انتخاب و نحوه ست نمودن کیف کمری

کیف کمری با برخی از لباس ها بسیار شیک و جذاب دیده می شود شما اگر دوست دارید کیف کمری بخرید باید با لباس خود هماهنگ نموده تا رنگ و جنس کیف کمری مناسب شما باشد نحوه انتخاب کیف کوچک برای بسیاری از افراد نحوه ست نمودن کیف را با لباس نمی توانند ست نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر انتخاب و نحوه ست نمودن کیف کمریرا در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

چطور یک کیـف کمـــری بخـــریــم؟

کیف کمری، یکی از لوازمی اســت که کمـک می کنـــد همـــه وسایل مورد نیازمان را در دستــرس داشـــته باشــیم ولی دســـت هایـمان آزاد باشـد. ایـن کیــف از دهه ۱۹۸۰ که اولیـــن نمونه های آن معــروف شد، تا امروز مســـیری طولانــی طی کرده اســت. برای خریـد یک کیــف کمری، باید اول تصـــمــیـم گرفـــت که چطور می‌خواهـیم از آن اســتـفاده کنیــم و دلمان می‌ـــخواهـد که چه جنسـی داشتـــه باشد. بین ایــنــکـه کیــفـــی شیــک و مد روز باشـد، کاربردی باشـد و کیفـــی که اصـلـــاً برای هیچ کدام از ایـــن اهـداف ساخـته نشــده باشــد تمـــایـز ایجـاد کنـید. میـــانــگـین مردم، کیـــفـی را میـ‌ـخواهـــند که هم کاربردی و هم شیـــک و به روز باشـد. بعضـی از کیـــفـــ‌هـای کمری بیـــشتر کاربردی هسـتـــند و بعــضــی بیشتـر جذاب. کیـــف های کمـــری را می‌شود برای هر هدفـی استـفاده کرد، از یک گردش شبــانـه گرفــتــه تا ورزش و پیـاده روی.

کسـی که می خواهـــد کیـف کمــری بخـــرد، بایــد به دو مدل مختـــلفــی که می شود کیــف را انـداخت هم فکـــر کند تا برای خرید مدل مناسب خودش تصمیم بگــیرد. بعـــضــی ها ممکــن اســت کیــفـــی را انتـخاب کنـنـــد که آویزان می شود و پایــیـن کمـــر می افــتــد و بعضی ها هم کیـفــی را ترجـــیــح می دهنـد که کمــی ایمـــن تر باشــد. ایـــن کیف ها را می توان از فروشگـاه های پوشاک و لوازم ورزش یا فروشگــاه های آنـلـــاین تهــیـه کرد.

کیـــف کمـــری برای سفر

یکــی از رایـج ترین کاربـری های کیف های کمری، سفــر اسـت. وسایل ضروری یا چیـــزهایی را که لازم اسـت در دسترس باشنــد را یک جا و نزدیک به هم نگهداری می کند. مدارک سفر، پاســـپورت، مدارک شنـاســایــی و بســـیـاری مدارک دیگــر، هم ایـــمن هسـتنـد و هم دســـت‌ افـــراد برای نگه داشــتن چمدان ها آزاد می ماند.

بایــد به دو مدل مختـــلفی که می شود کیـف را انـداخـت هم فکــر کنـید

کیف کمــری برای ورزش

بانوان کیف های کمـری را برای ورزش هم انتخـاب می کننــد تا بتوانــنـــد لوازم ضروری را هنــگام ورزش همـراه داشـــته باشـند. این قابـلیـــت کیـف های کمـــری، کمک می کنـد هم دســـت هایشـان برای حرکت آزاد باشــد و هم وسایــلشـــان بیــرون نریـزد. اســتفـاده از ایـــن کیـف، فضـــایی در اختـیار خانـم ها قرار می دهـــد که پلــیــرهـــای قابل حمــل مثـــل آی پاد یا بطـــری‌ آب یا قمــقـمه را در حیـن ورزش در آن گذاشت. کیف کمــری به خانم ها ایـــن امکان را می دهد که بدون نیــار به نگـه داشـتن چیــزی، نشـسـتـــه یا ایـــستــاده ورزش کنـنـد.

یکـی از رایـــج تریــن کاربری های کیف های کمری، سفر است

کیف کمــری برای موتور یا دوچرخه سواری

کیف های کمـری ایــن امکـان را به موتور یا دوچرخه سواران می دهند که وسایـــل مورد نیــاز مثــل کلـــیــد، کیف پول یا بطری آب را به راحـتی در دستــرس داشتـه باشنـد. کیـــف های کمری به کمربــنــد شلوار متـــصـل می شوند، به همیـن دلیـل، امنــیت بالــایــی هم روی دوچرخــه و هم پاییـن آن دارنـــد.

کیف های کمـری به کمــربـند شلوار متـصـــل می شوند

کیـــف کمــری شیک و به روز

کیــفـــ‌ کمری می توانـــد تقـــریبــاً با هر مدی خودنــمایی کنـد. هر کســـی می توانــد ست لبــاس هایـش را با یک کیـــف کمری شل و افـــتــاده یا کیفی متــنـــاسـب با رنگ که لبـاس هایــش، کامـــل کنـــد. یک کیف کمــری کابـــردی به رنگ بژ یا مشـــکی جلو دامـــن، شلوارک یا حتی شلوار جیـــن را بیشتــر کرده و به شمـــا کمک می کنـــد در جمـــع های دوستـانه، کارت های اعتـــبـــاری، پول نقــد یا لوازم کوچک که ممــکـــن اسـت در محــیـــط های شلوغ یا تاریـک گم شوند را با خیـال راحت همـــراه خود ببـریـد.

کیـــف‌ کمــری می توانـد تقریباً با هر مدی خودنمـایـی کنــد

شیوه های حمـــل کیف کمری
قدم بعدی برای خریــد یک کیـف کمری منـــاســـب این اسـت که تصـــمـیــم بگیریم چطور میـــ‌خواهــیم کیف‌ـــمــان را حمـــل کنــیم. بیشــتر خانم ها، کیـف های کمـــری را روی رانـــها میـ‌ـــانــدازند، در این حالت کیـــف معمولاً از کمر آویزان میـ‌مـاند، مثــل کیف مدرســه‌ که فقط بندی برای حلقه شدن دور شانـــه ها ندارد. این نوع از کیــف های کمری، قلاب یا گیرهـــ‌ای دارند که آنـــها را محکـم دور کمر نگه می دارد. این شیو حمل برای افـــرادی منـاسب است که صرفاً برای زیبــایـی کیـف و ست کردن آن با لباســ‌ــهایـــشان حمـــل می کننــد.

یکـــی دیــگـــر از شیوه های حمــل آن، رد کردن بنــد کیف از کمــر شلوار اســـت، مثل کمربـند ایــمن و مطمئن بسته می شود. ایـــن نوع از کیـفـــ‌ـــها، ایمـــنـی بسیار بالـایی دارنـــد و برای افرادی منـــاسبـنـد که در جاهـای شلوغ و در معرض دزدی هســتــنـــد چون تا وقتـی که گیـره ها و قلاب های آن نشکــنـــد، نمـــی شود کیف را از بدن جدا کرد. در تولیـد ایـن نوع از کیـــف از قلـــاب ها و گیره های پلـاســتیکـی یا فلـــزی اســتفـــاده می شود.

کیف کمــری چرمـی

بیــشتــریـن جنــسی که در تولیـد کیف های کمـری استـفــاده می شود چرم اســـت. چرم، مقـــاوم اســت و مثل کیف دستی، در اثر وزن وسایـل داخلـــش، پاره نمی شود. معـمولاً چرم در تولیـد کیــف های کمـری مسافـرتـی و کیـــفــ‌ های کمری تحصــیلی به کار می رود. ایـــن کیــف ها را می توان برای ورزش هم اســتـفـاده کرد تا دســت ها هنگام پیاده روی یا دوچرخه سواری آزاد باشــند. چرم همچـین ضدآب اســـت و میـــ‌ــتواند از خیس شدن وسایل در باران جلوگیـــری کند.

بیــشـتـریـــن جنســـی که در تولیـــد کیف های کمـــری اســتــفاده می شود چرم است

کیـف کمری پارچه ای

کیـف های پارچه ای عموماً با برچسب «سبــز» بازاریابـی می شوند و بیــشـتـر برای خریدارانـــی هسـتــنـــد که دغـدغــه محــیــط زیســـت دارنـــد. این کیــفـ‌ ها معمولاً کاربــریشـان برای لوازم سبکـتــر مثـــل کیـف پول اسـت. کیـف های کمـــری از جنــس پارچـه، معـمولاً تنوع رنــگ بیشتــری از کیف های کمــری چرمی دارند. چون پارچه راحت تر از چرم شکـــل می گیرد و انـــعـــطاف بیـشتــری دارد، باعــث می شود افـــراد بتوانـــند وسایلـی با اندازه های متفاوت داخـــل آن بگذارنـــد. ایـن کیف ها طبــیعـــتــاً یا با بندهـای پارچـه ای گره می‌خورنـــد یا با گیـره های پلــاســـتـیکی بسـته می شوند.

کیـف های پارچه ای بیشـتــر برای خریـدارانی هســـتـــند که دغـــدغـــه محیط زیسـت دارنــد

کیــف کمــری برزنتــی

برزنـــت مثـل چرم مقاومت بالــایی دارد. خانـم ها از کیــف های کمــری برزنـــتــی برای حمـل کتـــاب، جزوه یا مدارکی که باید خیـــلـی سریـع در دستـرســشـــان قرار بگــیــرد اســتـــفـــاده می کنـند.

هر کدام از ایــن مواد، مزایـــا و معایـــبی دارند. اگر کیف قابـلیت قفـل شدن ندارد، گیـره ها و زیپ هایـــش بایـد حتـــمـــاً کامــل بستـــه شوند. اگــر کیـف را برای اســتــفــاده ورزشی مثــل پیــاده روی یا دوچرخــه سواری انـــتخـــاب می کنـــیـــم، باز بایــد مراقــب تطـــابق کاربـری کیـف با هدفمان باشیم. پارچــه، برزنــت و کیف های بافته شده، می توانـنــد هم به عنوان کیـف همــراه اسـتــفــاده شوند و هم کیــف دستــی.

خانــم ها از کیــف های کمـــری برزنــتی برای حمل کتــاب، جزوه یا مدارک استفـاده می کننـــد

گران تریــن و باکـیفیـــت تریـن کیــف ها با نام طراحـشـان به بازار عرضه می شوند. نام و شهرت یک برند و کیفـیتـ‌ بالــاتـر، آنــهــا را گران تر می کند.

انتخاب و نحوه ست نمودن کیف کمری + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.