چگونه سکس و لذت جنسی با کیفیتی در رابطه جنسی داشته باشید

رابطه جنسی در بین زن و شوهرها باید با کیفیت باشد و مرد و زن از نزدیکی و سکس خود لذت ببرند بسیاری از افراد همیشه از یک نوع پوزیشن استفاده می نمایند و در حین رابطه جنسی از به اوج لذت جنسی نمی رسند و ارگاسم را تجربه نمی نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چگونه سکس و لذت جنسی با کیفیتی در رابطه جنسی داشته باشید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : بــسیـاری زوج های جوان به دلــیـل عدم آشــنایـی و در پاره ای از موارد نبود آگاهـــی کافی در مورد نحوه برخورد با روابـط عاطفی و زنـــاشویی بیـن همســـران با مشکــلـــات زیادی مواجـــه هســتـــند، که متاســـفـــانـه ایـــن مشــکـلــات در برخی از موارد تبـدیـــل به بحـــران های خانوادگـــی میـشود که آثــار آن در معـضـــلـاتـی همـچون افــزایــش آمــار طلاق در جامعه ، تنوع طلــبی جنســی و…. قابـل مشــاهده میــباشـــد.

تمـــایل به رابـــطــه ی جنــسی در زنــدگـی زناشویی و اسـتفـاده بهـیــنـــه از آن، راهــی اســت بسوی موفقـــیت و شادکامـــی در زندگی. به راســـتی با وجود مشــغـــلــه های امـــروزی، آیـــا فرصــتی را گذاشــتـه اید تا به ایـن مسئله و فوایـــد آن فکـر کنید.؟

یک رابطـــه جنـــسی سالم مساوی است با زنـدگی بهتر. این موضوع را جدی بگـــیــریــد. مطالـــعـات اخیر توسط دکـتــر هلن فیـشـر به روی چهــل هزار زوج جوان، نشان داده است که وجود رابطه ی سالــم و لذت بخـش در آنـها، تأثیر بسـزایی در افزایش بازدهی کاری داشـته اسـت. در حیــن یک رابطه ی جنـــسی، بدن اکـــسیـتـکـسـین ترشح می کنـد که به دنبــال آن آرامـــش را در روح و جسم ما به دنـــبـــال دارد.

همــچــنین ترشـح دوپامـین و تســـتـستــرون و دیگر تغــییرات شیمیایـــی در بدن، تأثـــیراتـــی چون، خوابی راحت، افـزایش خلــاقـیـت، تمــرکز بر امور کاری، افزایــش اعتـمـاد به نفـس را در پی دارد. داشتــن یک رابـــطه ی جنسی سالم، موجب افزایــش انـگـــیـزه، اتــکــاء به نفـــس، آرامش و در نهـایــت کاهش هنــجـــار های محـیط کاری و افـزایـــش کارآیی می شود. به عبـــارت دیـگر یک فرد با داشـتن یک رابـطه ی جنــسی لذت بخـش، توان کاری خود را در جهـت نیـــل به موفقـــیت ها بالا می برد.

با ارضاء کامل از رابطـــه ی جنسی خود در زنـــدگی، در ایـجاد ارتـبـاطـات اجـتماعـی و کاری، موفقــیـــت های بی شماری را کســـب می کنـــیـــد. با جود حس تمـــایـل به برقراری دوباره ی این رابـطه، انــگـــیزه ای اســت که همچون موتوری قوی شمـا را بر آن می دارد تا امور روزانه خود را سریــع ولی به نحوی صحیــح به اتـمام برســـانـیــد تا خود را به منزل و همســـر خود برســـانیـــد! به گفـــته Ian Kerner ؛ نویسـنده ی کتــاب عشق و تمایــلات با یک رابطـــه ی جنســـی دلـنـــشـیـن و ترشـح اندورفـــین در اعماق وجود خود، حس زندگـی و اطـــمـینـــان را افـزایـش می دهـــید.

در مقـــابــل، نداشتـــن یک رابـطـــه ی شیرین در زندگـــی عواقب خاص خود را در بر دارد. صبحــگـاه با عدم ارضـــا و برقرار نکـردن این رابـــطــه بطور دلـــخواه، با اعصابی متشـــنـج، ناامـــیدانـــه و عدم تمـــرکز بروی امور روزمزه، روبرو می شوید. در این صورت است که بسوی انــحـــرافـات اخـــلاقـــی و فساد اجـــتمـــاعـی تمایـل بیشــتــری خواهـــیـد یافـــت و در نتیـجه ی آن، آسیـب پذیرتر می شوید. با یک رابطــه ی جنـــســی خوب، هر یک از طرفــیـن از اشـتــباهـــات یکـــدیــگــر به آســانـی می گذرنــد و در برخورد با محــیـط بیـــرونی و اجـتـمــاعـی همخوانـی بیــشـــتـــری را دارنـــد.

شمـا در چه وضعیـتـــی هسـتـیـد؟ دکـتــر هلن فیشــر همواره توصیــه می کند که زوج ها بایـــد کیفیت رابطه ی جنــســی خود را بر دیگر مشغولیــتـهـای بلا استـــفـاده ولی تکـراری روزمـــره زندگـــی ( همــچون، ساعــتـهـا جلوی تلویزیون نشــستن، مکالــمـه های تلفـنی بی ثمــر و درواز مدت و دیـگـــر مخـتلـات زنــدگـی ) ، ترجــیـــح دهند. اگــر احــساس می کنـیــد که در رابـطه ی خود آن حس عاطـفـــی مناسـب را نداریـد، سعــی کنیـد رومانتـــیـک تر باشـید. به نیازهای جنـــسی همســـرتـــان اهــمـــیت دهـــیــد و بدانیــد که هدف از یک رابـطــه تنهـا زاد و ولد نیــست!

و حالـــا صادقـــانه از خود بپـــرســیــد: آیــا از یک رابـطـــه ی جنســـی خوب بهره منـد هسـتیــد؟ اصلا” به ایــن موضوع اهــمـیتی می دهیــد؟ نیــازهـــای جنسـی طرف مقابــل خود را می شنــاسـیـد؟ اگــر پاسـخ شما منــفی اســت، به فکــر تعـمقـی دیگـر به روی رابـطه خود باشیـد. حتــی موارد اشـــتـباه خود را یادداشت کنیـــد و سعــی به اصــلـاح آن کنــیـد. حداقــل امــتحـــان کنـیـــد و ایـــن بار ببــنـیـد که واقعـــا نیـازهای هر دو طرف شما بر آورده می شود؟

چگونه سکس و لذت جنسی با کیفیتی در رابطه جنسی داشته باشید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.