سودابه مرادیان بی حجاب در آمریکا

سودابه مرادیان یکی از کارگردان های ایرانی که در سال 88 به امریکا مهاجرت نمود و به کار هنری خود در امریکا ادامه داد یکی از بهترین کارهای سوادبه مردایان ماشین روز قیامت بود وی اولین فیلم سینمایی خود را در سال 94 در امریکا تهیه نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سودابه مرادیان بی حجاب در آمریکا را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: سودابـه مرادیان ۲۱ آذر ۱۳۵۱ در تهـــران به ‌دنـیا آمد. در سال ۱۳۷۴ از دانـــشکده سیـــنـمـا تئاتر گرایـش تدوین فارغ‌الـتــحـــصــیل شد. نخـستیــن فیـلـــم خود را با نام قافـلهــ‌ســالار در سال ۱۳۷۴ ساخــت. سال ۱۳۸۸ به کشور آمریـــکا مهـــاجـرت کرد و به فعـــالیـــت فیلـمـ‌ـــســازی در ایـن کشور ادامـه داد. سودابه مرادیـــان در سال ۱۳۹۴ کارشـــنـــاسی ارشــد خود را در رشـــتـــه «فیلم و ویدیو» از دانـشگـاه کل آرتـــس یا مؤســسه هنــرهای کالـــیـفرنـــیا گرفــت.

از کارهــای مطــرح او می‌توان به مسـتنــد “مـاشیـــن روز قیامتــ”، مجـموعه “روزانـهـ‌ـهـــای ایــرانـ”برای شبکـه آرته فرانـسه و مستـنــدهـــایـــ”مـهــیــنـــ” و “قـصــه خاک سوختهـــ” اشــاره کرد. او از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱، چنــدین مجموعه تلویزیونی شامل هفــتاد مستنـد کوتاه دربـاره زنــان روستـــاهــای سراسر ایـران کارگــردانی کرد که بسـیـاری از آنها از شبکــه‌ــهـــای سیمــا پخش شد.

سودابــه مرادیان اولین فیلـم بلند سیـنمـــایــی خود را با نام “پولاریس” در سال ۱۳۹۴ در کشور آمــریکـا به عنوان یک تولید ایــرانی-آمریــکـایـی نویسندگی و کارگـردانـی کرد. در این فیلـــم بهرام رادان، آلیـــتـــســـیا باخــلــدا، الیــزابــت رم و کوبی رایــان مک لافــلیـن بازی کردنـــد.

او هم‌چـنیـن عضو هیئت داوری هیـــجدهمـیـــن جشــنواره بیــنــ‌الـــمـلــلی فیـــلم کوتاه تهران، عضو هیئت داوران انتخاب بهـتریــن مسـتـــنـــد در جشـــن خانـــه سیــنـما در سال‌ـهـــای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴، عضو هیئت انتـــخـاب جشـــنواره فیــلم باران در سال ۱۳۸۲ و مدیر اجــرایــی اولین کارگاه آموزش تخصـــصـی مستــنـدسازی در سال ۱۳۸۵ بوده است.

آثـار او در جشــنوارهــ‌های گوناگونی حضور داشته همچون سیـنـــمای تجربی مادریـــد ـ اسـپـــانیا، جشـــنواره فیــلـــم کوتاه هامبورگ آلـــمـــان، درسدن آلمــان، ابــنـزه اتریــش، برن جمـهوری چک، جشـــنواره بیـنــ‌ــالــمـــللی حقوق بشــر اسکـــاتلند، جشـــنواره فیـــلـــم های ایـــرانـــی لنـدن، بیســتمـیـــن جشـــنواره فجـر و هفــدهمیـن جشنواره فیلـــم کوتاه.

فیلــم پولاریـــس یکـــی از فیلـــم های به نمـــایش درآمـــده در جشنواره سینـه ایران در تورنـتو بود و سودابــه مرادیــان و بهرام رادان نیز در جشـنواره حضور داشــتنـد. به مناســـبـت نمایش اولین فیلم بلــنــد ایـــن کارگردان، با او به گفـت وگو نشـستم.

سودابه مرادیــان و بهـــرام رادان در بخــش پرسش و پاســخ جشــنواره سیـنــه ایـران

خانم مرادیان درباره تجربـــه کار با نغـــمه ثمـــیـــنـــی در فیلم پولاریـــس برای ما بگوییـد. چقدر توانســـتـــیـد به شخــصـــیت هایـی که در ذهــن داشتـیـــد نزدیک شوید؟

ـ پروسه نوشتـن پولاریس یک سال طول کشیـــد. خانم ثمـینـــی دوست صمــیمـی من هستــند و قبـلا با هم کار کرده بودیـــم و فیلــم نامـه دیـگـری را با نام رویای هفــتـم نوشتـــه بودیم. پولاریس در ابـــتدا قصه یک زوج ایـــرانـی بود که این اتـفاق ها در آمریــکــا برایشـــان رخ می داد. کم کم قصــه ها تغـــیــیر کرد، شخـصــیـت مادر وارد شد و ما ترجـیــح دادیـــم که شخصــیـــت زن داســتـان را هم دورگه نشــان بدهیم. کاراکـــتر عماد پر رنـــگ تر شد تا به فیـلـم نامـه امــروز رسیدیـــم. مواقعی که خانـــم ثمـــیـنی به سیـاتل می آمـدند در آنـجا کار نوشتـــن را ادامـــه می دادیـم. در پولاریـــس هم قســمتی از ماجــرا در سیـــاتل رخ می دهد.

فیـلم چقـدر به ایده آل ذهنیتــان نزدیک شده؟

ـ در حال حاضر از فیلـم راضی ام. به این فکر می کردم که شاید ارتــباط برقرار کردن فیـــلـم با مخـــاطب عام کمـــی مشکل باشـــد چون فیلم غیر معمولی است. چیـــدن ایــن پازل ها توسط ذهــن تماشاگر آســـان نخواهـد بود چون فیــلــم آسانی را نمــی بینــد. در هر صورت من این سبـــک فیلــم سازی را می پسـنــدم. فیـلم های مســتـنـــد من هم ساختاری مدرن، پازل گونه و متــفاوت اسـت و سعی کردم برای مخـاطب سئوال ایجـــاد کنم و همـیشــه از روایت خطی کلاسیک داسـتــان پرهیز می کنـم.

چیـزی که در فیــلم پولاریـــس حضور سنگیــنـی داشــت موضوع جنگ عراق بود ولی سوژه اصــلـــی نبود. برایمان توضیـح دهـیـد.

ـ مهـمــتریـــن تاثــیر جنگ در شخصیــت زن همان بیـماری PTSD بود که او را پریـــشان می کنـــد و ارتـــباطــش را آسیب می زند. شایـــد مخاطـــبـان ایــن انتـــظــار را داشتنــد که جنــگ را ببینـــند ولی گاهــی نشـــان ندادن یک اتـــفـاق و به جای آن نشان دادن آثار و تبــعاتــش تاثـیـــر بیـــشـتـــری دارد. من از همیــن تکنــیک در مســـتــنـد “مـــاشیـن روز قیامـت ” هم اســتـــفــاده کردم. در آن فیــلم شما آثـــار جنــگ را می بیـنـید و نه خود جنگ را.

امـیر سلـطانی مدیر هنـــری جشـــنواره در کنــار سودابه مرادیـــان و بهــرام رادان در بخـش پرسـش و پاسخ

با دیـــدن کاراکترهای پولاریس من به یاد جملــه ساموئل بکــت می افـــتـم که انـسانها به هستـی پرتاب شدنـد بدون هیچ پشـــتوانه ای. شمـا در فیـــلــم پولاریــس پشــتوانــه و هویت را از شخصیـــت ها گرفـــتـه ایـــد. چرا چنــیـــن کردیـد؟

ـ من اصولا back story را در تولید یک اثــر نمــایشــی نمی پســـنـــدم. الــبــتــه در قسـمت هایی از فیــلـــم ناچـــار شدم که ایــن کار را انــجــام دهــم که تمـاشاچـــی خط داستان را گم نکــنـد ولی در مرحله تدوین تا آنجـــا که توانـــســتـم ایـن اطلـــاعـات اضافی را حذف کردم.

پولاریـــس چالشی است در لحــظـه که من شخـــصـــیـت های داســتـــان را در آن قرار می دهــم و چیـــزهـایـی را که در داســـتـان زمان حال تاثـیـر نمــی گذارد حذف می کنم.

خیلـــی از خرده داستــان های مطرح شده در ایــن فیـــلـم ناتـمام رهـا می شود. چه توضیحی برای این رها شدگــی داریــد؟

ـ ایـن رهایــی خرده داستان ها یا تلـفنــها و تمـاس های ناتـمـــام همــه در واقع اشـاره به ذهـــن پریــشان شخـصیـت اول فیلم دارد. این خرده داسـتانــها فقـط می آیـــنــد تا شخـصیت های اصلـــی را تحت فشـار قرار دهـنـــد و به عمل آنهـــا جهت دهند. تنـــش ایجـاد می کننـــد و می روند.

دربـــاره سخـتی کار بازیـگران ایـــرانی و غیر ایـرانــی در یک کار مشــترک برای ما بگوییــد.

ـ بازیگـــران پولاریــس همه شان حرفه ای بودنــد. حتـا الــیـــزابــت رم که برای نقــش کوتاهـی (کریســتیـن) با من همــکـاری کرد بازیـگـر شنــاخـتـــه شده ای اســـت. او پذیــرفـت که در فیلم من بازی کنـد چون به قصـــه و پیام آن علاقــه مند بود.

همــینـطور آقـــای رادان، آلـــیــتسیــا باخـــلــدا و خانم تیموریان همــه داستـــان را خیـــلــی دوست داشتــنـد و به من اعتــماد کردنـــد. شایــد اگـر اعتماد آنهـــا نبود من نمــی توانســـتــم این فیلم را تولیـــد کنم.

کمی به خاطر دوزبـــانــه بودن فیـلـم دچـار سخـتــی هایی شدیـــم. آقـــای رادان و خانم تیموریان باید فارســی انـگــلــیسی بازی می کردنـد. فیلــمـــبـردار ما ایتـــالیایی بود و الیسیـا بازیــگر لهـستانـی در قســـمـت هایــی بایـد فارسی صحـبت می کرد ولی چون همه شان حرفـــه ای بودنـد و تمرینات زیـــادی داشتـیــم به خوبی توانســـتـیـم از پس این سخـــتـی کار بر بیـــاییـم.

سودابــه مرادیـــان، کارگردان پولاریس

ایــن اولین اکــران خارجی فیلم پولاریـــس بود،ــچه برنامــه ای برای این فیــلـــم در ایران دارید؟

ـ ما فیــلـــم را برای گرفـــتن پروانه نمـــایش به ایران فرســتـــادیم. پرونده تشـــکــیـل شده و در نوبت اســـت و ما منـتــظر پاســـخ هسـتـیـــم.

چقـــدر فکر می کنـید بتوانید پروانه نمایـــش بگــیـریـــد؟

ـ چرا پروانه نمایـــش نگـیرد. به نظـــر من پولاریـــس از بســیاری فیلــم ها بی مسـاله تر است. ما خیـلــی بیشتــر از فیـلـم هایی که در ایـران تولید می شود ضوابـط را رعـایـــت کردیـم. من امــیدوارم که این فیــلــم پروانـــه نمـایـــش بگـیـــرد.

شما ضوابط فیلـــم سازی در ایران را رعــایــت کردیــد. چقـدر دچــار خودســانــسوری شدیـــد؟

ـ بازیــگرهــا در قســمت هایـی از فیلم راحت نبودند. اگــر من نگـران موقعیت آقـــای رادان و خانم تیموریــان نبودم شایـد روابط کاراکـــتــرها را راحـت تر نشــان می دادم. علـاوه بر آن سعـی کردم لباس ها پوشیـــده باشد و خط قرمــزهــای ایـــران را رعـــایت کردم. البته این به معـــنـــای خودسـانـــسوری نیـست.

چقدر امیـدوار هستـــید فیلم پولاریس بتواند با مخاطـب ساکــن ایـران ارتباط برقرار کنــد؟

ـ قابل پیش بینی نیست. گاهـــی یک فیـــلم خوب در اکران موفق نمـــی شود و گاهی فیــلـمـی که اصلا انـتظــار نداریـم مخـاطـبان زیــادی پیـــدا می کنــد. قرار اسـت که فیـــلـم دوبلــه شود هر چنـــد که ظرافـت های زبانـــی آن از بیـن می رود ولی باعــث می شود که مخاطـــب بتواند راحـــت تر با فیـلـــم ارتباط برقـرار کنـد.

پولاریـس فروش یک فیلم تجاری را قطــعـا ندارد ولی مخاطـبـان خودش را پیــدا خواهـد کرد، بخصوص که خیــلـی ها مشـتاق دیدن ایـــن همـکـاری مشــترک بازیـــگـــران بین المللی هستـــنـد.

کمی دربـاره ریـــتم در فیــلـمــتـــان بگوییــد.

ـ ایجاد ریتــم لزوما یک اتـفــاق بیــرونی نیـست. ریـــتم درونی داریم و ریـتـــم بیرونی و حتــی ریــتـــمی که درون قصـــه و درون کاراکتـــرهـــاست. جاهـایـی من عمـــدا روی کاراکتــری خاص که فشــار زیـادی را تحــمـل کرد دوربـــیــن را نگه می داشتم تا مخـاطــب فرصــت فکر کردن را داشــتـه باشد و بتوانم تنش صحــنه بعـد را بالا ببرم. گاهی برای بالــا بردن تنـــش یک صحــنــه باید به اندازه کافی قبــل از آن سکوت ایجاد کرد. سکوت های سنــگـیــن فیلــم عمـــدی اســـت و نمــی خواســـتم روی آن صدا یا موسیـقــی بیــایــد تا موقعیت را برای تنـش بعــدی بسـازد. ایــن اوج و فرودهـا فکــر شده بود. اگر می تونســـتم شایــد در قســمـت هایی ریــتـــم را حتی کندتر می کردم تا تماشـــاگــر فرصــت تفکــر بیـشتری داشـتــه باشـــد و خودش به کشـف برسد.

کار بعدی که قرار اســت از سودابــه مرادیـــان ببیـنــیم چیست؟

ـ من علـــاقــه دارم فیـلـــم نامـــه سایــه ها را که قبــلـــا با خانـــم ثمـــیـنــی نوشتــه بودم تولیـــد کنــم. ایـن فیلم کلا در ایران می گذرد. شخصـــیت ها و خرده داســـتــان های زیـــادی دارد، فیلـــم معـناگـرایـی محسوب می شود با ساختــار مدرن داسـتــان گویی و تعـــداد زیـــادی کاراکتر جذاب.

در ایـران کارگردان های قدرتـــمنـــدی داریـم چقـدر فکـر می کنـــیــد بتوانیـــد بیـــن آنــهـا حرف خود را بزنیـد؟

ـ سیـــنــمــای ایران آنـقدر گسـتـرده اسـت که نمـی توان آن را محــدود کرد. در سینـــمــا کســی جای دیـــگـــری را تنـــگ نخواهـــد کرد. هر کارگردانـــی سبک خودش را دارد و مخاطبان خودش را. من هم سبـــک خود را پختـه تر می کنم، پرورش می دهـم و در ایـــن پروسه می آموزم. مسیر خودم را طی خواهم کرد. برای من این پروسه مسـابــقـــه با خود اســت در جهت بهـتــر شدن، نه مسـابـــقه با دیـــگـران. ۲۵ سال اســت که مشـــغول ایــن حرفــه هســتم و بر این باورم که در مســیر درستـــی جلو می روم هر چنـــد خودخواهـــانه به نظر برسد.

سودابه مرادیان بی حجاب در آمریکا + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.