سوالات جنسی که زنان باید از پزشک ماما بپرسند

زنان باید این سوالات جنسی را از پزشک مامای خود بپرسند کدام قرص برای ضدبارداری برایشان خوب است درد دخول در سکس و مواردی که به رابطه جنسی دارند ما این این بخش سوالات مهم را برایتان گردآوری نموده ایم در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سوالات جنسی که زنان باید از پزشک ماما بپرسند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: امـــروزه بســیاری ازخانـم ها بدون مراجـــعـــه به متــخـــصــص زنان رابطـــه زناشویی برقرار می کنـــنـــد که درواقع می توان گفـــت ایـــن از اشتباهـات رایــج زنان است ، به همـــیـن خاطر ریـســـک بیــمــاری های زنان افزایـش میــابـــد. متـــخصصـــان زنان و زایمان تنها برای گفــتـن ایـنـکــه چه کار کنــید و ازچه روشی برای باردار شدن نیـــستنـــد بلکه می توانـیــد با آنهــا در رابـــطه با درد در ناحــیـه واژیــنـــال ، مثــل عفونت ، درد غددپـــســـتـــان و تشـخـــیـص سرطـان استــفاده کنــید.
مراجـــعه نکـردن افـراد به پزشک دلـایـــل متعددی مثـــل ترس ،خجالــت ،مشـکلات اقتـــصادی دارد با ایـــن حال مراجعه به پزشــک برای کنـتــرل سلامـتی مهم است و تنهـــابـه پرسیدن سوال محـدود نمی شود .
زنان معـــمولا از نوع قاعدگـــی ، مصرف قرص های ضدبارداری ، ترشحـات ، بارداری نگران هســـتنــد به همین خاطــر لیسـتی از سوال های مهمـی که باید از متـــخخـــص بپرســیــد تهـــیــه کنـید و هنگـــام مراجعه آنــها را مطرح کنــیــد ؛ به مهم ترین ایــن سوالــات در ادامـه این بخش از سلـامـت جنـسـی نمـنـاک اشاره خواهیم کرد.


9 سوالــی که بایــد از متخـصـــص زنـان بپــرسـیـــد

درطول مراجـــعه به پزشـک هرگونه سوالی که به سلـــامــتــی مرتــبـط می شود بپـــرسیـــد به یاد داشـــتـــه باشـید درهمــه ی خانـم ها نشانه ها و درمـان متــفـــاوت است پس پاسخ متـخصـــص برای دوست یا خواهرتـــان برای شمــا مناسـب نخواهد بود. سوالـــات به شرح زیر است :

1- آیـــاقرص های ضدبـــارداری موثراســت ؟
یکی ازتــرس های بزرگی که همه ی افراد دارنــد شروع کردن روش های جدید ضد بارداری اســـت بیـشترین روشی که استـفاده می شود قرص های ضد بارداری است.درحــال حاضــر باتـکـامـــل فنـاوری و پیــشرفــت های پزشـــکی میـــلیونها روش برای اسـتفـــاده وجوددارد امــا در نهایـــت باید بدانــیـد که قرص های ضد بارداری برای زنـــان خوب اسـت و هیـچ گونه عوارضـــی ندارد.

2- مزایـا ومعــایب آی یو دی و دیافـــراگـــم زنــانه چیـــسـت ؟
یکی از رایج تریـــن روشهای جلوگیــری از بارداری آی یو دی است ، زنـان برای جلوگیری ازبـــارداری تمــایــل به اســتــفـــاده از آن دارنـد امـــا نه همـه ی زنــان چرا که به نظر آنـــها راهـــی چنـــدان مطــمئن نیســت. دیـافــراگم زنانه یکی دیگـر از راهـــهـای جلوگیـری از بارداری است که باید قبـل از مقاربـــت برای جلوگیــری ازبـــارداری گذاشــتــه شود و با روان کننـــده اســپرم کش به منـظور جلوگیری ازبـــارداری آغشـــتـــه می شود به طوری که واژیـــنال تحـریـک نمـی شود و عوارضـی نیــز ایجاد نمی کند .درست عمل کردن آن بستـگی به نحوه قراردادن آن دارد قبل از ایــنکه آن را استفـــاده کنــید به پزشـــک مراجــعـــه و با آن مشورت کنــیـــد البــته سیســـتـــم بدنـی زنـــان بایــکـــدیگـر متفـاوت اســـت و ایــن روش برای همــه ی خانم ها یکسان عمــل نمـی کند.

3- دردپـــستــان چیـست ؟
دردپــستـان یک علــامــت در برخی خانـــم هاست که آن را به درد خفیف، متوسط ​​ـــیــا شدیـد از سینه و یا غدد پستـــانی قبـــل و در طول چرخـه قاعـدگــی یا بارداری اطـلـاق می کنـنـــد هر چند بیـشـتـر ایـن درد در طول این دوره رخ می دهـــد امـا اگر درد بســـیـــار شدیـــد شود، لازم به مراجـــعه به پزشک اســـت طوری که او تشــخـیص و داروی ضد درد برای از بیــن بردن ایــن دردتـجویز یا برای تشخــیص علــت موردی مشــکوک ماموگرافـی تجویز کنـــد.

4- آیا ترشـحـات واژن طبــیـــعــی اســت ؟
ترشـح واژیـنــال همـان ترشح مایعــاتـــی از طریــق واژن است و بســته به رنگ (سفـید، زرد یا قهوه ای) می توان آن را چیـــزی کاملـــا طبــیـــعی و یا نشـــانــه ای از عفونت یا بیمــاری دانـست ؛ ایـن جریان چیزی بیــش از یک دســته از سلول های مرده باکـتـــری طبیـعی و ترشـــح مخاطـــی است . یک زن به طور متوسط ​​1 تا 4 میلــی لیـتـر در حجم روزانـه ترشحات تولید می کند ، که به رطوبت، روان و حفـــظ تمــیزی مهـــبل (واژن)،کمـک می کنـد بنــابراین در پس ترشحات طبیــعی و نرمال واژن هیچ عفونتی وجود ندارد البـتــه زمانی که ترشحات سفــید یا شفــاف باشـــنـــد. ترشحات زرد واژینال توسط باکـــتـری ها و قارچ ها تولیدشـــده که محـــصول عفونت است واگـــر تیره تر شوند بایــســتـــی به متـــخـصص زنان مراجــعـــه کنیم ، اگر ترشحــات قهوه ای اســت، به این معـنــی که فرد درنزدیــکـــی قاعدگـی اسـت اما اگــراین چنـــین نبود و تاریـــخ قاعــدگــی نزدیـک نیـســـت پس حتمـــا به پزشـک مراجـعه کنیــد.

5- چگونه باردارشویم؟
این سوال رایـــج از متخصص زنان بیشـــتـــر از آن چیــزی که فکـــر می کنیـد پرسیـــده می شود ، زوجیـنــی وجود دارنــد که مدت هاست درحــال تلاش برای بارداری هستـــنـد امــا موفق نشده انــد . حدود40 درصداز آقــایــان براثـر فاکــتورهـای مردانــه نابـارور هســتند این زوجیــن 10 تا 15درصــد شانـــس باروری دارند. پاسخ کلـی پزشـــک به این دســتــه از زوجیـن انـــجــام آزمایشـات اولیـه برای تشخـیص علت اصلــی نازایــی و ناباروری است .

6 – چگونه قاعدگـی راتـنـظیــم کنیــم ؟
چرخه قاعدگـــی دربسـیـــاری ازخانـم ها نامـنـــظم اسـت، ایـن چرخه درهمــه برابر نیـسـت به همـیــن خاطر برای برخی از زنـان سریــع تر یا آهسته تر از حد طبـــیعـــی رخ میـــدهـــد چرخـــه قاعـدگـی 28 روزه اسـت و تخـمک گذاری ازروز 14 آغـــاز می شود با شمــارش از روز اول قاعدگـــی . معـــمولا پزشــک برخــی از داروهای ضدبـــارداری را تجویز می کنـــد تا چرخــه تنظــیـم شود این داروها خوراکـــی هستــند و سریـــعاچـــرخه را تنظـــیــم می کنـــند درخـانـــم هایــی با دوره نامــنـــظـم دوره مصرف دارو از 21 تا 40روز متــفاوت اســـت .

7- چرا گاهــی اوقات قاعــدگی نامــنـظم می شود؟
عادات ماهیـــانه زنـان هر 28 روز یک بار تکرار می شود امــا گاهـــی اوقات شما دو ماه یک بار ایـن قاعـدگــی را تجربـــه می کنــید و گاهـی هر 26 روز ، 35 یا 42 روز یک بار. قاعدگـــی طبـیعی بایـــد به فاصلـــه 25 تا 35 روز رخ دهد؛ یعـنی از شروع اولیـــن خون ریـزی تا خون ریـــزی بعدی بایــد این قدر طول بکـــشـد.
بسیـاری از زنان احـــســـاس می کننـد که قاعدگــی شان طبــیعی نیســت؛ یعنـی قاعـدگـی در یک روز در هر ماه اتفـــاق نمــی افتـد. ایــن افــراد نبایــد نگـــران شوند؛ چرا که لازم نیـســـت دقـیـقـا در همـان روز ایـجـاد شود. تغــییـر دو سه روز در ایــجـــاد قاعدگـــی مشـکـــل خاصی نیست. اما در صورتی که ایـن فاصـــلــه به کمــتـر از 25 یا بیشتر از 35 روز برسد باید با پزشــک مشورت کنــیـــد.

8- چرا قاعــدگـی اخلاق زنـــان را تنـــد می کند؟!
اغـــلب زنـان و دخــتـــران جوان روزهـــای نزدیک به ایـن دوران مهـــم باتــغــیـــیـــر خلـــق و خو روبرو می شوند؛ 10 روز قبـــل از شروع قاعدگـــی، سطح هورمون هایی مثل پروژســتـرون و اســـتـــروژن به سرعــت تغــیـــیـر می کند و ایـن تغـــیـیــر سبـــب بروز علــایـــمـی مثــل نفخ، تغــیـیرات خلـــق و خو، سردرد، حساسیــت پستان ها و خسـتـــگــی می شود. نزدیک 90 درصد از زنــان قبل از قاعـــدگی شان این نشـانه ها را تجربــه می کننـــد.

9- آیا در زمـان پریود احـتمـــال بارداری وجود دارد ؟
بله ،ایــن امکان وجود دارد و ممـکن اسـت بارداری صورت بگیـرد. در واقع پریود به معـــنـای عدم باروی نیـست پس بایـد رابـــطه زنـــاشویی را در این دوران کنتــرل کرد.
در نتـــیــجـــه، دلـــایـــل بســـیاری برای مراجعه به متـــخصـــص زنـــان وجود دارد. هر زنـــی بایــد همه چیــز در مورد مراقبـت و عملکـرد انــدام جنــسـی زن بدانــد بنــابـراین اگــرتـابــه حال به هردلـــیــلی مراجعه نکــرده اید حتــما این کار را انجام دهیــد.

سوالات جنسی که زنان باید از پزشک ماما بپرسند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.