سری چهارم سریال شهرزاد در حال ساخت

سری چهارم سریال شهرزاد در حال ساخت می باشد در سری چهارم سریال شهرزاد بازیگران جدید به بازیگری پرداخته اند این قسمت پایانی این سریل پر مخاطب می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سری چهارم سریال شهرزاد در حال ساخت را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

ساخت فصــل چهارم شهــرزاد

به گزارش مجله خبری دانستن : ساخــت فصـل چهارم شهـــرزاد , نسیـم ادبی بازیـــگـــر ایــن روزها مشـغول بازی در فصل سوم سریــال شهـــرزاد به کارگـــردانـی حســن فتحی است و همــچـــنین در نمــایـشـ”ـــآبی مایل به صورتیــ” به کارگـــردانـــی سانـاز بیــان نیـز حضور دارد.

او در خصوص وضعـیـت فعـلـــی ضبط سریـــالـ”ـــشهرزاد” بیــان کرد:
ضبـــط سریال خوب پیش میـ‌ـــرود و احتمــالـــاً تا آخــر اســـفـنـــدمـــاه ادامه خواهد داشـــت.

ادبی در خصوص فرازوفرودهـای شخصـیت حمیرا در این سریال گفت:
حمـــیرا از فصل اول در ایـن سریـــال حضور داشت و فرازوفرودهـای شخــصــیــتــش در فصـل اول کمتـــر بود،اما در فصل دوم یکــســری اتـــفـاقات برایــش رخ داد که بیـــشــتر خودش را نشــان داد ودر فصــل سوم این اتفـــاقات خیــلـــی بیـشتر خواهد شد. حمـیــرا جزو آن دسته از شخصـیتــ‌هـایـی اسـتکه فرازوفرودهای بســـیــاری دارد که در سریال دیـــده میـ‌ـــشود. درواقـع شخصــیـت یک‌ــخـطــی نیست و در طول داسـتــان با وجوه مخــتـــلـــفـــی از شخـصیـت و زنــدگـــی او آشنــا میــ‌شویم.

این بازیگر درباره تولید فصل چهارم این سریال نیز اظهار کرد: هنوز هیچ صحبتی نشده و
تولید فصل چهارم “شهرزاد” قطعی نیست، اما احتمال تولید نشدن فصل چهارم این سریال و پایان آن در فصل سوم بسیار زیاد است.
تکلیف ساخت فصل چهارم شهرزاد

بازیگر فیلم “چهارشنبه” این روزها بر صحنه تئاتر در نقش زنی که تغییر جنسیت داده در
“آبی مایل به صورتی” به ایفای نقش می‌پردازد و با این نمایش در
سی و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز حضور خواهد داشت.

او درباره حضور در این نمایش و ایفای نقش “امیر” نیز عنوان کرد:
این کاراکتر درواقع زنی است که کاراکتر بسیار سختی دارد و همه کسانیکه این نمایش
را دیدند خیلی از متفاوت بودن آن صحبت کردند. کار بسیار متفاوت با چیزی است
که در چند سال اخیر درباره ترنس‌ها روی صحنه رفته است. این کاراکتر یک ترنس است که با مشکلات بسیاری مواجه است.

درواقع او زنی است با یک هویت مردانه و بااینـــکــه صاحب فرزند میـ‌ــشود امــا به دنـــبـــال
تغیـــیر جنــسـیـــت خودش اســـت و در ایــن راه با مشکــلاتی مواجـه می‌ـشود که بســیــاری
از ایـــن افــراد با آن روبرو هســتند چرا که جامعـــه ما پذیرای آنـــ‌ــها نیســت و اتفاقـــات برای آنــ‌ها خیلــی بیشـــتـر پررنـگ می‌شود و با مشــکــلــات دســـت‌وپنـــجه بیـــشتـری نرم می‌کـنـــنـد. امـــیــر نمایـی از این افــراد است.

ادبــی در پاسخ به ایـــن سؤال که تا چه اندازه این نمایش مخاطـــب را با مشکـلـــات ایـن قشر
از جامـعه همراه کرده است، گفـــت: “آبـی مایـل به صورتیـــ” سعـی کرده با بضـاعـتی که دارد در این زمینـه فرهـــنگـ‌ــسازی کند.

تا جایی که در توان داشتـــه و سالـن هم در اختـیـار گذاشته این کار را انــجـام داده و
مخـاطـب با دیــدن نمـــایــش باحال عجـــیـبـــی بیـرون میـــ‌ـــرود. کاری که ما کردیــم کم نبود و
بسیـــار ارزشمنـد است. همــیـنــ‌ــکه همـــه انـــســان هستــیم و قابلــ‌ــاحـــتــرام، مهـم اسـت.

باید به ایــن دســتـــه از افراد جامعـــه نیز به همـیـن چشـم نگاه کرد. ترنــســ‌ــهـــا هنوز هم در تمـامجوامع دچـــار معضل هستـند و جوامع به‌ـراحتی مشـــکـــل آنــ‌ــهـا را نپـذیــرفـته و هنوز بهـ‌ــسخــتــی با آن‌ــهـا برخورد میـ‌کنند. ضمــن ایـــنــ‌ــکه مردم ما هم شنـاخـت کمــی از این افراد دارنـــد و حتـــی گاهـــی آنـــ‌هـــا را اشـــتـــبـاه می‌ــگــیـــرنـد درحالــیـ‌کـــه این افـــراد بسـیـار متفــاوت هسـتـــنـــد.

ایــن بازیـــگـــر دربـــاره اســتــفاده از ما به ازای بیرونی یا برخورد با ایــن افراد برای ایفای
نقش خود بیـان کرد: برای بازی در این نقش از ما به ازای بیـرونی استــفـــاده نکــردم و تلــاش کردم خودم ایــن شخـــصــیــت را پیـــدا کنـــم.درواقــع ایــن شخصـیــت تقـــلـــیـــدی نیــست و بیـشـتـــر ایفـای آن برخـــاسـته از یک حس درونی بود.

سری چهارم سریال شهرزاد در حال ساخت + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.