سوتین و شورت زنانه چه خصوصیاتی باید داشته باشد ؟ این نکات را فراموش نکنید

سوتین و شورت زنانه

انـتـخــاب هر لباســـی که بطور مســتـقیم با بدن در تماس باشـد، با سلــامت افـراد هم ارتـــبـــاط دارد. درایـــن میــان انواع لبـاس زیـر زنـــانــه هم در گروه همین لباســـ‌ـــهاي مهـم قرار می گیـــرند؛ بهـمین دلـــیـــل هم لازم اســـت با بعــضـی نکـــاتــی که دانســتنـــشــان قبل از خریــد ضروری است، آشنـا شوید. نکـــات بخــش اول رابـــه خریـــد شورت و بخــش دوم رابه خریـــد سوتین اخـتــصـاص داده‌ـایم.

(ضمنا میتونید با مراجعه به بخش مدل لباس سایت دانستن از جدیدترین مطالب در این موضوع استفاده کنید )

سوتین و شورت زنانه چه خصوصیاتی باید داشته باشد ؟ این نکات را فراموش نکنید

قبـــل از خریــد انواع شورت زنـانه حتـــماً به نکات زیــر دقـت داشــته باشــیـد تا بعداً از خریدتــان پشــیـــمـان نشوید.

کدام جنــس مناســب است؟

یکــی از نخستین قوانــینـی که موقع خرید شورت زنـــانه باید به آن توجه داشــت، نوع جنـــس پارچه و الیـاف بکـار رفته در آن است. در شرایط عادی بهتــرین جنــس برای اســتفاده، پارچه صد در صد نخـی اســت. لبـــاس زیری که با استفــاده از نخ تهیه شده باشـــد، بســیار بهـــداشتــیـــ‌ـتـــر از مدل‌هایي اسـت که در ساخــتشان از الیــاف مصــنوعی اســـتفــاده شده اســـت. بهمــین دلـیــل است که توصیه می شود خانــم‌ـهـــا تا حد امـکان سراغ لباس زیــرهای نخـــی بروند؛

باوجود این ممـــکن است مدلـ‌ـــهــاي نخـــی صرف نظر از تنوعی که ایـنــروزها پیـدا کرده‌ـاند مورد پسند عده‌اي واقـع نشوند. اگـر شمـــا هم به هیچ عنوان نمی توانیــد از لبـاس زیــر نخـی اســتفـاده کنیـد، بهـــتـر است سراغ مدل‌هـــایــي بروید که حداقل بخش داخــلی آنـــ‌ــها از پارچـه نخــی تهیـه شده باشد

یا به‌ اصطلاح یک تکـه پارچه نخی داخلشـــان دوختـه شده باشـد. دراین صورت امکـان عفونتـــ‌ــهــاي قارچی و مشــکـلـات باکـــتـریــایی نســـبـت به زمانی که کل لبــاس زیـر از الـیـاف مصــنوعی تهیه شده اســـت، به مراتـــب کمـــتــر خواهـد شد. پزشـکان متخصـــص معتــقدند لبـاس زیــری که باعث عرق کردن و ایجاد فضای مرطوب در ناحــیـه تناسلــی شود، میــتوانـــد منـجـر به عفونتـ‌ـــهـایي شود که حتی تا مرحلـه نازا کردن زنـان هم پیش برود.

تکلیـف مدلــ‌ هاي فانـتـزی چه میــشود؟

انواع مدلـــ‌ـهـاي شورت زنــانــه توری و جذاب وجود دارنــد که حتماً نسبــت به مدلـ‌ـهـاي ساده نخـــی زیبــاتــر هستنـــد. اسـتـفاده از این لباســ‌ـــها اگر محـدود به زمـــان خاصـی باشـــد و مرتب مورد استــفاده قرار نگیرد، مشکلــی برای بدن ایـجاد نمی کند. بهمین دلـــیـــل هم توصیـــه می شود در طول روز سراغ اسـتفـاده از شورتــ‌ـهاي نخی بروید و شبـ‌ـــهـا رابه پوشیدن لبـــاس زیــرهـــای فانتـــزی اخــتصاص دهیـــد. با اینــکــار کمک بیشـتـــری به حفظ سلامـــتـتان خواهید کرد.

کدام سایــز بهتـــر است؟

همانـ‌ طور که جنــس لباس زیر روی سلامـــت تاثــیر میـگــذارد، سایز آن هم نقـش مهــمـی در حفـــظ سلامـــت ایفــا میکـــند. به خاطــر داشــتـــه باشــید پوشیدن لبـاســ‌ـــهـاي تنـــگ، چه شلوار و چه شورت زنــانـــه میتواند باعـــث ایجــاد عفونت و آســیــبـ‌ــدیـــدگی ناحیــه واژن شود. لباس زیری که بیــش از انـدازه آزاد باشد هم فرم زیبـایی به بدن نمـــیدهـد. بهـمین دلـیل لازم اســت دقیـقا سایزی را انــتـخاب کنید که علـاوه بر اســانی، زیـــبــایی بیشتـــر را هم بشــما هدیــه دهـد.

از حســاســـیت دوری کنید

خیــلـی از لباس زیـرهای فانتزی دارای انواع لوازم تزئینـــی مثل نگیــن و گیره هستــنـد. در مورد ایـن دســـته از لبـــاســ‌ـهــا بهــ‌ـخصوص خانـــمـ‌هـــایي که در گذشـتـــه علـائم حسـاســـیـت پوستــی را تجربـــه کرده‌ـانـــد بایـــد بیشــتـــر مراقب باشـــنـد. گاهـــی تماس مســتـــقیـم یک قطـــعه فلــزی با پوست بدن باعـــث بروز مشـکلـــاتـــی جدی می شود که می تواند کار رابـه ویزیـت دکــتـر و دارو بکـشـــانـد. همان‌ طور که می دانید بعد از خرید لباس زیـر هم نمـیتوان آنــرا پس داد، بنـــابر ایــن قبـل از خرید به جزئیات دقت کنیـــد تا بعد از صرف هزیـنـه بتوانیــد از لبـــاستـــان استفاده کنیـــد.

نکـــات قبــل از خریــد سوتین زنـــانـه

مهم است که قبل از خرید سوتیـن حتمــاً نکـــاتـــی راکه در ادامه می خوانـــیـد، مدنـــظر داشـــتـــه باشـیـد.

کدام مدل سوتیـــن بهتر است؟

اینروزهـا سوتینـــ‌هاي مخــتلـفـــی در بازار موجود هســتند. از انواع سوتیـنـ‌‌ـ‌هـای زنــانـــه ژلـــه‌ـــای و اسفـنجی گرفتـــه تا مدلـ‌هاي ساده، فنـردار و حتـی مدل‌هاي به اصــطـــلاح جک‌ـدار؛ اما کدام یک از ایـن مدل‌هـــا بهتـــر هستــنــد؟

پاسخ این سوال به موقعیت و شرایــط بستگـی دارد.

در حالـــت کلی توصیـــه میشود که بانوان در طول روز از سوتینـــ‌هــاي تمـــام نخ استفـــاده کنند که فنـــر ندارنـــد و هنگـــام خواب هم از سوتین اســـتفـاده نکــنـــند؛ امــا ایـــن توصیـه ممــکن اســت برای بعضــی‌هــا آســـان نبــاشــد.

انواع سوتیـنــ‌ـــهـاي اســفـنجـــی برای بانوانــی طراحـــی شدنـــد که از فرم سیـنـــه‌ـــهایشـــان ناراضی هسـتــند یا سینـــهـ‌ـــهـاي کوچکی دارنـد.

این سوتین‌ـها بســتــه به اصـالــت برند تولیـــد کنـــنــدهــ‌شـــان ممــکن مقــادیر کم یا زیـــادی از احســـاس گرمــا رابـه خصوص در فصلـــ‌ــهـــاي گرم سال ایجاد کنــنــد که نه بهـداشـــتی اســت و نه منطقی.

اســتــفاده از سوتیـنـــ‌ـــهاي فنردار هم برای حفظ بهتر فرم بدن مناســـب بنظـــر می رسـد، با ایـــن وجود این نوع لبـاس زیـرهــا ممکـن است به بدن فشــار بیاورنـــد و به خصوص خانـــمـــ‌ـهـــایي که کیست سینه دارند نباید سراغـشان بروند؛ یا حداقــل بعد از خریــد فنـــر سوتیــن را ازآن خارج کنـــند.

سوتین‌ــهـاي جکـ‌ـــدار هم برای بهتــر کردن فرم بدن طراحـی شده‌ـــاند و بکار خانمــ‌ـهـایـــي می آیند که دچـار افــتـــادگـی سینـه شده‌اند.

بنابـر ایــن با توجه به موقعیتی که دارید دست به انـتخــاب بزنـید و تنـهـــا از سوتیـــنـ‌هایـي برای ساعتـ‌ــهـاي طولانــی‌ـتــر استفـــاده کنید که در آنـ‌ـــهـــا احـــســاس اسانی می کنـید.

سایز مناســـب را انــتخاب کنیـــد

سوتیـــنـی که رد بنـد آن روی بدن بمـــانــد، روی پوست احســـاس سوزش ایجاد کند یا باعث فشـار بر بدن شود، تنـگ اســـت.

مدلی هم که فرم منـــاسبی ایـــجـاد نکـــرده و پوشیـدن آن تغـییـــری ایجــاد نکند، گشاد اســت. بنابـر ایـن حد وسط ایـــن دو سایز برای شمـا منـــاســـب اســت؛ باوجود ایـن گاهی وقتــ‌ــهـــا سایـز دور سینــه مناســـب نیـسـت در‌حـــالـــی که سایـــز کاپ منــاسـب اســت یا برعــکـــس.

در چنین شرایطــی اولویت رابه سایز کاپ بدهیـــد و سایز دور سیـنـــه رابا اســتـــفـــاده از دوخت کوتاه کنـیـــد یا با استـفاده از رابط بلـند.

نکـتــه مهم : همـــانــ‌ طور که موقع خرید شورت زنـانـــه بایــد به فلـزات و قطــعات بکــار رفته در آن توجه کرد تا مبادا بدن به آن حســاســیـــت دهد؛ هنـــگـــام انـتخـــاب سوتین هم بایــد به ایــن نکـتــه توجه کرد.

نخـستیـــن کار بعد از خریـد چیـــسـت؟

بعـد از انـتـــخــاب لبــاس زیر زنــانه مورد علاقـهـــ‌ـــتان که با توجه به نکات بالــا هم جنـسـی منـــاسـب و هم سایز درســتی دارد،

حتـمـاً لبـــاس زیـــرتان رابـــا آب ولرم رو به گرم و مقداری مایع لباسشویی بشوییـد و بگــذارید خوب در دسـترس آفـتــاب خشـــک شود. پروسه تولیـد ایـن لبــاســ‌ـــها شامل مراحـــلی اســت که خواهـ‌ــناخواه باعــث آلودگـــی پارچـــه می شود.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.