سفتی پلاستیکی آلت تناسلی یا بیماری پیرونی در مردان

آلت تناسلی اگر مانند پلاستیک سفت شود این حالت نوعی بیماری جنسی در مردان بشمار می رود که باید سری به پزشک مراجعه نمایید چون این بیماری سه مرحله دارد و اگر بیماری شما به صورت حاد شود دچار مشکل زیادی خواهید شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سفتی پلاستیکی آلت تناسلی یا بیماری پیرونی در مردان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

یه گزارش سایت دانستن: بــیمـاری پیــرونی که به «سفـتــی پلاسـتـــیـــکـی آلـــت» ترجــمــه شده اســت،ـنوعی اخـتــلـال در بافت فیبری آلـــت تنــاسلـــی مردان اســت که به علـــت رشـد پلـاک های لیفـــی در بخــشــی از بافـت نرم آلـت به وجود می آید و 1 تا 4 درصـد مردان به ایـــن عارضــه مبــتــلـــا می شوند.

بیشـــتـــر افراد به علت نوع خاصــی از درگـیری بافـــت آلت،ـــدچار بروز انحنــای آلــت به سمــت بالــا می شوند.ایــن بیمـــاری همچنــین نشـــانـگان ناخن خمیـده نیـــز نامــیـــده می شود و در نهایت،ـــچون جراحـــی فرانسوی به نام فرانــسوا ژیگو دولاپیرونی در سال 1743 برای اولیـن بار این بیــماری را شرح داد،ــآن را به نام پیرونی هم می نامـند.

برخـلاف تصور،ــپیرونی فقـط موجب انـــحـنـا نمـــی شود؛ــبلـــکـه موجب برجـســتـــگی و دنــدانه دار شدن بافــت آلت و باریـک شدگــی و کوتاهی آن نیــز می شود.دردی که در ابــتـــدای بیـــماری وجود دارد،ـحدود 12 تا 18 ماه بعد از شروع بیـماری از بیــن می رود.اختــلال در نعوظ و سفتــی آلـــت در پاســخ به تحریـــک جهـــت فعالـــیـت زناشویی به درجات گوناگونی وجود دارد و در مراحل پیـــشرفــتــه تر بیـــمـاری بروز می یابـد و موجب دردنــاک و مشـــکــل شدن فعــالـیـــت زنـــاشویی می شود.

اگـرچه کمــی انـــحنـــای آلــت،طبـــیعـی است و بسـیاری از نوزادان پسـر با ایــن حالت به دنـــیا می آیــنـــد و مشــکـــلـی هم ندارند،اما هنــگامـی که این مسالــه موجب درد و سفـــتـــی و بروز ضایعـاتی مانــند طنـــاب (به نام پلـــاک) یا انحـنای غیرطبیعی آلـــت در زمـان نعوظ یا تحــریک شود،ـمی گوییم که فرد به بیــمـــاری پیرونی دچــار شده اســـت.

سردستــه بیمـاری هایـی که سبــب کجـی اکتـسابی آلـــت تنــاســلی می شود، بیــماری

پیـــرونی است. عامـــل اصـــلـی بیــمـــاری مشخــص نیـست ولی بسیـاری، وارد شدن ضربــه به آلـــت تناسلی در حالــت نعوظ را در ایــجـــاد آن دخیل می دانــند.
باید بدانـــید، بیـــمـــاری پیرونی سه مرحله دارد؛ مرحــله حاد، مرحــلــه مزمـن زودرس و مرحله مزمن دیررس. علامت بارز مرحـــلـه حاد، احـــسـاس درد در آلـــت تناسلی بویژه هنـــگــام نعوظ است.
اگـر در ایــن مرحله بیمار به پزشک مراجـــعـه کند، احــتـمال ایـن که با درمان، جلوی پیـشـرفــت بیـماری را بگـــیریــم زیـاد اســـت ولی صددرصد نیست. ایـــن مرحـــلـــه، حدود 6 تا 12 ماه طول می کشد و اکـــثر مردان مبتلا نیــز به آن اهمیت نمی دهـند یا به علـــت خجالت به پزشک مراجـــعه نمـــی کننــد.
پس از سپری شدن این مرحلـــه، بیـــمار وارد فاز مزمن زودرس خواهــد شد که در آن، کم کم بافـــت فیبــری در آلــت ایــجاد و پلــاک تشکــیـــل می شود و به تدریج منجـر به کج شدن آلت تناسـلی در حیـن نعوظ می گردد.
همـــچــنــیـــن بخوانــیــد : تمـــام دانستـــنــیها و مطالب در مورد اختلـــالـــات جنــســـی

انـدازه و تعـداد پلاک بســـتـه به شدت بیمـاری و مدت زمـانی که از آن سپــری شده، متغیــر است. ایـن پلــاک ها براحتـــی با دسـت قابل لمس هســـتنـد و ضمـــن کج کردن و کوتاه کردن آلت تناسلی به توانایی نعوظ بیـمار هم آسیـــب می زنـــند. ایــن در حالــی اســت که مرحــله مزمــن زودرس حدود شش ماه طول می کشـــد و پس از آن، بیـمـار وارد مرحـله مزمـن دیررس می شود.

در ایــن مرحلـه یک اتـــفاق مهم می افــتد و آن رسوب کلـسـیم روی پلاک اســـت که اصـــطلاحـا به آن کلـــسیفـیــه شدن می گویند که کجـی آلت تنـاسـلــی شدت می یابــد و بیـــمـــار مبتـــلا به اخــتـــلـال در نعوظ می شود. در حالــت نعوظ ممـــکن اســت آلــت تناسلـی تا محل پلاک سفــت شود و بعـــد از آن آلت تنــاسـلــی شل باقـــی می ماند و حالــتی شبیــه ساعت شنی ایـــجاد می شود یعنی آلـت تنــاسـلی در یک قسمــت باریک می شود.

برخـــی مواقــع، شدت کجــی آنــقـدر زیـاد اسـت که نزدیـکــی امـــکـان پذیر نیسـت. تنها درمان در این مرحـــله جراحی اســت که الـبتـــه همیشـه هم مشــکــل بیـــمار را حل نمی کنـــد. ازطرفــی، تشـخیص بیماری پیـــرونی در مرحــلـــه حاد اهــمـیت زیادی دارد چون اگر سیــر بیـــمـاری پیــرونی کنـترل نشود، به طرف ناتوانـی جنسی پیــش می رود.

یکـــی دیگر از مواردی که سبـب تشـــکــیل بافـــت فیـبری و کجــی بعـدی آلت تنــاسـلی می شود، شکســـتـــگی آلــت تنـاسلــی است که پدیـده نادری هم نیست. در شکستـگی، آلـــت تنـاسلی درحـــالت نعوظ یکـبـــاره تا شده، به دنــبـال آن درد شدیـد همراه با تورم شدیـد و کبودی شدیـــد آلت تناســـلـی و نواحی اطــراف ایـجاد می شود. این افــراد نیاز به عمل جراحی اورژانس دارنـد و اگـــر عمـــل نشوند، ممــکـن است برای همـــیشـه دچار ناتوانی جنــسی شود.

سفتی پلاستیکی آلت تناسلی یا بیماری پیرونی در مردان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.