سکس دهانی و احکام مربوط به رابطه سکس دهانی

سکس  دهانی در همه رابطه های جنسی دیده می شود و زوجین بسیاری سکس دهانی دارند که احکام مختلفی در این باره گفته شده است که بسیاری از افراد بخصوص مردان از رابطه دهانی و سکس دهانی بسیار استقبال می نمایند ولی بسیاری از خانم ها در رابطه جنسی از سکس دهانی خوششان نمی آید در ادامه جزئیات بیشتر سکس دهانی و احکام مربوط به رابطه سکس دهانی را در سایت مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

كه اتفاقاً نويسنده خيلي عادي به آنها اشاره كرده بود!

آيا از دید روانشناسي اين ها انحرافات جنسي يا نوعي بيماري نيست؟

لحاظ شرع در رابطه ارتباط ها جنسي با اين كيفيت چيست؟

عالی است بدانيد رفتارهايي زیرا همجنسگرايي , خویش ارضايي , ارتباط مقعدي و سكس دهاني و …

در متن‌ها علمي چندین سال گذشته ( نظیر DSMIII ) به عنوان يكي از انحرافات جنسي با پايه ایراد رواني برشمرده مي‌شده است البته در نسخه‌هاي جديد اين منبع پر اسم و رسم علمي , حذف شده‌اند .

همانطور كه شما نیز آگاهيد اكنون همجنسگرايي به طور قانوني در برخي كشورهاي غربي پذيرفته شده‌است و ازدواج‌هايي اينگونه حتي در كليسا نیز ثبت مي‌گردد!

دیدنی است بدانيد اين تفاوت بینش ( سازه به اعتراف خویش غربي‌ها ) به دليل تغيير ذائقه عمومي و علايق اجتماعي است كه آن را «مقبوليت» مي‌نامند

كه از هرگونه پايه علمي و عقلي , تهي است چه برسد به دين .

درخصوص سكس دهاني و ليس زدن آلت تناسلي همسر , گفتني است گر چه از لحاظ دینی حرام نيست

ولی تناول کردن ترشحاتي كه از زن يا مرد بیرون مي شود از خبائث شمرده شده و میل کردن آن جايز نيست

و ترشح خانم‌ها در نقطع ی عطف شهوت جنسي حكم مني داراست و نجس مي باشد كه میل کردن آن نيز حرام است .

زن و شوهر هرگونه لذتي مي توانند از نیز ببرند ولي خیر در حدي كه از شرایط انسانيت بیرون و به واسطه لذايذ جنسي به اعمالي كه در شأن آدم نيست روي بياورند .

اين کار براي محافظت شان و شخصيت يك آدم مسلمان و خداپرست دلخواه نيست . پروردگار متعال راه و روش صحيح آميزش با زن را از مجاري خاصي قرار داده است .

وی غريزه جنسي را وسيله اي براي تكثير نسل و تربيت فرزنداني قرار داده است كه جانشين ( خليفه الله ) وی در زمين باشند و مدارج بالاي انساني صعود كنند .

متاسفانه در دنياي غرب از آنجا كه تمام مساله حول محور آدم و لذايذ شخصي وی مي چرخد ( اومانيسم ) تا حدي در ارضاي غرائز جنسي پيش رفته‌اند كه به اعمال ناپسند و مشمئز كننده‌اي نظیر آنچه شما فرموده‌ايد روي آورده‌اند .

انساني كه قرار است با دهن خویش برعلیه معبود بايستد و با خداي خویش مناجات كند چه‌گونه به خویش اذن مي دهد دهن خویش را در راهي مصرف كند كه پست‏ترين حالات آدم از حیث معنوي است؟

انساني كه قرار است با لهجه خویش قرآن بخواند و ذكر حق را بگويد چه‌طور مي تواند با لهجه آلوده و کثیف به اين جور اعمال , به مذاکره باایمان بپردازد؟

كسيكه با اين لبها همسر خویش را مي بوسد و با اين دهن با وی نیز طعام مي شود , شایسته است كه به چنين رفتاري دل خوش كند؟

علاوه بر آنكه كم كم زشتي اين نوع كارها بين زن و شوهر از بين مي رود و به اعمال پست خیس از آن كه حتي در حيوانات نيز ديده نمي شود , رو خواهند آورد .

آيا ارتباط جنسي دهاني بي خطر است؟
مطالعات انجام یافته حاكي از آن است كه ارتباط جنسي دهاني كاملا بي خطر نيست , نیز براي فاعل و نیز براي مفعول امكان انتقال STD موجود است .

STD = Sexually Transmitted Diseases = بيماريهاي جنسي سرايتي

– چه بيماريهاي جنسي ( STD ) از طريق ارتباط جنسي دهاني منتقل مي شود؟

شايعترين بيماري جنسي منتقله از طريق ارتباط جنسي دهاني , هرپس است ( Herpes Simplex Virus = HSV )

هرپس دو دسته كلي داراست :

HSV – 1 كه باعث به دانه هايي در نزدیکی دهن مي شود ( تاول تبخالي ) درحاليكه HSV – 2 باعث به زخمهاي تناسلي مي گردد

HSV – 2 سبب ساز به زخمهاي تناسلي مي گردد
– HPV كه مخفف Human Papilloma Virus است نیز ممكن است از طريق ارتباط جنسي دهاني منتقل شود و باعث به زگيلهايي در حوالی و يا درون دهن گردد .
مشخص و معلوم شده‌است كه گنوره ( Gonorrhea ) از شخص آلوده و کثیف در طي ارتباط جنسي دهاني به شخص مقابل منتقل گردد و بعد عفونت از گلوي آن شخص به ناحيه تناسلي اشخاص بعدي منتقل شود .
تن بطور طبيعي در طي ۳ ماه ميتواند باكتريهاي گنوره در گلو را از بين چیره شود ولي عفونت ناحيه تناسلي نياز به معالجه آنتي بيوتيكي دارااست .
امكان انتقال كلاميديا ( Chlamydia ) نیز از طريق ارتباط جنسي دهاني موجود هست , هرچند كمتر فیس ميدهد . كلاميديا و گنوره باعث به آسیب گلو مي شوند ( Sore throat ) .
خيلي از اشخاص ممكن است کثیف به اين ميكروب باشند/ مجله خبری دانستن

– سيفليس ( Syphilis ) نیز در شرايط مختص امكان انتقال در طي ارتباط جنسي دهاني را دارااست و آن نیز در صورتي است كه دهن در تماس با جراحت گشوده يا راش پوستي عفوني قرار گيرد

احتمال انتقال عفونتهاي دستگاه گوارشي و انگلها نیز درصورت تماس دهن با مقعد موجود هست .

هپاتيت A ويروسي است كه در مدفوع شخص کثیف موجود هست و در طي تماس دهاني – مقعدي امكان انتقال دارااست .

هپاتيت B بطور كلي در خون است و صرفا درصورتيكه در تماس ارتباط جنسي دهاني , خوني وجود داشته باشد منتقل مي شود .

– آيا HIV از طريق ارتباط جنسي دهاني منتقل ميگردد؟
انتقال HIV در طي ارتباط جنسي دهاني براي هر دو شخص فاعل و مفعول با احتمال كم ( Small risk ) موجود هست .

احتمال انتقال از شخص مفعول HIV مثبت به فاعل تندرست در صورتي امكانپذير است كه فاعل در تماس با ترشحات جنسي ( مايع مني يا ترشحات واژن )

يا خون ( خون عادت ماهانه يا زخمي در ناحيه تناسلي يا مقعدي ) مفعول به بريدگي – جراحت يا زخم يا حیطه ملتهبي در دهن يا گلوي شخص فاعل رسد .

پوشش دهن و گلو در قبال عفونتهاي ويروسي ( همانند HIV ) بسيار مقاوم است و درصورتی که شخص تندرست باشد امكان انتقال محتمل نيست .

بعلاوه امكان انتقال از مفعول HIV مثبت به فاعل تندرست , در طي ارتباط جنسي دهاني , خيلي كم است

دليل آن نیز اين است كه ميزان HIV جان دار در بزاق دهن بسيار بسيار كم است و به مقدار اي نيست

كه سبب ساز به آلودگي شخص مقابل گردد . فقط خطر در اين شرایط ممكن است بخاطر وجود جراحت خونريزي دهنده يا لثه خونريزي دهنده در شخص HIV مثبت باشد

كه خون را به مخاط دستگاه تناسلي يا مقعدي و يا جراحت و جراحتي كه ممكن است شخص سلامت مقابل داشته باشد , منتقل كند ( هپاتيت C نیز از اين طريق منتقل ميگردد )
ريسك انتقال HIV از شخص کثیف از طريق ارتباط جنسي دهاني بسيار كمتر از ريسك آن در طي Anal يا Vaginal است

تعيين دقيق ميزان ريسك انتقال HIV در نتيجه ارتباط جنسي دهاني بسيار مشكل است چراكه اكثر افرادي كه ارتباط جنسي دارا‌هستند

صرفا منحصربه‌فرد به ارتباط جنسي دهاني نمي شود و فرمهاي ديگر ارتباط جنسي ( آنال يا واژينال ) را نیز دربرگیرنده مي شود بنابراين تعيين اينكه انتقال HIV از طريق ارتباط جنسي دهاني بوده يا فرمهاي ديگر ارتباط جنسي , بسيار مشكل است .

نهايتا اينكه عوامل متعددي ريسك انتقال HIV از طريق ارتباط جنسي دهاني را افزايش مي دهند منجمله زخمها و جراحات

دهاني – خونريزي لثه – زخمهاي تناسلي – ترک كردن دهن ( oral piercing ) و حضور هم‌زمان ديگر بيماريهاي جنسي

اخوی عزيز , راهي تا لذتبخش‌ترين لحظات و مادي و معنوي , فاصله‌اي نداريد در شرایطی که دل در گرو عشقي آسماني , ذهن در پناه آموزه‌هاي دين داشته باشيد و بر مهارتهاي خویش در زمینه‌ی زندگي بيفزاييد .

 

سکس دهانی و احکام مربوط به رابطه سکس دهانی

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.