سرودهای انقلابی در روز ورود امام به ایران

گلچینی از سرودهای انقلابی در روز ورود امام به ایران را برای شما عزیزان در مجله دانستن قرار داده ایم این سروده های در اول انقلاب برای پیروزی انقلاب خوانده اند این سرودهای انقلابی بسیار خاطره انگیز و زیبا هستند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سرودهای انقلابی در روز ورود امام به ایران را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

کـــسی که ماه شب تار بی قراران شد

انیـــس جان و شفـــابـــخـــش قلب یاران شد

نفوذ چشم و کلـــامـــش به جان اثــر می کرد

همان که دلبـــر و دلـدار رهسپــاران شد

نه قلـب پیـر و جوان پر شد از محـــبـت او

صمـیم قلــب مصفای نو نهالان شد

به سردی دی و بهمن که نالـــه یخ میـزد

صفـای آمـدنش گرمی بهـاران شد

وجود مردم ایـران ز دوریـش غمـــنــاک

حبیـب اهـل دل و پیر ایــن جماران شد

در آن زمـان که ستم پرده سیاهی بود

امـــیـــد بخـــش قلوب امـــید واران شد

چنـــان که روز ورودش بهـــشت زهـــرا رفـــت

گل همــیــشـــه بهــاری به لاله زاران شد

خوشا صفای زمانی که ماه بهــمـــن بود

تو آمـدی و دل انـــقلـاب خنــدان شد

«حمــیـد» اگـر چه نبودی به دیـدنت لایـــق

ولی به غمزه چشـمـــت ز جان نثــاران شد

شعر: حمیـدرضا فاطـمی

سرود ورود امام خمینی به ایران

گنـبــدت گر به قد گنــبــد میـــنـــا بشـود

یا منارت به بلــنـــدی ثریا بشـــود

یا حریـم حرمت وسعت دریــابـــشود

کی بگـــیرد به دل خســتـه ما جای تورا

کی نمایــش بدهـــد رتــبــــه والـــای تو را

ما ز فقـدان تو احـــساس یتیــمی کردیـــم

گریه در فرقـت آن روح رحیـمـی کردیم

بعد تو بیــعــــت با یار صمـیــمی کردیـم

زچـــه روصبــح کنـــم این شب یلدای تو را

چون فراموش کنــم آن رخ زیـبـای تو را

عاشقـــانـــت به جمـاران به سر و سیـــنـه زدنـــد

عارفـان در حرمـــت گریـه دیرینـــه زدند

دشمنـان لاف پشـیمان شدن از کیـنــه زدنــد

ز زبـــان که بگویـم غم عظـــمای تو را

به چه حرفــی بنویســـم همـه معــنـــای تو را

اینـک ای یار سفــرکرده که رفــت از بر ما

در فراق تو شـــده خاک عـزا بر سر ما

لیـک بعـد از تو شده خامــنــه ای رهــبــر ما

به چه سودا بکنـــم عشــــق و تمنای تو را

تا که تسکـــیــن بدهد ایــن دل شیدای تو را

حمـیدرضا فاطـمی

شعــر ورود امام خمینی به ایران

خوش آمــدی به وطن ای مجاهـد ای رهـبــر

گران مبـادت بر جان خسته رنـج سفر

خوش آمدی که به سوغات دوستان داری

ز اسـتواری ایمـان نوید فتـح و ظفر

خوش آمــدی پی ترحـــیب ملتــی که گذشـت

بپــاس حق و فضــیلـت زدست و سینـــه و سر

خوش آمــدی پی تمـجـــیـد امـتــی که ز عشق

به پیش ناوک دلدوز سینــه کرد سپر

خوش آمــدی پی تحـســـیــن مردمـی که کنون

بپـای خاستـه بر محو ظلم و فتــنـــه و شر

خوش آمــدی پی تعـظــیم مردمـــی که گرفــت

زمـام از کف اهـریـــمـنــان بد گوهر

خوش آمـدی پی تعـلــیـم امتی که زجان

ترا شنـاسد تنـــهـا ترا ترا رهبر

خوش آمــدی و نکو آمـــدی که تا بیـــنـی

قیـام توده جان بر کف انـدر این کشور

ز حال خلق وطن خواهـــی ار شوی آگــاه

یکـی به چشم خدابـــیــن خویشــتـــن بنگـر

جمـاعــتـــی بنــگـر اســـتوار در ره حق

بسان کوه سرافـــراز و آهــنـــیـن پیـکــر

به گاه خیــزش چونان که موج از دریا

به گاه غرش چونان که در فضا تندر

گشاده بازو بر محو خصـــم افـسون ساز

نهاده روی به میـدان دیو افـسونگــر

به ترکش اینــک فریادشــان به گونه تیـــر

به سیـــنــه ایـــدر امـــیـدشان چنـان تندر

به تندخیزی چون گردباد در هامون

به سخت کوشی چون رودبـــاد در گردر

دمنده هرجـا چونانـکه خشـــمــگین ضیغـم

جهــنده هر سو چونانـــکـه سهــمـــگیــن اژدر

همه سراپا فریاد و غرش و غلیـان

ز موج و توفان توفنده تر ز پا تا سر

ندیـــده هرگـز چشـم زمـان چنیــن پیکــار

نخوانده هیچ کس اینگونه رزم در دفــتـــر

قیـامت اســت تو گویی به پا در کشور

از این قیام که دارد نشــانه از محـــشـر

از ایـن شگفتـــی لب می گزند برنایــان

کزیــن فشان نتوان کرد رزم را باور

ز یک طرف همـــه اهــریــمـــنـان غرق سلـــاح

ز یک طرف همه پاکــان بی سلیح و سپـــر

ز یک طرف خمپـــاره و مسلســـل و تانـــک

زیـک طرف همـه دل های عاطـفــت پرور

ز یک طرف همـه سالوس و حیــلــه و ترفـــنـد

ز یک طرف همـه ایمــان و عزم و همــت و فر

ز یک طرف همه جهل و فسـاد و قهر و غرور

ز یک طرف همه عرفــان و فضــل و علـــم و هنـــر

ز یک طرف همه نابخردان دیو آییـن

ز یک طرف همــه آزادگان دانــشور

ز یک طرف همه کفر و ز یک طرف اسلــام

ز یک طرف همـــه حنـــظـــل ز یک طرف شکـّر

بیــا فضــیـحـت اشرار بین در ایـــن میـدان

بیـــا فضـیـلت احرار بیـــن در ایــن سنــگر

که توپ و تانک فرو مانـــد پیـــش سیـــنــه و دست

که دیو صحـنه تهـــی کرد و بســـت بار سفر

خلـل فتـاد به کاخــی که دیو می پنـداشت

که بارگـاه خدا راست همسر و همـبــر

بزرگوار زعیما هم از زعامــت تست

قیام خلق بدیـن پایــه اتـــفاق نظــر

تویی تو موجد ایـن انقـلـــاب در ایران

توی تو مایـه ایــن اتـفـاق در خاور

تویی که در همه جا موج اعـتــصاب از تست

همی ز ساحــل اروند تا کران خزر

تویی که لرزه فکنــدی به کاخ استعمــار

تویی که شعـله فکـــنـدی به جان مسـتـــکـبـــر

تویی که عزم تو بر کند بیخ ظلـم از ملک

چنـانـــکــه دســت علی در ز قلــعــه خیـبــر

همــه زعـــامت زیـبد ترا در ایـن دوران

همـــه امــامت شایـد ترا در این کشور

همـــه به حکـم تو گردن نهـــاده ایـــم همه

تو امر کن که به امـــر توایـــم فرمـانـبر

تمـام ایران آغوش شد که تاگـیرد

ترا چون جان ببـر ای رهــبـــر ز جان بهـتـــر

تمــام ایــران شد دیـده تا ترا نگرد

فراز مسـند اســـلام و دیـن گرفــتـــه مقر

تمــام ملت شد گوش تا مگر شنود

پیام روح فزای تو از بر منـــبـر

فراز منبــر ایــنـــک بر ای همـچو رسول

بگو بنام خداوند قاهــر داور

بگو که دشـــمــن بدخواه دام برچـیـند

که مسلــم در خط الحاد نیست راه سپر

الا خمـــینـی ای نایــب امام زمـان

الـا خمــینی ای رهــبـــر خردپرور

بریز در خط اسلـام طرح جمهوری

که مسلــمیم و به ام الکـتاب مســـتــظــهـــر

حکومت ایــنــجـــا محکوم حکم قرآن اســت

که هسـت قرآن منصوص حضــرت داور

در ایـن مجــاهـــده بادا خدا تو را همراه

در این مبارزه بادا خدا تو را یاور

ترا درود که شایســته درود تویی

ترا سلام که اسلــام را تویی یاور

حمیــد تا که ثنـــای تو بر زبان دارد

سزد که سر بفرازد ز فخر بر اختـــر

حمیــد سبــزواری

سرودهای انقلابی در روز ورود امام به ایران

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.