سایز پستان و سینه بزرگ چه تاثیری در زندگی زناشویی دارد

سایز پستان و سینه تاثیری در زندگی زناشویی و سکس ندارد ظاهر وزیبا داشتن و اندام همیشه مد نظر خانم ها می باشند و دوست دارند با عمل زیبایی خودشان را تغییر دهند بسیاری از افراد فکر میکنند سینه بزرگ داشتن در خوشبختی تاثیر گذار می باشد در ادامه سایز پستان و سینه بزرگ چه تاثیری در زندگی زناشویی دارد را در مجله خبری دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

آیا داشتـن پســتــان های بزرگ و یا کوچک تاثــیــری در سرنوشت یک زن دارد؟

سالــهـای سال اســت که زنـهــا و شوهرهـــا سر این موضوع با هم بحـــث می کنــنــد. مرغ همـســایه همــیشــه غاز است و به همین خاطر اســـت که زنهـا معـمولاً برای خودشان دلــیل ارائه می دهـــند که چرا بایــد سینه های کوچک یا بزرگ داشـــتـه باشنـد. اما آیــا واقــعاً تفاوت پزشــکی خاصــی بیــن داشـتن سینه های کوچک یا بزرگ وجود دارد؟

اول بایـــد کمـــی با آناتومی سیـــنه آشنـا شویم. سایـــز سیـــنـــه بیشــتـر از بافــت های چربی و بافت های فیـبروز تشـکـیــل شده اســت تا غدد تولیـــدکـــنــنده شیـر.

وقتــی درمورد سایز سینه و رابطـه آن با تولیــد شیـــر و خطر سرطان سینـه فکــر میــکــنیـــم، این مسئله اهمـــیت زیـادی پیدا می کند.

به طور کلـــی، سایـــز سیـــنــه تغیـیر چنــدانی در عملکـــردهـــای بیولوژیکی آن ایــجاد نمی کند. در زیر به برخی از باورهای نادرسـت درزمـینـه سایز سینه اشاره می کنـــیـــم.

۱) سایز سینـــه تاثیری در میزان توانـایـــی تولیــد شیـر ندارد

ازآنـــجـاکه سایـــز سینـــه بیشــتر به بافت های فیـبروز و چربــی موجود در آن بســـتــگــی دارد تا مقـدار غدد شیـر، خانـم هایـــی که سیـــنه های بزرگتریـــن دارنــد، لزوماً شیر بیشتری تولید نمی کننــد.

تولید شیر در سیـنـه از طریـــق هورمونی تحـریـک می شود و برحسـب تقـــاضـــا افـــزایـــش می یابـــد.

افزایــش دفــعـــات شیـردهی به نوزاد تولیـد شیـر را بالـــا می برد. باایـــنـــکه خیــلی از عوامـل مثل خســتـــگـــی، اســـتــرس و افسـردگـــی می تواند بر تولید شیـــر تاثیر بگـــذارد، لازم نیـــســت استرس کوچک بودن سیـــنه هایـتـان را هم به بقیه استرس های مادرانه تان اضــافـــه کنـیـــد چون سایـز سیـــنـه تاثیری در توانـایی شیردهـــی شمــا ندارد.

۲) سایـــز سیــنه تاثیـــری در احتـــمــال ابتلـــا به سرطان سینــه یا درمـان آن ندارد

محقـــقان دریافته انـــد که سایز سینــه تاثــیری در احتمـــال ابتـلـا به سرطان سینه ندارد. علاوه بر این، سایـــز سینه تغیـــیــری در دیــدگــاه درمـــانی شما نیز ایجــاد نمی کنــد. متــداولتـرین نوع سرطـان سیـنــه از پوشش سلول ها در غدد تولید شیر ایجـاد می شود.

ازآنجا که خانــم هایـی ک سیـــنــه های بزرگـتری دارند، لزوماً غدد شیـری بیـــشتـری ندارنـد، درنتـیجـه دلـیــلی ندارد که ایــن خانم ها بیشــتر در معـرض ابتـــلــا به سرطـان سیـــنــه قرار داشـته باشـــنـد. اگــر سینه های بزرگی دارید و نگران توانایی خود برای تشخــیص و درمــان سرطــان سیــنه هستیـــد، یادتــان باشد که تحـقــیـــقات به نگرانـــی های شما صحه نمـی گذارد.

تنها احتیـاط لازم ایـــن است که چاقی نشـــان داده اســـت که احـتمال بروز سرطان سینـــه را بالـا می برد. زنان چاق سینه های بزرگـتــری دارند اما براسـاس تحـقــیقــاتـی که در بالــا به آنـهــا اشاره شد، به نظر می رسد که چاقـــی عامـل تعـــیـین کننده تری اســـت تا بزرگ بودن سیــنـه ها. انباشتـه شدن چربی های بیــشـــتر، سطـح اســـتروژن را بالـــاتر می برد به همین خاطــر اسـت که افراد چاق بیشتـر در صدد ابــتلـــا به سرطـان سیـــنـه هستند.

۳) سایز سینـــه تاثیـری در میزان درد شمــا طی ماموگرافـــی ندارد

در یک تحـقیق که در آن از خانـــم ها درمورد میزان دردشـان سوال شد، خانـــم هایــی که سینه های بزرگتــری داشتـند لزوماً درد بیـــشـــتــری را گزارش ندادند. اجازه ندهید ترس شمــا از درد باعـــث شود نتوانیــد آزمــایـــشـتان را به درســـتــی انجام دهیـد.
ناراحـــتــی های فیزیـــکـی و احـســـاسـی واقعـیت دارنـد

از باورهای نادرست که بگذریم، سایـــز سیـنـه می توانـد بر سلامـــت روزانـه خانـــم ها تاثیـــر زیادی داشتـــه باشد. برای مثـال، خیلــی از خانم ها که سیـنه های بزرگـــتــری دارنــد، بیـــشـــتر دچــار ناراحــتی های جسـمـانـی مثـــل درد کمـر، گردن، شانــه ها و سردرد می شوند.

برای بعــضی از این خانم ها، سیـنـــه بنـــدهایی که بهــتـر انـدازه سیــنه شان باشـد راه حل خوبی است. علـــاوه بر ایـن، پاییــن آوردن وزن برای کاهش چربـــی های سینـه نیز میتوانــد کمــک کننده باشـد. باوجود ایـــن تلــاشــها، خیـــلـی از خانم ها جراحی سینـه برای کاهــش سایز آن را برای راحـتی از شر آن دردهــا و مشـکـــلـات لازم می دانــنـــد.

شکی نیــســـت که سایز سیـــنـــه تاثــیر شگرفـی بر سلامت روانــی و احـــســاســی خانـــم ها دارد. از این گذشته، نادیده گرفتن اهـــمـیتـــی که فرهنـــگ ما به سایــز سیـــنه می دهـد، غیـــرقــابل انـــکــار است. از دوران بلوغ تا بزرگـــسالـــی، خانم ها با هنــجـارهای ایدآلیسـتی مواجه می شود و بطور مداوم وضعیت خود را با ایــن هنـــجـــارهـــا مقـــایـــســه می کنــد.

تعــصـــبات خاصـــی همـــیـشــه متوجه خانـــم هایی که سینـه های خیـــلـــی بزرگ یا خیلی کوچک دارنـــد بوده اســـت. زن یا دخـــتـــری که سیـــنـــه های بزرگــی دارد ممکن است از نظـر جنــسی زیـــر سوال رود و خانـم یا دخــتـــری هم که سینـه های کوچکی دارد ممــکن است احــساس حقـارت کند.

باید بدانیم که این فشارهای خارجـی و داخـــلی به هر حال وجود دارند، و درنـــتـیــحــه بایـد دخــتـر ها و خانـم های جامـعــه را تشویق کنیم که از وضعــیـت ظاهـــری خود در هر صورت احـــســاس راحـــتـــی کنـنـد و به هیچ وجه تحـت تاثیر باورهــا و شایعات موجود قرار نگیـرند.

خطر آخــر برای همـــه خانم ها این است که نبایـد به خاطر سایـز سیـنه هایـــتان توقع زیــاد یا کم از بدنتان داشــتــه باشـیـد. به ویژه، بایـد بدانـــیـــد که توانایی شمـا در شیـــردهــی و خطر ابـــتلا به سرطان سینــه که دو مورد از مهــمتـــریــن مشـکـات و دغــدغـه های مهـــم سلامـــتــی خانــم هاسـت، کامـلاً با سایز سیـــنـــه بی ارتـــباط است.

سایز پستان و سینه بزرگ چه تاثیری در زندگی زناشویی دارد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.