سرویس بهداشتی مدرن با ایده های جدید

سرویس بهداشتی مدرن در همه خانه ها لازم و ضروری می باشد شما باید به سرویس بهداشتی خانه خود اهمیت داده و چیدمان سرویس بهداشتی خود را از این ایده ها برگرفته به یک فضای زیبا و دلچسب تبدیل نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سرویس بهداشتی مدرن با ایده های جدید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

در هر خانـه معـمولاً یک سرویس بهـداشتی نزدیـک در ورودی و یک حمــام و سرویس در بخـــش خصوصی خانـــه در نظر گرفــتـه می شود. سرویس بهـداشـــتی جزء جدایـی ناپـــذیر خانــه محسوب می شود و بدون آن نمی توان در خانه آسوده زیســـت. فعـالـــیت های متـــعـــددی در سرویس ها انـجـام می شود؛ از شســت و شو گرفتـــه تا استــراحـت در وان و غيره که هر یک به فراخور نیـازشان اثــاثیـه و اجزایی را می طلبنــد. در طراحـــی سرویس های بهــداشتـی باید به ابعاد اجـــزای مورد اســـتـــفاده، فرم، جهت گیــری درسـت و چیـــدمان آنهــا توجه ویژه ای گردد تا فضــای کافــی برای عبور و مرور، استـــفاده آســان، راحـــت و بدون دردســـر از آنـــهــا را برای ساکـــنـین فراهـم آورد.

سرویس بهـداشـــتـی جزء جدایی ناپـذیر خانه محسوب می شود

حمــام و سرویس بهـداشــتی به عنوان خصوصی ترین بخـــش های خانه شمـا بایـد مورد توجه ویژه واقـــع شوند. یکی از مشـــکـلـــاتی که در خانه ها لمـس می کنـیـــم، کوچک شدن بیــشــ‌ازحـد سرویس های بهـــداشـتی و بی توجهــی به ایـــن مهم اســت که آنـــهـــا هم فضـــاهایی هسـتــند که هرچـــنـد کوتاه؛ امـــا بهـ‌دفـعـات در طول شب و روز مورد استــفـــاده واقــع می شوند و در نتیجه توجه به فضـای داخـلــی شان و ایجــاد جذابــیـــت های بصری داخـل شان می توانـد آنهـــا را از فضایـــی زنــنـده به فضــایی جذاب و دلـــچســـب تبدیل کنــد.

انتخـاب رنـگـــی مطلوب، شیـــرآلــات و اکـسـسوری (لوازم تزئینـــی)، چیـــدمـان مطلوب و… نکاتی هسـتـنـد که برای رسـیـدن به سرویس بهــداشـتـی ايدهــ‌آل میــ‌توانند ما را یاری کننــد. در ادامــه ایـــن مطـلب می خواهـیـم انــدکـی در باب این فضا و به خصوص سرویس های بهـداشـتـــی کوچک و لوکس صحــبـت کنـــیـم.

کوچکـِ بزرگ

برای اینـکه سرویس بهـــداشتـــی کوچکتــان بدون افـــزودن مســـاحـت بزرگ تر از آنـــچه هست به نظـر برسد و احـــســاس محدودیــت کمــتری بکــنــیـــد به این نکات توجه کنـید. تفـاوتی ندارد از چه سبکی برای سرویستان اســتفـاده می کنــید. شما می توانید با اندکـــی جادوی بصری، تغیــیـر رنگ و نورپردازی سرویس کوچک و دنـجــتــان را تغـییـر دهــید.

رنـــگ های کمـــرنـــگ و ملایم که تمــایــل به بزرگتـر نشان دادن فضا دارنــد را برگزینــید، الـــبــتــه ایــن بدان معـنا نیـست که حتــمــاً صورتی ‌رنگ منـاسب سرویستــان است، بلـــکـــه منظور این اســت که از رنــگـ‌ـــهای پرمـایــه (پررنگ) و مهیج خودداری کنیــد. روشن تریـــن رنـگ ها را برای اكـــسسوري و حوله ها و رنـــگ های پاستـــل (روشن و ملـایم)، خنـــثی و سفـیــد را برای زمیــنه برگزینـــیــد. در زمــان انـــتخـاب دقـــت داشـــته باشـــید كه رنگ های سرد، حس آرامـش را نیز الــقـــا می کننـد.

شمـــا می توانــید با افزودن نور به فضـایـتـان به گشودگــی و گسـتـرش ظاهـر آن کمک کنــید. عقب نشسـتـــگی ها و طاقچـه ها می توانند نورپـــردازی گردنـــد و منـــابع نور می توانـنـد به سقف متــصل شوند و بر روی فضـاهای کار متـــمرکـز گردنـــد. منابــع نور دیوارکوب به خصوص در کنار میز آرایـــش یا روشویی می توانـنـد علــاوه بر نقـش کاربردی به گرمی فضا و بزرگ تر جلوه کردن آن کمـــک کننـــد.

استفاده از سیــنـــک هایـــی که دارای کابیـنت هســتند فضــای خوبی برای نگهداری لوازم در زیر سیـنـــک مهیا می کنــند؛ امـــا فضای زیـادی را هم از سطـح زمـــین در سرویس های کوچک اشـــغـــال میــ‌ــکننــد؛ بنــابــراين می‌ــتوانیـد به جای آنهـــا از روشویی هایـــی که به دیوار متـــصل می شوند یا روشویی‌هـــای پایــهـــ‌دار اسـتـفاده کنیـد و گزیـنــه دیــگـری برای نگـــهـداری لوازم (حوله و لوازم نظـافـت و …) بیابـید؛ برای مثـال یک قفسه (شلف) یا کمد کوچک دیواری.

یک آینه بزرگ برای قرار دادن در مقـابل روشویی برگزیـــنــید؛ چون آیـــنـــه نور را در فضا منـعکـــس می کند و الگوها و رنـــگ را در فضا بهـــبود میــ‌ـــبـخـشـد. همـین طور می توانـیـد به جای یک آینـــه بزرگ از مجــموعه ای از آیــنه ها که با نظمـــی خاص و هنـــرمـــندانـــه روی دیوار چیـــده شدهــ‌ــانـــد، اسـتــفاده کنیـد.

از سیـــنــک هایی که دارای کابــیـــنت هسـتــنـــد برای نگـــهداری لوازم استفـاده کنـــیــد

لوکس و بی همـتـــا

سطوح و مصـــالح یکی از مهــمـتـریـن عنـــاصــر ایـــجـاد طراحـی داخـلی لوکس در یک فضــا هسـتــنـــد؛ برای نمونه شما می توانیــد با انتـخاب یک روشویی از سنــگ مرمر سیاه یا سفیـد با رگه هایـی از رنـگ طلـــایــی ظاهری لوکس برای فضایـتــان به ارمغان بیاوریـد؛ اما ایـن تمام راهـــکاری نیست که در اختـــیـار داریـــد.

برای دســـتیابـی به ظاهری لوکس در فضـایــتـــان می‌توانـــیــد بعـد از پوشش کف و دیوار با مرمـــر یا سرامیــکـــ‌ــهایی با طرح مرمر که امــروزه به وفور در بازار یافــت می شوند از جزئیات و اجــزایــی مثــل شیـــرآلات، دســتگـیـــرهـ‌ها، یراق آلـــات قاب آیـــنـــه و منابـــع نورپردازی طلــایـیـ‌رنــگ استـفاده نماییـــد.

مصــالح نازک کاری (فیــنیـــشـــیـنـــگ) با تضـــادی که با هم دارند می تواننــد حس لوکس و تشریــفــاتـی بودن را منتـقـل کنند؛ برای نمونه می توانیـــد دیوارهایی با پوشش نهایی سفیـــد که مشابه سنگ اســـت داشتـه باشــیـد و برای ایــجاد تضاد ذکـرشده از پوشش نهـایی مشــکی برای کف در کنار لوازم بهداشتــی به رنگ مشـکی براق و یراق آلــات، شیـــرآلـات و اكسـسوری ها با پوشش کروم براق بهـره ببــرید.

سطوح و مصــالح یکی از مهـمــتــریـن عناصـر ایــجاد طراحـی داخلی لوکس در یک فضا هسـتـنــد

جزئیات لوکس

یکـی دیگر از راهـــکــارهــای مفــید برای رسیـدن به فضـــایـــی لاکـچــری، اســـتفــاده از عناصر تزئینـی و موتیفـــ‌ـها در اجزای فضــا اسـت؛ برای نمونه شمــا می توانیـــد از موتیــف های کلــاسیــک در گچبــری و گیــلویی های دور سقـــف، قاب آیـنه، قاببـــندی های دیوار، سیـــنک روشویی، کابـــینـــت زیــر سیــنـک روشویی و سایــر لوازم بهـداشـــتـــی و همـ‌ــچـــنـــیـن عنـاصر تزئینــی (مثــل گلدان و سایر اكــســسوری ها) و کاربــردی (مثل منابع نور و…) استـفـــاده کنـیـــد. استــفــاده از منــابــع نوری تأـــکیدی با نور زیـــاد می‌ــتواند بر محـــیـــط کلـــی و ظاهـر حمـــام تأـــثیر بگـــذارد و لوکس باشـد. از سوی دیگـــر نورهای تأـــکیدی مخفی که به‌صورت استراتژیک و در محـل های خاصـــی از فضـا استـــفاده می شوند هم میــ‌ــتوانند نقش مؤثـری در ایـــجــاد حس تجـــمل فضـــا داشتـه باشند.

ایــده برداری از عنـاصر طبـیعت نه تنها می توانـد منــجـــر به رســـیـــدن به فضایی لوکس شود، بلکه از سوی دیـــگــر موجب دسـتیابی به ظاهر و شخصـیتــی برای فضا می شود که به هیـــچ وجه بوی کهــنگی نمـــی گیرد و اصـــطلاحـــاً از می نمــی‌ــافـــتد؛ برای نمونه اسـتـــفــاده از روشویی و وان یا سایر لوازم بهــداشتی که پوششی شبـیـــه به پوست جانوران (پوست مار یا تمساح) دارنـد با رنـــگــی تیره (برای مثــال خاکـســـتـــری تیـره) که در ترکیــب با سطوح تیـرهـــ‌رنگ (برای مثال قهوه‌ای سوختــه یا خاکستری‌های رنــگیـن تیــره) در کنار گلدانــ‌ـهای استـــیـــل براق که گل های خاصـی مثـــل ارکــیـــده را درون خود دارند و آیــنه ای بزرگ با قاب اســتیـل و یراق آلــات و شیـــرآلـات استیــل براق، ما را در این مهـــم یاری می کننـــد. اســتفاده از هر عنصــری که وجودش در سرویس بهــداشتــی و حمـام معـمول نیــست و انـــتـــظار دیدنــش را در این فضا نداریم، می تواند ما را برای دسـتیابی به هدفـی که به دنبـــالــش هسـتـــیــم یاری کنـــد؛ برای مثال وجود یک آبــاژور ایــسـتـــاده لاکـــچری یا یک وان چوبی با فرمــی خاص و طبـــیـــعــی می تواننـــد غیرقـــابـل باور و دور از انـتـظار باشـند.

سرویس بهداشتی مدرن با ایده های جدید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.