سایت همسریابی و صیغه یابی | همسر ایده آل خود را پیدا کنید

سایت های همسر یابی آیا واقعا مکان امن برای پیدا نمودن همسر خوب می باشد یا برای سوء استفاده از این امکان وارد سایت هسریابی می شوند بیشتر افراد متاهل برای صیغه کردن دختران باکره به این سایت ها می آیند و این سایت ها مکان خوبی برای ورود دختران نمی باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سایت همسریابی و صیغه یابی | همسر ایده آل خود را پیدا کنید را د ر سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: «دختر و پســـرهـای محـتـــرمــی که قصد ازدواج دارید، می توانیـد در سایـــت رسمی، کانـال و پیـــج ایــنـســتاگـــرامــی مان با توجه به شرایــط تان یک فرد منــاسـب پیدا کنـید و خوشبـخت شوید، پس همین حالـا کلــیـــک کنــیــد.» این آغـاز ورود به یک سایت یا کانـــال همســـریابـی است. الـبتـه شمـــا در ایــن فضـــا تنـهــا نیســتیـــد. هزاران کاربر دیـگر مانــنـد شمـا، همـــراه با مشخـــصــات شان آماده ازدواج هستند. افــرادی که معـلوم نیســـت، واقـــعــا مجـــردنـــد و به امید ازدواج به ایــن فضـا دل خوش کرده انـــد یا افـــرادی هم در میان آنــهـا پیـدا می شوند که دنــبـال سوء اسـتــفاده از ایــن فضـــا هسـتــنـــد.

در ادامـــه ایــن مطلب، توضیحــات مخـــتــصـــری را درباره شیوه همـســـریــابی در فضـای مجازی و مصــاحبـــه ای جالب با فردی که صاحـب سایت، کانـــال و پیــج همســریابــی است، خواهـــید خوانــد.

همسریاب های فضای مجازی دقــیقـا چه کار می کنــنـد؟

پروفایــل رو ببـــیـــن، دختر رو بگـیر!

نحوه کار سایـــت ها و کانال های همـــســـریابــی در فضـای مجازی به این صورت است که شما برای ورود به ایـن فضا اول از همـــه بایــد فرم هایی را که به صفــحه خصوصی تان ارســـال می شود، کامل کنـــید. در ایـــن فرم ها مشخـصاتی مانـنـــد جنسیـت، سن، محـل تولد، قد، وزن، رنگ پوست، رنــگ چشـم، مشـخـصــات و معیــارهای همســـر مورد علاقـه و ایــن گونه موارد را ثبت و آن را همــراه با تصویری از فیـــش واریـزی هزینـــه ثبـت نام برای ادمـــیــن کانال یا سایت همسریـــابـــی ارسـال می کنـــیــد. ایـن هزیــنـــه باتوجه به تعــداد اعضای کانـال ها از ۱۰ هزار تومان شروع می شود و تا ۱۵۰ هزار تومان هم می رســد! بعـد از آن، ادمــیـــن تمــام مشــخـصـات شمــا اعـــم از تصویر و اطلاعـــات ارســـالـــی به همــراه پروفایـل تان را در سایـــت یا کانال مد نظــر می گذارد و ماجرا تازه شروع می شود! افراد مخــتلفـــی که هیچ نظــارتی هم بر کارشان نیســت و حتـــی درباره صحت اطلـاعات ارسال شده شان هم اطـــمیـنانی وجود ندارد با رویت مشـخــصــات تان با شمــا تمـاس می گیرنـد و پیشنـــهــاد برقـراری رابطه دوستی و در نهـایـــت ازدواج با شما را مطــرح می کنـــند؛ پیشــنهـــادهـــایی که در بسـیـاری از موارد می توانــد وسوسه انگیــز و آغـــازی برای سوء استـفاده از احســـاسات شما به عنوان یک فرد مجــرد باشــد.

گفـــت و گو با یک ادمـیـن کانال همســـریابـی به عنوان متـــقـاضی ثبت نام

ادمیـــن یک کانـــال همســریـــابــی که بیـــش از ۵۰ هزار عضو دارد و سایـت و پیج اینســـتــاگرامـی هم دارد، بیش از یک سال است که در ایـــن حوزه فعالیت می کند. برای این که بتوانــیــم جزئیات بیشتــری را دربـاره ایـــن که با چه اهدافـــی وارد ایـن حوزه شده بدانــیــم، به عنوان فرد متــقـــاضــی ثبــت نام با او تمــاس گرفـــتـیم. پرسـش و پاسخ هایـی که در ادامـه می خوانـــیـد دقــیـــقا همـــان سوال و جواب های ما با ادمـیـن است و به هیچ وجه مورد تایید ما نیــسـت.

راستـش می خواهــم در سایـــت و کانال تان عضو شوم امــا برایــم سخــت و غیـر منطقـــی اســـت که شریک زندگـــی ام را از طریق ایــنــترنت پیدا کنـم. حرفم را قبول داریـــد؟

سایـــت ها و کانال های همـسریابی در فضـای مجــازی تنـــها محلی برای آشـنــایــی هسـتنــد. همــه دخـتران و پسـران بایـــد از یک جایـی با یکدیــگر آشنـــا شوند. به طور مثـــال فردی که از میان اطــرافیانـش کسی را نمـی پسنـــدد، از کجا باید فرد مورد علاقـه اش را پیــدا کنـــد؟ سایت ها و فضـاهای مجـازی همـســـریابی کمــک می کنـــند آدم فرد مناســـب خود را پیدا کنـد.

خودتان حاضـــرید با این شیوه همسر آینـده تان را پیــدا کنیـد؟

بلـــه! اتــفـــاقا من فکـــر می کنــم آشنایـــی به وسیـله فضـای مجازی بهـــتـر از روش های دیــگر اســت چون افـــراد با شنـاخـت بیــشتـری جلو می روند. من خودم اصـلــا ازدواج سنـتـی را نمــی پسـنـدم چون با دخــالــت خانواده هاسـت. در ازدواج سنتـــی خانواده ها در انتخــاب همـــسر دخالـــت می کننــد اما سایـــت های همــســریابـــی از ایـن موضوع جلوگیـــری می کنـــند.

در ازدواج سنـــتـــی، خانواده تنها فردی را که برای ازدواج فرزندشـان منـاسـب اسـت، به او پیـــشنـــهـاد می کنـد. در صورتـی که در فضـای مجــازی افــراد با چیـــزهــایـی مثل رنـگ پوست، قد، رنگ چشــم و … شریـک زنــدگــی شان را پیدا می کنــنــد. خنـــده دار نیست؟

به هر حال آشــنـــایی اولیـه برای ما اهـــمـیـت دارد. قرار نیـســـت آدم ها همـه ویژگی ها و اخلاقــیـــات شان را در فضای مجازی به اشــتــراک بگذارنــد. همـــه کاربران با یک سری مشـخـصات ظاهری با هم رابــطـــه برقـــرار و بعــد با یکـــدیــگـر صحبت می کنـنـد و آشنا می شوند. در نهایت اگر مایـل بودنـد، ازدواج می کنـنـد.

فکــر می کنیــد چقدر از آشنایی ها در فضــای مجـازی منجـــر به ازدواج می شود و چنــد درصد این ازدواج ها به موفقیت می انـجامــد؟

در طول مدت کاری کانال همـســـریابی، چند مورد ازدواج داشـتـــه ایـم امـــا از تعداد دقـــیــق آن اطـلاعاتی وجود ندارد. به ایــن که چه تعداد از ازدواج ها موفق شوند هرگـز فکر نمی کنـــم. مگر همـه ازدواج هایی که به شیوه سنتی صورت می گیرنـد، موفق می شوند؟ من فکـــر می کنــم موفق بودن ازدواج به نحوه آشنـــایی دو طرف هیچ ارتـبـــاطــی ندارد.

تحصــیـــلات شما چقدر اسـت؟

تحصیلــاتـــم ابــتدایی اسـت. معـــتـــقدم تحصـیلـــات هیـچ وقت در کار من ملـــاک نیـــســـت. تا جایی که من اطــلاع دارم در اروپا ۸۰ درصــد ازدواج ها از طریــق ایـــنــترنـت و فضـــای مجـــازی صورت می گیـــرد.

بر کاربران سایـت و کانال و پیـــج همـســـریــابـــی نظارتـی داریــد؟

خیر! هیــچ نظـــارتی روی کاربران و رفــتارشان وجود ندارد. ایـــن جا مثـل خیــابان، محــیط دانشـگــاه یا یک شهـر بزرگ اسـت که انواع آدم ها در آن حضور دارنـد. بنابرایــن نبـاید توقع داشـــته باشـــید که همـــه آن ها اخلـاق را رعــایت کنند.

سایت همسریابی و صیغه یابی | همسر ایده آل خود را پیدا کنید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.