نیـــز شناخته می شود. در این نقـــطـــه بود که نظامــیان آمـــریـکـــایــی در طول جنـگ ویتــنام با هلـــیکوپتر برای اســتــراحـــت می آمدنــد. ایــن روزها مردم برای شن های سفـیـد، آب های آبـی رنـــگ و آســـمــان آفتـــابی به ایـنـــجا می آیــند. بازدیدکـــنندگـان می توانـند صنــدلـی مخــصوص اســـتـــراحـــت روی شن ها را کرایـــه کنـنــد، زیـر یکــی از چتــرهـای سایه بان آرامـــش کسـب کنــنـد یا اینــکـــه قایـــق کایــاک از یکــی از تأمــین کنــندگان آن اطــراف اجاره کننـد. هتـــل ها و کافـه های بسیــاری در فاصـلــه ای کوتاه از ساحـل مای خه قرار دارد، و باعث شده که ایــن منطقــه تبدیـل به مرکـــز گردشــگری پرطـــرفـــداری بیـن بازدیدکننـدگان و افراد محلـــی شود.

 غار هانـگ سون دونگ (Hang Son Doong Cave)

غار هانــگ سون دونگ یکـی از بزرگــتــریــن غارها در جهان و مسلمـاً بزرگترین غار در ویتـنــام اسـت. عمر تقریبی غار هانـگ سون دونگ سه میـلـــیون سال اسـت و مقصـــدی فوق العــاده است که نظیــر آن در هیچ جای دیــگـر جهان یافـت نمی شود.

این غار فوق العاده بزرگ اســت، و ده ها نفر می توانـنـد همـزمـــان در آن کمپ برپـا کنــند. برکه های آب به رنگ آبــی روشن در غار وجود دارد، و رودی از میان آن عبور می کنــد. به لطـف فرسایــشی که باعث می شود پرتوهای نور آفـــتــاب به داخـــل عبور کنند، انبوه گیاهـــان سبز روی دیوارهــا جمـع شده اند. این غار حال و هوایـی بســـیار ماورایی دارد، و تورهـــای راهـنمـا برای اکتـشـــاف بهتـر این مکان شگـــفــت انـــگـیز در دسـتـــرس گردشـــگـــران هستـــند.

معـــبـــد ادبیـات در شهــر هانوی (Temple of Literature)

در شهر هانوی، معــبـــد شگـــفت انگــیزی متعلـق به کنـــفوسیوس وجود دارد. معبد ادبیات که در قرن یازدهـم ساخـــتـــه شد، بســیـاری از پژوهشگـران و دسـتـــاوردهـای آکادمیــک ویتـنام در گذشتـــه و حال را در بر گرفـــتـه است. معــبـد ادبــیــات حتـی مکــان اولین دانشــگـــاه در کشور ویتـــنام نیــز بود. در میان مجــســمه های متعدد کنـــفوسیوس و شاگـــردانــش، برج های پاگودای شگفت انـگـیز و برکـــه ای وجود دارد که با نام «چاه روشنـی بهـشـــتــی» شناختـه می شود.

 بازار باک ها (Bac Ha Market)

هفــتــه ای یک بار، شهر آرام باک ها تبدیل به مرکــزی فرهـــنگـــی و تجاری در شمــال غربــی ویتنــام می شود. ساکـنــیـــن دهکـده ها و دره های اطـراف به باک ها هجوم می آورنـد، و جاده ها از اتوبوس هایــی حامــل توریــست ها پر می شود. بازدیـــد در روز یکـشـــنبه به معــنــای تماشـــای افراد محـــلـــی در لبـاس های قومیِ سنتـی، نوشیـــدن از درون نارگـــیـل های تازه و جستجو در میان غرفـه های متـــعـدد اســت. خریداران در باک ها می توانـــنـــد همه چیز را برای فروش پیــدا کننــد، از جمــلـه گاومیـش، غذاهــای محــلی خوشمزه، پارچـه های رنـــگــارنــگ و ادویه جات معــطـر.

 جزایر چام (Cham Islands)

چندین کیلومتــر آن طرف تر از ساحل هویی آن، دســتـه ای از جزایـــر کوهســـتانــی به نام جزایـــر چام وجود دارند. این جزیره ها عمـــدتاً گرانیت هســـتنـــد و زمـــانـــی ورود به آن ها محدود بود، ولی حالا به روی عموم باز هستـند. جزیره اصلـــی با نام هون لائو، بزرگترین و تنهـــا جزیــره مســـکونی، تنـــها دو ساعت به وسیــله قایـق موتوری فاصــلـه دارد. بازدیدکـــنندگان می تواننـد در طول روز به آنــجـا بروند و به تماشـای پرنـدگان بپـــردازنــد، در اطـــراف صخـــره های آبــی غواصـی کنند یا ایـــنکـــه فقــط از منـظـــره زیـبـای ساحـــل ها لذت ببـرنــد. اقــامــت در هنگـام شب دارای محــدودیـت است، ولی می توانــد تجـربـــه ای شگــفت انــگـــیز برای مســـافـــران شجاع باشــد.

 مهمانخـانـــه هانگ نگـا (Hang Nga’s Guesthouse)

مهــمـــانــخـانـه هانـگ نگا که نزد بسیـاری از مســافــران به عنوان «خانـــه دیوانــه» مشـــهور است، نوعی معــمـــاری بسـیــار عجــیب و غریب است که به عنوان اقــامتگاه نیــز در شهـــر دا لات مورد اســتفـــاده قرار می گیـــرد. این بنا به وسیـــلـه معمـاری محـــلــی به نام دانگ ویت نگـا طراحـــی شد، ولی او به طور واضح تحـت تأثیـر گائودی معمار معروف اسـپـــانـیـــایــی قرار داشـت. ایـن مهمـانــخـــانــه شبـــیـه به درخـــت می ماند و با جزئیاتـــی مثــل راه پلـه غار مانـند، شاخه هایــی که از پنجره ها بیرون زده انـد و حیوانـــات خشـــک شده ای که هم نقــش مبـــلــمان و هم نقـــش شومینه را دارنـــد، تکـــمیل شده اسـت.

معبـد کائو دای (Cao Dai Temple)

یکــی از مقـــدس تریـن جاذبه ها در ویتنــام، معبد کائو دای است که در دهـه 1930 ساختـه شد. کائودایسـم مذهـب منــحـصــر به فردی در ویتـنـــام اسـت که از عنــاصـر کنــفوسیوسی، بودایی، تائوئیسم و حتی کاتولیـسیزم رومی تأـثیر گرفتـــه اســـت. در ساختـــمـــان اصلـــی معبـــد کائو دای، چهـــار نمـــاز به صورت روزانـه برگـزار می شود، و بازدیـــدکنـنـدگـــان می توانند این مراســم را تماشـا کنند یا حتــی در آن شرکــت کننـــد. علــاوه بر معـبد که دارای نقاشی های دیواری زیبـــایـــی است، خود مجـــموعه نیــز محـل قرارگـــیـری اقامتـگـــاه های اضـــافــی، ساخـــتمـان های اداری و حتی یک بیمارستان اســـت.

ساحل مای خه،کوه های ماربل و جاذبه های گردشگری کشور ویتنام

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.