سوزاک،تبخال تناسلی در رابطه دهانی و بیماری های واژن

رابطه دهانی در سکس برای واژن بسیار خطرناک می باشد چون در اثر وارد شدن میکروب برخی از بیماری ها به واژن ممکن است دستگاه تناسلی زن دچار بیماری سوزاک و تبخال تناسلی شود ولی زوجین خیلی دوست دارند رابطه دهانی در سکس داشته باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سوزاک،تبخال تناسلی در رابطه دهانی و بیماری های واژن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : رابطــه دهانـی یکــی از بخـش های رابطــه جنسـی اســـت که اطـلــاعـــات زیادی در مورد خطـــرات آن وجود ندارد. در ایـن مطــلب به برخی مشکـلـــات مربوط به رابطــه دهـــانـــی اشــاره می شود.

رابـطـه دهـــانـــی چه خطراتـی برای واژن دارد؟

85 درصــد خانم ها در هنـــگــام برقــراری رابـطــه جنـــســی رابطه دهانـــی انجـام می دهـنــد. بر اساس بررسی های انجــام شده رابطه دهـانی یک بخــش طبــیــعی از لذت رابطـــه جنــسـی در بین زوجیــن شده اسـت.

امـا با وجود علـــاقـه اکثــریــت به این نوع رابـطـه اطـــلـاعـــات زیـــادی در مورد آن در دســت نیســـت و خطرات آن مشخـص نشـــده اســـت. بیشـــتر اطــلاعـــات و راهـــنمـــایــی ها مربوط به رابـــطــه مقـعـدی یا رابطه واژیـنــال است. به ایـن ترتـیـب شایـــد سوال بســـیاری از افـــراد باشـد که آیـا رابطـــه دهـــانی سلامــت واژن خانم ها را به خطــر می انـــدازد؟

دکــتـــر آلــیــســـا دووک Alyssa Dweck، متـــخصـص قلــب عضو تیـــم پزشکی نیویورک در ایـن باره می گوید:رابطـــه دهانی لزوما برای واژن بد نیســـت. یک محـیــط باکـتــریــایی طبـیـعـی در دهـــان و یک محــیط باکـــتـــریـــایـی طبـــیـعی در واژن وجود دارد و برای افـرادی که دارای سیــستــم ایـمنـی سالم و طبیعی هستند، این محـیط باکتریــایـی مشـــکــلـــی ایـجـــاد نمـی کند.

رابطه دهـــانی و تبخــال تنـاسلی

در حالیــکه بزاق همســـر شما ممـــکـــن اســـت سالـــم باشد، دهان، لب ها یا گلوی او ممــکن اسـت کاملـا سالم نبـاشــد. اگر فرد مبتـــلـا به تبــخـــال باشـد یا احســاس کند به زودی دچــار تب خال خواهد شد – و لب او با پوست واژن و اطــراف آن تمــاس پیــدا کنـــد – ایــن تب خال ممـکـن است به شمـا منــتـــقـــل شود.

تبخـــال ها به علــت ویروس هرپــس herpes بروز می کنــند، بنـــابــراین هرپـس دهـانــی مرد می تواند در زن به هرپس واژیــنـــال یا تبـــخال تناسلی تبدیـــل شود. دکــتـــر دووک در این باره می گوید: بسیـــاری از افراد به ایـــن واقـــعـیـــت فکـــر نمـــی کنـــنـــد که اگـــر مرد یکی از این تبــخــال ها را داشـــتــه باشد و با یک زن رابطــه دهـانی برقرار کنـد، پس از آن زن مستـعد ابتــلـا به عفونت و تبخال تناســـلـــی خواهد بود.

رابطـه دهانــی و بیمــاری سوزاک و کلـــامـــیـــدیـا

تبـــخـــال تنـاســـلـی تنـــهــا بیماری مقاربــتی پس از یک رابطه دهانـــی برای یک زن نیســت. سوزاک Gonorrhea و کلامیدیا chlamydia هم بیــماری هایـی هســـتـــند که اگــر مرد در گلوی خود به آنهـــا مبـتـــلا باشـد، می تواند آن ها را از طریق رابـــطه دهانـی به واژن زن انتـــقـــال دهد.

رابطه دهــانـــی و ویروس HIV

ویروس HIV نیــز تهـــدید دیـگـــری است. ذرات ویروسی می تواننـد از طریــق یک خراش یا زخــم وارد واژن شده و HIV را نیز به زن انتقال دهند.

رابـطه دهانی و ویروس پاپیلوم انـــســانـــی یا HPV

خطـر دیـگر خطـر ویروس Human Papillomavirus ویروس پاپــیـــلوم یا HPV انـســـانی است. احتــمــال انتـقال این ویروس از طریـق رابطـه دهانی مشـــخص نیـــسـت، امـا به هرحال طبـــق گفــتـــه مرکـز کنتـرل بیــمـــاری ها، برخی بررسی ها نشــان داده انــد که این احـــتــمال وجود دارد. اگــر شریـــک جنسی یک خانم ویروس HPV را در گلوی خود داشــتــه باشـد و یکـی از انواع ویروسی را که با سرطان دهانــه رحـــم در ارتـبــاط است در میــان آنـــهــا وجود داشــته باشــد، ایـن ویروس به زن انـــتقـــال داده می شود و خطـر ابـــتلـــا به سرطـــان دهـــانه رحم در زن افزایش خواهـــد یافــت.

به هرحال رابـطـه دهـــانـــی در زمان پریود زن به هیــچ عنوان توصیه نمی شود زیـرا احـــتمـال انتـــقال عفونت به هر دو طرف وجود دارد.

دکــتر دووک در خاتـــمـه می گوید: همیـــشه برای رابــطـه جنســـی دهـــانـــی یا واژیـــنــال توصیـه هایــی داریم و اقـــدامـــات احـــتـــیــاطـــی لازم اســـت انجـام دهـــید. اگـر اطـــلاعی از وضعـیت بیمـاری های مقــاربـــتی شریک جنسی خود ندارید، بهـــتــر اســت در زمــان رابــطه جنــسی از کانـدوم اسـتـفـاده کنـیـد. در زمـــان رابـــطــه دهــانــی نیـز می توانید روی واژن خود را با سد دهانـی dental dam بپوشانید – سد دهـــانــی یک قطـعـــه نازک لاتــکس است که می توانید روی واژن خود را با آن بپوشانـیـــد. به ایـن ترتیـــب زبـان و دهــان شریـک جنـــسی ارتبـــاط مســتقیم با پوست و اطراف واژن نخواهـــد داشـت.

سوزاک،تبخال تناسلی در رابطه دهانی و بیماری های واژن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.