سارا بهرامی،نیکی کریمی صاحب تمشک و گوی طلایی شدند

تمشک طلایی و گوی طلایی در جشنواره فجر از آن بدترین بازیگران زن ایرانی شدند نیکی کریمی و سارا بهرامی یکی از این بازیگرانی هستند گه گوی و تمشک طلایی در این جشنواره دریافت نمودند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سارا بهرامی،نیکی کریمی صاحب تمشک و گوی طلایی شدند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

مـــنــتـقدان و نویسـنـدگــان گوی ها و تمـشـــک های طلــایـی را به چه کسانی دادنــد

به گزارش سایت دانستن: نویســـنـدگـــان و منــتـــقــدان سیـنـمـــایی همــراه با نویســندگان همــشــهـــری جوان بدتریـــن‌ـهـــای جشــنواره فجر سی وششم را انتــخاب کردنــد.

طبـق آرای به دسـت آمـده از مجموع نظــر سنــجی انـــجـام شده، نیکی کریـمـی برای بازی در فیــلـــم «کامــیون» عنوانبدتریـــن بازیگـر زن جشنواره سی و ششـم را از آن خودش کرد. این بازیـــگر سال گذشــته به خاطـــر فیلـم «آذر» برنــده تمــشـک طلایــی شده بود.


نیکی کریـــمـــی در فیـلم کامیون

در بخـش بازیـــگـری مرد مهــدی پاکدل برای مجموع آثـــارش در جشـــنواره فیلـم فجر برنـده تمـــشــک طلایـی شد.

پاکــدل با فاصـله‌ای زیــاد نسبــت به نفـــر دوم عنوان بدتـریـــن بازیگـر را از آن خودش کرد.
در رشته بدتـریــن فیلـم تمشک طلــایی به «امپراطور جهنـم» رسیـــد.

ایـــن فیلـم با اکثـــریـت قاطع آرا توانـست تمـــشک طلایـــی را به دست بیــاورد.
«هایـــلایـت» بعــد از فیلـم پرویز شیـــخ طادی بیـــشــتـــریـــن رای را برای کســـب عنوان بدتریـن فیلــم داشت.


صاحـبـان تمشـــک طلایی ۹۶

در بخش بهتریـــنــ‌هــا هم امسال در رشتـه بهــترین بازیـگـــر مرد در رقــابـتی تنگـاتــنگ گوی طلـایــی به هادی حجـازی فر برای بازی در فیـــلـــم «لاتـــاری» رســید، نوید محـــمدزاده با فاصلـه ای کم در رتـبـــه دوم ایسـتاد و امـــیـن حیــایی هم سوم شد.حجــازی فر سال گذشته هم موفق به کسب گوی طلایـی بهتـریـن بازیگر مرد شده بود.

گوی طلـــایـــی بهتـــریــن بازیـــگر زن را هم سارا بهـــرامـــی از آن خود کرد. در بخــش بهــتــرین فیـــلــم «مغـــزهــای کوچک زنگ زده» با فاصـلــه ای زیاد نســـبـــت به فیـلـم «شعـــلــه ور» اول شد و گوی طلـایـــی را به دست آورد.«تنـگــه ابو قریــب» بعد از فیلـــم حمــیـد نعــمـت اله در رتــبه سوم ایســتاد.مشروح نظـــرسنـجی و آرا به دسـت آمده همـــراه با یادداشـــت های نویسندگان دربــاره برنـدگــان تمـــشـک و گوی در شماره جدیـــد همـــشهری جوان منــتشــر شده اســت.

سارا بهرامی،نیکی کریمی صاحب تمشک و گوی طلایی شدند + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.