سم‌زدای طبیعی،معجون لاغری و چند خواص آلوئه‌ورا

آلوئه‌ورا گیاهی است بسیار مفید که برای پوست و مو خوب است آب این گیاه خاصیت سم زدایی در بدن دارد و بسیاری از افراد آلوئه‌ورا را معجون لاغری می شناسند چون بسیاری از بازیگران و ستاره ها برای لاغری از این گیاه استفاده می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سم‌زدای طبیعی،معجون لاغری و چند خواص آلوئه‌ورا را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

کرم‌ـــهای تسـکـیـن‌دهـنــده و کاهـــنـده التهـابی که از آلوئه‌ورا گرفـته می‌شود شهره خاص و عام است. نوشیــدنی آن هم ایــن روزهـا در هر سوپرمارکـتی یافت میـ‌شود و از شرق تا غرب کسی نیســـت که از خواص بی‌شمــار این گیاه معــجزه‌آســـا نشنیده باشد.

طبـــق آمار موسسـه LA plante در سال 2016 میـلادی، مصرف این گیاه در حوزهـ‌ــهـــای زیـــبایـی، دارویی و خوراکـی طی چند سال اخـیر به شدت رو به رشد بوده و طی 10 سال گذشـــتـه تقـریــبا 2 برابر شده است. 7 نکـــتـــه مهـم در رابـــطـــه با خواص و نحوه مصـــرف ایـن گیاه وجود دارد که در ادامــه به آن میـــ‌ـــپردازیم.

1.یک نوشیدنـــی مقوی

ویژگـــی‌ اصــلی و شاخص گیاه آلوئه‌ورا همــان محتوای بالای آبــش اســت. 99 تا 5/99 درصـد آلوئه‌ورا را آب تشکیــل داده و 1-5/0 ‌درصـــد باقـــیـــ‌ــمـــانــده شامـــل 75 نوع ماده فعــال بیولوژیک از جملـــه ویتـامیــن‌ـــهای محـــلول در آب یا ویتـامیـنــ‌ــهـای محـلول در چربی، مواد معدنـــی، آنـــزیمــ‌ها، قنـــدهــا و پلیـــ‌ســـاکاریـدهای ساده یا پیــچیـــده، سالـیـــسیـــلــیکــ‌اسیـدها و اسـیدهای آمـیــنه و اســیدهـای ارگانـیـک و… اســت. در آلوئه‌ورا ویتامــین A یا همـــان بتاکـاروتن، ویتامیـــن C و ویتـــامیـــن E یافت می‌ـشود که بعضـی از آنهـــا آنتــی‌ــاکـســیدان هســتـنـد. براسـاس برخــی مطــالـعـات، نهـــ‌ـــتـــنـــهــا آلوئه‌ورا خود حاوی ایـن ویتــامیـــن‌هــاســت، بلکــه مصــرف خوراکـی ترکیبـاتـش میـــ‌ـــتواند باعــث بهـــبود جذب ویتامــیـن C و E شود. به همــین دلــیل از آلوئه‌ورا به‌عــنوان یک مکمل صحـبـت و توصیــه میــ‌ــشود کنار تجویز ویتامـینـ‌هــا از آلوئه‌ورای خوراکـی هم در بیمـارانـی که کمـبود ویتامینـ‌ دارند، اســتــفـاده شود

آلوئه‌ورا همچنـین حاوی حداقل 8 نوع آنـــزیـــم مختلف اسـت که وقتی ژل آن به شکل موضعی اســـتفـــاده شود باعث کاهش التهابـــات شدیـــد در پوست میـ‌شود. ایــن گیـاه حاوی برخـــی مواد معـــدنی از جمـله کلســـیــم، کروم، مس، سلنــیوم، منـیـــزیـــم، منـــگــنز، پتــاســیـم، سدیــم و روی است که بسیـاری از این مواد معدنــی برای عمـــلــکـــرد سیــستـمـــ‌ آنـــزیـمـــ‌ـــهــای مختـلف بدن و محصول‌هــای متـــابولیک متـفاوت ضروری اسـت. پلی‌ـساکـــاریـت‌ــهـا و مونوساکــریـتــ‌هـا هم در آلوئه‌ورا موجود اســـت که خواص متفاوتی از جملــه ضدحـساســیـــت یا ضدالـتــهابـی دارنـد. آلــفراکـینول‌ـها که حداقل 12 مورد از آن در آلوئه‌ورا موجود است ترکـیب دیــگری است که خاصــیت مسهـــل، ضددرد، آنــتـیـــ‌ـــباکتریــال یا ضدویروسی دارد.

آلوئه‌ورا حاوی اسیدهــای چرب اسـت و حداقل 4 نوع اسـتریـــل گیـــاهـــی دارد که برخــی خواص ضدالـتـــهـــابـی، ضدعـــفونی‌ــکـــنندگـــی یا ضددرد دارنـد. هورمون‌هایــی هم در ایـــن گیاه موجود است که می‌ــتوانـد به روند ترمـیــم زخم کمک کننــد و خواص ضدالـتـــهــابی داشـتــه باشـد. آلوئه‌ورا حول و حوش 20 اسیـدآمـیــنـه از 22 اســیــد آمیــنـه مورد نیـاز برای بدن انسان و 7 اسـیـدآمینه از 8 اسـیــد آمــیــنـه ضروری برای بدن انســان را نیز در خود دارد. همـچــنــیـــن ترکــیـــبــاتـی مثل سالــیســـیـلیکــ‌ــاسیـــد با خواص ضدالـتــهابـی، ضدبـــاکتـــری در گیاه آلوئه‌ورا وجود دارد. ساپونیــلـ‌(SAPONIL) هم ترکـیبی است که تقــریــبا 3 درصد از محــتوای ژل آلوئه‌ورا را تشــکــیـل میــ‌ـدهد و خواص پاک‌ـــکـــنـنــدگی و ضدعـفونی‌کنـــنـدگی دارد.

2. سم‌ــزدای طبیعـی

آب آلوئه‌ورای خالـــص حاوی مواد مغـذیـ‌ـای است که به سادگـی توسط بدن جذب میـ‌ـشود. میان این مواد قنـد پیچــیـــدهـــ‌ای به نام «اســـمــانام» وجود دارد که خواص فوق‌الـــعـــادهـ‌ای دارد. طبق بررســـیـــ‌هـای مختلــف، ایـــن گیـاه ضدالـــتــهـــاب و محرک سیــســتم ایــمنـی بدن اســـت. طبـق تحــقـیقـات، مصـرف مرتـب آب آلوئه‌ورای خالص سبـــب بهـــبود وضعـیـت بیولوژیـــک بدن و بهــ‌ویژه تنـظــیـم میـزان قنــد و چربـــی‌خون می‌شود، در بهـبود زخمـــ‌ـهـا موثر اســـت، یبوست را درمــان می‌ـــکــند و در بهــبود وضعـــیـت فلور میــکــروبی و آبرسانــی به ارگـــانــیســـم و از بین بردن خستــگـــی مزمـــن نقــش دارد. به طور کلـــی میـــ‌توان گفــت ایــن گیــاه نقــش قابـــلـ‌ـتوجهی در پاکسازی کبد دارد و سمـــ‌ـــزدا محـسوب می‌ــشود.

3. معجون لاغـری

هنوز به اثبات نرسیـــده که آلوئه‌ورا لاغر‌کـــنـنده اسـت یا نه، امـــا تحــقیقات نشــان داده میـ‌ـــتوانـــد قندخون را تنــظیـم و از بروز ریزهـ‌ـــخواری و اشتهای کاذب پیـشـگـیری کنــد. به عبارتــی نوشیـدن آلوئه‌ورا سبــب لاغــری نمیـــ‌شود امــا با کنـــتـــرل اشتــها و تاثیـر مثبـتی که بر هضـــم و جذب چربـــی و قند دارد به روند لاغـری کمــک می‌کنـــد.

4. ماسک آلوئه‌ورا

آلوئه‌ورا خواص فوق‌ــالعــادهـ‌ای برای پوست دارد. اســتـــفاده از آن روی زخــم سبب بهــبود سریعـ‌ــتر زخم میــ‌ـشود. استفاده از آن به شکل ماســـک روی پوست سبـــب نرمــی و لطافــت پوست و بسـتـــه شدن منــافذ باز پوستـی و آبرسانـــی و تقویت پوست میـ‌ـــشود. همچـــنـیــن ماسـک آلوئه‌ورا pH پوست را تنظیـــم میــ‌ــکــنـــد.

5. ضدآفـــتابـــ‌ـسوختــگــی

از آلوئه‌ورا میــ‌ــتوانید به‌ـعـــنوان آبرســان و تقویتــ‌کــنـــنــده پوست بعـد از آفتاب‌سوختــگی اســتفاده کنید. کافـی اســت بعد از آفتاب‌ــسوختـگـی مقــداری از ژل آن را روی محـــل بزنــیـــد و چنـــد ثانــیهــ‌ای صبر کنـــید.

6. لایـهـ‌ـبردار پوستــی

آلوئه‌ورا یک لایهـ‌ـــبردار طبــیـــعــی اســت و در عیــن پاک کردن پوست به افـزایــش جریـــان خون زیــر پوست کمــک کمــک می‌ـــکــند. میـــ‌ـــتوانــیـد بعــد از شامـــپو کردن پوست از ماسک آلوئه‌ورا اســتــفاده کنیـــد. آلوئه‌ورا همـــچـنـــین به رشد سریــع‌تر موها کمک می‌ـکند.

7. اسـتـــفاده آسـان

تمام خواص ذکرشده برای آلوئه‌ورا در صورتی محـــقـــق خواهد بود که از آب خالـص آن اســتـفـاده کنـیــد. برای نگهـــداری آب آلوئه‌ورا بایـد آن را در محـــیـــطــی خنـــک نگــهـــداری کنیـد. مصـــرف آلوئه‌ورا با آب و شکـــر فایـــدهـــ‌ــای ندارد و بهـتـــر است آن را به شکـل شربــت مصرف نکــنیــد. دمنوش آلوئه‌ورا نیـــز خواصی نخواهد داشــت. این گیــاه را میـــ‌توانید در باغچـه خانـهـ‌تان پرورش دهــیــد. بخشـی از سر آن را برش دهیـد و ژل آن را مصرف کنـید. اگر میـ‌ـخواهـیـد خواص ایـن ژل را بر سلـــامتــتــان ببـینــیـــد حداقل باید برای 3 ماه روزانـــه بیــن 30 تا 90 میــلــی‌ـلـــیتر به صورت ناشــتـا یا با فاصلــه از وعده غذایـی بنوشیـد.
برای ساخت ماسک آلوئه‌ورا کافی است کمــی آلوئه‌ورا را با عسل و ماست و روغن آرگان مخـلوط کنید و از آن به‌عـــنوان ماسک مرطوب‌کننـده پوست یا مو بهـــره ببریــد.

کاربردهــای آلوئه‌ورا

برخـی از کاربردهـــای آلوئه‌ورا در اصـل مبـــتنی بر اســتعـــمال سنتـــی است ولی خواص آن از نظر علـــمــی نیـــز مورد تایــیـد قرار گرفـتـه اســت. اولیـن خاصیـــت عمـده‌ای که در این گیاه مورد تحقیق قرار گرفـت، خواص الـتیامـ‌بخـشــی و بهـــبود زخم بود. پلی‌ـســاکــاریـــتـــ‌ـها یا هورمون‌هــای رشـدی که در ایـــن گیاه اسـت میــ‌ــتواند با تاثــیر روی سلول‌ـهای پوستی به‌خصوص فیـبروبلاســـت‌ـهــا باعث تحـــریـک فعـالـیـت یا تکثیـــر فیـــبـــروبلـاســتـ‌ـهـا و همـــچنـیـن افزایـش محـــتوای کلـــاژن در بافت شود که ماحــصل آن سفــت شدن پوست، جمـع شدن زخم و افزایــش قدرت ترمــیم در بافت اســـت. برخــی از مواد موجود در آلوئه‌ورا آشکارا باعث تکــثـیــر سلول‌هـــای لیـــگامــان پریودونتال می‌شوند. به همـــیـن دلیـل از خواص آن در بیماریـــ‌‌های مختلــف در حیــطــه دنـدانــ‌ـپـزشـکی مثلــا در درمان آفـــتـــ‌ـهــای راجعـــه، سیبروز زیـــرمخـــاطی، یا سابـموکس دوزیسـت، پریودونیت و لیکـنـــ‌ـپـــلان دهانـی اسـتفاده شده اسـت.

نتــایــج برخی مطـالعـــات هم نشــان داده مصــرف ژل آلوئه‌ورا می‌ـــتواند باعـث بهــبود سریع‌ سوختگــی‌ـــهــای سطحـی پوست و مهـار دور‌هـــ‌های التـــهــابـــی ناشـی از آســـیب‌هــای سوختگی شود. دومیـن مکانیســم عمده تاثـیر گیاه آلوئه‌ورا روی پوست در معـرض اشـعـــهUV یا همــان اشعه ماورای بنفـش و همــچـــنـان پوست در معرض رادیوسیون و اشـــعـــه پرتوهای گاماســـت. نتـایـج مطـــالــعـات در این خصوص متـــنـــاقــض اسـت؛ برخـی مطــالعات نشــان میـــ‌دهـد ژلـــ‌ آلوئه‌ورا میــ‌توانـد خواص حفاظتـی برای پوست در معرض تابــش نور آفتـــاب داشــتـه باشد و استعـمال موضعی گیــاه آلوئه‌ورا روش پیـــشـگــیری موثری برای آســـیبـــ‌هـــای پوستـــی ناشـــی از تابـش نور آفتــاب و… اســـت. برخــی هم بی‌ــتــاثیـــر بودن آن را ثابــت کرده‌ـــانــد.

سم‌زدای طبیعی،معجون لاغری و چند خواص آلوئه‌ورا

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.