سکس و نزدیکی از پشت (مقعد ) در دوران حاملگی زن

سکس و نزدیکی از پشت  در دوران حاملگی ضرر خاصی برای نوزاد و زنان ندارند حتی اگر پزشک شما تشخیص دهد که از جلو هم می توانید سکس نمایید موردی برای نزدیکی از واژه نیست و اتفاق بدی برای زن و بچه نخواهد افتاد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سکس و نزدیکی از پشت (مقعد ) در دوران حاملگی زن را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن: اکثـر متخصــصـیـــن زنان و کارشــنـاســان معـتقـدند که حتـــی در حاملـگــی هم می توانــیـد از میــل جنــســی تان لذت ببـرید. در حقیــقـــت، داستان های فراوانـی وجود دارد که رابـــطه جنـسـی می تواند باعـــث انـقباض و سریــعـــتـــر شدن روند کار شود. با این حال، تا زمــانـی که پزشک احســاس می کند بارداری به خوبی پیـــشرفت می کنـــد و مشکلی نیســـت می توانیــد با خیـــال راحـت نزدیـــکـی واژن داشتــه باشــیـد.
گاهی اوقات خســـتـــگــی، نوسانات هورمونی، حساسیـــت پســتان و حالـت تهوع بارداری است میل جنـسی شما را کاهـــش دهـد. علـــاوه بر این، با پیـشرفـت بارداری و مسائلی ماننــد درد پشت، افـزایش وزن، و غیـره، اشـــتیاق و میــل جنـــســـی کاهـــش می یابـــد.
آیا نزدیکـــی از پشـــت در هنـــگام بارداری مجاز است؟

اگـــر بارداری شما بی خطر یا طبیــعی اسـت، می توانــیـد تا زمانـــی که کیســـه آب پاره شود از زنــدگــی جنسی فعــال خود لذت ببریـد. با این حال، اگـر می خواهیـد احتــیاط کنیـــد می توانیـد از نزدیــکـی از پشـــت استفــاده کنیــد.
اگر چه، در طول بارداری، نزدیکــی واژیــنـــال مجـــاز اســـت امــا هورمون های مضـــر، و میــل جنــسی ناپــایـدار می توانـــد شمـــا را به امــتــحــان روش های دیگـر مجـاب کند. اگـــر برای اولین بار نزدیـــکـی از پشت را امــتـــحان می کنیــد، باید تا زمــان زایمان منـتـظـــر بمـانـــید. شما حامـله هسـتـید، بنـــابراین در طول بارداری چیــزهـای جدید را امــتــحـان نکنــیــد. با ایــن حال،اگـرچه از نظر علمی مشکـــلـــی در رابطــه از پشـت در بارداری ایجاد نمیـــشود. اما ایــن رابطـــه از نظــر بهداشـتی مناســب دوران بارداری نیـست و توصضیـــه میـــشود که از ایـــن نوع رابطــه در دوران بارداری بپـرهـیزید. همـچنـیــن در این دوران مادر از نظر روحی آمادگـی انــجام ایـــن رابـــطـه را نخواهد داشـــت.
خطرات نزدیکی از پشـــت در بارداری:

احــتــمـــالــا مقـالــات پزشـکـی زیـادی در خصوص نزدیـــکـی در بارداری مطــالعــه کرده ایـــد. با این حال چنــد چیز وجود دارد که بایـــد قبـــل از نزدیـــکــی از پشـت در بارداری بدانید. خطـرات نزدیــکی از پشت عبارتـند از:
التـــهـاب و سایر بیمـاری های مرتـبـط و نزدیـــکی از پشت:

هنگامی که حامــلــه هستــیــد، همـــیـــشه در معــرض خطر ابتلا به هموروئید و یبوست (بخوانید: 5 راهـکـار برای رفـــع یبوست در بارداری) قرار می گیـریـــد. نزدیـــکـــی از پشـت این خطرات را افـــزایش می دهد و باعث بدتــر شدن بیماری می شود زیــرا نزدیـکی از پشــت منجر به التهاب در مقعـــد می شود. اگــر دقت نکنیــد، نزدیــکـی از پشـــت منجر به خونریــزی و پاره شدن مقعـد می شود. بنـابرایـــن، اگر با مشـــکلاتـی مانــنـد، هموروئید و یا درد مقـعـد مواجــه هسـتـــیــد بهــتر اســـت از نزدیـــکــی از پشت بپـــرهـیزیــد.
مسائل بهـــداشتی در نزدیــکی از پشت در بارداری:

بهداشت در بارداری بسیار مهـم اسـت. مقــعــد حاوی باکــتـری های خاصــی اســت که می توانـد به واژن آسیــب برسانـــد و برای مادر و جنـــیــن ضرر دارد. بنـابـــرایـــن، اگر نزدیکی از پشـــت داریـد، نبـــاید پس از نزدیکـی از پشـت آلــت همـــســـرتـــان وارد واژن شود. اگــر تمــایل دارید پس از نزدیــکی از پشـت، نزدیــکــی واژیــنـال داشتـه باشیـد حتـــمـــا همسـرتان آلتش را با صابون و آب بشوید. اگــر از کاندوم اســتـــفاده می کنید، اطـــمینـان حاصـل کنــیـــد که او از کانــدوم جدیـد استفـــاده می کند.
انــقـــبـاض و نزدیــکی از پشت در بارداری:

ارگاسم (بخوانیـــد: پنج موهبت ارگاســم برای زنان) یک تجـربــه آسمـــانـــی اسـت، امـــا در بارداری این تجـــربیات و غذاهـــای سالـم می توانـــد منجـــر به عوارض جانبی شود. به طور مشـــابـه، ارگـاســـم یکی از مسـائل عمـــده و نگـــران کننده در هنـگـــام نزدیکـــی از پشـت اســت. اگر بعد از نزدیــکی از پشت از انــقبـــاضـــات رنـــج بردیـــد حتـــما به پزشک مراجعـه کنــید. زنــانی که در معــرض خطـر درد زودرس زایـمـان هسـتـنــد بایــد از نزدیکــی از پشـــت اجــتنــاب کنـــنـد. لطـــفا توجه داشـته باشیـد که تنــاقـضات و تحرک پذیری رحم بعد از نزدیکـــی در دوران بارداری طبــیعی هستــنــد. با این حال، اگر ایـن حالت پس از مدت کوتاهـی برطرف نشود، بهـتـر است بلـافــاصـــله متخصــص زنـان خود را ببـــینــید. توجه داشـــته باشـیـــد که اگـــر در هفــته سی و هفـــتـم بارداری هستـــید، پس از انقـــباض طولانــی مدت بعـــد از رابـــطـــه جنســی باید با پزشـــک خود مشورت کنـید.
انــسداد جفت و نزدیکـــی از پشت در بارداری

اگـــر با مســائلی مانند انـسداد جفت (شرایــطی که تحـت آن جفـت بخـش اعـظـم دهـانــه رحـم را پوشش می دهـد) مواجه شدیــد و نباید نزدیــکی از پشت داشـته باشیـــد. فشـار و درد ناشـــی از آن در جفـت می تواند منجـــر به خونریـــزی شود و بارداری را به خطر بیندازد.
اگـــر بارداری شمــا به خوبی پیــش برود، نزدیکی در دوران بارداری خطـرناک نیـــســـت.
قبــل از ایــنـکه چیـزی جدید را امـــتحـان کنیـد، با شریــک زنــدگـــی خود در مورد آن صحــبت کنیــد. اگـــر شما نزدیـکی از پشـت دارید بهــتـر اســت از روانکــاری برای راحـتی و سهولت استفاده کنـیـد. اگـر قبـلا نزدیکـــی از پشــت را تجــربــه نکـــرده ایـد، بهتـــر اســـت از آن اجتـــنــاب کنــید یا به آرامی پیـــش بروید. در طول فراینـد با همـســر خود صحــبـــت کنــیــد و هیــچ گونه ناراحـــتــی را تحمل نکنیـــد. نزدیکی از پشــت نیــاز جنـســـی شما را برآورده کرده و به جنیـن نیز آسیـبی نمی رسانــد.

سکس و نزدیکی از پشت (مقعد ) در دوران حاملگی زن

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.