سلفی زیبا و دیدنی شفر و دخترش برای طرفداران استقلال

سلفی زیبا و دیدنی شفر و دخترش در کشور امارات برای طرفداران تیم استقلال است شفر یکی از بهترین سر مربی های ایران و تیم استقلال می باشد تیم استقلال در دربی با پرسپولیس توانست برنده شود و هوادارانش را خوشحال نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سلفی زیبا و دیدنی شفر و دخترش برای طرفداران استقلال را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : وینفــرد شفر پس از تســـاوی ناعــادلانــه در مقابل الـعـیــن امارات در استوری اینـستـــاگـرامــشــیک سلــفـــی از خودش و دخـتـرش منتــشر کرد. دخـــتر شفر برای تماشـای دیــدار آســیایـی اسـتـقـلال به امارات رفتـــه بود و در ورزشــگـــاه حضور داشـــت. عکسی از شفر و دخــترش را در ادامـه مشـــاهـــده میـــکیـند.
سلـفــی شفــر و دخــترش

تیم شفر با وجود انتـقـادات پا به لیگ قهــرمــانان گذاشــت امـا اولین نمایـش تیـــم او نشـــان می دادکه اســـتـقـــلال با ایـــن سرمــربــی آلـــمــانــی، نگـــرش و تفکـر جدیــدی دارد. استقــلال برابـر الریــان کمتر از ۱۵ دقیـقه بد بود؛ـــامـا توانـســـت با پشت سر گذاشـــتن خاطره بد جدایی از لیـــگ قهــرمـانـــان برابـر حریـف قطــری خود بدرخـشـدو در شرایــطــی که می توانست برنـده باشـد، به تساوی رســـیـــد. در گام بعـــدی الـــهــلال را شکســـت داد،فولاد را گلـبــاران کرد و در دربــی با یک بازی برنــامـــه ریــزی شده به برتـــری رســـیـــدتـــا مشــخــص شود تیـــم شفـــر، کامـلـا بازسازی شده و الـــبته ایـــن بازی با یک معـمـاری جدید همـراه است.


سلفــی شفـر و دخترش

اســتـــقـــلـــال با روحیه ای بالـــا برای انتقام بازگـــشـــت. دیدار خردادماه را اگـر در ذهـــن خود مرور کنیـــد،ـــبه یاد تیمـی می افـــتـیـد که سراسیــمه و تقـــریـــبـا بی برنامه در غیــاب چند ستـاره خود دل به درخشش رحـــمتـی،رابسون، باقــری و رضایی بستـــه بود اما عصـــر اســـفـندمــاه تیم شفر با یک بازی تاکـــتـیـــکـــی باعــث شدتـــا حتـی مامیچ نیــز مجــبور به اعتراف شود که استـقـلال، تیم بهتر زمـــین بودو چه بسا اگر آســـیـــا داوران بهـتــری داشــت، اســتقـلال پرونده انتـقــام را در العـین بسـتـــه بودو می توانـــست جواز حضور در دور بعــدی را قطـــعی کنــد. اســـتــقـلال هیچــگـــاه برابــر العیــن در بازی سه شنبه شب،هواداران خود را نا امــید نکــرد و بدبـین ترین هواداران این تیــم حتـــی لحـــظـــاتـــیـقــبــل از واکــنش خوب حسیـــنی در ضربه پنـــالتی مطـمئن بودنـــد که تیم شفر حتی در صورت دریـافـــت گل، باز هم شایـــســتگــی بازگــشت به بازی را دارد.

استــقلـــال جدیــد با معماری شفر، همــه چیـز برای لذت بردن دارد. از گلـزنـی در بازی های متــعــدد مانــنـــدسپاهـان، پارس جنوبی، سپـیدرود، فولاد و غیـره تا لذت درخشــش جوانــان، خارجی های درجه یکو تراز اول، اعــتــماد به نفس در بازی های بزرگ و صد الــبـــته یک مربــی که همـه چیـز برای محبوب شدن دارد.اسـتــقلـال حتی اگر در دیـــدار برگـــشت هم نتواند الـعــیـن را شکـست دهــد، در ماه های اخیــر نشــان دادهـکه مســـیـــر انــقلـاب را به درستـی طی کرده و مدیـران ایـــن تیـــم توانـســته اندنسـخــه ای شفـابـخـش برای آبــی ها تجویز کننــد. این تیــم حالـا از همیشه برای هواداران لذت بخش تر است.
سلفی شفـر و دخـــتــرش پس از تسـاوی در امـــارات

هدف شفـر همیــن یک جملـه بود. صحبــتـــی که او بارهـا در نشـــســـت های خبـری خودبا اشاره به شکـست ۶ گله استـــقلــال و ۴ گله پرســـپولیـــس تکرار کرد و آهــستـــه آهـــسـتهبـه بازسـازی تیم خود پرداخت. استـــقلــال لیـگ را از دسـت داد امـا در جام حذفـی توانســت به فینــال دسـت پیدا کنـــدتـــا فاصــلــه کمـــی با کسب یکــی از دو جام معتـبـر فوتبـــال ایــران داشــته باشــد.با ایــن وجود شفـــر همچـنـان با یک انـتـــقــاد بزرگ رو به رو بود و بســـیاری می گفـــتنـــدکه تیم او برای بازی های بزرگ آمـاده نیــست. سرمـــربــی استـقــلــالالبتــه به لطــف عدم تسلط به زبان فارسـی و دوستـــان کم ایرانـی خیـــلـی درگـــیــر انــتـقــادات نشـــد تا مسیــر خود را ادامـه دهـد.

آبی پوشان پایتــخت چند ماه قبل با قبول شکســـت ۶-۱ مقـابــل همــین تیم الـــعـــیـن،ـــاز آســیا کنـار رفتـه و ماه ها در مقــابــل رقـیـب سنتـی سرافکنده بودند؛ـاما از زمـــان حضور شفـر در ایران، پا به پای پرسپولیس پیـــش آمــدنـــدو علــی رغـــم فاصله در جدول، پیــروز دربی نیز شدند. بعد از انـــتـــقـــام در دربــی، نوبت به الـعــیـن رسـیـــدو استـقلالی ها نیــز با توپ پر وارد زمیــن شدند و به گل هم رســـیـدنـــد؛ امـا در دقایـــق پایانی مسابـقه کار به تســاوی کشــیده شد.

اســـتـقلــال در دیداری به تســـاوی ۲-۲ مقابــل الـعـیـــن رســید که دو بار از حریــف پیش بودو شایـد اگر داور مالــزیـایی نبود، حتـی می توانـــســتنـد به پیـــروزی هم برسند. با این وجود،ــهواداران استقلال از عمـــلکــرد وینـفرد شفـر و شاگــردانـــش راضــی بودنــدو در صورت شکـــســـت هم بعـــیـــد بود اعـــتــراضـــی نسبت به آن ها داشــته باشــنــد.

شفـــر در نشــست خبــری بر یک نکـــتــه تاکـید داشــت؛ او می گفت:من آن شکـست تلخ مقابل الـعــین را محو کردم و سبب شدم به باد فراموشی سپـرده شود.الــبتـــه اســتقـــلـالی ها آن دوران را فراموش نخواهـنــد کرد اما حالــا به تیم قدرتمـندشان افــتـخـــار می کنـــنـــد.

سرمربـــی آلمـــانـی آبـــی ها در ابـــتـــدای حضورش نیـــز صحــبـت از فراموشی آن شب تلخ می کرد وحالـا به دنـبال انتـقـام و کسب ۳ امـــتیاز در تهـران خواهد بود.

سلفی زیبا و دیدنی شفر و دخترش برای طرفداران استقلال

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.