سرطان های گوارشی،سیروز کبدی و علائم زردی پوست

زردی پوست بیماری می باشد که رنگ پوست را تغییر می دهد و سفیدی چشم هم زرد می شود این بیماری رابطه مستقیم با کبد و دستگاه گوارشی شما دارد در برخی از افراد رنگ ادرار و مدفوع نیز تغییر پیدا می نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سرطان های گوارشی،سیروز کبدی و علائم زردی پوست را در سایت دانستن خواهیددید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: زردی پوست حالــت ناخوشایـــنــدی اســت که تقــریبـــا هیچ کس نمی توانـــد با آن کنـار بیـــاید و در چنیــن مواقعی افــراد سعـی می کنـند برای برطرف کردن آن اقدام کنــنــد. زردی علـل متــفاوتی دارد که تشخیــص آن از عهـــده بیمــار خارج است. ایــن حالـت گاهـــی خطـرناک و گاهـی هم کامـلــا بی خطر است. زردشـــدن پوست و غشای صلـبیــه چشـم، نشـان بالـــا بودن بیلی روبین خون اســـت که به آن «زردی» یا «آیکتـز» گفـــتـه می شود. زردی پوست معمولا در نور طبیعــی نمود بهــتــری دارد و واضــح تر مشاهــده می شود، اما وقتــی بیـــمــاری با شکایت زردی پوست مراجـعـــه می کنـد، چند سوال باید از او پرسـیـــده شود؛

زردی پوست از چه زمـانـی شروع شده؟ آیــا با خارش همــراه اســـت؟ آیا رنگ مدفوع و ادرار تغیــیـر کرده است؟ (در بیـمـاری هپاتیــت رنــگ مدفوع زرد و رنــگ ادرار تیره می شود) خســـتـــگـی و تب و لرز وجود دارد؟ فرد به بیــماری گوارشی، ریوی و قلـــبی مبتـلـــاسـت؟ آیا در تاریــخــچه بیـمار سابقـه ابـتلـــا به بیمــاری های بدخـــیـم، کبـد، کیـسه صفــرا، هپاتـــیـت و سنـــگ های صفراوی، سابقه مصـــرف دارو و الکـل و کاهش وزن زیــاد طی ماه های اخیر وجود دارد؟ و سوال هایی از ایــن قبـیـل. با گرفـــتن چنـــیــن شرح حالی از بیمــار ایــن نتیـجــه حاصل می شود که زردی پوست علـــل مخـــتلـفــی دارد. معـمولا مردم تصور می کننـــد هرکـســـی که پوست زردی دارد، به هپاتـیــت مبتــلاســـت، در حالـی که این طور نیـــسـت و علــت زردی بایـد پیـدا شود. در این مطلب به چند علــت شایع زردی پوست اشـاره کرده ایــم. با ما همــراه شوید.

1. الـــتــهاب کیـــسـه صفــرا و مجاری صفراوی

الــتـهاب مجاری صفـــراوی باعث زردی و درد ناحـیـــه شکـــم، تب و خارش می شود. الـتــهــاب کیــسه صفرا یا کولیت نیز موجب زردی غیـــر انسدادی در پوست می شود. الــبته سنـــگ های کیسه صفـرا که باعث انسـداد مجرای صفـــرا شوند نیــز علــاوه بر درد ممکن اســـت باعث زردی پوست شوند.

2. زردی پوست در کودکان

کودکـــان در بدو تولد ممــکــن اســـت دچار زردی پوست باشــند که ناشی از بالـــا بودن بیلی روبین خون است و با مراقبت های ویژه برطـرف می شود. کودکان بزرگ تر نیـز ممکـن اســـت زردی پوست داشته باشنـــد. در این موارد معــمولا اگـــر مشکل خاصـی وجود نداشته باشد به تدریج و با افـــزایش سن کودک زردی برطـــرف خواهدشد.

3. سیروز کبدی

سیــروز کبدی باعـــث زردی خفـیــف تا متوسط می شود. خارش پوست، بزرگــی شکم در اثـــر آب آوردن، ضعـف و خســـتگـی، تورم پاهـــا، تهوع و استــفـراغ و در مراحـل شدید کاهش سطـح هوشیاری از علائم ایـن بیــماری هســـتــند. سیــروز کبـــدی بایــد کنتــرل شود، در غیــر ایـــن صورت احتمال فوت بیــمــار وجود دارد. بسـیـــاری از ایـــن بیماران از خارش پوست شکـایـــت دارند که با تجویز لوسیون های مخـصوص و کرم های ضدخارش می توان خارش پوست را کاهــش داد.

4. سرطان های گوارشی

شاید مهـــم تریـن علـــت زردی پوست سرطـان کبـد و سرطان کیـسـه صفرا باشـــد که الـــبته ایــن بیــمـــاری ها صرفا یک علامت ندارنــد و علــامــت های زیاد دیـــگری هم مشاهــده می شود. دردهـــای شکـــمـــی، تب و لرز، کاهــش وزن، خارش، بی اشتـهایی، دفع مدفوع چرب، ضایــعات پوست و… از علــائم توأم با زردی هستــنــد.

5. مصرف بعـــضی از داروها و غذاهـا

اما یکـی از مهم تریـــن علــل زردی پوست مصـــرف بعـضـــی داروهاســـت. بعـضـی از داروها مانـــنـــد قرص های ضدبـارداری، استـــامــینوفن، داروهای اســتروییـدی و… باعـث زردی پوست می شوند. به همیــن دلــیـل وقتــی بیـــماری با زردی پوست مراجـــعه می کند، یکـی از سوال های رایج اطـــلـاع از نوع دارویی اســت که بیــمـــار مصـــرف می کند. نوع تغــذیـــه نیز می توانــد در رنگ پوست نقــش داشته باشد. مصــرف زیاد غذاهــای حاوی کاروتن که در سبزیجـــاتـــی مثـــل هویج دیده می شود موجب زردی پوست خواهدشـد. الـبته ایـــن رنگدانه در پوست وجود دارد و تجمع آن هم در پوست ژنــتــیــکی است ولی در بعضـــی از افــراد ممـکن اســت زیاد باشــد یا با مصـــرف غذاهـای حاوی کاروتن بیـشــتــر شود.

بتـاکـاروتن در هویج، گوجه فرنگی، نخود سبـــز، کلم و… وجود دارد و اتـفـــاقا باعــث خوشرنگ شدن پوست می شود، ولی زیـــاده روی در آن اصلـــا توصیه نمــی شود. توجه کنـیـد ایــن مواد خوراکی در افـــرادی که پوست زرد ژنــتـیـــکـــی دارنــد نباید حذف شود، بلــکـــه فقـــط باید تعادل را حفــظ کرد. کم آبـی پوست را هم بایــد مدنظر داشت. البته کم آبـی باعث زردی نمـــی شود، ولی درخـشـــش پوست را کاهـــش می دهــد و موجب تیرگـی، خشـــکـی و بد رنــگـی آن می شود و در افرادی که زردی ژنتیـــکـــی دارنـــد نمود بیشتــری پیدا خواهدکرد.

6. عمل جراحی

بعضـــی از افـــراد نیــز بعـــد از عمـل جراحـــی دچار زردی پوست می شوند. در جراحی هایـــی که روی کبـد انجـــام می شود بیـشـــتر شاهد زردی پوست هستــیــم.

7. ضربه به پوست

مورد بعدی خونمردگـــی بعـد از ضربــه اسـت که در ایـن مواقــع با تغـیـــیــرات رنگ مواجه هسـتــیــم. قسمت آسیب دیده بدن ممـکن اسـت قرمــز رنـــگ، کبود مایل به آبـی تیـــره و زرد شود. این نوع از زردی به تدریج بهــبود خواهـــدیافــت.

8. زردی ژنـــتـــیکی و نژادی

گاهـــی زردی پوست زمــینــه ژنـتیـــکی دارد. مثـلا فردی که از بدو تولد پوست زردی داشـتـه یا پوست تیـره که به زردی می زنــد. در ایــن افـــراد پوست بدن و ملــتحـــمه چشم و حتــی زیر زبــان به زردی می زنـــد. با آزمـــایش های کلی و تشخیـصـی برای این افراد هیچ علـامت و نشــانـه بیـماری ای دیـــده نمی شود. برای تغـــییر رنـگ پوست این افراد نمـــی توان کار خاصـــی انـــجام داد. در صورتی که بیــمـار خانـــم باشد می توان توصیـه کرد از کرم های آرایشـــی برای روشن کردن و تغییر رنگ پوست اســـتـفاده کند. بعـضی از بیـــمـــاری های ژنـــتـیــکی مانـــند «ژیـلـبرت» که بی خطـر هســتـنـــد نیز می توانـــنـــد باعث زردی شوند. این افـــراد هنـگــام گرسنـگـی و تشــنگـــی دچـار زردی پوست می شوند که معــمولا گذراســـت. همـچنــین در بعضی از نژادهــا مانــند نژاد کشورهـــای شرق دور، رنـــگ پوست افراد عمدتا زرد اســـت. ایـن مورد نیـــز ژنتـیـکی است و قابل تغیـیـر نیست.

9. کم خونی

بیــمـاران دچـــار کم خونی هم ممــکــن اســـت پوست رنگ پریــده و مایـل به زرد داشـــته باشنـد، به خصوص در کم خونی های داســـی شکــل ایــن حالـت شدیـــدتـــر دیــده می شود. افراد دچــار کم خونی علائمی مانـــنــد خســـتـــگــی، ضعف، تعـریـق، تپــش قلب و… دارنـد. در ایــن مواقع بایـــد برای از بیـن بردن زردی پوست کم خونی جبـــران و بیـماری کنترل شود.

10. نارســایــی قلــبـی

در بیمــاری نارسایـــی قلبـی بیـــمـاران اغلـــب دچـار سیانوز (نوعی تنگی نفس) هســتنـــد، ولی در ایـــن مواقـع ممکــن اســـت رنـگ پوست زرد هم به نظر برسد.

حرف آخر

اگــر با زردی پوست و ملــتحـمــه چشـــم مواجه شدید، حتما برای یافـــتــن علت به پزشـــک مراجـعـــه کنیـــد. زردی ممـکــن اســت علت خاصی نداشـــته یا نشـــانــه یک بیـماری جدی باشد. آزمایـــش های تخـصـصـــی زیادی از جمله تســت های کبــدی، سنـجــش سطـح آنزیـــم های بدن، سونوگرافـــی و… وجود دارد که می توان علت را خیـــلـی زود پیـدا کرد. وقتـی بیمـاری وجود دارد، برای از بین بردن زردی حتـما بایـد بیـــمـــاری درمان یا کنترل شود، ولی در زردی های ژنتـیــکـی نمــی توان کار زیـادی برای فرد انـجــام داد.

سرطان های گوارشی،سیروز کبدی و علائم زردی پوست

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.