ساشا سبحانی پسر لاکچری سفیر از روش ثروتمند شدنش می گوید

ساشا سبحانی

ساشا سبحانی پسر لاکچری سفیر از روش ثروتمند شدنش می گوید

ساشا سبحانی فرزند سفیر ایران در مکزیک و ونزوئلا در مصـــاحـبـه ای که بعـــد از این اتـفـاقات انـجام داده گفـــته است که منــظورش از «بریـد بمـــیـــریـد» با همـه نبود که بریــد بمـــیــرید!

فریــد عطارزاده: صدایـش از پشت تلفن کمــی لرزان و دائم در حال اثــبــات خود اسـت که نه از رانـــت اســتفـاده کرده و نه مدت ها است که با پدرش کوچکــتــرین تماســی داشتـه است. در پاسخ هر سوال تلاش می کند روی ایـن نکـــته پافشاری کنـد و خودش را با آقازاده های دیـگـــر مقـایسه می کند. این گفـت و گو حاصل پانـــزده دقـیـــقـــه صحبــت تلـــفــنــی با ساشا سبحانی اســـت که به گفتـــه خودش در حال رانندگی بود تا به جلســه ای برود که در آن نمـاینـــدگــان یک شرکــت ساخــت و ساز معتبـــر حضور داشتنـــد تا با او قرارداد ساخــت و ساز در اســتـانـبول امضـا کنـــنـــد..

خبر صادر شدن حکم جلـب شمـــا صحت دارد؟ برای چه دلــیــل؟

– مگــر من چیــکــار کردم؟ من مشـــغول زنـــدگـــی خودم هســـتـــم و کاری به بقیه ندارم.

امـــا در برخی سایت ها آمـــده که حکم جلـــب تان صادر شده.

– کســی چیزی به من نگفتــه است. من کاری نکـــردم. یک ویدئو منـــتشر کردم که گفتم بروید کار کنیـــد و پول در بیارید.

البـتـــه در انتـــهـای آن صحــبت ها، یک جملــه دیــگــر نیـز گفـتید؟

– گفـــتـــم اگر نمـــی توانـیـد کار کنیـد و پول در بیـــاورید، برید بمـــیـــریـــد.

جملـــه درســتـی بود؟

– منـظور من با همه نبود. به آن افـــرادی می گفـتـــم که مدام در پیـج من بدتــریـــن فحش ها را می دهـند. به آنـــهـــا گفـتـــم به جای ایـنـکـه به من فحش بدهـــیـــد، بروید کار کنیـد تا پولدار بشوید یا بروید بمــیریـــد.

این جملــه شما سرشار از بی ادبــی، غرور و تکبـر است و مطــمئنا بایـــد منــتظـر بازخوردهای نامنــاسب هم باشـــید

– خب من باید چیکــار کنـــم؟ زمـانــی که به من بد تریـــن فحـــش ها را می دهـنـــد و مدام در زنـــدگی خصوصی من سرک می کشـــنـد، بایــد ایــنـــگونه جواب بدهم.

شما پیج خود را باز گذاشتـیـد و لحظـــه به لحظه از زنـدگــی تان را منتشر می کنــیـــد. در چنـین حالـتی حق نداریــد بگویید چرا در زنـــدگــی شمـــا سرک می کشند.

– این درست است ولی وقتـــی فحـش های رکـیـــک می دهنـــد و همـه زندگی من را به پدرم ربــط می دهــند، عصــبانی می شوم. شمــا هم اگــر جای من بودیــد همـیـن کار را می کردیـد.

اما این زنــدگـــی از راه پدرتان به دســت آمـــده است.

– چنــین حرفــی به هیــچ عنوان صحـت ندارد. بارها و بارهــا توضیـــح دادم. زمـانـی که پدرم در ونزوئلا سفیر بود من خودم استـعـداد داشـــتـــم که با یادگیـری زبــان های مختـــلف، کار کنـم و در همــان زمــان هم به پدرم کاری نداشـــتـــم. اینـــقدر به من می گویند آقــازاده آقـازده اما من زمانــی که به ایران بازگشتـــم و چنـد ماه هم زنـدگــی کردم امـــا حتـی بلد نبودم حساب بانـکـــی باز کنم.

پس از بازگـشـــت در ایـــران به چه کاری مشـغول شدیـــد؟

– با سرمایـــه ای که جمـــع کرده بودم شروع کردم به خریــد و فروش ماشین. آن زمـان که ناگـهـان دلــار بالا رفــت و قیـــمـــت ها چنـد برابـر شد، در زمیــنه خریـــد و فروش خودرو توانـســتم سود خوبی کسب کنم و سرمـایـــه ام چنــد برابر شد. پس از آن نمایندگی فروش چنــد برند مشهور مانـــنـــد گل و… را گرفـتــم.

مگر می شود در سن جوانــی و بدون داشــتــن پارتی نمایـــنـــدگـــی چنــین برندهـای مشـهوری را گرفـت؟

– چرا نمــی شود؟ چرا فکــر می کنـــیـــد همـــه چیــز رابطـــه است؟ الان دنیا، دنـیـــای ارتـباطـات اســـت. من زبـــان انــگـلیــســـی، اسپــانــیایی، فرانــسوی و فارســـی بلـدم و همــین موضوع باعــث پیشـرفــت من شد.

یعـــنی اگر ما هم زبـــان خارجــی بلد باشیم می توانیم نمـایـــنـدگی های مشـــهور را بگیریم؟

– چرا که نه. در کنــار آن نیـــز من تلـاش های زیـــاد و شبـــانــه روزی کردم. اصــلـــا کاری به پدرم نداشــتم. خودم بودم و خودم. من و پدرم اختـلــاف عقیــده شدیـــدی با یکــدیـــگر داریـــم. چرا همـــه فکر می کنـــنــد موفقیت های من به خاطر پدرم اســت؟ اصـلا یکـــی از دلــایل آمدن من به اســـتــانــبول، اختــلــاف عقیـده با پدرم بود..

در اسـتانـبول به چه کاری مشـغول هستــید؟

– بالـــاخره یک سری ارتــباطـــات دارم و کارهـــای دوستانـم را در ایـــنــجـــا انــجام می دهـم.

چه کارهـایـــی؟

– کار ساخـت و ساز انجـــام می دهـــم.

اگر خبر حکــم جلب شمـا صحــت داشــتـــه باشـد چه کار می کنـــید؟

به ایـران می آیــم و از خودم دفــاع می کنــم. من کاری نکـــردم که بتــرســم. یکـی از دفعـــاتـی هم که قبـلـا به ایـــران آمـــده بودم، در فرودگاه بازداشت شده بودم. برای آن فیلمــی که در آن نشــان می دادنـــد یک دخـــتــر در پشت سر من است. در حالــی که ایـــن فیـلــم جعـــلــی بود. خلاصـه به دادگــاه نیـــز رفتـــم و از خودم دفاع کردم. حالــا هم آمـــادگـی دارم که به ایـــران بیـایـــم.

*ساشا سبحانی در آخریـــن پیام ویدئویی که از خود که منـــتـــشر کرده است تاکیـــد کرده اسـت که آقازاده نیـست و همـــه ثروتش را خودش به دسـت آورده اسـت و از سن ۱۴ سالـــگـــی کار کرده و هیـچگونه حمــایــتــی از سمـــت پدر نشــده اشت و از پدر خود اعـــلام برائت کرده اســـت.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.