ساختن گلدان های آپارتمانی از وسایل اضافی خانه

گلدان های آپارتمانی باید خلاقانه ساخته شوند تا در به آپارتمان شما زیبایی خاصی بدهند شما می توانید از وسایل دور ریختنی و اضافی در خانه استفاده نموده و گلدان های بسیار زیبایی را تهیه نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ساختن گلدان های آپارتمانی از وسایل اضافی خانه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : اگر کمی بادقـــت‌تـــر به اطــرافـتان نگــاه کنـــیــد به طور حتـــم اجــسام زیادی را می بیــنیـد که می توانند به عنوان گلــدان کاربرد داشـتـــه باشند. فقط کمی خلــاقـیــت لازم داریــد تا آنـهــا را به گلـدان های زیـبـــایی تبـدیــل کنــیـد. این ایده ها به شمـا کمک می کنـــد تا بتوانیـــد خلــاقیت بیشـتری به خرج دهـیـد و از داشتـن گلــدان های دســـت ساز به خودتان افـــتـــخـــار کنــیــد.

قوطی چای را دور نیـــندازید

ایـن بار وقتـــی قوطی چای تان تمـــام شد آن را تمــیــز کنیـــد تا به یک گلـدان بازیافتی تبـــدیـــل شود. علاوه بر ایـن قوطی های کنـــسرو خالی شده هم می تواننـــد به عنوان گلـــدان مورد اســتـفاده قرار گیرند. به این ترتـــیـب با پیروی از قوانیـــن بازیـــافت به حفظ محیـط زیســت کمـک می شود.

آبــکـــش ها هم گلدان می شوند

در صورتی که می خواهـیـد از پله خلـــاقـــیـت حســـابی بالـا بروید به آشپزخـــانه بروید و به دنبــال آبـــکـــش های رنـــگی با داشـتن منـــافذ امـکـان زهکــشـــی آب را برای گلـــدان فراهـــم می کنـنــد. داخل شان خاک بریــزیــد و گلدان را در حیـاط قرار دهـیـــد در جای منــاسبــی قرار دهـیـد.

لاستـیـک های رنـــگی در حیاط خانـه

ایـن بار هنگـــام تعویض لاستیک های سایــیــده شده اتومبیــل شخــصـــی تان، آنها را نفروشیـد. یک وسیـله منــاسـب برای کاشت گلـدان داریــد که به زیبــایی حیاط شمـــا کمک می کنـد. چنـد قوطی رنگ بخـــریـد و بعـد لاستــیــک ها را رنـگ آمــیزی کنـیـــد. سپس با سلــیـقه خودتـان آنــهــا را در اطــراف حیاط یا کنـــار هم بچینــیـــد، کف شان را یک تخـــته گرد قرار دهـــیـد و بعـد داخل شان را با گل های زیـــبـــای فصــلـی پر کنــیـد. می بیـــنیـد که همگـان ایـــن ایــده شمـا را تحـسیـــن می کنــنــد و گلدان هایی داریـد که در هیـــچ خانه ای پیــدا نمی شود! لاســتیک دوچرخـه یا سه چرخه قدیمـی کودکـــان هم قابلـــیـــت تبـدیل شدن به گلدان را دارد.

فلاپی های قدیــمی را گلــدان کنـــیـــد

شایـد هنـــگــام تمـیـــز کردن یک کمــد قدیـمـــی به این نتـیــجـه برسید که فلاپی های قدیـمی تان دیــگر قابـــل اســـتــفاده نیســتند و استفـاده از فلاپـــی در کل منسوخ شده است. در چنـین شرایـطـی دســـت نگه داریـــد! کمـی صبـر کنیـــد! شما یک شیء بازیـــافـتـی پیدا کرده ایـــد که برای ساخت گلــدان بســـیـــار جالب است. کافـــیـــست یک چسـب حرارتـــی داشته باشیـد و بعــد فلـاپی ها را طوری به هم بچسبـــانــید که به یک ظرف مربـع شکل تبـــدیــل شوند. اگـــر برای اجرای این ایــده از فلـــاپـــی های رنــگــی استـفاده کنـیـد گلدان های شما زیــباتــر می شوند. به ایـن ترتیــب می توانـــید تکـــنولوژی از رده خارج شده را دوباره به چرخـــه زنـــدگـی وارد کنید.

کاشت گل در کشوی میز

ایـن هم ایده ای متفاوت اســت که امکان اجرای آن در بعـضی از باغ ها و حیـاط ها وجود دارد. اگر می بینـــید که در خانــه یک میـز تحــریــر یا دراور بدون اســـتفــاده دارید و تصـمـــیـــم گرفـــته ایـــد آن را دور بیــندازید، دکمــه خلاقیــت ذهن تان را روشن کنیـــد. پیشـنـــهاد ما این اســت که داخل کشوها را با گیاهان آویزان ماننـــد اطلســی پر کنیـــد و بعـــد منتظــر بمــانیـــد تا گل ها از داخــل کشوها به بیرون سرریـــز شوند. می توانــیـد روی سطـــح بالایـــی میــز گلـدان های زیبــای دیـــگـــری قرار دهــید و فضـای جالبـی را ایجـــاد کنــیــد. ایــن ایـــده در مورد لوستــر قدیمــی و از کار افتــاده هم قابـل اجرا است.

یک گلـدان فانـــتــزی

کیـــف های کهنه و حتی جا جوراب های بلـند و چنـــد خانـه هم می توانـند به شمـا کمک کنند تا در انــتـــخــاب گلـدان متفـاوت خلـاقیت به خرج دهــید. فقط کافـیــست جای منـــاسبــی برایـــشان پیدا کنیــد، داخل آنــهــا را با خاک سبــکی پر کرده و بذر گیــاهان مورد نظر را داخـل شان بکـارید. الــبته توصیه می شود که برای کســـب نتــیجه بهتـــر گیـاهان فصــلی را به این صورت کشت دهــید چون ریشـه نازک و سبــکـی دارنـد و در طول چند ماه می توانـند در ایـن محــیط فانــتــزی رشـد کننـد. کف کیـــف ها یک لایه پلـــاســـتــیکـی را به عنوان عایــق قرار دهید تا به دلـیل نفوذ رطوبت، گلـــدان شمـــا به سرعت پوسیـــده و از کار افتــاده نشود. منافـذ زهـکشـی را فراموش نکنید!

ظروف شکسـتـه را رفو کنیـــد

فنــجان مورد علاقه تان شکــســتـه و دلتــان نمـی آیــد آن را راهـی سطل زبــالـــه کنــیـد؟ در این صورت عمر دوباره ای به آن ببخشیــد. با کمــی چسـب فنــجـــان را بچســـبـانـــید و به عنوان گلدان مورد استــفاده قرار دهــید. این فنـجان های کوچک برای کاشـت نشـا یا کاکـتوس گلـدان های خوبی هستند. فقــط توصیـــه می شود که کف فنـــجـان یک منـفذ کوچک ایــجــاد کنید تا امکـان خالـی شدن آب اضافی وجود داشـــته باشـــد.

ساختن گلدان های آپارتمانی از وسایل اضافی خانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.